Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Фастів

image
17 Січня 2023, 16:17
Поділитися:

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради

«Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Фастів» від 26.09.2018 р. № 427

 

Виконавець заходів з відстеження – КП ФМР « Фастівводоканал».

 

Цілі прийняття акта – запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

 

Строк виконання заходів з відстеження – 10 днів – (13.09.22 – 22.09.22).

 

Тип відстеження – періодичне.

 

Заходи, які були виконані з відстеження результативності – вивчення загальної ситуації в місті щодо скиду стічних вод підприємств в систему каналізації м.Фастів.

 

Метод відстеження результативності – аналіз статистичних даних.

 

Аналіз отриманих значень показників результативності:

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації КП ФМР «Фастівводоканал».

Найменування показника Рік відстеження Примітки
2016 2017 2018 1 півр. 2019 2019 2020 2021 1 півр.

2022

1 Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (кількість заключених договорів) 32 32 32 34 36 36 36 26
2 Кількість підприємств перевірених на дотримання допустимих  концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах , що відводяться до міської каналізації 138 14 32 34 103 28 38 4 Контроль за дотриманням ДК з 01.04.17 р. не проводився в зв,язку з скасуванням наказу № 37 від 19.02.2002 р.
3 Кількість відібраних проб по підприємствах 138 14 43 62 103 58 38 4
3.1 У тому числі кількість відібраних проб, що:
3.1.1 відповідають ДК; 38 5 8 7 12 13 10 2
3.1.2 не  відповідають ДК; 87 7 35 55 91 45 28 2
3.1.3. На момент відбору проб відсутні стоки 13 2 1 1 9 11 2 1
4 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта,% 100% 100% 100

%

100

%

100% 100% 100

%

100

%

 

Висновки та рекомендації:

Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації положень регуляторного акту призвели до упорядкування укладання договорів з підприємствами на послуги каналізації, забезпечення охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, дотриманя чинного законодавства в даній сфері діяльності підприємствами міста. Він не потребує внесення змін чи доповнень.

 

 

 

Перший заступник міського голови  

з питань діяльності                                                         Олена ЗИКОВА

виконавчих органів ради

 

 

 

 

В.о. директора

КП ФМР « Фастівводоканал»                                        Вячеслав КОРШАК

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів