Про затвердження Програми підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Фастівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки в новій редакції

image
30 Серпня 2023, 10:29
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

     25.08.2023                                   м. Фастів                               № 438-ХLV-VІІІ

 

 

Про затвердження Програми підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Фастівської міської територіальної громади

на 2023-2025 роки в новій редакції

 

З метою реалізації органами місцевого самоврядування підтримки заходів
з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Фастівської міської територіальної громади, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 26.06.2023  №291 «Про схвалення проєкту Програми підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Фастівської міської територіальної громадина 2023 – 2025 роки в новій редакції», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

Затвердити Програму підтримки заходів з мобілізаційної підготовки
та територіальної оборони Фастівської міської територіальної громади на
2023-2025 роки в новій редакції (додаток).
Фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради при формуванні міського бюджету передбачити кошти на витрати, пов’язані з реалізацією цієї Програми.
Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

 

Міський голова                                                                   Михайло НЕТЯЖУК

 

 

Додаток

до рішення міської ради

 

 

ПРОГРАМА

підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та

територіальної оборони Фастівської міської територіальної громади

на 2023 – 2025 роки (далі – Програма) в новій редакції

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Паспорт Програми.
Загальні положення.
Мета Програми.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування.

Основні завдання та заходи програми.
6. Очікувані результати.
Ресурсне забезпечення Програми
Система управління та контроль за ходом виконання Програми

 

 

 

 

 

 

Паспорт програми

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Фастівської міської ради
2. Розробник Програми Сектор з питань мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради
3. Співрозробники Програми Фастівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
4. Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Фастівської міської ради
5. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Фастівської міської ради
6. Учасники програми Фастівський РТЦК та СП, структурні підрозділи виконавчого комітету Фастівської міської ради, підприємства, установи, організації та заклади Фастівської МТГ
7. Термін реалізації Програми 2023-2025 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у фінансуванні Програми бюджет Фастівської міської територіальної громади
9. Загальний обсяг фінансування, в т.ч.: Фінансування здійснюється за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади, в межах його фінансових можливостей та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Загальні положення

 

З метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проводиться постійна робота щодо мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, забезпечення виконання завдань територіальної оборони.

Для забезпечення повноцінної роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань територіальної оборони існує потреба в забезпеченні  територіального центру комплектування та соціальної підтримки за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету.

Програма підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Фастівської МТГ на 2023-2025 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних», Указу Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016 “Про Положення про територіальну оборону України”

Відповідно до  статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів територіальних громад належать делеговані повноваження щодо сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу про оголошення мобілізації.

Відповідно до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлено правові основи мобілізаційної підготовки й мобілізації в Україні, а також здійснення військової служби і виконання військового обов’язку, визначено засади організації та порядок ведення даної роботи, обов’язки та відповідальність органів державної влади й органів місцевого самоврядування, а також їх повноваження та функції у проведенні цієї діяльності.

Успішне вирішення постійно зростаючого обсягу завдань для Фастівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пов’язаних з веденням військового обліку, підготовкою молоді до військової служби, проведенням медичних оглядів військовозобов’язаних громадян, призовом молоді на військову службу, мобілізацією військовозобов’язаних до Збройних Сил, інших військових формувань України, відправкою призовників та військовозобов’язаних до обласного збірного пункту, бронювання певних категорій працівників міста, соціальної підтримки мобілізованих до Збройних Сил та інших військових формувань України осіб, для забезпечення їх гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру у сучасних економічних умовах, потребує фінансування з місцевого бюджету.

Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних проблем забезпечення повноцінної роботи Фастівського РТЦК та СП з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань територіальної оборони.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією державної політики з питань організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони, зокрема сприяння створенню належних умов для проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони, забезпечення готовності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх ланок воєнної організації та правоохоронних органів України, органів цивільного захисту (цивільної оборони), а також населення і території громади до участі в обороні, вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі військової агресії або відкритого збройного конфлікту та ведення територіальної оборони.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

 

З метою розв’язання даної проблеми слід скоординувати зусилля Фастівської міської територіальної громади, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності і забезпечити:

підвищення рівня готовності Фастівської міської територіальної громади, установ, підприємств та організацій незалежно від форм власності до проведення мобілізації на території громади в особливий період та під час оголошення мобілізації людських та транспортних ресурсів;
точний і оперативний військовий облік військовозобов’язаних та призовників в установах, організаціях та на підприємствах міста незалежно від форм власності згідно з вимогами чинного законодавства України;
виконання розпоряджень і завдань по проведенню приписки юнаків до призовної дільниці Фастівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом;
виділення паливно-мастильних матеріалів, та інших ТМЦ на забезпечення заходів мобілізації і призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом, а також заходів територіальної оборони;

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей бюджету територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України

 

Основні завдання та заходи програми

 

У рамках виконання заходів програми передбачається:

підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності територіальної громади, підприємств, установ і організацій виконавців мобілізаційних завдань;
забезпечення захисту стратегічних об’єктів та жителів громади від терористичних загроз, а також підтримка новостворених загонів територіальної оборони;
якісна підготовка громадян до військової служби, своєчасне проведення приписки, призову та мобілізації, забезпечення ведення військового обліку відповідно до законодавства України.

 

Керуючись вищевказаним та задачами, які покладаються на територіальну оборону, визначаються такі заходи з мобілізаційної підготовки :

5.1 Забезпечення проведення оповіщення військовозобов’язаних і постачальників транспортних засобів для звірки облікових даних, проведення військово-лікарської комісії, визначення призначення на воєнний час та вручення мобілізаційних приписів.

Фастівський РТЦК та СП,  виконавчий комітет Фастівської міської ради

В мирний час та особливий період.

Забезпечення проведення оповіщення військовозобов’язаних і постачальників транспортних засобів, доставки повісток, мобілізаційних повідомлень, наказу про оголошення мобілізації (в період оголошення мобілізації).

Фастівський РТЦК та СП, виконавчий комітет Фастівської міської ради

В особливий період та під час мобілізації.

Забезпечення ведення військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації, розгортання та роботи пункту управління територіальної оборони, пунктів оповіщення (ДО, ПЗСР), збору та поставки мобілізаційних ресурсів (ППЗВіТ).

Фастівський РТЦК та СП,  виконавчий комітет Фастівської міської ради

В мирний час, особливий період та під час мобілізації.

Підготовка та проведення занять з керівниками пунктів оповіщення, дільниць оповіщення, пунктів збору та відправки мобілізаційних ресурсів.

Фастівський РТЦК та СП, виконавчий комітет Фастівської міської ради

В мирний час та особливий період.

Виділення нарядів для охорони перевезення таємних документів і спеціальної техніки, забезпечення охорони громадського порядку на території РТЦК та СП, пунктів оповіщення, збору і поставки мобілізаційних ресурсів, та на маршрутах руху мобілізаційних ресурсів.

Фастівське районне управління поліції В особливий період та під час мобілізації.

Забезпечення виділення за зверненням (погодженням) з Фастівським РТЦК та СП необхідної кількості автомобілів, паливо – мастильних матеріалів для проведення оповіщення на території Фастівської міської територіальної громади та Фастівського району, перевезення людських мобілізаційних ресурсів у складі команд за мобілізаційним планом.

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Фастівський РТЦК та СП.

В особливий період та під час мобілізації.

Забезпечення виділення відповідно до графіку перевірки мобілізаційної готовності техніки, призначеної на доукомплектування за мобілізаційним планом, необхідної кількості автомобілів та паливо-мастильних матеріалів для проведення перевірки на території Фастівської міської територіальної громади.

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Фастівський РТЦК та СП.

В мирний час та особливий період.

Організація основних видів забезпечення дій органів місцевого самоврядування, установ та організацій Фастівської міської територіальної громади: медичне, радіаційне, хімічне, інженерне, протипожежне, транспортне, матеріальне, технічне.

Структурні підрозділи виконавчого комітету Фастівської міської ради, служби та комунальні підприємства Фастівської міської територіальної громади.

В особливий період та під час мобілізації.

Організація інформаційної підтримки та забезпечення.

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Фастівський РВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

В мирний час, особливий період та під час мобілізації.

Забезпечення потреб у коштах для ведення військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації, розгортання та функціонування пунктів управління (ПУ) територіальної оборони, пунктів оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів на 2023-2025 роки.

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Фастівський РТЦК та СП

В мирний час, особливий період та під час мобілізації.

Забезпечення матеріальними засобами та розгортання захищеного каналу передачі інформації з обмеженим доступом “КОКОН-М” для гарантованого захисту інформації щодо управління заходами мобілізації.

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Фастівський РТЦК та СП.

В мирний час, особливий період та під час мобілізації.

Створення на визначених нафтобазах, автозаправних станціях, незалежно від форм власності, незнижувального запасу паливно-мастильних матеріалів (ПММ) у обсязі, достатньому для забезпечення заправки пальним встановленої кількості транспортних засобів і техніки відповідно до Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 28.12.2000 №1921 .

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Фастівський РТЦК та СП.

В мирний час, особливий період та під час мобілізації.

Визначення підприємств, установ, організацій, з яких для забезпечення своєчасного оповіщення, збору та прибуття громадян, які призиваються на військову службу під час мобілізації до пунктів попереднього збору РТЦК та СП і пунктів прийому військових частин можуть за рішеннями (розпорядженнями) виконавчого комітету Фастівської міської ради тимчасово залучатися транспортні засоби, забезпечені паливно-мастильними матеріалами для перевезення особового складу, а також виконання першочергових завдань.

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Фастівський РТЦК та СП.

В особливий період та під час мобілізації.

Облаштування навчально-тренувального полігону для проведення практичних занять з особовим складом, призначеним до складу підрозділів територіальної оборони та роти охорони.

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Фастівський РТЦК та СП, Фастівське районне управління поліції

В мирний час та особливий період.

Забезпечення Фастівського РТЦК та СП технічними засобами, оргтехнікою для ведення військового обліку та обслуговування населення Фастівської міської територіальної громади та Фастівського району, що входить до складу заходів мобілізаційної підготовки місцевого значення.

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Фастівський РТЦК та СП.

В мирний час та особливий період.

Забезпечення Фастівського РТЦК та СП необхідним медичним приладдям та інструментами, необхідними для проведення військово-лікарської комісії військовозобов’язаних відповідно до Наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402 “Про затвердження Положення про військову-лікарську експертизу в Збройних Силах України”.

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ», Фастівський РТЦК та СП.

В особливий період та під час мобілізації.

Забезпечення виділення коштів для фінансування видатків на транспортні послуги, на придбання та закладку паливно-мастильних матеріалів, обладнання пунктів управління територіальної оборони, обладнання пунктів незламності, пунктів обігріву ( в т.ч.придбання обладнання на альтернативному виді палива, тощо ) в закладах та підприємствах комунальної форм власності Фастівської міської територіальної громади, забезпечення життєдіяльності особового складу роти охорони та підрозділів територіальної охорони на 2023-2025 роки.

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Фастівський РТЦК та СП

В мирний час, особливий період та під час мобілізації.

 

 

Очікувані результати

 

В результаті виконання заходів Програми буде забезпечено:

покращення функціонування системи військового обліку військовозобов’язаних і призовників;
вдосконалення системи управління проведенням мобілізації в особливий період та під час військового стану, вдосконалення роботи військово-облікових і мобілізаційних органів;
своєчасне та якісне, у встановлені строки, проведення приписки громадян України до призовної дільниці, забезпечення їх призову, мобілізації людських та інших ресурсів до Збройних Сил України;
належний рівень захисту стратегічних об’єктів та громадян територіальної громади від терористичних та інших загроз;
функціонування загону територіальної оборони;
бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
підготовку керівників підприємств, установ і організацій до дій у разі мобілізації;
сприяння територіального центру комплектування та соціальної підтримки у його роботі в мирний час та під час мобілізації;
контроль за станом мобілізаційної підготовки підприємств, установ і організацій міста, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
покращено стан системи оповіщення військовозобов’язаних під час мобілізації;
виконання на території громади законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
проведено висвітлення в засобах масової інформації актуальних питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

Ресурсне забезпечення полягає у виділенні коштів з бюджету Фастівської міської територіальної громади на організацію діяльності Фастівського РТЦК та СП при організації проведення заходів мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Фастівської міської територіальної громади. Виділені кошти направляються на удосконалення матеріально – технічної бази мобілізаційного розгортання, забезпечення засобами захисту, обладнання місць розташування та забезпечення життєдіяльності підрозділів територіальної оборони для успішного проведення мобілізації і виконання поставлених завдань захисту району територіальної оборони.

 

Система управління та контроль за ходом виконання Програми.

 

Контроль за реалізацією заходів у межах компетенції здійснює в мирний час та особливий період Фастівський РТЦК та СП, під час введення воєнного стану – керівництво штабу територіальної оборони.

Координацію та виконання заходів Програми за цільовим використанням бюджетних коштів здійснює Фастівський РТЦК та СП та виконавчий комітет Фастівської міської ради.

Контроль за ходом реалізації Програми покладається на Фастівську міську раду та її виконавчий комітет.

Фастівський РТЦК та СП звітується про хід виконання Програми на пленарних засіданнях сесії Фастівської міської ради.

 

 

Міський голова                                                               Михайло НЕТЯЖУК

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів