Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, Прейскуранту цін та погодження Переліку платних послу

image
18 Червня 2024, 10:53
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 15.04.2024р.                             м.Фастів                                                 №237

 

 

 

 

Про затвердження Порядку надання

платних послуг закладами фізичної культури

і спорту відділу з питань фізичної культури

та спорту виконавчого комітету

Фастівської міської ради, Прейскуранту цін

та погодження Переліку платних послу

Розглянувши звернення начальника відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, керуючись Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Законом України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 року №3808-ХІІ, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 14.04.2009 року №356 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 10.08.2011 року №846), спільного наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України «Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 28.08.2009 р. №3042/1030/936, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пп. 1 п. а, пп. 9 п. б ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:

 

Затвердити Порядок надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради (Додаток 1).
Погодити Перелік платних послуг, що надаються закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради (Додаток 2).
Затвердити Прейскурант цін на платні послуги, що надаються ДЮСШ «Локомотив» відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради (Додаток 3).
Затвердити Прейскурант цін на платні послуги, що надаються Спортивними спорудами відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради (Додаток 17).
Затвердити Розрахунки вартості витрат на платні послуги відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради (Додатки 4-16, 18-39).
Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради від 14.04.2023 року № 169.
Після закінчення бюджетного періоду відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради надавати виконавчому комітету Фастівської міської ради звіт про обсяги коштів, отриманих за надання платних послуг закладами фізичної культури та спорту.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови

 

 

 

Міський голова                                                          Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Порядок надання платних послуг закладами

фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

Загальні положення
Порядок розроблено відповідно до норм Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року №2456-VI, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року №1160-IV, Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 12.1993 року №3808-ХІІ, Закону України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 року №1841-ІІІ, Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 року №5007-VI, Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 року №993, Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 року №356, Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого спільним наказом Міністерства молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 28.08.2009 року №3042/1030/936.
Платні послуги є додатковим джерелом фінансування закладів фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради (далі – Відділ).
Надання платних послуг не є основною діяльністю закладів фізичної культури і спорту Відділу і здійснюється у робочий час без зниження об’ємів, повноти, якості та своєчасності виконання функцій та завдань, які здійснюються за рахунок асигнувань із загального фонду бюджету.
Платні послуги сприяють збільшенню розмаїття послуг, які надаються населенню, підвищенню їх якості, зміцненню матеріально-технічної бази, стимулюванню співробітників Відділу.
Для надання платних послуг використовується власна матеріально-технічна база.
До платних послуг, які можуть надаватисязакладами фізичної культури та спорту Відділу належать:

проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту за абонементами чи квитками;
організація і проведення фізкультурно-спортивних та спортивно-видовищних заходів, реалізація абонементів на їх відвідування;
надання спортивних споруд для проведення спортивно-видовищних заходів, занять з фізичної культури та спорту, організації спортивно-оздоровчих таборів;
надання послуг з прокату спортивного спорядження, обладнання та інвентарю.

З метою надання користувачам послуг безоплатної, доступної та достовірної інформації щодо надання платних послуг заклади фізичної культури та спорту оприлюднюють відомості про місцезнаходження та режим роботи закладу, перелік платних послуг, які надаються закладом, порядок їх надання, способи на розмір оплати за ці послуги.
Даний Порядок та прейскурант цін на платні послуги затверджується рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради. Перелік платних послуг погоджується рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

Документальне оформлення платних послуг
Рішення про надання платних послуг приймається на підставі звернення (клопотання) керівника закладу фізичної культури і спорту начальником відділу та оформляється наказом (наприклад, відкриття платної групи) або договором (наприклад, надання спортивних споруд для проведення спортивно-видовищних заходів, надання послуг з прокату). В свою чергу керівники закладів фізичної культури і спорту формують своє звернення на підставі заяв (звернень) юридичних та фізичних осіб про надання послуг. При цьому платні групи можуть бути сформовані лише після формування безоплатних груп відповідно до нормативів їх наповнюваності. Одночасно з цим Відділ укладає договір з тренерами-викладачами, іншими фізичними чи юридичними особами, які залучаються до надання послуг.
Безоплатно займатися в платних групах, отримувати інші послуги, включені в перелік платних, мають право діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Для підтвердження статусу надається копія підтверджуючого документу та дана інформація вказується в заяві.
Зарахування дітей в платні групи відбувається на підставі заяви батьків та медичної довідки. Датою зарахування до платної групи є наказ директора ДЮСШ. При цьому за бажанням особи, яка буде займатися в платній групі або батьків неповнолітніх дітей, може бути надана можливість відвідати до трьох безкоштовних занять і лише після цього бути офіційно зарахованим до платної групи.
Відрахування з платних груп здійснюється в разі якщо:

отримано заяву про припинення занять – з моменту отримання заяви;
учень не відвідує заняття без поважних причин більше 2-х тижнів – з 1-го числа поточного місяця.

Відрахування учнів з ДЮСШ оформляється наказом директора ДЮСШ.

 

Порядок визначення вартості платних послуг

Розмір плати за кожен вид платної послуги визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних безпосередньо з наданням відповідної платної послуги.
До складу витрат на надання платних послуг належать:

витрати на оплату праці працівників;
податки, збори, обов’язкові платежі до бюджету та інші відрахування відповідно до норм діючого законодавства;
господарські витрати;
матеріальні витрати;
інші витрати.

Вартість послуг розраховується на підставі калькуляції, яку складає централізована бухгалтерія відділу з питань молоді та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради.
Прейскурант цін затверджується рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради.
Ціни можуть бути змінені в установленому порядку згідно із змінами на витрати по їх наданню.
В основу розрахунку тарифів на платні послуги взято принцип самоокупності. При визначенні цін платних послуг прибуток не планується.
Після складанні калькуляції визначається мінімальна наповнюваність учнів у платних групах. Якщо кількість учнів у групі стає меншою, існування групи є недоцільним і вона закривається згідно з наказом начальника відділу.

 

Контроль за наданням платних послуг
Контроль за якістю надання послуг та веденням облікової документації здійснюють керівники закладів фізичної культури і спорту.
Облік надання платних послуг (нарахування плати та контроль її оплати) здійснює бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради.
Не нараховується плата за період фактичної відсутності учнів платних груп на заняттях з поважних причин, а саме:

хвороби учнів – при наданні медичної довідки;
тривалого перебування вихованців поза межами міста – при наданні попередньої заяви з зазначенням причини та термінів відсутності;

Плата за навчання у платних групах здійснюється учнями або батьками (за неповнолітніх учнів) шляхом перерахування коштів через банківські установи на спецрахунок закладу фізичної культури і спорту Відділу або шляхом внесення готівки в касу централізованої бухгалтерії відповідальною особою (наприклад, головою батьківського комітету групи) згідно відомості.
Кошти за послуги, що надаються згідно виставлених рахунків централізованою бухгалтерією, сплачуються користувачем шляхом перерахування коштів через банківські установи на спецрахунок установи або шляхом внесення готівки в касу централізованої бухгалтерії.

 

Планування та використання доходів від надання платних послуг
Кошти, отримані за надання платних послуг, вносяться на рахунок установ за спеціальним фондом кошторису.
Відповідно до частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України плата за платні послуги зараховується до власних надходжень бюджетних установ.
Після покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг (витрати на заробітну плату, обов’язкові платежі до бюджету та соціальних фондів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв), решта коштів може бути спрямована на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондом кошторису та на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.
Заклади фізичної культури і спорту Відділу мають право використовувати кошти, отримані як плата за послуги, на:

виплату заробітної плати персоналу згідно штатного розпису;
виплату заробітної плати тренерам-викладачам, які надають платні послуги;
сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
погашення заборгованості з комунальних послуг та енергоносіїв;
придбання спортивного інвентарю та обладнання;
придбання витратних матеріалів;
придбання канцелярського та господарського приладдя;
придбання основних засобів, нематеріальних активів;
проведення спортивних змагань, чемпіонатів і т.п.;
оплату витрат на відрядження;
матеріальне стимулювання працівників установ.

 

 

 

Керуючий справами                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Перелік платних послуг, які надаються закладами

фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту згідно з абонементами та квитками;
Організація і проведення фізкультурно-спортивних та спортивно-видовищних заходів, реалізація абонементів на їх відвідування;
Надання спортивних споруд для проведення спортивно-видовищних заходів, занять з фізичної культури та спорту, організації спортивно-оздоровчих таборів;
Надання послуг з прокату спортивного спорядження, обладнання та інвентарю.
Організація спортивно-оздоровчих таборів.

 

 

 

Керуючий справами                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

 

Прейскурант цін на платні послуги, що надаються

ДЮСШ «Локомотив» відділу з питань фізичної культури та спорту

виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

№ п/п Назва послуги Термін Ціна (грн.)
1. Надання залу спортивної гімнастики для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам – приміщення Палацу культури за адресою: м. Фастів, площа Перемоги, буд.1 (площа 270,1 м.кв.) – додаток 4 1 год. 102,00
2. Надання залу спортивної гімнастики для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних – приміщення Палацу культури за адресою: м. Фастів, площа Перемоги, буд.1 (площа 270,1 м.кв.) – додаток 5 1 год. 120,00
3. Надання спортивного залу для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам– великий зал за адресою: м. Фастів, вул. Брандта, буд.65 (площа 289,5 м.кв.) – додаток 6 1 год. 95,00
4. Надання спортивного залу для занять фізичною культурою та спортом фізичними особами та закладами, що не відносяться до фізкультурно-спортивних – великий зал за адресою: м. Фастів, вул. Брандта, буд.65 (площа 289,5 м.кв.) – додаток 7 1 год. 114,00
5. Надання спортивного залу для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам – малий зал за адресою: м. Фастів, вул. Брандта, буд.65 (площа 92,5 м.кв.) – додаток 8 1 год. 43,00
6. Надання спортивного залу для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних – малий зал за адресою: м. Фастів, вул. Брандта, буд.65 (площа 92,5 м.кв.) – додаток 9 1 год. 48,00
7. Надання спортивного залу для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам – зал фітнесу та аеробіки за адресою: м. Фастів, вул. Брандта, буд.65 (площа 65,0 м.кв.) – додаток 10 1 год. 40,00
8. Надання спортивного залу для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних – зал фітнесу та аеробіки за адресою: м. Фастів, вул. Брандта, буд.65 (площа 65,0 м.кв.) – додаток 11 1 год. 45,00
9. Надання спортивного залу для занять фізичною культурою та спортом  фізкультурно-спортивним закладам– тренажерний зал за адресою: м. Фастів, вул. Брандта, буд.65 (площа 58,1 м.кв.)- додаток 12 1 год. 44,00
10. Надання спортивного залу для занять фізичною культурою та спортом  фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних – тренажерний зал за адресою: м. Фастів, вул. Брандта, буд.65 (площа 58,1 м.кв.) – додаток 13 1 год. 50,00
11. Надання спортивного залу для занять фізичною культурою та спортом  фізкультурно-спортивним закладам–  зал за адресою: м. Фастів, вул. Брандта, буд.65 (площа  71,7 м.кв.)- додаток 14 1 год. 36,00
12. Надання спортивного залу для занять фізичною культурою та спортом  фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних – зал за адресою: м. Фастів, вул. Брандта, буд.65 (площа 71,7 м.кв.) – додаток 15 1 год. 41,00
13. Надання приміщення для занять фізичною культурою та спортом  фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних – приміщеня за адресою: м. Фастів, вул. Брандта, буд.65 (площа 8,9 м.кв.) – додаток 16 1 год. 16,00

 

Керуючий справами                                                                                Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                            Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам

(зал для занять спортивною гімнастикою в міському Палаці культури

за адресою: м. Фастів, площа Перемоги, буд.1) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа Палацу культури – 5177,9 м.кв.

–          загальна площа приміщень загального користування – 1265,48

–          вартість 1 м.кв. приміщень Палацу культури – 4919,58 м.кв.

–          загальна площа приміщень, якою користується відділення гімнастики – 327,50 м.кв. + 78,6 м.кв. – приміщення загального користування. Разом – 406,10 м.кв.

–          для надання послуг використовується приміщення площею спортзалу (площа 270,1 м.кв.), роздягальні (площа 20,9 м.кв.), приміщення загального користування (туалети, коридори), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується, до загальної площі приміщень: 1265,48 м.кв. : 5177,90 м.кв. = 0,24; 0,24 х 291,0 м.кв. = 69,84 м.кв.)  – разом 360,84 м.кв.;

 

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 10,83
    Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10 Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту).

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 4919,58 грн. х 5 % = 246,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 246,00 грн. : 365 днів = 0,67 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 0,67 грн. :  24 год. = 0,03 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:

0,03 грн. х 360,84 м.кв. = 10,83 грн.

    2. Теплопостачання – 1 година 31,64
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 2171,99 м.куб., в т.ч.

– спортзал – 270,1 м.кв. х 7,0 м. = 1890,7 м.куб.

– роздягальня – 20,9 м.кв. х 3,10 м. = 64,79 м.куб.

– приміщення загального користування  – 69,84 м.кв. х 3,10 м. = 216,50 м.куб.

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 2171,99 м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,4344 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,2172 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,2172 Гкал : 24 год. = 0,009 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,009 Гкал х 3515,22 грн. = 31,64 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 1,55
Середньорічне споживання води – 80 м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 80 м.куб. х 94,32 грн. = 7545,60 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 7545,60 грн. : 12 = 628,80 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 628,80 грн : 30 днів = 20,96 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 20,96 грн. : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 1,75 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 1,75 грн. : 406,10 м.кв.( загальна площа будівлі) х 360,8 м.кв.( площа, що використовується)  = 1,55 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 3,87
    Середньорічне споживання електроенергії становить 2100,00 кВт, що в цінах станом на 01.02.2024 р. становить: 2100,00 кВт х 8,97 грн. = 18837,00 грн.

Вартість спожитої електроенергії з розрахунку на 1 місяць: 18837,0 грн. : 12 місяців = 1569,75 грн.

Вартість електроенергії з розрахунку на 1 день: 1569,75 грн. : 30 днів = 52,32 грн.

Вартість електроенергії з розрахунку на 1 годину: 52,32 грн. : 12 год. = 4,36 грн.

Вартість електропостачання, яка припадає на приміщення, яке використовується: 4,36 грн. : 406,10 м.кв.( загальна площа будівлі) х 360,8 м.кв.( площа, що використовується)  = 3,87 грн.

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 20,71
Заробітна плата прибиральниці  за 1 місяць: 8392,40 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 8392,40 грн. : 30 =  279,75 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 279,75 : 12 = 23,31 грн.

Вартість прибирання, яка припадає на приміщення, яке використовується: 23,31 грн. : 406,10 м.кв.( загальна площа будівлі) х 360,8 м.кв.( площа, що використовується)  = 20,71 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 4,56
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 20,71 грн. х 22,0% = 4,56  грн.  
7. Витрати по відшкодуванню експлуатаційних послуг Палацу культури 3,70
Середня вартість послуг за місяць складає 1500,00 грн.

Вартість послуг в розрахунку на 1 день становить: 1500,00 грн. : 30 днів = 50,00 грн.

Середня вартість послуг за 1 годину: 50 грн. : 12 = 4,17 грн.

Вартість експлуатаційних витрат, які припадають на приміщення, які використовуються: 4,17 грн. : 406,10 м.кв.( загальна площа будівлі) х 360,8 м.кв.( площа, що використовується)  = 3,70 грн.

 
8. Інші господарські та матеріальні витрати 25,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів  і т.п.
  Разом по розрахунку: 101,86
  Плата за користування залом – 1 год. 102,00

 

 

 

Керуючий справами                                                                             Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                         Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не   відносяться до фізкультурно-спортивних

(зал для занять спортивною гімнастикою в міському Палаці культури

за адресою: м. Фастів, площа Перемоги, буд.1) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа Палацу культури – 5177,9 м.кв.

–          загальна площа приміщень загального користування – 1265,48

–          вартість 1 м.кв. приміщень Палацу культури – 4919,58 м.кв.

–          загальна площа приміщень, якою користується відділення гімнастики – 327,50 м.кв. + 78,6 м.кв. – приміщення загального користування. Разом – 406,10 м.кв.

–          для надання послуг використовується приміщення площею спортзалу (площа 270,1 м.кв.), роздягальні (площа 20,9 м.кв.), приміщення загального користування (туалети, коридори), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується, до загальної площі приміщень: 1265,48 м.кв. : 5177,90 м.кв. = 0,24; 0,24 х 291,0 м.кв. = 69,84 м.кв.)  – разом 360,84 м.кв.;

 

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 28,87
    Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (інше використання нерухомого майна).

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 4919,58 грн. х 15 % = 737,94 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 737,94 грн. : 365 днів = 2,02 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 2,02 грн. :  24 год. = 0,08 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:

0,08 грн. х 360,84 м.кв. = 28,87 грн.

2. Теплопостачання – 1 година 31,64
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 2171,99 м.куб., в т.ч.

– спортзал – 270,1 м.кв. х 7,0 м. = 1890,7 м.куб.

– роздягальня – 20,9 м.кв. х 3,10 м. = 64,79 м.куб.

– приміщення загального користування  – 69,84 м.кв. х 3,10 м. = 216,50 м.куб.

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 2171,99 м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,4344 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,2172 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,2172 Гкал : 24 год. = 0,009 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,009 Гкал х 3515,22 грн. = 44,20 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 1,55
Середньорічне споживання води – 80 м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 80 м.куб. х 94,32 грн. = 7545,60 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 7545,60 грн. : 12 = 628,80 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 628,80 грн : 30 днів = 20,96 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 20,96 грн. : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 1,75 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 1,75 грн. : 406,10 м.кв.( загальна площа будівлі) х 360,8 м.кв.( площа, що використовується)  = 1,55 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 3,87
    Середньорічне споживання електроенергії становить 2100,00 кВт, що в цінах станом на 01.02.2024 р. становить: 2100,00 кВт х 8,97 грн. = 18837,00 грн.

Вартість спожитої електроенергії з розрахунку на 1 місяць: 18837,0 грн. : 12 місяців = 1569,75 грн.

Вартість електроенергії з розрахунку на 1 день: 1569,75 грн. : 30 днів = 52,32 грн.

Вартість електроенергії з розрахунку на 1 годину: 52,32 грн. : 12 год. = 4,36 грн.

Вартість електропостачання, яка припадає на приміщення, яке використовується: 4,36 грн. : 406,10 м.кв.( загальна площа будівлі) х 360,8 м.кв.( площа, що використовується)  = 3,87 грн.

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 20,71
Заробітна плата прибиральниці  за 1 місяць: 8392,40 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 8392,40 грн. : 30 =  279,75 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 279,75 : 12 = 23,31 грн.

Вартість прибирання, яка припадає на приміщення, яке використовується: 23,31 грн. : 406,10 м.кв.( загальна площа будівлі) х 360,8 м.кв.( площа, що використовується)  = 20,71 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 4,56
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 20,71 грн. х 22,0% = 4,56  грн.  
7. Витрати по відшкодуванню експлуатаційних послуг Палацу культури 3,70
Середня вартість послуг за місяць складає 1500,00 грн.

Вартість послуг в розрахунку на 1 день становить: 1500,00 грн. : 30 днів = 50,00 грн.

Середня вартість послуг за 1 годину: 50 грн. : 12 = 4,17 грн.

Вартість експлуатаційних витрат, які припадають на приміщення, які використовуються: 4,17 грн. : 406,10 м.кв.( загальна площа будівлі) х 360,8 м.кв.( площа, що використовується)  = 3,70 грн.

 
8. Інші господарські та матеріальні витрати 25,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів  і т.п.
  Разом по розрахунку: 119,90
  Плата за користування залом – 1 год. 120,00

 

 

Керуючий справами                                                                       Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                    Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

 

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам

(великий спортивний зал ДЮСШ «Локомотив» за адресою:

м. Фастів, вул. Брандта, буд.65) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          для надання послуг використовується приміщення спортзалу (площа 289,5 м.кв.), роздягальні І (площа 14,3 м.кв.), роздягальні ІІ (площа 11,1 м.кв.), приміщення загального користування (туалети, коридор), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується, до загальної площі приміщень: 13,1 м.кв. : 549,9 м.кв. = 0,02; 0,02 х 314,9 м.кв. = 6,30 м.кв.)  – разом 321,20 м.кв.;

–          загальна площа приміщень (2 приміщення за адресою вул.. Брандта, 65) – 932,8 м.кв.

–          загальна площа приміщення, яке використовується для надання послуги – 549,9 м.кв.

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 2 938 500,00 грн.

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 9,64
    Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10 Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту).

Орендна плата за все приміщення в рік: 2 938 500,00 грн. х 5 % = 146 925,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 146 925,00 грн. : 549,9 м.кв. = 267,19 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 267,19 грн. : 365 днів = 0,73 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 0,73 грн. :  24 год. = 0,03 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:

0,03 грн. х 321,20 м.кв. = 9,64 грн.

2. Теплопостачання – 1 година 24,56
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 1213,62 м.куб., в т.ч.

– спортзал – 289,5 м.кв. х 3,85 м. = 1114,58 м.куб.

– роздягальня І – 14,3 м.кв. х 2,6 м. = 37,18 м.куб.

– роздягальні ІІ – 11,1 м.кв. х 3,7 м. = 41,07 м.куб.

– приміщення загального користування – 6,30 м.кв. х 3,30 м.= 20,79 м.кв.

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 1213,62 м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,2428 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,1214 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,1214 Гкал : 24 год. = 0,005 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,005 Гкал х 4911,12 грн. = 24,56 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 0,90
Середньорічне споживання води 120  м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 120 м.куб. х 94,32 грн. = 11318,40 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 11318,40 грн. : 12 = 943,20 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 943,20 грн : 30 днів = 31,44 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 31,44 грн. : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 2,62 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 2,62 грн. : 932,8 м.кв.( загальна площа будівлі) х 321,20 м.кв.( площа, що використовується)  = 0,90 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 10,33
Електроосвітлення: 26 світильників по 36 Вт, 12 світильників по 18 Вт.

Разом спожитої електроенергії за 1 годину: 1152 Вт = 1,152 кВт

Вартість використаної електроенергії в цінах станом на 01.02.2024 року: 1,152 кВт х 8,97 грн. = 10,33

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 23,71
Заробітна плата прибиральниць, робітника: 24784,80 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 24784,80 грн. : 30 днів = 826,16 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 826,16 грн. : 12 годин = 68,85 грн.

Витрати на обслуговування приміщення, які припадають на приміщення, яке використовується: 68,85 грн. : 932,8 м.кв. х 321,20 м.кв. = 23,71 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 5,22
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 23,71 грн. х 22,0% = 5,22 грн.  
7. Інші господарські та матеріальні витрати 20,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, проведення спортивних заходів  і т.п.
  Разом за розрахунком: 94,36
  Плата за користування залом – 1 год. 95,00

 

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичними особами та закладами, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

(великий спортивний зал ДЮСШ «Локомотив» за адресою:

м. Фастів, вул. Брандта, буд.65) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          для надання послуг використовується приміщення спортзалу (площа 289,5 м.кв.), роздягальні І (площа 14,3 м.кв.), роздягальні ІІ (площа 11,1 м.кв.), приміщення загального користування (туалети, коридор), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується, до загальної площі приміщень: 13,1 м.кв. : 549,9 м.кв. = 0,02; 0,02 х 314,9 м.кв. = 6,30 м.кв.)  – разом 321,20 м.кв.;

–          загальна площа приміщень (2 приміщення за адресою вул.. Брандта, 65) – 932,8 м.кв.

–          загальна площа приміщення, яке використовується для надання послуги – 549,9 м.кв.

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 2 938 500,00 грн.

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 28,91
    Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (п. 30 Інше використання нерухомого майна).

Орендна плата за все приміщення в рік: 2 938 500,00 грн. х 15 % = 440 775,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 440 775,00 грн. : 549,9 м.кв. = 801,56 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 801,56 грн. : 365 днів = 2,20 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 2,20 грн. :  24 год. = 0,09 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:

0,09 грн. х 321,20 м.кв. = 28,91 грн.

2. Теплопостачання – 1 година 24,56
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 1213,62 м.куб., в т.ч.

– спортзал – 289,5 м.кв. х 3,85 м. = 1114,58 м.куб.

– роздягальня І – 14,3 м.кв. х 2,6 м. = 37,18 м.куб.

– роздягальні ІІ – 11,1 м.кв. х 3,7 м. = 41,07 м.куб.

– приміщення загального користування – 6,30 м.кв. х 3,30 м.= 20,79 м.кв.

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 1213,62 м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,2428 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,1214 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,1214 Гкал : 24 год. = 0,005 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,005 Гкал х 4911,12 грн. = 24,56 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 0,90
Середньорічне споживання води 120  м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 120 м.куб. х 94,32 грн. = 11318,40 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 11318,40 грн. : 12 = 943,20 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 943,20 грн : 30 днів = 31,44 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 31,44 грн. : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 2,62 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 2,62 грн. : 932,8 м.кв.( загальна площа будівлі) х 321,20 м.кв.( площа, що використовується)  = 0,90 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 10,33
Електроосвітлення: 26 світильників по 36 Вт, 12 світильників по 18 Вт.

Разом спожитої електроенергії за 1 годину: 1152 Вт = 1,152 кВт

Вартість використаної електроенергії в цінах станом на 01.02.2024 року: 1,152 кВт х 8,97 грн. = 10,33

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 23,71
Заробітна плата прибиральниць, робітника: 24784,80 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 24784,80 грн. : 30 днів = 826,16 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 826,16 грн. : 12 годин = 68,85 грн.

Витрати на обслуговування приміщення, які припадають на приміщення, яке використовується: 68,85 грн. : 932,8 м.кв. х 321,20 м.кв. = 23,71 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 5,22
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 23,71 грн. х 22,0% = 5,22 грн.  
7. Інші господарські та матеріальні витрати 20,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, проведення спортивних заходів  і т.п.
  Разом: 113,63
  Плата за користування залом – 1 год. 114,00

 

 

 

Керуючий справами                                                                           Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                        Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

Додаток 8

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом закладами фізичної культури та спорту (малий спортивний зал ДЮСШ «Локомотив» за адресою:

м. Фастів, вул. Брандта, буд.65) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          для надання послуг використовується приміщення спортзалу (площа 92,5 м.кв.), приміщення загального користування (туалети, коридор), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується, до загальної площі приміщень: 13,1 м.кв. : 549,9 м.кв. = 0,02; 0,02 х 92,5 м.кв. = 1,85 м.кв.)  – разом 94,35 м.кв.;

–          загальна площа приміщень (2 приміщення за адресою вул.. Брандта, 65) – 932,8 м.кв.

–          загальна площа приміщення, яке використовується для надання послуги – 549,9 м.кв.

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 2 938 500,00 грн.

 

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 2,93
    Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10 Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту).

Орендна плата за все приміщення в рік: 2 938 500,00 грн. х 5 % = 146 925,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 146 925,00 грн. : 549,9 м.кв. = 267,19 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 267,19 грн. : 365 днів = 0,73 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 0,73 грн. :  24 год. = 0,03 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:

0,03 грн. х 94,35 м.кв. = 2,93 грн.

2. Теплопостачання – 1 година 7,37
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 357,05 м.куб., в т.ч.

– спортзал – 92,5 м.кв. х 3,80 м. = 351,50 м.куб.

– приміщення загального користування – 1,85 м.кв. х 3,0 м. = 5,55 м.куб.

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 357,05 м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,0714 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,0357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,0357 Гкал : 24 год. = 0,0015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,0015 Гкал х 4911,12 грн. = 7,37 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 0,27
Середньорічне споживання води 120  м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 120 м.куб. х 94,32 грн. = 11318,40 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 11318,40 грн. : 12 = 943,20 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 943,20 грн : 30 днів = 31,44 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 31,44 грн. : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 2,62 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 2,62 грн. : 932,8 м.кв.( загальна площа будівлі) х 94,35 м.кв.( площа, що використовується)  = 0,27 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 3,05
Електроосвітлення: 8 світильників по 18 Вт, 5 світильник по 40 Вт.

Разом спожитої електроенергії за 1 годину: 344 Вт = 0,34 кВт

Вартість використаної електроенергії в цінах станом на 01.02.2024 року: 0,34 кВт х 8,97 грн. = 3,05 грн.

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 6,96
Заробітна плата прибиральниць, робітника: 24784,80 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 24784,80 грн. : 30 днів = 826,16 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 826,16 грн. : 12 годин = 68,85 грн.

Витрати на обслуговування приміщення, які припадають на приміщення, яке використовується: 68,85 грн. : 932,8 м.кв. х 94,35 м.кв. = 6,96 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 1,53
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 6,96 грн. х 22,0% = 1,53   грн.  
7. Інші господарські та матеріальні витрати 20,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, проведення спортивних заходів  і т.п.
  Разом за розрахунком: 42,11
  Плата за користування залом – 1 год. 43,00

 

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                        Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

Додаток 9

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

(малий спортивний зал ДЮСШ «Локомотив» за адресою:

м. Фастів, вул. Брандта, буд.65) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          для надання послуг використовується приміщення спортзалу (площа 92,5 м.кв.), приміщення загального користування (туалети, коридор), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується, до загальної площі приміщень: 13,1 м.кв. : 549,9 м.кв. = 0,02; 0,02 х 92,5 м.кв. = 1,85 м.кв.)  – разом 94,35 м.кв.;

–          загальна площа приміщень (2 приміщення за адресою вул.. Брандта, 65) – 932,8 м.кв.

–          загальна площа приміщення, яке використовується для надання послуги – 549,9 м.кв.

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 2 938 500,00 грн.

 

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 8,49
    Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (п. 30 Інше використання нерухомого майна).

Орендна плата за все приміщення в рік: 2 938 500,00 грн. х 15 % = 440 775,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 440 775,00 грн. : 549,9 м.кв. = 801,55 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 801,55 грн. : 365 днів = 2,20 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 2,20 грн. :  24 год. = 0,09 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:

0,09 грн. х 94,35 м.кв. = 8,49 грн.

2. Теплопостачання – 1 година 7,37
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 357,05 м.куб., в т.ч.

– спортзал – 92,5 м.кв. х 3,80 м. = 351,50 м.куб.

– приміщення загального користування – 1,85 м.кв. х 3,0 м. = 5,55 м.куб.

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 357,05 м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,0714 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,0357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,0357 Гкал : 24 год. = 0,0015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,0015 Гкал х 4911,12 грн. = 7,37 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 0,27
Середньорічне споживання води 120  м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 120 м.куб. х 94,32 грн. = 11318,40 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 11318,40 грн. : 12 = 943,20 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 943,20 грн : 30 днів = 31,44 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 31,44 грн. : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 2,62 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 2,62 грн. : 932,8 м.кв.( загальна площа будівлі) х 94,35 м.кв.( площа, що використовується)  = 0,27 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 3,05
Електроосвітлення: 8 світильників по 18 Вт, 5 світильник по 40 Вт.

Разом спожитої електроенергії за 1 годину: 344 Вт = 0,34 кВт

Вартість використаної електроенергії в цінах станом на 01.02.2024 року: 0,34 кВт х 8,97 грн. = 3,05 грн.

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 6,96
Заробітна плата прибиральниць, робітника: 24784,80 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 24784,80 грн. : 30 днів = 826,16 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 826,16 грн. : 12 годин = 68,85 грн.

Витрати на обслуговування приміщення, які припадають на приміщення, яке використовується: 68,85 грн. : 932,8 м.кв. х 94,35 м.кв. = 6,96 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 1,53
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 6,96 грн. х 22,0% = 1,53   грн.  
7. Інші господарські та матеріальні витрати 20,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, проведення спортивних заходів  і т.п.
  Разом за розрахунком: 47,67
  Плата за користування залом – 1 год. 48,00

 

 

 

Керуючий справами                                                                          Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                        Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

Додаток 10

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивними закладами (тренажерний зал ДЮСШ «Локомотив» за адресою:

м. Фастів, вул. Брандта, буд.65) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          для надання послуг використовується приміщення спортзалу (площа 58,1 м.кв.),  роздягальня (площа 10,5 м.кв.), приміщення загального користування (туалет, коридори), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується до загальної площі приміщень: 81,48 м.кв. : 382,9 м.кв. = 0,21; 0,21 х 68,6 м.кв. = 14,40 м.кв.)  – разом 83,00 м.кв.;

–          загальна площа приміщень (2 приміщення за адресою вул.. Брандта, 65) – 932,8 м.кв.

–          загальна площа приміщення, яке використовується для надання послуги – 382,9 м.кв.

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 1 925 800,00 грн.

 

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 2,49
      Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10 Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту).

Орендна плата за все приміщення в рік: 1 925 800,00 грн. х 5 % = 96 290,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 96 290,00 грн. : 382,9 м.кв. = 251,48 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 251,48 грн. : 365 днів = 0,69 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 0,69 грн. :  24 год. = 0,03 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:

0,03 грн. х 83 м.кв. = 2,49 грн.

2. Теплопостачання – 1 година 4,91
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 83,00 м.кв. х 3,30 м. = 273,90 м.куб.

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 273,90 м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,0548 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,0274 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,0274 Гкал : 24 год. = 0,001 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,001 Гкал х 4911,12 грн. = 4,91 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 0,23
Середньорічне споживання води 120  м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 120 м.куб. х 94,32 грн. = 11318,40 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 11318,40 грн. : 12 = 943,20 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 943,20 грн : 30 днів = 31,44 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 31,44 грн : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 2,62 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 2,62 грн. : 932,8 м.кв.( загальна площа будівлі) х 83,0 м.кв.( площа, що використовується)  = 0,23 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 4,84
Електроосвітлення: 30 світильника по 18 Вт.

Разом спожитої електроенергії за 1 годину: 540 Вт = 0,54 кВт

Вартість використаної електроенергії в цінах станом на 01.02.2024 року: 0,54 кВт х 8,97 грн. = 4,84 грн.

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 6,13
Заробітна плата прибиральниць, робітника: 24784,80 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 24784,80 грн. : 30 днів = 826,16 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 826,16 грн. : 12 годин = 68,85 грн.

Витрати на обслуговування приміщення, які припадають на приміщення, яке використовується: 68,85 грн. : 932,8 м.кв. х 83,00 м.кв. = 6,13 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 1,35
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 6,13 грн. х 22,0 % = 1,35  грн.  
7. Інші господарські та матеріальні витрати 20,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, проведення спортивних заходів  і т.п.
  Разом за розрахунком: 39,95
  Плата за користування залом – 1 год. 40,00

 

 

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                     Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 11

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

(тренажерний зал ДЮСШ «Локомотив» за адресою:

м. Фастів, вул. Брандта, буд.65) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          для надання послуг використовується приміщення спортзалу (площа 58,1 м.кв.),  роздягальня (площа 10,5 м.кв.), приміщення загального користування (туалет, коридори), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується до загальної площі приміщень: 81,48 м.кв. : 382,9 м.кв. = 0,21; 0,21 х 68,6 м.кв. = 14,40 м.кв.)  – разом 83,00 м.кв.;

–          загальна площа приміщень (2 приміщення за адресою вул.. Брандта, 65) – 932,8 м.кв.

–          загальна площа приміщення, яке використовується для надання послуги – 382,9 м.кв.

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 1 925 800,00 грн.

 

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 7,47
      Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (п. 30 Інше використання нерухомого майна).

Орендна плата за все приміщення в рік: 1 925 800,00 грн. х 15 % = 288 870,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 288 870,00 грн. : 382,9 м.кв. = 754,43 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 754,43 грн. : 365 днів = 2,07 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 2,07 грн. :  24 год. = 0,09 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:  0,09 грн. х 83 м.кв. = 7,47 грн.

2. Теплопостачання – 1 година 4,91
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 83,00 м.кв. х 3,30 м. = 273,90 м.куб.

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 273,90 м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,0548 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,0274 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,0274 Гкал : 24 год. = 0,001 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,001 Гкал х 4911,12 грн. = 4,91 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 0,23
Середньорічне споживання води 120  м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 120 м.куб. х 94,32 грн. = 11318,40 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 11318,40 грн. : 12 = 943,20 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 943,20 грн : 30 днів = 31,44 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 31,44 грн : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 2,62 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 2,62 грн. : 932,8 м.кв.( загальна площа будівлі) х 83,0 м.кв.( площа, що використовується)  = 0,23 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 4,84
Електроосвітлення: 30 світильника по 18 Вт.

Разом спожитої електроенергії за 1 годину: 540 Вт = 0,54 кВт

Вартість використаної електроенергії в цінах станом на 01.02.2024 року: 0,54 кВт х 8,97 грн. = 4,84 грн.

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 6,13
Заробітна плата прибиральниць, робітника: 24784,80 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 24784,80 грн. : 30 днів = 826,16 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 826,16 грн. : 12 годин = 68,85 грн.

Витрати на обслуговування приміщення, які припадають на приміщення, яке використовується: 68,85 грн. : 932,8 м.кв. х 83,00 м.кв. = 6,13 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 1,35
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 6,13 грн. х 22,0 % = 1,35  грн.  
7. Інші господарські та матеріальні витрати 20,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, проведення спортивних заходів  і т.п.
  Разом: 44,93
  Плата за користування залом – 1 год. 45,00

 

 

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 12

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам

(зал фітнесу та аеробіки ДЮСШ «Локомотив» за адресою:

м.Фастів, вул.Брандта, буд.65) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          для надання послуг використовується приміщення спортзалу (площа 65,0 м.кв.),  роздягальня (площа 8,7 м.кв.), приміщення загального користування (туалет, коридори), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується до загальної площі приміщень: 81,48 м.кв. : 382,9 м.кв. = 0,21; 0,21 х 73,7 м.кв. = 15,48 м.кв.)  – разом 89,18 м.кв.;

–          загальна площа приміщень (2 приміщення за адресою вул.. Брандта, 65) – 932,8 м.кв.

–          загальна площа приміщення, яке використовується для надання послуги – 382,9 м.кв.

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 1 925 800,00 грн.

 

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 2,59
      Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10 Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту).

Орендна плата за все приміщення в рік: 1 925 800,00 грн. х 5 % = 96 290,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 96 290,00 грн. : 382,9 м.кв. = 251,48 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 251,48 грн. : 365 днів = 0,69 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 0,69 грн. :  24 год. = 0,03 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:  0,03 грн. х 89,18 м.кв. = 2,59 грн.

2. Теплопостачання – 1 година 4,91
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 255,29 м.куб., в т.ч.

65,00 м.кв. х 2,7 м. = 175,5 м.куб.

24,18 м.кв. х 3,30 м. = 79,79 м.куб.

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 255,29 м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,051 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,0255 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,0255 Гкал : 24 год. = 0,001 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,001 Гкал х 4911,12 грн. = 4,91 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 0,25
Середньорічне споживання води 120  м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 120 м.куб. х 94,32 грн. = 11318,40 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 11318,40 грн. : 12 = 943,20 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 943,20 грн : 30 днів = 31,44 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 31,44 грн : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 2,62 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 2,62 грн. : 932,8 м.кв.( загальна площа будівлі) х 89,18 м.кв.( площа, що використовується)  = 0,25 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 2,42
Електроосвітлення: 15 світильника по 18 Вт

Разом спожитої електроенергії за 1 годину: 270 Вт = 0,27 кВт

Вартість використаної електроенергії в цінах станом на 01.03.2023 року: 0,27 кВт х 8,97 грн. = 2,42 грн.

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 6,58
Заробітна плата прибиральниць, робітника: 24784,80 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 24784,80 грн. : 30 днів = 826,16 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 826,16 грн. : 12 годин = 68,85 грн.

Витрати на обслуговування приміщення, які припадають на приміщення, яке використовується: 68,85 грн. : 932,8 м.кв. х 89,18 м.кв. = 6,58 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 1,45
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 6,58 грн. х 22,0 % = 1,45  грн.  
7. Інші господарські та матеріальні витрати 26,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, проведення спортивних заходів  і т.п.
  Разом за розрахунком: 44,20
  Плата за користування залом – 1 год 44,00

 

 

 

Керуючий справами                                                                         Леся Тхоржевська

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

Додаток 13

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичними особами та закладами, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

(зал фітнесу та аеробіки ДЮСШ «Локомотив» за адресою:

м.Фастів, вул.Брандта, буд.65) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          для надання послуг використовується приміщення спортзалу (площа 65,0 м.кв.),  роздягальня (площа 8,7 м.кв.), приміщення загального користування (туалет, коридори), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується до загальної площі приміщень: 81,48 м.кв. : 382,9 м.кв. = 0,21; 0,21 х 73,7 м.кв. = 15,48 м.кв.)  – разом 89,18 м.кв.;

–          загальна площа приміщень (2 приміщення за адресою вул.. Брандта, 65) – 932,8 м.кв.

–          загальна площа приміщення, яке використовується для надання послуги – 382,9 м.кв.

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 1 925 800,00 грн.

 

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 8,03
      Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (інше використання нерухомого майна).

Орендна плата за все приміщення в рік: 1 925 800,00 грн. х 15 % =

288 870,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 288 870,00 грн. : 382,9 м.кв. = 754,43 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 754,43 грн. : 365 днів = 2,07 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 2,07 грн. :  24 год. = 0,09 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:

0,09 грн. х 89,18 м.кв. = 8,03 грн.

2. Теплопостачання – 1 година 4,91
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 255,29 м.куб., в т.ч.

65,00 м.кв. х 2,7 м. = 175,5 м.куб.

24,18 м.кв. х 3,30 м. = 79,79 м.куб.

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 255,29 м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,051 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,0255 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,0255 Гкал : 24 год. = 0,001 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,001 Гкал х 4911,12 грн. = 4,91 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 0,25
Середньорічне споживання води 120  м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 120 м.куб. х 94,32 грн. = 11318,40 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 11318,40 грн. : 12 = 943,20 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 943,20 грн : 30 днів = 31,44 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 31,44 грн : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 2,62 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 2,62 грн. : 932,8 м.кв.( загальна площа будівлі) х 89,18 м.кв.( площа, що використовується)  = 0,25 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 2,42
Електроосвітлення: 15 світильника по 18 Вт

Разом спожитої електроенергії за 1 годину: 270 Вт = 0,27 кВт

Вартість використаної електроенергії в цінах станом на 01.03.2023 року: 0,27 кВт х 8,97 грн. = 2,42 грн.

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 6,58
Заробітна плата прибиральниць, робітника: 24784,80 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 24784,80 грн. : 30 днів = 826,16 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 826,16 грн. : 12 годин = 68,85 грн.

Витрати на обслуговування приміщення, які припадають на приміщення, яке використовується: 68,85 грн. : 932,8 м.кв. х 89,18 м.кв. = 6,58 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 1,45
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 6,58 грн. х 22,0 % = 1,45  грн.  
7. Інші господарські та матеріальні витрати 26,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, проведення спортивних заходів  і т.п.
  Разом за розрахунком: 49,64
  Плата за користування залом – 1 год 50,00

 

 

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА 

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 14

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам (спортзал площею 71,7 м.кв. ДЮСШ «Локомотив» за адресою:

м.Фастів, вул.Брандта, буд.65) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          для надання послуг використовується приміщення спортзалу та допоміжні приміщення загальною площею 71,7 м.кв.;

–          загальна площа приміщень (2 приміщення за адресою вул.. Брандта, 65) – 932,8 м.кв.

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки 2015 р.) – 387 200,00 грн.

 

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 2,21
      Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (інше використання нерухомого майна).

Орендна плата за все приміщення в рік: 387200,00 грн. х 5 % = 19360,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 19360,00 грн. : 365 днів = 53,04 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину: 53,04 грн : 24 год = 2,21 грн.

2. Теплопостачання – 1 година 4,91
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 236,6 м.куб., в т.ч.

71,7 м.кв. х 3,30 м. = 236,6 м.куб.

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 236,6  м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,048 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,024 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,024 Гкал : 24 год. = 0,001 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,001 Гкал х 4911,12 грн. = 4,91 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 0,20
Середньорічне споживання води 120  м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 120 м.куб. х 94,32 грн. = 11318,40 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 11318,40 грн. : 12 = 943,20 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 943,20 грн : 30 днів = 31,44 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 31,44 грн : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 2,62 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 2,62 грн. : 932,8 м.кв.( загальна площа будівлі) х 71,7 м.кв.( площа, що використовується)  = 0,20 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 2,06
Електроосвітлення: 13 світильника по 18 Вт

Разом спожитої електроенергії за 1 годину: 234 Вт = 0,23 кВт

Вартість використаної електроенергії в цінах станом на 01.02.2024 року: 0,23 кВт х 8,97 грн. = 2,06 грн.

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 5,29
Заробітна плата прибиральниць, робітника: 24784,80 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 24784,80 грн. : 30 днів = 826,16 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 826,16 грн. : 12 годин = 68,85 грн.

Витрати на обслуговування приміщення, які припадають на приміщення, яке використовується: 68,85 грн. : 932,8 м.кв. х 71,7 м.кв. = 5,29 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 1,16
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 5,29 грн. х 22,0 % = 1,16  грн.  
7. Інші господарські та матеріальні витрати 20,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, проведення спортивних заходів  і т.п.
  Разом за розрахунком: 35,83
  Плата за користування залом – 1 год 36,00

 

 

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА 

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 15

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичними особами та закладами, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

(спортзал площею 71,7 м.кв. ДЮСШ «Локомотив» за адресою:

м.Фастів, вул.Брандта, буд.65) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          для надання послуг використовується приміщення спортзалу та допоміжні приміщення загальною площею 71,7 м.кв.;

–          загальна площа приміщень (2 приміщення за адресою вул.. Брандта, 65) – 932,8 м.кв.

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки 2015 р.) – 387 200,00 грн.

 

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 6,63
      Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (інше використання нерухомого майна).

Орендна плата за все приміщення в рік: 387200,00 грн. х 15 % = 58080,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 58080 грн. : 365 днів = 159,12 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину: 159,12 грн : 24 год = 6,63 грн.

2. Теплопостачання – 1 година 4,91
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 236,6 м.куб., в т.ч.

71,7 м.кв. х 3,30 м. = 236,6 м.куб.

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 236,6  м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,048 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,024 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,024 Гкал : 24 год. = 0,001 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,001 Гкал х 4911,12 грн. = 4,91 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 0,20
Середньорічне споживання води 120  м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 120 м.куб. х 94,32 грн. = 11318,40 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 11318,40 грн. : 12 = 943,20 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 943,20 грн : 30 днів = 31,44 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 31,44 грн : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 2,62 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 2,62 грн. : 932,8 м.кв.( загальна площа будівлі) х 71,7 м.кв.( площа, що використовується)  = 0,20 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 2,06
Електроосвітлення: 13 світильника по 18 Вт

Разом спожитої електроенергії за 1 годину: 234 Вт = 0,23 кВт

Вартість використаної електроенергії в цінах станом на 01.02.2024 року: 0,23 кВт х 8,97 грн. = 2,06 грн.

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 5,29
Заробітна плата прибиральниць, робітника: 24784,80 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 24784,80 грн. : 30 днів = 826,16 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 826,16 грн. : 12 годин = 68,85 грн.

