Про затвердження Програми «Нагородження відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки». – Сайт Міської Ради міста Фастів
image
30 Грудня 2020, 16:01
Поділитися:

 

           

        08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00

      Р І Ш Е Н Н Я

№  21 -ІV -VIIІ

від  23.12.2020 року

 

Про затвердження Програми «Нагородження відзнаками виконавчого

комітету Фастівської міської ради,організація і проведення  урочистих

та інших заходів у  населених пунктах,що входять до  Фастівської  міської  територіальної громади  на 2021-2025 роки»

 

 

Враховуючи рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради № 631 від 21.12.2020  року,  керуючись  п.22 ч.1 ст.26, закону України «Про місцеве самоврядування України»,

 

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  Затвердити Програму «Нагородження відзнаками виконавчого  комітету Фастівської міської ради,  організація і проведення  урочистих  та інших заходів у  населених пунктах, що входять до  Фастівської  міської  територіальної громади  на 2021-2025 роки»  (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

 

   Міський  голова                                                                М.В.Нетяжук

 

                                                                                 Додаток

                                                                                               до рішення  міської ради

                                                                                            № 21-ІV-VIIІ  від 23.12.2020 року

 

ПРОГРАМА

«Нагородження відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Фастівської міської територіальної громади

на 2021-2025 роки»

2020 рік

 

З М І С Т

 

Паспорт Програми «Нагородження відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах,  що входять до Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 4
1. Передумови 5
2. Дослідження  та аналіз 6
2.1. Оцінка поточної ситуації 6
2.2. Аналіз законодавчої бази 6
3. Мета та основні завдання Програми 7
3.1. Мета Програми 7
3.2. Основні завдання Програми 7
4. Розробник та співвиконавці Програми 8
5. Фінансове забезпечення Програми 8
6. Заходи Програми 8
7. Положення про відзнаки виконавчого комітету Фастівської міської ради 10
7.1. Відзнаки  виконавчого комітету Фастівської міської ради 10
7.2. Нормативні акти про відзнаки виконавчого комітету  Фастівської міської ради 11
7.3. Основні вимоги щодо планування та використання бюджетних коштів передбачених в бюджеті Фастівської міської територіальної громади  на вшанування громадян та трудових колективів підприємств, установ, організацій. Оформлення та терміни подання документів про нагородження відзнаками 12
8.                                                                                         Відзнака «Почесна грамота» виконавчого комітету  Фастівської міської ради 13
8.1. Загальні положення 13
8.2. Порядок нагородження 13
9. Відзнака Грамота виконавчого комітету Фастівської  міської ради 14
9.1. Загальні положення 14
9.2. Порядок нагородження 15
10. Відзнака Подяка виконавчого комітету  Фастівської  міської ради 15
10.1. Загальні положення 15
10.2. Порядок нагородження 16
11. Відзнака виконавчого комітету Фастівської  міської ради присвоєння Звання «Почесний громадянин міста Фастова» 16
11.1. Загальні положення 16
11.2. Порядок присвоєння звання та Порядок нагородження осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Фастова» 17
12. Відзнака – занесення громадян Фастівської міської територіальної громади  до Книги видатних осіб Фастівської  міської  територіальної громади «Золотий фонд Фастівської  міської територіальної громади» 17
12.1. Загальні положення 17
12.2. Порядок занесення  громадян Фастівської міської територіальної громади  до Книги видатних осіб Фастівської

міської  територіальної громади «Золотий фонд Фастівської  міської територіальної громади»

18
13. Очікувані результати виконання Програми 19
14. Координація та контроль 20

 

 

Паспорт Програми

 

Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Фастівської міської ради
Розробник Програми Відділ управління персоналом,  відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів виконавчого комітету Фастівської міської ради
Відповідальний виконавець Програми Відділ управління персоналом,  відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів виконавчого комітету Фастівської міської ради
Учасники  Програми Громадяни, трудові колективи підприємств, установ, організацій, видатні люди
Терміни реалізації програми 2021-2025 роки
Мета Програми Вшанування видатних людей, виховання у молодого покоління патріотизму, шани і поваги до історії рідного краю та народних традицій, забезпечення високого рівня організації, підготовки та проведення урочистих заходів, покладань до меморіалів, пам’ятників та пам’ятних знаків на території Фастівської  міської територіальної громади.
Джерела фінансування Програми Кошти бюджету Фастівської міської територіальної громади (в межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний період) та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
Координація та контроль за виконанням  Програми Виконавчий комітет Фастівської міської ради

 

 

Передумови

 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 600-р було затверджено перелік спроможних територіальних громад Київської області, в т.ч. Фастівської, до складу якої увійшли: Фастівська міська рада, Борівська селищна рада, Бортниківська сільська рада, Великоснітинська сільська рада, Веприцька сільська рада, Малоснітинська сільська рада, Оленівська сільська рада, Мотовилівська сільська рада, Мотовилівсько-Слобідська сільська рада, Фастівецька сільська рада. А розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 715-р визначено адміністративні центри та затверджено території територіальних громад Київської області, зокрема Фастівської, з адміністративним центром м. Фастів.

Рішенням Фастівської міської ради від 24.11.2020 року № 1-ІІ-VІІІ «Про утворення старостинських округів Фастівської міської ради» на території Фастівської міської ради було утворено 9 (дев’ять) старостинських округів: Борівський старостинський округ, Бортниківський старостинський  округ, Великоснітинський старостинський округ, Веприцький старостинський  округ, Малоснітинський старостинський округ, Мотовилівський старостинський  округ, Мотовилівськослобідський старостинський округ, Оленівський старостинський  округ, Фастівецький старостинський округ.

Фастівська міська територіальна громада орієнтується на високі стандарти якості життя, прагнучи забезпечити комфортні умови проживання для її мешканців та гостей. Громада, яка інтегрована у процеси сучасного розвитку динамічного середовища через підтримку творчих підходів та інноваційних ідей у всіх сферах свого життя, яка відома своїми новими рішеннями та найкращими практиками у розвитку місцевого самоврядування, економіки, інфраструктури та соціального капіталу.

Мешканцям Фастівської міської територіальної громади притаманний сучасний європейський менталітет, що дає змогу розвивати і підтримувати ініціативу та відповідальність громадян, їх прагнення брати активну участь у повсякденному житті та вільно використовувати можливості громади для самореалізації.

Фастівська міська рада, є органом місцевого самоврядування, який представляє Фастівську міську територіальну громаду, втілюючи у життя її волю та дбаючи про зміцнення засад місцевого самоврядування як необхідної складової розвитку громадянського суспільства і як ефективного механізму забезпечення прав, свобод, потреб членів територіальної громади.

Одним із напрямків роботи Фастівської міської ради та її виконавчого комітету є забезпечення відзначення, проведення  свят та заходів, в тому числі відзначення трудових та творчих здобутків як окремих працівників, так і колективів підприємств, установ, організацій громади відзнаками. Адже, своєчасне визнання професійної майстерності, особистого внеску у створення матеріальної та духовної культури сьогодення, підтримка активної життєвої позиції, пошана багаторічної сумлінної праці є важливим стимулом для зміцнення духовного та психологічного здоров’я, усвідомлення власної причетності у розбудові та зміцненні економічної, соціальної, культурної, громадської та інших сфер суспільного життя громади.

Традиційним стало привітання ювілярів, відомих людей громади, почесних громадян та представників підприємств, установ, організацій з їх професійними святами.

 

Дослідження та аналіз

 

2.1. Оцінка поточної ситуації

 

Фастівська міська рада та її виконавчий комітет організовує відзначення державних і професійних свят, подій та заходів. Відповідно до цього Фастівською міською радою та її виконавчим комітетом було засновано ряд заохочувальних відзнак, якими нагороджуються громадяни та трудові колективи підприємств, установ і організацій, за заслуги у забезпеченні реалізації програми соціального і економічного розвитку Фастівської міської територіальної громади, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також сумлінну працю, вагомі трудові досягнення у професійній діяльності, активну участь у вихованні підростаючого покоління,  благодійну діяльність, а також з нагоди загальнодержавних свят, професійних свят, пам’ятних, ювілейних і інших дат та заходів.

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, при нагородженні відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради, керується Програмою «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у м. Фастів  на 2018-2021 роки» затвердженої рішенням Фастівської міської ради № 16-ХХХVІІ –VІІ від 08.02.2018 року.

Після проведеного аналізу ефективності дії Програми, виходячи з фактичних показників щорічного моніторингу маємо висновок, що усі основні завдання Програми дотримані, виконані та профінансовані в повному обсязі, що говорить про те, що впроваджена Програма є ефективною та необхідною для подальшої  її  реалізації, врахувавши певні коригування та сучасний підхід.

 

2.2. Аналіз законодавчої бази

 

Розроблення Програми здійснювалось на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Указів Президента України «Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв», «Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілярів», Указів Президента України щодо встановлення професійних свят і пам’ятних дат, та інших нормативно-правових актів України.

Реалізація Програми направлена на виконання положень чинного законодавства України та Програми соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади.

Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми

 

Метою програми є:

забезпечення високого рівня підготовки та проведення урочистих заходів на території Фастівської міської територіальної громади з нагоди відзначення державних, професійних свят, урочистих заходів до пам’ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат;
створення позитивного іміджу громади та популяризації його економічного та культурного потенціалу, вшанування видатних людей, виховання у молодого покоління патріотизму, шани та поваги до історії рідного краю, народних традицій;
забезпечення якісної та належної організації і проведення покладань квітів до меморіалів, пам’ятників та пам’ятних знаків з нагоди відзначення загальнодержавних та інших свят і заходів, пам’ятних  дат;
вшанування громадян і трудових колективів підприємств, установ, організацій та нагородження їх відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради із врученням грошових премій, цінних подарунків за значний внесок у розвиток громади, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, благодійну діяльність;

 

2. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:
формування єдиної нагородної політики, позитивного іміджу Фастівської міської територіальної громади та створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально – технічних умов для організації і проведення нагородження відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради;
організація замовлень та виготовлення відзнак виконавчого комітету Фастівської міської ради, придбання цінних подарунків, квітів для привітання та вшанування трудових колективів та окремих громадян;
проведення урочистостей з нагоди відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, визначних пам’ятних подій;
організація і проведення покладань квітів до меморіалів, пам’ятників та пам’ятних знаків громади з нагоди відзначення загальнодержавних свят і заходів, пам’ятних дат;
вручення грошових премій обдарованим учням, вихованцям, педагогам та керівникам закладів освіти, культури і фізичної культури та спорту;
вручення цінних подарунків закладам освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, що розташовані на території Фастівської міської територіальної громади та громадським організаціям, які займаються вихованням, доглядом та захистом прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

 

Розробник та співвиконавці Програми

 

Розробник Програми: відділ управління персоналом, відділ організаційного забезпечення діяльності ради  та її органів виконавчого комітету  Фастівської міської ради.

Головний виконавець Програми: відділ управління персоналом, відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів виконавчого комітету Фастівської міської ради.

Співвиконавці Програми: Виконавчі органи Фастівської міської ради, підприємства, установи, організації Фастівської міської територіальної громади.

Організаційне забезпечення виконання заходів Програми покладається на Виконавчий комітет Фастівської міської ради та виконавчі органи Фастівської міської ради, підприємства, установи, організації Фастівської міської територіальної громади.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів  бюджету Фастівської міської територіальної громади (в межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний період) та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

Заходи Програми

 

N

з/п

Зміст заходів Виконавці Термін виконання
1 Нагородження за значний внесок у розвиток  громади, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну діяльність, забезпечити вшанування громадян і трудових колективів підприємств, установ, організацій та відзначення їх відзнаками міського рівня із врученням

грошових премій, цінних подарунків, квітів з нагоди відзначення державних і  професійних свят, пам’ятних, ювілейних  дат та заходів

Відділ управління персоналом, відділ  організаційоного забезпечення діяльності ради та її органів   спільно з виконавчими органами міської ради Постійно
2 Організація і вирішення питань щодо об’єктивності визначення особистих заслуг осіб та трудових колективів, яких пропонується відзначити та доцільності їх відзначення відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради Профільні заступники міського голови Постійно
3 Підготовка проектів розпоряджень Фастівського міського голови, рішень Фастівської міської ради та  рішень виконавчого комітету Фастівської міської ради, щодо нагородження відзнаками Відділ управління персоналом,  відділ  організаційоного забезпечення діяль-ності ради та її органів Відповідно до потреб
4 Організація замовлень та виготовлення відзнак виконавчого комітету Фастівської міської ради, придбання цінних подарунків, квітів для привітання трудових колективів та окремих громадян Відділ управління персоналом,  відділ  організаційоного забезпечення діяльності ради та її органів, фіна-нсово-господарський відділ Відповідно до потреб
5 Забезпечення участі Фастівського міського голови, секретаря Фастівської міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету в урочистостях та заходах з нагоди відзначення загальнодержавних і загальноміських свят та заходів, професійних свят, пам’ятних, ювілейних і інших дат та заходів Відділ організаційного забезпечення  діяльності ради  та її органів,  відділ управління персоналом Постійно
6 Організація і проведення нагороджень громадян та трудових колективів підприємств, установ, організацій відзнаками  виконавчого комітету Фастівської міської ради Відділ управління персоналом,  відділ  організаційоного забезпечення діяльності ради та її органів спільно з виконавчими органами міської ради Постійно
7 Організація і проведення покладань квітів до меморіалів та пам’ятних знаків Фастівської міської територіальної  громади  з нагоди відзначення державних  свят,  заходів, пам’ятних та інших дат Відділ управління персоналом, управління культури, молоді   та туризму Постійно

 

 

 

Положення про відзнаки виконавчого комітету

Фастівської міської  ради

 

Положення про Відзнаки виконавчого комітету Фастівської міської ради визначає підстави для нагородження, містить опис відзнак, а також встановлює основні вимоги щодо планування і використання коштів, передбачених в бюджеті Фастівської міської територіальної громади та порядок нагородження, вручення, носіння відзнак та інші правила.

Відзнаки виконавчого комітету Фастівської міської ради (далі – Відзнаки) є формою відзначення громадян та трудових колективів підприємств, установ і організацій, за заслуги у забезпеченні реалізації програм соціального і економічного розвитку на території Фастівської міської територіальної громади, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, благодійну діяльність та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних і інших дат та заходів.

 

Відзнаки виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

Відзнаками Фастівської міської ради та її виконавчого комітету є:

«Почесна грамота»;
«Грамота виконавчого комітету Фастівської міської ради»;
«Подяка виконавчого комітету Фастівської міської ради»;
Звання «Почесний громадянин міста Фастова»;
Занесення громадян Фастівської міської територіальної громади до Книги видатних осіб Фастівської  міської  територіальної громади «Золотий фонд Фастівської  міської територіальної громади».

  Розмір грошової премії, при нагороджені Відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради, визначається розпорядженням міського голови.

Облік та реєстрацію нагороджених відзнаками здійснює відділ  управління персоналом.

 

 

Відзнаки «Почесна грамота», «Грамота виконавчого комітету Фастівської міської ради», «Подяка виконавчого комітету Фастівської міської ради» запроваджена для нагородження громадян та трудових колективів підприємств, установ і організацій за заслуги у забезпеченні реалізації програм соціального і економічного розвитку Фастівської міської територіальної громади, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, благодійну діяльність та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних і інших дат та заходів.

Відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради можуть бути нагороджені громадяни України та інших держав, які,  як правило, проживають на території Фастівської міської територіальної громади  та зробили значний особистий внесок у розвиток громади, посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, депутати Фастівської міської ради, трудові колективи підприємств, установ і організацій.

Питання про нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою виконавчого комітету Фастівської міської ради розглядається міським головою про що приймається відповідне розпорядження.

Відзнаки виконавчого комітету Фастівської міської ради підписуються Фастівським міським головою.

Звання «Почесний громадянин міста Фастова» присвоюється з метою визнання особливо видатних заслуг громадян перед містом.

Звання «Почесний громадянин міста Фастова» може бути присвоєно будь- якому громадянину України, а також видатним іноземним громадянам, які одержали визнання жителів міста Фастова.

Занесення громадян Фастівської міської територіальної громади  до Книги видатних осіб Фастівської міської територіальної громади «Золотий фонд Фастівської  міської територіальної громади»  здійснюється з метою визнання особливо видатних заслуг громадян перед Фастівською міською територіальною громадою.

 

 

Нормативні акти про відзнаки виконавчого комітету

Фастівської міської ради

Нормативні акти щодо Відзнак виконавчого комітету Фастівської міської ради складаються з рішень виконавчого комітету міської ради, рішень міської ради, розпоряджень міського голови, що стосуються даного питання.

 

 

Основні вимоги щодо планування та використання

бюджетних коштів передбачених в бюджеті Фастівської міської територіальної громади  на вшанування громадян та трудових колективів підприємств, установ, організацій. Оформлення та терміни подання документів про нагородження відзнаками

 

Структурні підрозділи виконавчого комітету Фастівської міської ради в термін до 01 жовтня року, що передує бюджетному періоду, подають відділу управління персоналом перелік заходів, по яких планується вшанування громадян та трудових колективів підприємств, установ, організацій (далі – Вшанування) у наступному році, із зазначенням орієнтовного обсягу витрат та напрямків витрачання коштів.

Протягом року за 15 днів, до дати відзначення заходу:

– керівники підприємств, установ, організацій за погодженням із комітетом профспілки відповідної установи (в разі наявності), члени Фастівської міської територіальної громади, подають на ім’я міського голови подання про нагородження відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради. У поданні зазначається біографічні дані, стисла характеристика діяльності, а також конкретні заслуги, досягнення, участь у громадському житті тощо. У поданні обов’язково зазначається  святкова подія і дата відзначення.

– виконавчі органи міської ради подають на ім’я міського голови клопотання щодо відзначення колективу чи окремих працівників галузі з необхідною інформацією для підготовки проекту розпорядження.

Особи, у яких є дисциплінарне стягнення чи інші стягнення, не можуть бути представлені до нагородження відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради.

Попередній розгляд питань щодо нагородження «Почесною грамотою виконавчого комітету Фастівської міської ради», «Грамотою виконавчого комітету Фастівської міської ради», «Подякою виконавчого комітету Фастів-ської міської ради» здійснюється міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради згідно  розподілу обов’язків.

Попередній розгляд питань пов’язаних з присвоєнням звання «Почесний громадянин міста Фастова» здійснює відповідна Комісія, склад якої затверджується  рішенням Фастівської міської ради.

За результатами розгляду та в разі прийняття позитивного рішення,  щодо нагородження, готується розпорядження міського голови. У розпорядженні обов’язково повинно бути зазначено стисло і лаконічно підставу, мету та заслуги, досягнення особи чи трудового колективу, що стали підставою для порушення клопотання, а також назва підприємства, установи, організації та  список нагороджених.

Відзнаки вручають міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету  або за дорученням керівництва, інші уповноважені особи, як правило, в урочистій обстановці в приміщенні міського палацу культури, міської ради, біля меморіалів, пам′ятників та пам′ятних знаків або в організації за місцем роботи чи діяльності особи (осіб), яку нагороджують. Перед врученням оголошується розпорядження міського голови про нагородження.

Нагородженому вручається відзнака виготовлена на бланку та підписана міським головою, квіти, грошова премія або цінний подарунок.

 

Відзнака «Почесна грамота»
виконавчого комітету Фастівської міської ради

8.1. Загальні положення

 

Почесна грамота є Відзнакою виконавчого комітету Фастівської міської ради. Почесна грамота виконавчого комітету Фастівської міської ради (надалі – Почесна грамота) є заохоченням за заслуги у забезпеченні реалізації програм соціального і економічного розвитку, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, благодійну діяльність та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних і інших дат та заходів.

З нагоди відзначення ювілеїв нагороджуються:

громадяни Фастівської міської територіальної громади;
трудові колективи підприємств, установ, організацій з нагоди відзначення 50-ти річчя, і далі через кожні 25-ть років від дня заснування.

У виняткових випадках, річниця відзначення дати заснування підприємства, установи, організації може не відповідати вимогам даної Програми.

У разі втрати (псування) Почесної грамоти дублікат не видається.

 

8.2.  Порядок нагородження

 

Почесною грамотою виконавчого комітету Фастівської міської ради  нагороджуються:

громадяни України, які як правило, проживають на території Фастівської міської територіальної громади та зробили значний особистий внесок в її розвиток  або мають інші досягнення, зазначені вище;
посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, депутати міської ради, члени виконавчого комітету Фастівської міської ради;
трудові колективи підприємств, установ і організацій;
працівники підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, творчих спілок тощо.

Як виняток, Почесною грамотою можуть нагороджуватись громадяни іноземних держав, особи без громадянства за сприяння соціально-економічному розвитку Фастівської міської територіальної громади, збагачення культурної спадщини, плідну благодійну, громадську діяльність.

Одночасно від одного підприємства, установи, організації до нагородження можуть бути представлені не більше 3 осіб. У виключних випадках, за рішенням міського голови, кількість нагороджуваних може перевищувати граничну чисельність.

Особам, нагородженим Почесною грамотою виконавчого комітету Фастівської міської ради вручається грошова премія або цінний подарунок, розмір та вартість яких визначається розпорядженням міського голови. В окремих випадках, за рішенням міського голови, Почесна грамота виконавчого комітету Фастівської міської ради може вручатись без грошової премії або цінного подарунка.

Трудовим колективам підприємств, установ і організацій, які нагороджені Почесною грамотою виконавчого комітету Фастівської міської ради, може бути вручений цінний подарунок вартість якого визначається рішенням міського голови.

Громадяни, які відзначені Почесною грамотою виконавчого комітету Фастівської міської ради, можуть бути представлені до нагородження нею повторно не раніше як через три календарних роки, за виключенням ювілеїв та ювілейних дат.

Громадяни, які відзначені Грамотою виконавчого комітету Фастівської  міської ради, можуть бути представлені до нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Фастівської міської ради не раніше як через один календарний рік, за виключенням ювілеїв та ювілейних дат.

Відзнака Грамота виконавчого комітету

Фастівської  міської ради

 

1. Загальні положення

Грамота є відзнакою виконавчого комітету Фастівської міської ради. Грамота виконавчого комітету Фастівської  міської ради (надалі –  Грамота) є заохоченням за заслуги у забезпеченні реалізації програм соціального і економічного розвитку Фастівської міської територіальної громади, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, благодійну діяльність та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних і інших дат та заходів.

У разі втрати (псування) Грамоти,  дублікат не видається.

 

2. Порядок нагородження

Грамотою виконавчого комітету Фастівської міської ради нагороджуються:

громадяни України, які як правило, проживають на території Фастівської міської територіальної громади та зробили значний особистий внесок у розвиток громади або мають інші досягнення, зазначені вище;
посадові особи органів місцевого самоврядування, та органів виконавчої влади, депутати міської ради, члени виконавчого комітету Фастівської міської ради;
працівники підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, творчих спілок тощо.

Одночасно від одного підприємства, установи, організації до нагородження можуть бути представлені не більше 5 осіб. У виключних випадках, за рішенням міського голови кількість нагороджуваних може перевищувати граничну чисельність.

Особам, які нагороджені Грамотою виконавчого комітету Фастівської  міської ради, може вручатися грошова винагорода, розмір якої визначається розпорядженням міського голови. В окремих випадках, за рішенням міського голови, Грамота виконавчого комітету Фастівської міської ради може вручатись без грошової винагороди.

Громадяни, які відзначені Почесною грамотою або Грамотою виконавчого комітету Фастівської міської ради, можуть бути повторно представлені до нагородження Грамотою Фастівської міської ради та її виконавчого комітету за нові заслуги, не раніше як через три календарні роки.

 

Відзнака Подяка виконавчого комітету

Фастівської  міської ради

 

10.1. Загальні положення

 

Подяка є відзнакою виконавчого комітету Фастівської міської ради. Подяка виконавчого комітету Фастівської міської ради є відзнакою і заохоченням працівників різних галузей господарства, підприємств, установ, організацій громади за заслуги у забезпеченні програм соціального і економічного розвитку Фастівської міської територіальної громади, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, благодійну діяльність та з загальнодержавних і загальноміських свят та заходів, професійних свят, пам’ятних, ювілейних і інших дат та заходів.

У разі втрати (псування) Подяки,  дублікат не видається.

 

Порядок нагородження

 

Подякою виконавчого комітету Фастівської міської ради нагороджуються:

громадяни України, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток Фастівської міської територіальної громади або мають інші досягнення, зазначені вище;
посадові особи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, депутати міської ради, члени виконавчого комітету Фастівської міської ради;
працівники підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, творчих спілок області тощо;
трудові колективи підприємств, установ і організацій;
громадяни іноземних держав, особи без громадянства за сприяння соціально-економічному розвитку Фастівської міської територіальної громади, збагачення культурної спадщини, плідну благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

Одночасно від одного підприємства, установи, організації до нагородження можуть бути представлені не більше 5 осіб. У виключних випадках, за рішенням міського голови кількість нагороджуваних може перевищувати граничну чисельність .

Громадянам, нагородженим Подякою виконавчого комітету Фастівської  міської ради, в окремих випадках,  може вручатися грошова винагорода або цінний подарунок, розмір та вартість яких визначається рішенням міського голови .Трудовим колективам, які нагороджені Подякою виконавчого комітету Фастівської  міської ради, в окремих випадках, може вручатися цінний подарунок, вартість якого визначається рішенням міського голови .

Громадяни, які відзначені Подякою виконавчого комітету Фастівської  міської ради, можуть бути представлені до нагородження нею повторно як правило не раніше ніж через 2 роки.

 

Відзнака виконавчого комітету Фастівської міської   ради                       присвоєння Звання «Почесний громадянин міста Фастова»

 

11.1. Загальні положення

Звання “Почесний громадянин міста Фастова” присвоюється з метою визнання особливо видатних заслуг громадян перед містом, а також за особисту мужність та героїзм, виявлені при виконанні громадського обов’язку на благо міста Фастова.

Звання “Почесний громадянин міста Фастова” є вищою нагородою, формою заохочення громадян, що одержали широке суспільне визнання жителів міста за особливий внесок в області економіки, науки, культури, мистецтва, освіти, охорони здоров’я, спорту й інших сферах.

Особи, яким присвоєно звання, мають право на його публічне використання.

 

Порядок присвоєння звання та Порядок нагородження осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Фастова»

 

Попередньо матеріали щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Фастова» розглядаються на засіданні комісії з попереднього розгляду питання про присвоєння звання «Почесний громадяни міста Фастова», яка утворюється рішенням міської ради.

Звання присвоюється рішенням Фастівської міської ради виключно напередодні Дня міста. Протягом календарного року звання присвоюється лише одній особі з числа претендентів.

У випадку надходження двох і більше клопотань на різні кандидатури комісія з попереднього розгляду питання про присвоєння звання «Почесний громадяни міста Фастова» визначається шляхом рейтингового голосування з наступним винесенням однієї кандидатури, яка отримала найбільшу кількість голосів, на затвердження Фастівської міської ради.

Оформлення документів, що стосуються присвоєння звання, покладаються на відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів.

Клопотання на ім’я міського голови (після відповідної реєстрації) подається до відділу організаційного забезпечення діяльності ради та її органів не пізніше, ніж за два місяці до святкування Дня міста.

Рішення міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Фастова» доводиться до відома громадян через засоби масової інформації.

Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Фастова» може відбуватися посмертно.

Особи, яким присвоєно звання, в урочистій обстановці під час святкування Дня міста вручаються пам’ятна стрічка, пам’ятний знак та посвідчення. У разі втрати (псування) знаку «Почесний громадянин міста Фастова», дублікат  не видається.

 

Відзнака – занесення громадян Фастівської міської територіальної громади до Книги видатних осіб Фастівської міської територіальної громади «Золотий фонд Фастівської міської територіальної громади»

 

12.1. Загальні положення

 

Занесення громадян до Книги видатних осіб Фастівської міської  територіальної громади «Золотий фонд Фастівської міської територіальної громади» (далі – Книга «Золотий фонд Фастівської міської територіальної громади») є однією з вищих форм відзначення громадян за їх значні заслуги перед Фастівською міською територіальною  громадою.

До Книги видатних громадян Фастівської міської територіальної громади «Золотий фонд Фастівської міської територіальної громади» за рішенням Фастівської міської ради заносяться громадяни, які працюють (працювали), проживають (проживали) на території Фастівської міської територіальної громади.

Право бути занесеними до Книги «Золотий фонд Фастівської міської територіальної громади» мають:

– Герої України;

– громадяни, нагороджені  орденами та медалями України, або  відзнаками Президента України;

– громадяни, яким присвоєно Указом Президента України почесне звання “Заслужений працівник (відповідної галузі, професії) України;

– громадяни, які мають звання “Почесний громадянин міста Фастів”;

– громадяни, яким присуджена одна з Державних премій України;

– історичні постаті Фастівської міської територіальної громади , життя та діяльність яких вплинули на розвиток громади;

– матері,  нагороджені орденом «Мати-героїня»;

– громадяни, за їх значні особисті досягнення в галузях економіки, сільського господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, забезпечення законності і правопорядку, громадського і державного будівництва, митці;

– жителі інших міст України, іноземці на знак поваги до їх особистого внеску в соціально-економічний розвиток Фастівської міської територіальної громади, громадсько-політичну та культурно-просвітницьку діяльність.

 

12.2. Порядок занесення  громадян Фастівської міської територіальної громади  до Книги видатних осіб Фастівської

 міської  територіальної громади

«Золотий фонд Фастівської  міської територіальної громади»

 

Розгляд щодо занесення до Книги «Золотий фонд Фастівської міської територіальної громади» відбувається за клопотанням міської ради, органів самоорганізації населення міста, старостинських округів Фастівської міської ради, громадської ради при виконавчому комітеті Фастівської міської ради, громадських організацій, політичних  та релігійних організацій, трудових колективів підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), загальних зборів громадян  Фастівської міської територіальної громади.

Попередньо подання для занесення до Книги «Золотий фонд Фастівської  міської територіальної громади » розглядаються на засіданні громадської ради при виконавчому комітеті Фастівської міської ради та комісії з попереднього розгляду питання про присвоєння звання «Почесний громадяни міста Фастова», яка утворюється рішенням міської ради.

Рішення ради та комісії приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів та має рекомендаційний характер для прийняття рішення  Фастівською міською радою.

 

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація цієї Програми сприятиме:

удосконаленню нагородної справи на території Фастівської міської територіальної громади, забезпеченню її розвитку на засадах демократичності, відкритості, гласності та прозорості, підвищенню соціального значення міських нагород, комплексного розв’язання правових, організаційних та інших проблем у цій сфері, оперативного розв’язання проблемних питань;
покладанню персональної відповідальності на керівників структурних підрозділів виконавчих органів Фастівської міської ради щодо неухильного додержання вимог за добір кандидатур до нагородження і належну підготовку відповідних документів;
удосконаленню організаційного забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчих органів Фастівської міської ради щодо нагородження громадян та трудових колективів підприємств, установ, організацій, погодження та обговорення в установленому порядку;
пропозицій з додержанням вимог щодо послідовності та періодичності відзначення міськими нагородами та їх вручення;
покращення психологічного клімату у трудових колективах, та знаходження дієвих механізмів підвищення професійних показників у роботі, зростання авторитету як окремих працівників, так і колективів в цілому;
заохочення учнів, вихованців, педагогів та керівників навчальних закладів громади, обдарованої молоді, з метою розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей;

Здійснення комплексу заходів, передбачених цією Програмою забезпечить:

подальший розвиток системи нагород у громаді, відповідно до сучасних вимог, підвищить їх стимулюючу роль, довіру    громадськості   до

місцевих органів влади через здійснення соціальних інвестицій у людський потенціал;

зростання інтересу до минулого і сьогодення рідного краю, гордості за громаду, його жителів, виховання почуття патріотизму у підростаючого покоління, національної свідомості.

 

 

 

Координація та контроль

 

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює виконавчий комітет Фастівської міської ради.

 

 

 

Міський голова                                                     М.В.Нетяжук

 

 

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів

Рупор Київщини Київщина Київська область Київ столиця Березань Біла Церква Бориспіль Бровари Буча Васильків Ірпінь Обухів Переяслав-Хмельницький Прип'ять Ржищів Славутич Фастів Богуслав Києво-Святошинський Вишневе Вишгород Караглик Миронівка Сквира Тараща Тетіїв Українка Іванків Яготин Новини Київська обласна державна адміністрація КОДА КМДА