Про затвердження Програми сприяння доступу громадян до правосуддя та забезпечення учасників судового процесу на 2023 – 2024 роки   

image
1 Листопада 2023, 14:41
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

__________________                         м. Фастів                    № _________________

 

Про затвердження Програми сприяння доступу громадян до правосуддя

та забезпечення учасників судового процесу на 2023 – 2024 роки                   

З метою створення належного рівня реалізації правосуддя на території Фастівської міської територіальної громади, поступового покращення рівня забезпеченості Фастівського міськрайонного суду Київської області, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, керуючись ст. 25, п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити Програму сприяння доступу громадян до правосуддя та забезпечення учасників судового процесу на 2023 – 2024 роки (додаток).
Фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради передбачити фінансування заходів та завдань Програми, в межах фінансових можливостей та пріоритетів.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

Міський голова                                                                 Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

 

ПРОГРАМА

сприяння доступу громадян до правосуддя та забезпечення учасників судового процесу на 2023 – 2024 роки

 

Паспорт Програми

 

1. Учасники Програми

(співвиконавці)

Виконавчий комітет Фастівської міської ради Київської області, Територіальне управління Державної судової адміністрацій України в Київській області
2. Ініціатор розроблення Програми Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області
3. Розробник Програми Виконавчий комітет Фастівської міської ради Київської області, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області
4. Відповідальні виконавці Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області, Виконавчий комітет Фастівської міської ради Київської області
5. Термін реалізації Програми 2023-2024 роки
6. Бюджет, який приймає участь у виконанні Програми Бюджет та позабюджетні кошти Фастівської міської територіальної громади
7. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми В межах бюджетних призначень
8. Основні джерела фінансування Фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, в межах його фінансових можливостей, та інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

Загальні положення Програми

Враховуючи соціальну, економічну та політичну ситуацію у державі, в Україні проводиться постійне реформування системи правосуддя, проте до остаточного варіанту зазначеної системи держава ще й досі не дійшла виходячи із багатьох проблем, які з цим пов’язані.

Конституцією України передбачено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Однією з передумов забезпечення доступу до суду є наявність в особи права на судовий захист, яке компілюється з міжнародним та європейським законодавством та визначає поняття доступу до правосуддя і зобов’язує держави гарантувати право кожної особи на звернення до суду, з метою отримання юридичного захисту, у разі якщо права особи були порушені.

Одним з негативних факторів, що унеможливлюють успішне завершення судово-правової реформи, є незадовільний стан приміщень судів, які б відповідали вимогам щодо здійснення судочинства, та недостатнє забезпечення технічними засобами фіксування судових засідань, комп’ютерної, копіювальної техніки тощо.

Незважаючи на ряд рішень, прийнятих Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України для виправлення становища, що склалося, переважна більшість судів розміщується в приміщеннях, у яких неможливо створити належні умови для відправлення правосуддя. У судах відсутні приміщення, зокрема немає достатньої кількості залів судових засідань, нарадчих кімнат, приміщень для конвою та підсудних, судових розпорядників, кімнат для прокурорів і адвокатів, свідків, що перешкоджає розгляду належним чином справ. Тому, з об’єктивних причин, у багатьох випадках розгляд справ відкладається, що призводить до тяганини та порушення прав і законних інтересів громадян.

Розроблення Програми здійснювалось на підставі Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Конвенції ООН «Про захист прав людини і основоположних свобод», Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, затвердженої Указом Президента України №361/2006 від 10.05.2006р. та інших нормативно-правових актів України.

Програма розрахована на 2023-2024 роки.

Розділ 3. Мета, завдання та заходи Програми

Враховуючи те, що відповідно до Конвенції про захист прав людини та основоположник свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, необхідно створення відповідних умов для можливості реалізації зазначених прав, передбачених міжнародними документами та чинним законодавством України.

Програма розроблена для створення належного рівня реалізації правосуддя на території громади, поступового покращення рівня забезпеченості судів та сприяння більш швидкому розгляду справ у судах за допомогою сучасних технічних засобів, попередження га профілактики вчинення корупційних діянь, а також у зв’язку з необхідністю зміцнення громадського порядку, дотримання та захисту прав мешканців у судах на території громади.

Цільовими групами в процесі реалізації даної програми є: жителі громади, суди та працівники судів, організацій, установи та підприємства, які здійснюють свою діяльність на території громади, органи місцевого самоврядування, до функцій яких віднесено забезпечення безпеки та правопорядку на території громади.

Завданням Програми є:

– покращення експлуатаційних властивостей приміщення Фастівського міськрайонного суду Київської області, юрисдикція якого поширюється на територію громади;

– забезпечення належних, комфортних умов громадянам та юридичним особам, які беруть участь в судових процесах, що базуються на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і гарантують право особи на справедливий суд.

Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про бюджет територіальної громади на відповідний бюджетний період та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України.

Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання визначених Програмою заходів забезпечить:

– відновлення експлуатаційних властивостей будівлі суду відповідно до Державних будівельних норм України;

– покращення умов для здійснення правосуддя, умов перебування суддів, працівників апарату суду, учасників процесу та інших відвідувачів у приміщенні суду, забезпечення доступу особам з інвалідністю та іншим маломобільних верствам до правосуддя, облаштування укриття.

Розділ 6. Виконавці Програми

Виконавцями Програми є виконавчий комітет Фастівської міської ради Київської області, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області.

 

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                                           Людмила РУДЯК

 

 

 

 

Додаток

до Програми сприяння доступу

громадян до правосуддя та

забезпечення учасників

судового процесу

на 2023 – 2024 роки

 

 

Фінансове забезпечення Програми сприяння доступу громадян

до правосуддя та забезпечення учасників судового процесу

 на 2023 – 2024 роки

 

Перелік заходів Програми Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування Очікуваний результат
1. Відновлення експлуатаційних властивостей будівлі Фастівського міськрайонного суду Київської області;

покращення умов для здійснення правосуддя, умов перебування суддів, працівників апарату суду, учасників процесу та інших відвідувачів у приміщенні суду, забезпечення доступу особам з інвалідністю та іншим маломобільним верствам до правосуддя, облаштування укриття.

 

Виконавчий комітет Фастівської міської ради;

 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області

Бюджет та позабюджетні кошти Фастівської міської територіальної громади В межах бюджетних призначень Покращення умов для здійснення правосуддя, умов перебування суддів, працівників апарату суду, учасників процесу та інших відвідувачів у приміщенні суду, забезпечення доступу особам з інвалідністю та іншим мало мобільним  верствам до правосуддя, облаштування укриття.

 

 

Секретар міської ради                                                                Людмила РУДЯК

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів