Про зупинення рішення Фастівської міської ради № 49-XLІX-VIII від 20.04.2024 «Про невідповідність займаній посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олени Зикової»

image
23 Квітня 2024, 16:26
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

23.04.2023                                  м.Фастів                                                         № 90-од

 

 

 

 

Про зупинення рішення Фастівської міської ради № 49-XLІXVIII від 20.04.2024 «Про невідповідність займаній посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олени Зикової»

У відповідності до ч. 4 статті 59, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Зупинити рішення Фастівської міської ради № 49-XLІX-VIII від 20.04.2024 «Про невідповідність займаній посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олени Зикової».
Внести рішення Фастівської міської ради № 49-XLІX-VIII від 20.04.2024 «Про невідповідність займаній посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олени Зикової» із зауваженнями міського голови, що додаються, на повторний розгляд позачергової сесії Фастівської міської ради.
Секретарю міської ради довести це розпорядження до відома депутатів міської ради.
Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

                                                      

Міський голова                                                                   Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження міського голови

№____ від __.__.2024 року

 

ЗАУВАЖЕННЯ

до рішення ІІ-го пленарного засідання XLIX-ої (49-ї) сесії Фастівської міської ради VІІІ скликання № 49-XLІX-VIII від 20.04.2024 «Про невідповідність займаній посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олени Зикової».

 

20.04.2024 року на ІІ-му пленарному засіданні XLIX-ої (49-ї) сесії Фастівської міської ради VІІІ скликання було прийнято рішення № 49-XLІX-VIII від 20.04.2024 «Про невідповідність займаній посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олени Зикової».

Дане рішення прийнято з порушенням норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», у зв’язку з нижченаведеним.

Відповідно до вимог частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження міського голови визначені статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, пунктами 1,8,20 частини четвертої цієї статті визначено, що міський голова скликає сесії ради, забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради, видає розпорядження у межах своїх повноважень, тощо.

Повноваження міської ради визначені у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами.

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Згідно зі статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

 

Згідно з частиною четвертою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень.

Закріплені у статті 144 Конституції України і статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» норми про акти органів місцевого самоврядування, крім юридичної форми реалізації завдань і функцій, визначають порядок прийняття і перевірки рішень органів місцевого самоврядування. В Законі встановлено, що ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України та законами України до їх відання, і що рішення відповідної ради може бути внесене на повторний розгляд цієї ж ради (стаття 25, частина четверта статті 59).

Відповідно до Конституції в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, умови реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування, гарантії їх соціального захисту, здійснення механізму обрання, затвердження і призначення на посади в органи місцевого самоврядування визначаються Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів”.

Конституція України у статті 43 проголосила: “Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується”. Як бачимо, Конституція України визначила зміст права на працю відповідно до міжнародних стандартів, свобода праці тепер є одним з основних принципів трудового права України.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей звільнення посадових осіб із місцевого самоврядування, що є Додатком №2 до листа Головдержслужби від 6 лютого 2002 року №46/621 заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради може також бути звільнений з посади з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, а також на підставі і в порядку, визначеному статтею 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Для того, щоб рішення органу відповідало загальновизнаним засадам «належної процедури» та «верховенства права» у Регламенті передбачені норми, які мають на меті забезпечити обґрунтованість рішення про невідповідність займаній посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

У свою чергу, рішення Фастівської міської ради № 49-XLІX-VIII від 20.04.2024 «Про невідповідність займаній посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олени Зикової» є внутрішньоорганізаційним актом, який приймається з метою організації та впорядкування роботи суб`єктів владних повноважень, тобто це акт, який стосується кадрових питань.

Враховуючи те, що рішення міської ради «Про невідповідність займаній посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олени Зикової» стосувався внутрішньоорганізаційного (кадрового) питання, тому вважаю, що здійснення таких дискреційних повноважень, як звільнення, в рамках встановленої процедури дострокового припинення повноважень заступника голови міської ради, відбулося з порушенням дотримання критеріїв правової процедури, як складової принципу верховенства права (частина перша статті 8 Конституції України) і принципу законності (частина друга статті 19 Конституції України) та статті 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на порушення вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» , керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42, частиною 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вважаю за необхідне зупинити рішення ІІ-го пленарного засідання XLIX-ої (49-ї) сесії Фастівської міської ради VІІІ скликання № 49-XLІX-VIII від 20.04.2024 «Про невідповідність займаній посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олени Зикової» та винести на повторний розгляд.

 

Міський голова                                                                      Михайло НЕТЯЖУК

 

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів