Про затвердження та введення в дію оновленої  інструкції з охорони праці № 10  «При виконанні вантажувально – розвантажувальних робіт»
image
2 Вересня 2021, 10:05
Поділитися:

 ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області                           

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

  

Від  31.08.2021                                                                                                            №  255 од             

 

Про затвердження та введення

в дію оновленої  інструкції з охорони праці

№ 10  «При виконанні вантажувально – розвантажувальних

робіт»

 

     З метою безумовного  забезпечення виконання  в апараті Фастівської міської ради та її виконавчих органів вимог  ЗУ « Про охорону праці»,  підтвердження в подальшому стандарту ISO 9001:2015, на підставі:  ч. 1 ст. 13, п.8 ч. 2 ст. 13 ЗУ « Про охорону праці», наказу Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 132 від 21.12.1993    « Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» ( із змінами та доповненнями), ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»( із змінами та доповненнями ), розпоряджень міського голови: № 79од. від 18.03.2021 « Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці в апараті Фастівської міської ради та її виконавчих органів»,  № 99 од. від 07.04.2021 « Про перегляд та оновлення діючих інструкцій з охорони праці, які діють в апараті Фастівської міської ради та її виконавчих органів», керуючись пунктами 1,  20 частини 4 статті 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

Затвердити та ввести в дію оновлену інструкцію з охорони праці  № 10 «При виконанні вантажувально – розвантажувальних робіт»( Додається).

Контроль за виконанням цієї інструкції покласти на  начальника відділу з  питань праці управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради Болілого Ю.М.

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                             М.В. Нетяжук  

 

 

                                                                                                                  Додаток  

                                                                                                                  до     розпорядження

                                                                                                                  міського голови

                                                                                                                 №_255 од від 31.08.2021

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №10

 ПРИ ВИКОНАННІ ВАНТАЖУВАЛЬНО –   РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

 

 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Дія цієї  інструкції поширюється на  працівників апарату Фастівської міської ради та її виконавчих органів, які виконують вантажувально – розвантажувальні роботи.

1.2. Інструкція з охорони праці при виконанні вантажувально – розвантажувальних робіт   (надалі – інструкція) є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання вимоги з охорони праці під час виконання вищевказаного виду робіт.

1.3. Інструкція розроблена на основі наказу Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 132 від 21.12.1993 « Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»                      ( із змінами та доповненнями), ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»( із змінами та доповненнями відповідно до наказу Міністерства соціальної політики № 526 від 30.03.2017), розпоряджень міського голови: № 79од. від 18.03.2021 « Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці в апараті Фастівської міської ради та її виконавчих органів,                                  № 99 од. від 07.04.2021 « Про перегляд та оновлення діючих інструкцій з охорони праці, які діють в апараті Фастівської міської ради та її виконавчих органів» та інших нормативно – правових актів з охорони праці.

1.4. Працівник, який здійснює вантажувально – розвантажувальні роботи, повинен пройти інструктаж з питань охорони праці у керівника робіт, перед початком роботи первинний інструктаж, а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

1.5. Результати інструктажу заносяться в “Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці”.

1.6. Вантажно-розвантажувальні роботи, як правило, слід виконувати з допомогою засобів малої механізації, вантажопідіймальних споруд.

1.7. При відсутності засобів малої механізації, вантажопідіймальних споруд дозволяється переміщення вантажів вручну:

– для чоловіків віком старше 18 років – не більше 50 кг;

– для жінок (табл.1).

Табл.1

Характер робітГранично допустима

вага вантажу, кг

Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину)10
Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни7
Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:

з робочої поверхні

з підлоги

 

 

 

350

175

Примітка: 1. До ваги вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки.

2.При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.

 

1.8. На працівників, які виконують вантажувально – розвантажувальну роботу, можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

– фізичні перевантаження;

– знижена температура повітря у виробничих приміщеннях і на вулиці;

– підвищена запиленість повітря робочої зони;

– недостатня освітленість робочої зони;

– обвалення вантажів, тари;

– підвищена вологість повітря;

– гострі кромки, задирки і нерівності поверхонь обладнання, інструменту, інвентарю, тари.

1.9. Працівник, який здійснює вантажувально – розвантажувальні роботи повинен:

1.9.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.9.2. Пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за колег по роботі.

1.9.3. Вміти подавати першу домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.9.4. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.9.5. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій проінструктований, при умові, що безпечні засоби її виконання добре відомі. При невпевненості у виконанні дорученої роботи, необхідно звернутися до керівника робіт за роз’ясненнями. Якщо доручена  робота нова та незнайома, необхідно отримати від керівника додатковий інструктаж з безпечного її виконання.

1.9.6. При сумісництві якоїсь роботи із своєю основною роботою,  необхідно, додатково,  вивчити та виконувати вимоги інструкції з охорони праці для роботи яка виконується за сумісництвом.

1.9.7. Під час виконання роботи необхідно бути уважним, не займатися сторонніми справами і не заважати іншим працювати.

1.9.8. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.9.9. Під час роботи  слідкувати за своїм самопочуттям. Не можна продовжувати роботу при відчутті стомленості, сонливості, раптового болю.

1.9.10. При відчутті хворобливого стану слід припинити роботу, використати медичні препарати з аптечки або звернутися за допомогою до присутніх осіб та повідомити безпосереднього керівника.

1.10. Працівник має право відмовитися від роботи, якщо створилася виробнича  ситуація небезпечна  для його життя чи здоров’я, або життя чи здоров’я  людей, які його оточують.

1.11. За невиконання вимог даної інструкції працівник  несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Перед початком роботи необхідно:

– привести в порядок робочий спецодяг;

– застебнути обшлаги рукавів;

– заправити спецодяг так, щоб не було розлітаючих кінців;

– підготувати та  перевірити засоби індивідуального захисту (  якщо роботи проводяться у зоні можливого падіння предметів, необхідно надіти захисну каску);

– прибрати сторонні речі;

– звільнити проходи;

– перевірити достатність освітлення місця проведення робіт, слизькі місця посипати піском.

2.2. Про всі несправності, недоліки, виявлені перед початком роботи доповісти безпосередньому керівнику.

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

 

Під час роботи необхідно:

 

3.1. Вантажно-розвантажувальні роботи  виконувати тільки за завданням керівника робіт.

3.2. До місця виконання вантажно-розвантажувальних робіт не допускати осіб, які не мають відношення до цієї роботи.

3.3. Не  розвантажувати вантаж в місцях для цього не передбачених: безпосередньо на трубопроводи, електричні кабелі, газопроводи, перекриття будівель.

3.4. Розвантажувати вантажі на краю схилу можна тільки з дозволу керівника робіт після прийняття необхідних заходів з недопущення зсуву ґрунту під вантажем, а також зсуву вантажу зі схилу.

3.5. Не  складувати  матеріали  навалом, впритул до парканів, стін споруд.

3.6. Складування матеріалів, конструкцій, обладнання необхідно робити з урахуванням вимог стандартів, технічних умов на ці матеріали, вироби та обладнання.

3.7. При перенесенні вантажів на носилках необхідно йти в ногу з напарником. Команду до опускання вантажу, який переноситься на носилках, повинен подавати працівник, який йде позаду.

3.8. Забороняється складання вантажів на несправні стелажі.

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

 

Після закінчення роботи необхідно:

 

4.1. Прибрати робочу зону.

4.2. Прибрати пристрої та інше устаткування в місце їх утримання.

4.3. Зняти спецодяг, помити руки та обличчя з милом.

4.4. Доповісти керівникові  про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

 

5.1. При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт виробничі аварії та нещасні випадки можливі при:

– складуванні матеріалів та виробів з порушенням вимог технічних умов, стандартів на них, зменшення технологічних проходів та переїздів;

– незастосування засобів індивідуального захисту, неузгодженості дій сумісно працюючих;

– виконання робіт несправним інструментом, обладнанням;

– знаходження працюючих під вантажем або в небезпечній зоні.

5.2. При виникненні аварійної ситуації, без метушні, по можливості, приступити до її ліквідації, прийняв в першу чергу заходи безпеки до навколишніх людей, виводу їх з небезпечної зони.

5.3. В разі аварії з електроприймачами (коротке замикання при доторканні до металевих частин обладнання, електроінструменту, відчувається наявність електричного струму, поява специфічного запаху горілої ізоляції та ін.) не гаючи часу, вимкнути електроприймач від мережі і доповісти керівнику робіт.

5.4. В разі виникнення пожежі, негайно приступити до її ліквідації. Вимкнути електроенергію. Пам’ятати, що діючу електромережу, електроприлади слід гасити тільки вуглекислотними, порошковими вогнегасниками,  кошмою.   Організувати   евакуацію  людей та матеріальних  цінностей; повідомити службу надзвичайних ситуацій за тел. 101.

5.5. Надання першої медичної допомоги:

5.5.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом:

5.5.1.2.У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

5.5.1.3.У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку ( екстрену)  медичну допомогу за номером 103.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

5.5.2.1. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав’язати її бинтом.

5.5.2.2. Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев’язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

5.5.3.1. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.

5.5.3.2. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

5.5.3.3.При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

5.5.3.4. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

5.5.3.5. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Перша допомога при кровотечі.

            Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

підняти поранену кінцівку вверх;
кровоточиву рану закрити перев’язочним матеріалом;
при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.5. У разі виникнення пожежі необхідно повідомити керівника,  викликати пожежну охорону за номером 101  та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.

5.5.1. Виконувати всі вказівки керівника  по ліквідації аварійної ситуації.

 

Керуючий справами ( секретар)                                                            Л.О. Тхоржевська

виконавчого комітету Фастівської

міської ради

 

РОЗРОБЛЕНО:

 

Начальник відділу з питань праці                                                       Ю.М. Болілий

 

УЗГОДЖЕНО:

 

Перший заступник міського голови                                                    О.Б. Зикова

з питань діяльності виконавчих органів

ради

 

Керуючий справами ( секретар)                                                           Л.О. Тхоржевська

виконавчого комітету  Фастівської

міської ради

 

Начальник відділу господарського                                                      Ю.В. Остапчук

забезпечення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

 

Голова ПК                                                                                                 Л.М. Алісєєнко

 

Начальник юридичного управління                                                   А.В. Мельниченко

 

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів

Рупор Київщини Київщина Київська область Київ столиця Березань Біла Церква Бориспіль Бровари Буча Васильків Ірпінь Обухів Переяслав-Хмельницький Прип'ять Ржищів Славутич Фастів Богуслав Києво-Святошинський Вишневе Вишгород Караглик Миронівка Сквира Тараща Тетіїв Українка Іванків Яготин Новини Київська обласна державна адміністрація КОДА КМДА