Витрати на обслуговування приміщення, які припадають на приміщення, яке використовується: 68,85 грн. : 932,8 м.кв. х 71,7 м.кв. = 5,29 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 1,16
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 5,29 грн. х 22,0 % = 1,16  грн.  
7. Інші господарські та матеріальні витрати 20,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, проведення спортивних заходів  і т.п.
  Разом за розрахунком: 40,25
  Плата за користування залом – 1 год 41,00

 

 

 

Керуючий справами                                                                         Леся Тхоржевська

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

 

Додаток 16

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичними особами та закладами, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

(приміщення площею 8,9 м.кв. ДЮСШ «Локомотив» за адресою:

м.Фастів, вул.Брандта, буд.65) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          ДЮСШ працює 7 днів на тиждень;

–          для надання послуг використовується приміщення (площа 8,9 м.кв.),  приміщення загального користування (туалет, коридори), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується до загальної площі приміщень: 81,48 м.кв. : 382,9 м.кв. = 0,21; 0,21 х 8,9 м.кв. = 1,87 м.кв.)  – разом 10,77 м.кв.;

–          загальна площа приміщень (2 приміщення за адресою вул.. Брандта, 65) – 932,8 м.кв.

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 1 925 800,00 грн.

 

№ п/п Стаття витрат Сума
1. Оренда плата  – 1 година 0,97
      Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (інше використання нерухомого майна).

Орендна плата за все приміщення в рік: 1 925 800,00 грн. х 15 % =

288 870,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 288 870,00 грн. : 382,9 м.кв. = 754,43 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 754,43 грн. : 365 днів = 2,07 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 2,07 грн. :  24 год. = 0,09 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:

0,09 грн. х 10,77 м.кв. = 0,97 грн.

2. Теплопостачання – 1 година 0,49
Згідно КТМ 204 України 244-94 норми споживання теплової енергії для адміністративних будівель та спорткомплексів складає 0,0002 Гкал на 1 м.куб. об’єму будівлі на 1 добу.

Об’єм приміщень складає 29,37 м.куб., (8,9 м.кв.х 3,3 м.)

Споживання тепла на 1 добу в опалювальний сезон: 29,37 м.куб. х 0,0002 Гкал = 0,0059 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 0,0029 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,0029 Гкал : 24 год. = 0,0001 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,0001 Гкал х 4911,12 грн. = 0,49 грн.

 
3. Водопостачання та водовідведення – 1 година 0,03
Середньорічне споживання води 120  м.куб, що в цінах станом на 01.02.2024 року складає: 120 м.куб. х 94,32 грн. = 11318,40 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 місяць: 11318,40 грн. : 12 = 943,20 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 день: 943,20 грн : 30 днів = 31,44 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення з розрахунку на 1 годину: 31,44 грн : 12 год.( згідно внутрішнього розпорядку установи) = 2,62 грн.

Вартість водопостачання та водовідведення, яка припадає на приміщення, яке використовується: 2,62 грн. : 932,8 м.кв.( загальна площа будівлі) х 8,9 м.кв.( площа, що використовується)  = 0,03 грн.

 
4. Електропостачання – 1 година 0,32
Електроосвітлення: 1 світильника по 36 Вт

Разом спожитої електроенергії за 1 годину: 0, 036 кВт

Вартість використаної електроенергії в цінах станом на 01.03.2023 року: 0,036 кВт х 8,97 грн. = 0,32 грн.

 
5. Витрати на обслуговування приміщення (оплата праці) 0,66
Заробітна плата прибиральниць, робітника: 24784,80 грн.

Середня заробітна плата за 1 день: 24784,80 грн. : 30 днів = 826,16 грн.

Середня заробітна плата за 1 годину: 826,16 грн. : 12 годин = 68,85 грн.

Витрати на обслуговування приміщення, які припадають на приміщення, яке використовується: 68,85 грн. : 932,8 м.кв. х 8,9 м.кв. = 0,66 грн.

 
6. Нарахування на заробітну плату 0,14
Заробітна плата за 1 год. х 22 % = 0,66 грн. х 22,0 % = 0,14  грн.  
7. Інші господарські та матеріальні витрати 13,00
В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, проведення спортивних заходів  і т.п.
  Разом за розрахунком: 15,61
  Плата за користування залом – 1 год 16,00

 

 

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА 

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

 

Додаток 17

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Прейскурант цін на платні послуги, що надаються

Спортивними спорудами відділу з питань фізичної культури та спорту

виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

Назва послуги Термін Ціна (грн.)
Надання спортивної споруди за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27 для проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових та культурно-видовищних заходів, занять з фізичної культури та спорту тощо, а саме:
1.   Зал з настільного тенісу для проведення тренувальних занять з тенісу (розрахунок вартості витрат – Додаток 18) 1 місяць

1 година

460,00

30,00

2.   Центральне футбольне поле для проведення одного футбольного матчу фізкультурно-спортивним закладам:

–       Чемпіонату, Першості та Кубку Київської області з футболу (розрахунок вартості витрат – Додаток 19):

–       Чемпіонату, Першості та Кубку м.Фастова та Фастівської ОТГ з футболу (розрахунок вартості витрат – Додаток 20):

 

2 год.

 

 

1160,00

 

650,00

3.   Центральне футбольне поле для проведення одного футбольного матчу фізичним особам та організаціям, які не відносяться до фізкультурно-спортивних:

–       Чемпіонату, Першості та Кубку Київської області з футболу (розрахунок вартості витрат – Додаток 19):

–       Чемпіонату, Першості та Кубку м.Фастова та Фастівської ОТГ з футболу (розрахунок вартості витрат – Додаток 20):

 

2 год.

 

 

1200,00

 

 

690,00

4.   Зал з настільного тенісу для проведення урочистих та святкових подій, вечорів відпочинку (розрахунок вартості витрат – Додаток 21): 1 доба 1500,00
5.   Зал з настільного тенісу для проведення урочистих та святкових подій, вечорів відпочинку до 12 год. 800,00
6. Зал з настільного тенісу для проведення колективних та індивідуальних занять з видів спорту, інших видів рухової діяльності 1 год. 150,00
7. Надання спортивної споруди для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам – спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 92 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27 (розрахунок вартості витрат – Додаток 22) 1 год. 78,00
8. Надання спортивної споруди для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних – спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 92 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27 (розрахунок вартості витрат – Додаток 23) 1 год. 86,00
9. Надання спортивної споруди для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам – спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 93,7 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27 (розрахунок вартості витрат – Додаток 24) 1 год. 78,00
10. Надання спортивної споруди для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних – спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 93,7 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27 (розрахунок вартості витрат – Додаток 25) 1 год. 86,00
11. Надання спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам (приміщення СК «Машинобудівник» площею 37,9 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27(підтрибунне приміщення)) (Додаток 26) 1 год. 44,00
12. Надання спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних (приміщення СК «Машинобудівник» площею 37,9 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27(підтрибунне приміщення)) (Додаток 27) 1 год. 48,00
13. Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам (спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 29,9 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) (Додаток 28) 1 год. 39,00
14. Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних (спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 29,9 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) (Додаток 29) 1 год. 45,00
15. Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам (приміщення СК «Машинобудівник» площею 28,9 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27(2-ий поверх адмінбудівлі)) (Додаток 30) 1 год. 54,00
16. Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних (приміщення СК «Машинобудівник» площею 28,9 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27(2-ий поверх адмінбудівлі) (Додаток 31) 1 год. 58,00
17. Надання спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам (приміщення СК «Машинобудівник» площею 42 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27(3-тій поверх адмінприміщення)) (Додаток 32) 1 год. 53,00
18. Надання спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних (приміщення СК «Машинобудівник» площею 42 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27(3-тій поверх адмінприміщення)) (Додаток 33) 1 год. 60,00
19. Надання спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних (приміщення СК «Машинобудівник» площею 42 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27(3-тій поверх адмінприміщення)) 1 год за 1 м.кв. 1,50
19. Надання спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним товариствам  (Футбольне поле зі штучним покриттям 42х22 за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) (розрахунок вартості витрат – Додаток 34) 1 год. 200,00
20. Надання спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, які не відносяться до  фізкультурно-спортивних  (Футбольне поле зі штучним покриттям 42х22 за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) (розрахунок вартості витрат – Додаток 35) 1 год. 250,00
21. Надання спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним товариствам  (Майданчик зі штучним покриттям 32х18 за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) (розрахунок вартості витрат – Додаток 36) 1 год. 170,00
22. Надання спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, які не відносяться до  фізкультурно-спортивних  (Майданчик зі штучним покриттям 32х18 за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) (розрахунок вартості витрат – Додаток 37) 1 год. 215,00
23. Надання спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, які не відносяться до  фізкультурно-спортивних  (Майданчик зі штучним покриттям 32х18 за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) – індивідуальні заняття – до 4 чол. 1 год  

100,00

24. Надання спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом  (Спортивний майданчик по вул. Соборна, біля буд. №39 у м.Фастів Київської обл.) (розрахунок вартості витрат – Додаток 38)  1 год. 150,00
25. Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам (спортивний зал стадіону «Рефрижератор» площею 92,2 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. О.Зінченка, буд.1а) (розрахунок вартості витрат – Додаток 39) 1 год 90,00
26. Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних(спортивний зал стадіону «Рефрижератор» площею 92,2 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. О.Зінченка, буд.1а (розрахунок вартості витрат – Додаток 40) 1 год 95,00
27. Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам (спортивний зал стадіону «Рефрижератор» площею 277,1 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. О.Зінченка, буд.1а) – (розрахунок вартості витрат – Додаток 41) 1 год 143,00
28. Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам (спортивний зал стадіону «Рефрижератор» площею 277,1 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. О.Зінченка, буд.1а) – (розрахунок вартості витрат – Додаток 42) 1 год 155,00
29. Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам (приміщення стадіону «Рефрижератор» площею 31,1 м.кв. за адресою: м. Фастів, вул. О.Зінченка, буд.1а) – (розрахунок вартості витрат – Додаток 43) 1 год 15,00
27.   Футбольне поле стадіону «Рефрижератор» для проведення одного футбольного матчу фізкультурно-спортивними закладами  (розрахунок вартості витрат – Додаток  44): 2 год 550,00
28.   Футбольне поле стадіону «Рефрижератор» для проведення одного футбольного матчу фізичним особам та організаціям, які не відносяться до фізкультурно-спортивних  (розрахунок вартості витрат – Додаток  45): 2 год 600,00
29. Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при проведенні концертів естрадних виконавців, шоу на центральному полі СК «Машинобудівник» за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, 27 – (розрахунок вартості витрат – Додаток  46): 1 доба 4000,00

 

 

 

Керуючий справами                                                                       Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                    Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 18

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок

вартості відвідування залу з настільного тенісу

СК «Машинобудівник» відділу з питань фізичної культури та спорту

станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,00 м.кв.;

–          загальна площа приміщень загального користування, яка використовується для надання даної послуги – 47,1 м.кв. (адміністративне приміщення) та 47,1 м.кв. (підтрибунні приміщення);

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 4 248 200,00 грн., в т.ч. адміністративний корпус – 1 571 800,00 грн., підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення спортзалу (площа 150,0 м.кв.),  приміщення загального користування (туалет, коридори), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується до загальної площі приміщень: (47,1 + 47,1) м.кв. : 720,00 м.кв. = 0,13; 0,13 х 150,0 м.кв. = 19,50 м.кв.)  – разом 169,50 м.кв.;

–          площа опалюваних приміщень – 728,70 м.кв.;

–          одночасно в залі може займатися 4 спортсмена (2 стола по 2 спортсмена);

–          графік занять (13 занять на місяць по понеділках, середах та п’ятницях по 2 години).

 

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Оренда       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (інше використання нерухомого майна).

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік:2 676 400,00 грн. х 15 % = 401 460,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 401 460 грн. : 720,2 м.кв. = 557,43 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 557,43 грн. : 365 днів = 1,53 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 1,53 грн. :  24 год. = 0,06 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:  0,06 грн. х 159,75 м.кв. = 9,59 грн. (під трибунне приміщення)

Орендна плата за адміністративне приміщення в рік: 1 571 800,00 грн. х 15 % = 235 770,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 235 770,00 грн. : 370,1 м.кв. = 637,04 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 637,04 грн. : 365 днів = 1,75 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 1,75 грн. :  24 год. = 0,07 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:  0,07 грн. х 9,75 м.кв. = 0,68 грн. (адміністративне приміщення).

Разом орендна плата за 1 годину: 9,59 грн. + 0,68 грн. = 10,27 грн.

10,27 грн. : 4 чол. = 2,57 грн. – з одного тенісиста за годину.

2,57 грн. х 26 год. = 66,82 грн.

66,82
Комунальні послуги Електроенергія.  20 лампочки х 18 Вт. = 360 Вт.

3 лампочки  х 36 Вт = 108 Вт

2 лампочки х 80 Вт = 160 Вт

0,628 кВт х 9,13 грн. = 5,73 грн. – за 1 годину

5,73 грн. : 4 чол. = 1,43 грн. з 1 тенісиста, де:

4 чол. – 2 стола по 2 тенісиста за 1 заняття.

Згідно графіку занять (13 занять на місяць по понеділках, середах та п’ятницях по 2 години):

26 год. х 1,43 грн. = 37,18 грн. – оплата за 1 місяць

Для опалення приміщення додатково використовується електричний калорифер потужністю 9 кВт/год.

9 кВт х 9,13 грн. = 82,17 грн. – опалення за 1 годину

Опалення на 1 годину в середньому на рік: 82,17 грн. : 2 = 41,09 грн.

41,09 грн. : 4 чол. = 10,27 грн. – вартість опалення за 1 годину з одного тенісиста

10,27 грн. х 2 год. х 13 занять = 267,02 грн.

Використання калорифера не є постійним, а лише при зниженні температури, тому в розрахунок включаємо: 267,02 : 3 = 89,00 грн.

126,18
Водопостачання та водовідведення.

Потреба у воді під час 1 заняття – 16 літрів води:

16 л. х 13 занять = 208 літрів на 1 місяць (0,208 кубів)

0,208 кубів х 94,32 грн. = 19,62 грн. – вартість води за 1 міс., де: 94,32 грн. − встановлений тариф.

19,62
Опалення.   

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. Залу тенісу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 169,5 м.кв. = 12,27 грн.

12,27 грн. : 4 чол. = 3,07 грн. з 1 тенісиста, де:

4 чол. – 2 стола по 2 тенісиста за 1 заняття.

Згідно графіку занять (13 занять на місяць по понеділках, середах та п’ятницях по 2 години):

26 год. х 3,07 грн. = 79,82 грн. – оплата за 1 місяць

79,82
Прибирання залу з настільного тенісу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

169,5 м.кв. – площа залу тенісу з приміщеннями загального користування

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 169,5 м.кв. = 2586,39 грн.

2586,39 грн. : 30 днів = 86,21 грн. – вартість прибирання за 1 день

86,21 грн. : 12 год. = 7,18 грн. – вартість прибирання на годину

7,18  грн. : 4 чол. = 1,80 грн.

1,80 грн. х 22,0 % = 0,40 грн. – нарахування на заробітну плату.

1,80 + 0,40 = 2,20 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на 1 годину.

2,20 грн. х 2 год. х 13 занять = 57,20 грн. оплата з одного тенісиста на прибирання за місяць.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –        66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 169,5 м.кв. = 298,32 грн. – витрати на заробітну плату на зал тенісу

298,32 грн. : 30 днів = 9,94 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

9,94 грн. : 12 год. = 0,83 грн.

0,83 грн. : 4 чол. = 0,21 грн.

0,21 грн. х 22,0 % = 0,05 грн.

0,21 + 0,05 = 0,26 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на 1 годину

0,26 х 2 год. х 13 занять = 6,76 грн. – оплата з одного тенісиста

63,96
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  придбання спортивного інвентарю, проведення санітарно-гігієнічних заходів, обслуговування пожежної сигналізації, оплата послуг відеоспостереження, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, проведення спорт заходів  і т.п. – 103,60 грн. 103,60
Вартість оплати за заняття в залі з настільного тенісу за 1 місяць (абонемент) становить 460,00 грн.

Вартість оплати за заняття в залі з настільного тенісу за 1 годину становить 30,00 грн.

 

 

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                        Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 19

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при проведенні одного футбольного матчу Чемпіонату, Першості та Кубку Київської області на центральному полі СК «Машинобудівник» за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, 27

 станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в приміщеннях;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          вартість основного футбольного поля – 1 331 800,00 грн.

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,00 м.кв.;

–          загальна площа приміщень загального користування, яка використовується для надання даної послуги – 59,0 м.кв. (адміністративне приміщення) та 37,1 м.кв. (підтрибунні приміщення);

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 4 248 200,00 грн., в т.ч. адміністративний корпус – 1 571 800,00 грн., підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення 2-х роздягалень (загальна площа 47,0 м.кв.), 2-х душових (загальна площа 10,4 м.кв.),  приміщення загального користування (туалети, коридори), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується, до загальної площі приміщень: (59,0 + 37,1) м.кв. : 720,00 м.кв. = 0,13; 0,13 х 57,4 м.кв. = 7,66 м.кв.)  – разом 65,06 м.кв.;

 

 

Найменування затрат Комунальні послуги та необхідні матеріали Сума
Використання основного футбольного поля (2 години)
Орендна плата       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10 Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту).

Орендна плата футбольного поля в рік: 1331800,00 грн. х 5 % = 66590,00 грн.

Орендна плата за футбольне поле в день: 66590,00 грн. : 365 днів =182,44 грн.

Орендна плата за 2 години: 182,44 грн. :  24 год. х 2 год. = 15,20 грн.

Орендна плата за користування роздягальнями та душовими:

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2676400,00 грн. х 5 % = 133820,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 133820 грн. : 720,2 м.кв. = 185,81 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 185,81 грн. : 365 днів = 0,51 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 0,51 грн. :  24 год. = 0,02 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 2 годину:  0,02 грн. х (57,4 + 2,96) м.кв. х 2 год.  = 2,41 грн. (під трибунне приміщення)

Орендна плата за адміністративне приміщення в рік: 1 571 800,00 грн. х 5 % = 78590,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 78590,00 грн. : 370,1 м.кв. = 212,35 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 212,35 грн. : 365 днів = 0,58 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 0,58 грн. :  24 год. = 0,02 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 2 годину:  0,02 грн. х 4,7 м.кв. х 2 год. = 0,19 грн. (адміністративне приміщення).

Разом орендна плата за 2 години: 15,20 грн. + 2,41 грн. + 0,19 грн. = 17,80 грн.

 

17,80
Якщо поле буде використовуватися не фізкультурно-спортивними закдами, то ставка оренди складе 15 %  сума оренди, відповідно, 53,51 грн.
Прибирання трибун для глядачів та прилеглої території (1 робітник протягом 8 год.) Заробітна плата та нарахування на заробітну плату

8000,00 грн. : 30 днів = 266,67 грн.

266,67 грн. х 22 % = 58,67 грн.

 

325,34
Надання двох роздягалень, душових та туалетів Енергоносії – 33,29 кВт:

–    освітлення 2-х роздягалень  2 год. х 0,124 кВт = 0,248 кВт.

–    освітлення 2-х туалетів

1 год. х 0,16 кВт = 0,16 кВт.

–    освітлення 2-х душових

3 год. х 0,16 кВт. = 0,48 кВт.

– використання бойлерів

5         год. х 6 кВт = 30 кВт.

-використання вентиляторів:

4 год х 0,60 кВт = 2,4 кВт

1 кВт = 9,13 грн.

33,29 кВт х 9,13 грн. = 303,94 грн.

303,94
Водопостачання та водовідведення – 1,4 м³

(на 2 команди з 28 гравців потрібно 28 х 50 літрів води)

1 м³ = 94,32 грн.

1,4 м³ х 94,32 грн. = 132,05 грн.

132,05
Дезінфекція:

–       білизна (0,2 л.);

–       засіб для чищення (0,03 кг.);

–       засіб для миття унітазів «Доместос» (0,05 кг.) тощо

35,00

 

Прибирання двох роздягалень, коридору та туалету (1 прибиральниця протягом 2 годин) Заробітна плата та нарахування на заробітну плату

8392,40 грн. : 30 днів = 279,75 грн.

279,75 грн. : 12 год.  х 2 год. = 46,62 грн.

46,62 грн. х 22 % = 10,26 грн.

56,88
Музичний супровід та озвучення Електроенергія: 3 год. х 0,63 кВт. = 1,89 кВт.

1,89 кВт х 9,13 грн. = 17,26 грн.

17,26
Витрати на викос та розмітку футбольного поля (згідно розрахунку вартості витрат – Додаток 46) 256,20
Витрати на придбання і ремонт обладнання та інвентарю (орієнтовно) 15,00
Всього за 1 матч: -для фізкультурно-спортивних закладів

–          для інших користувачів

1160,00

1200,00

 

 

Керуючий справами                                                                            Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури  та спорту                                        Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 20

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при проведенні одного футбольного матчу Чемпіонату, Першості та Кубку м. Фастова та Фастівської ОТГ на центральному полі СК «Машинобудівник»

за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, 27 станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          вартість основного футбольного поля – 1 331 800,00 грн.

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,00 м.кв.;

–          загальна площа приміщень загального користування, яка використовується для надання даної послуги – 59,0 м.кв. (адміністративне приміщення) та 37,1 м.кв. (підтрибунні приміщення;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 4 248 200,00 грн., в т.ч. адміністративний корпус – 1 571 800,00 грн., підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення 2-х роздягалень (загальна площа 47,0 м.кв.), приміщення загального користування (туалети, коридори), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується, до загальної площі приміщень: (59,0 + 37,1) м.кв. : 720,00 м.кв. = 0,13; 0,13 х 47,0 м.кв. = 6,11 м.кв.)  – разом 53,11 м.кв.

 

Найменування затрат Комунальні послуги та необхідні матеріали Сума
Використання основного футбольного поля (2 години)
Орендна плата (для фізкультурно-спортивних закладів) Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10 Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту).

Орендна плата футбольного поля в рік: 1331800,00 грн. х 5 % = 66590,00 грн.

Орендна плата за футбольне поле в день: 66590,00 грн. : 365 днів =182,44 грн.

Орендна плата за 2 години: 182,44 грн. :  24 год. х 2 год. = 15,20 грн.

Орендна плата за користування роздягальнями та душовими:

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2676400,00 грн. х 5 % = 133820,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 133820 грн. : 720,2 м.кв. = 185,81 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 185,81 грн. : 365 днів = 0,51 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 0,51 грн. :  24 год. = 0,02 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 2 годину:  0,02 грн. х (57,4 + 2,96) м.кв. х 2 год.  = 2,41 грн. (під трибунне приміщення)

Орендна плата за адміністративне приміщення в рік: 1 571 800,00 грн. х 5 % = 78590,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 78590,00 грн. : 370,1 м.кв. = 212,35 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 212,35 грн. : 365 днів = 0,58 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 0,58 грн. :  24 год. = 0,02 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 2 годину:  0,02 грн. х 4,7 м.кв. х 2 год. = 0,19 грн. (адміністративне приміщення).

Разом орендна плата за 2 години: 15,20 грн. + 2,41 грн. + 0,19 грн. = 17,80 грн.

17,80
Орендна плата (для фізичних осіб та установ, які не відносяться до фізкультурно-спортивних)       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (інше використання нерухомого майна).

Орендна плата футбольного поля в рік: 1331800,00 грн. х 15 % = 199770,00 грн.

Орендна плата за футбольне поле в день: 199770,00 грн. : 365 днів = 547,32 грн.

Орендна плата за 2 години: 547,32 грн. :  24 год. х 2 год. = 45,61 грн.

Орендна плата за користування роздягальнями:

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2676400,00 грн. х 15 % = 401 460,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 401 460 грн. : 720,2 м.кв. = 557,43 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 557,43 грн. : 365 днів = 1,53 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 1,53 грн. :  24 год. = 0,06 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 2 годину:  0,06 грн. х (57,4 + 2,42) м.кв. х 2 год.  = 7,18 грн. (під трибунне приміщення)

Орендна плата за адміністративне приміщення в рік: 1 571 800,00 грн. х 15 % = 235 770,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 235 770,00 грн. : 370,1 м.кв. = 637,04 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 637,04 грн. : 365 днів = 1,75 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 1,75 грн. :  24 год. = 0,07 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 2 годину:  0,07 грн. х 3,69 м.кв. х 2 год. = 0,52 грн. (адміністративне приміщення).

Разом орендна плата за 2 години: 45,61 грн. + 7,18 грн. + 0,52 грн. = 53,31 грн.

53,31
Прибирання трибун для глядачів та прилеглої території (1 робітник протягом 4 год.) Заробітна плата та нарахування на заробітну плату

8000,00 грн. : 30 днів = 266,67 грн.

266,67 грн. х 22 % = 58,67 грн.

(266,67 + 58,67) : 2 = 162,67 грн.

162,67
Надання двох роздягалень, душових та туалетів Енергоносії – 0,85 кВт:

–    освітлення 2-х роздягалень  2 год. х 0,124 кВт = 0,248 кВт.

–    освітлення 2-х туалетів

1 год. х 0,16 кВт = 0,16 кВт.

–    освітлення 2-х душових

3 год. х 0,16 кВт. = 0,48 кВт.

1 кВт = 9,13 грн.

0,89 кВт х 9,13 грн. = 8,13 грн.

8,13
Водопостачання та водовідведення – 1,1 м³

(на 2 команди з 22 гравців потрібно 22 х 50 літрів води)

1 м³ = 85,32 грн.

1,1 м³ х 94,32 грн. = 103,75 грн.

103,75
Дезінфекція:

–       білизна (0,2 л.);

–       засіб для чищення (0,03 кг.);

–       засіб для миття унітазів «Доместос» (0,03 кг.) тощо

30,00
Прибирання двох роздягалень, коридору та туалету (1 прибиральниця протягом 2 годин) Заробітна плата та нарахування на заробітну плату

8392,40 грн. : 30 днів = 279,75 грн.

279,75 грн. : 12 год.  х 2 год. = 46,62 грн.

46,62 грн. х 22 % = 10,26 грн.

56,88
Витрати на викос та розмітку футбольного поля (згідно розрахунку вартості витрат – Додаток 46) 256,20
Витрати на придбання і ремонт обладнання та інвентарю (орієнтовно) 15,00
Всього за 1 матч: -для фізкультурно-спортивних закладів

–          для інших користувачів

650,00

690,00

 

Керуючий справами                                                                            Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                          Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 21

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню

при наданні залу з настільного тенісу СК «Машинобудівник»

для проведення урочистих та святкових подій, вечорів відпочинку                                       станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,00 м.кв.;

–          загальна площа приміщень загального користування, яка використовується для надання даної послуги – 47,1 м.кв. (адміністративне приміщення) та 92,9 м.кв. (підтрибунні приміщення;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 4 248 200,00 грн., в т.ч. адміністративний корпус – 1 571 800,00 грн., підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення залу тенісу (загальна площа 150,0 м.кв.), приміщення загального користування (туалет, коридори), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується, до загальної площі приміщень: (47,1 + 92,9) м.кв. : 720,20 м.кв. = 0,1944; 0,1944 х 150,0 м.кв. = 29,16 м.кв.)  – разом 179,16 м.кв.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 25 % (організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності).

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік:2676400,00 грн. х 25 % = 669100,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 669100,00 грн. : 720,2 м.кв. = 929,05 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 929,05 грн. : 365 днів = 2,55 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за добу:  2,55 грн. х 169,35 м.кв. = 431,84 грн. (під трибунне приміщення)

Орендна плата за адміністративне приміщення в рік: 1 571 800,00 грн. х 15 % = 235 770,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 235 770,00 грн. : 370,1 м.кв. = 637,04 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 637,04 грн. : 365 днів = 1,75 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:  1,75 грн. х 9,81 м.кв. = 17,17 грн. (адміністративне приміщення).

Разом орендна плата за добу: 431,84 грн. + 17,17 грн. = 449,01 грн.

449,01
Комунальні послуги Електроенергія.  18 лампочки х 18 Вт. = 324 Вт.

3 шт х 36 Вт = 108 Вт

Додатковий калорифер – 2 кВт

2,432 кВт х 9,13 грн. = 22,20 грн. – за 1 годину

22,20 грн. х 12 год. = 266,40 грн.

266,40
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 179,16 м.кв. х 94,32 грн. = 84,49 грн.

Вартість води, яка використовується відвідувачами, не можна прорахувати, так як не відома ні кількість відвідувачів, ні час перебування в приміщенні. Тому візьмемо орієнтовну кількість води – 1 м.куб.      Вартість – 94,32 грн.

178,81
Опалення.  

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. Залу тенісу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 169,5 м.кв. = 12,27 грн.

12,27 грн. х 24 год. = 294,48 грн.

294,48
Прибирання залу з настільного тенісу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

179,16 м.кв. – площа залу тенісу з приміщеннями загального користування

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 179,16 м.кв. = 2733,79 грн.

2733,79 грн. : 30 днів = 91,13 грн. – вартість прибирання за 1 день

91,13 грн. х 22,0 % = 20,05 грн. – нарахування на заробітну плату.

91,13 + 20,05 = 111,18 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) – 66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 179,16 м.кв. = 315,32 грн. – витрати на заробітну плату на зал тенісу

315,32 грн. : 30 днів = 10,51 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

10,51 грн. х 22,0 % = 2,31 грн.

10,51 + 2,31 = 12,82 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

124,00
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, обслуговування пожежної сигналізації, системи відеоспостереження,  придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів  і т.п. 187,30
Вартість оплати за користуванням залу з настільного тенісу за 1 добу становить 1500,00 грн.

 

 

 

Керуючий справами                                                                          Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                       Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

Додаток 22

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам

(спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 92 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) станом на 01.02.2024 року

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 год.;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,00 м.кв.;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.)  підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 92 м.кв.;

–          загальна площа опалюваних приміщень –  728,7 м.кв.

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2676400,00 грн. х 5 % = 133820,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 133820,00 грн. : 720,2 м.кв. = 185,81 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 185,81 грн. : 365 днів = 0,51 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за год.:0,51 грн. : 12 = 0,043 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за годину: 0,04 грн. х 92 м.кв. = 3,68 грн.

3,68
Комунальні послуги Електроенергія:.

Освітлення (5 шт х 36 Вт, 5 шт х 18 Вт) – 0,27 кВт/год

0,27 кВт х 9,13 грн. = 2,47 грн.

2,47
Опалення:

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. спортзалу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 92 м.кв. = 6,66 грн.

6,66
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 92 м.кв. х 94,32 грн. = 4,34 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 10 чол. х 16 л. = 0,16 м.куб.

0,16 м.куб. х 94,32 грн. = 15,09 грн.

19,43
Прибирання та обслуговування залу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

92 м.кв. – площа залу з приміщеннями загального користування

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 92 м.кв. = 1403,82 грн.

1403,82 грн. : 30 днів = 46,79 грн. – вартість прибирання за 1 день

46,79 грн : 12 год. = 3,90 грн. – вартість прибирання за 1 годину

3,90 грн. х 22,0 % = 0,86 грн. – нарахування на заробітну плату.

3,90 + 0,86 = 4,76 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 92 м.кв. = 161,92 грн. – витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу

161,92 грн. : 30 днів = 5,40 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

5,40 грн. : 12 год. = 0,45 грн. – витрати із розрахунку на 1 годину

0,45 грн. х 22,0 % = 0,10 грн.

0,45 + 0,10 = 0,55 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

5,31
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, МШП та ін.. 40,00
Разом за розрахунком 77,55
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 78,00 грн.

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

    

     

 

Додаток 23

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичними особами та закладами, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

(спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 92 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.)  підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 92 м.кв.

–          загальна вартість опалюваного приміщення СК «Машинобудівник» –  728,7 м.кв.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (п. 30)    Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2676400,00 грн. х 15 % = 401460,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 401460,00 грн. : 720,2 м.кв. = 557,43 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 557,43 грн. : 365 днів = 1,53 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за год.: 1,53 грн. : 12 = 0,13 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за годину: 0,13 грн. х 92 м.кв. = 11,96 грн.

11,96
Комунальні послуги Електроенергія:.

Освітлення (5 шт х 36 Вт, 5 шт х 18 Вт) – 0,27 кВт/год

0,27 кВт х 9,13 грн. = 2,47 грн.

2,47
Опалення:

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. спортзалу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 92 м.кв. = 6,66 грн.

6,66
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 92 м.кв. х 94,32 грн. = 4,34 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 10 чол. х 16 л. = 0,16 м.куб.

0,16 м.куб. х 94,32 грн. = 15,09 грн.

19,43
Прибирання та обслуговування залу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

92 м.кв. – площа залу з приміщеннями загального користування

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 92 м.кв. = 1403,82 грн.

1403,82 грн. : 30 днів = 46,79 грн. – вартість прибирання за 1 день

46,79 грн : 12 год. = 3,90 грн. – вартість прибирання за 1 годину

3,90 грн. х 22,0 % = 0,86 грн. – нарахування на заробітну плату.

3,90 + 0,86 = 4,76 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 92 м.кв. = 161,92 грн. – витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу

161,92 грн. : 30 днів = 5,40 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

5,40 грн. : 12 год. = 0,45 грн. – витрати із розрахунку на 1 годину

0,45 грн. х 22,0 % = 0,10 грн.

0,45 + 0,10 = 0,55 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

5,31
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, МШП та ін.. 40,00
Разом за розрахунком 85,83
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 86,00 грн.

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

                              

 

Додаток 24

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам

(спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 93,7 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,20 м.кв.;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.)  підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 93,7 м.кв.;

–          загальна площа опалюваних приміщень –  728,7 м.кв.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2676400,00 грн. х 5 % = 133820,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 133820,00 грн. : 720,2 м.кв. = 185,81 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 185,81 грн. : 365 днів = 0,51 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за год.:0,51 грн. : 12 = 0,043 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за годину: 0,04 грн. х 93,7 м.кв. = 3,75 грн.

3,75
Комунальні послуги Електроенергія:.

Освітлення (30 шт х 5 Вт, 2 шт х 36 Вт) – 0,22 кВт/год

0,22 кВт х 9,13 грн. = 2,01 грн. – за 1 годину

2,01
Опалення:

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. спортзалу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 93,7 м.кв. = 6,78 грн.

6,78
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 93,7 м.куб. х 94,32 грн. = 4,42 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 10 чол. х 16 л. = 0,16 м.куб.

0,16 м.куб. х 94,32 грн. = 15,09 грн.

19,51
Прибирання та обслуговування залу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

93,7 м.кв. – площа залу тенісу з приміщеннями загального користування

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 93,7 м.кв. = 1429,76 грн.

1429,76 грн. : 30 днів = 47,66 грн. – вартість прибирання за 1 день

47,66 грн. :12 год. = 3,97 грн.

3,97 грн. х 22,0 % =  0,87 грн. – нарахування на заробітну плату.

3,97 + 0,87 = 4,84 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 93,7 м.кв. = 164,91 грн. – витрати на заробітну плату на зал тенісу

164,91 грн. : 30 днів = 5,50 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

5,50 грн. : 12 год. = 0,46 грн.

0,46 грн. х 22,0 % = 0,10 грн.

0,46 + 0,10 = 0,56 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

5,40
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання  і т.п. 40,00
Разом за розрахунком 77,45
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 78,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                        Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

Додаток 25

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичними особами та закладами, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

(спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 93,7 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,00 м.кв.;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.)  підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 93,7 м.кв.;

–          загальна площа опалюваних приміщень    –  728,7  м.кв.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2676400,00 грн. х 15 % = 401460,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 401460,00 грн. : 720,2 м.кв. = 557,43 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 557,43 грн. : 365 днів = 1,53 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за год.: 1,53 грн. : 12 = 0,13 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за годину: 0,13 грн. х 93,7 м.кв. = 12,18 грн.

12,18
Комунальні послуги Електроенергія:.

Освітлення (30 шт х 5 Вт, 2 шт х 36 Вт) – 0,22 кВт/год

0,22 кВт х 9,13 грн. = 2,01 грн. – за 1 годину

2,01
Опалення:

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. спортзалу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 93,7 м.кв. = 6,78 грн.

6,78
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 93,7 м.куб. х 94,32 грн. = 4,42 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 10 чол. х 16 л. = 0,16 м.куб.

0,16 м.куб. х 94,32 грн. = 15,09 грн.

19,51
Прибирання та обслуговування залу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

93,7 м.кв. – площа залу тенісу з приміщеннями загального користування

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 93,7 м.кв. = 1429,76 грн.

1429,76 грн. : 30 днів = 47,66 грн. – вартість прибирання за 1 день

47,66 грн. :12 год. = 3,97 грн.

3,97 грн. х 22,0 % =  0,87 грн. – нарахування на заробітну плату.

3,97 + 0,87 = 4,84 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 93,7 м.кв. = 164,91 грн. – витрати на заробітну плату на зал тенісу

164,91 грн. : 30 днів = 5,50 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

5,50 грн. : 12 год. = 0,46 грн.

0,46 грн. х 22,0 % = 0,10 грн.

0,46 + 0,10 = 0,56 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

5,40
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання  і т.п. 40,00
Разом за розрахунком:                                                                                                                                                    85,88
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 86,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                          Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                        Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

Додаток 26

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам

(спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 37,9 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,20 м.кв.;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.)  підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 37,9 м.кв.;

–          загальна площа опалюваних приміщень –  728,7 м.кв.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2676400,00 грн. х 5 % = 133820,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 133820,00 грн. : 720,2 м.кв. = 185,81 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 185,81 грн. : 365 днів = 0,51 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за год.:0,51 грн. : 12 = 0,043 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за годину: 0,04 грн. х 37,9 м.кв. = 1,52 грн.

1,52
Комунальні послуги Електроенергія:.

Освітлення (2 шт х 36 Вт) – 0,072 кВт/год

0,072 кВт х 9,13 грн. = 0,66 грн. – за 1 годину

0,66
Опалення:

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. спортзалу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 37,9 м.кв. = 2,74 грн.

2,74
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 37,9 м.куб. х 94,32 грн. = 1,79 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 10 чол. х 16 л. = 0,16 м.куб.

0,16 м.куб. х 94,32 грн. = 15,09 грн.

16,88
Прибирання та обслуговування залу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

37,9 м.кв. – площа приміщення

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 37,9 м.кв. = 578,31 грн.

578,31 грн. : 30 днів = 19,28 грн. – вартість прибирання за 1 день

19,28 грн. :12 год. = 1,61 грн.

1,61 грн. х 22,0 % =  0,35 грн. – нарахування на заробітну плату.

1,61 + 0,35 = 1,96 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 37,9 м.кв. = 66,70 грн. – витрати на заробітну плату на зал тенісу

66,70 грн. : 30 днів = 2,22 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

2,22 грн. : 12 год. = 0,19 грн.

0,19 грн. х 22,0 % = 0,04 грн.

0,19 + 0,04 = 0,23 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

2,19
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання  і т.п. 20,00
Разом за розрахунком 43,99
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 44,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

Додаток 27

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних 

(спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 37,9 м.кв. (1 поверх)за адресою:

м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,20 м.кв.;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.)  підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 37,9 м.кв.;

–          загальна площа опалюваних приміщень –  728,7 м.кв.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2676400,00 грн. х 15 % = 401460,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 401460,00 грн. : 720,2 м.кв. = 557,43 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 557,43 грн. : 365 днів = 1,53 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за год.: 1,53 грн. : 12 = 0,13 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за годину: 0,13 грн. х 37,9 м.кв. = 4,93 грн.

4,93
Комунальні послуги Електроенергія:.

Освітлення (2 шт х 36 Вт) – 0,072 кВт/год

0,072 кВт х 9,13 грн. = 0,66 грн. – за 1 годину

0,66
Опалення:

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. спортзалу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 37,9 м.кв. = 2,74 грн.

2,74
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 37,9 м.куб. х 94,32 грн. = 1,79 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 10 чол. х 16 л. = 0,16 м.куб.

0,16 м.куб. х 94,32 грн. = 15,09 грн.

16,88
Прибирання та обслуговування залу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

37,9 м.кв. – площа приміщення

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 37,9 м.кв. = 578,31 грн.

578,31 грн. : 30 днів = 19,28 грн. – вартість прибирання за 1 день

19,28 грн. :12 год. = 1,61 грн.

1,61 грн. х 22,0 % =  0,35 грн. – нарахування на заробітну плату.

1,61 + 0,35 = 1,96 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 37,9 м.кв. = 66,70 грн. – витрати на заробітну плату на зал тенісу

66,70 грн. : 30 днів = 2,22 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

2,22 грн. : 12 год. = 0,19 грн.

0,19 грн. х 22,0 % = 0,04 грн.

0,19 + 0,04 = 0,23 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

2,19
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання  і т.п. 20,00
Разом за розрахунком 47,4
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 48,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 28

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам

(спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 29,9 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,20 м.кв.;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.)  підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 29,9 м.кв.;

–          загальна площа опалюваних приміщень –  728,7 м.кв.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2676400,00 грн. х 5 % = 133820,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 133820,00 грн. : 720,2 м.кв. = 185,81 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 185,81 грн. : 365 днів = 0,51 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за год.:0,51 грн. : 12 = 0,043 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за годину: 0,04 грн. х 29,9 м.кв. = 1,20 грн.

1,20
Комунальні послуги Електроенергія:.

Освітлення та оргтехніка – 1 кВт/год

1 кВт х 9,13 грн. = 9,13 грн. – за 1 годину

9,13
Опалення:

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. спортзалу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 29,9 м.кв. = 2,16 грн.

2,16
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 37,9 м.куб. х 94,32 грн. = 1,79 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 2 чол. х 16 л. = 0,032 м.куб.

0,032 м.куб. х 94,32 грн. = 3,02 грн.

4,81
Прибирання та обслуговування залу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

29,9 м.кв. – площа приміщення

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 29,9 м.кв. = 456,24 грн.

456,24 грн. : 30 днів = 15,21 грн. – вартість прибирання за 1 день

15,21 грн. :12 год. = 1,27 грн.

1,27 грн. х 22,0 % =  0,28 грн. – нарахування на заробітну плату.

1,27 + 0,28 = 1,55 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 29,9 м.кв. = 52,62 грн. – витрати на заробітну плату на зал тенісу

52,62 грн. : 30 днів = 1,75 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

1,75 грн. : 12 год. = 0,15 грн.

0,15 грн. х 22,0 % = 0,03 грн.

0,15 + 0,03 = 0,18 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

1,73
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання  і т.п. 20,00
Разом за розрахунком 39,03
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 39,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                       Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 29

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та організаціям, які не відносяться до фізкультурно-спортивних закладів

(спортивний зал СК «Машинобудівник» площею 29,9 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,20 м.кв.;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.)  підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 29,9 м.кв.;

–          загальна площа опалюваних приміщень –  728,7 м.кв.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2676400,00 грн. х 15 % = 401460,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 401460,00 грн. : 720,2 м.кв. = 557,43 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 557,43 грн. : 365 днів = 1,53 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за год.:1,53 грн. : 12 = 0,13 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за годину: 0,13 грн. х 29,9 м.кв. = 3,89 грн.

3,89
Комунальні послуги Електроенергія:.

Освітлення та оргтехніка – 1 кВт/год

1 кВт х 9,13 грн. = 9,13 грн. – за 1 годину

9,13
Опалення:

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. спортзалу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 29,9 м.кв. = 2,16 грн.

2,16
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 37,9 м.куб. х 94,32 грн. = 1,79 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 2 чол. х 16 л. = 0,032 м.куб.

0,032 м.куб. х 94,32 грн. = 3,02 грн.

4,81
Прибирання та обслуговування залу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

29,9 м.кв. – площа приміщення

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 29,9 м.кв. = 456,24 грн.

456,24 грн. : 30 днів = 15,21 грн. – вартість прибирання за 1 день

15,21 грн. :12 год. = 1,27 грн.

1,27 грн. х 22,0 % =  0,28 грн. – нарахування на заробітну плату.

1,27 + 0,28 = 1,55 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 29,9 м.кв. = 52,62 грн. – витрати на заробітну плату на зал тенісу

52,62 грн. : 30 днів = 1,75 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

1,75 грн. : 12 год. = 0,15 грн.

0,15 грн. х 22,0 % = 0,03 грн.

0,15 + 0,03 = 0,18 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

1,73
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання  і т.п. 23,00
Разом за розрахунком 44,72
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 45,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                        Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

 

Додаток 30

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам

(приміщення СК «Машинобудівник» площею 28,9 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27(2-ий поверх адмінбудівлі)) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,00 м.кв.;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.04.2021 р.)  підтрибунні приміщення – 269 300,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 28,9 м.кв.;

–          загальна площа опалюваних приміщень    –  728,7  м.кв.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10)

Орендна плата за рік (сума розрахункова, виходячи з оцінки приміщення на 3 поверсі адмінприміщення) : 185304,00 грн. х 5 % = 9265,20 грн.

Орендна плата в день: 9265,20 грн. : 365 днів = 25,38 грн.

Орендна плата за год.: 25,38 грн. : 12 = 2,12 грн.

2,12
Комунальні послуги Електроенергія:.

Освітлення та оргтехніка – 1 кВт/год

1 кВт х 9,13 грн. = 9,13 грн. – за 1 годину

9,13
Опалення:

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. спортзалу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 28,9 м.кв. = 2,09 грн.

2,09
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 28,9 м.кв. х 94,32 грн. = 1,36 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 5 чол. х 16 л. = 0,08 м.куб.

0,08 м.куб. х 94,32 грн. = 7,55 грн.

8,91
Прибирання та обслуговування залу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

93,7 м.кв. – площа залу тенісу з приміщеннями загального користування

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 28,9 м.кв. = 440,98 грн.

440,98 грн. : 30 днів = 14,70 грн. – вартість прибирання за 1 день

14,70 грн. :12 год. = 1,22 грн.

1,22 грн. х 22,0 % =  0,27 грн. – нарахування на заробітну плату.

1,22 + 0,27 = 1,49 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 28,9 м.кв. = 50,86 грн. – витрати на заробітну плату на зал тенісу

50,86 грн. : 30 днів = 1,70 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

1,70 грн. : 12 год. = 0,14 грн.

0,12 грн. х 22,0 % = 0,03 грн.

0,14 + 0,03 = 0,17 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

1,66
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання  і т.п. 30,00
Разом за розрахунком:                                                                                                                                                             53,91
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 54,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                          Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                        Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

Додаток 31

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, які не відносяться до  фізкультурно-спортивних

(приміщення СК «Машинобудівник» площею 28,9 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27(2-ий поверх адмінбудівлі)) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,00 м.кв.;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.04.2021 р.)  підтрибунні приміщення – 269 300,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 28,9 м.кв.;

–          загальна площа опалюваних приміщень    –  728,7  м.кв.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10)

Орендна плата за рік (сума розрахункова, виходячи з оцінки приміщення на 3 поверсі адмінприміщення) : 185304,00 грн. х 15 % = 27795,6 грн.

Орендна плата в день: 27795,6 грн. : 365 днів = 76,15 грн.

Орендна плата за год.: 76,15 грн. : 12 = 6,35 грн.

6,35
Комунальні послуги Електроенергія:.

Освітлення та оргтехніка – 1 кВт/год

1 кВт х 9,13 грн. = 9,13 грн. – за 1 годину

9,13
Опалення:

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. спортзалу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 28,9 м.кв. = 2,09 грн.

2,09
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 28,9 м.кв. х 94,32 грн. = 1,36 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 5 чол. х 16 л. = 0,08 м.куб.

0,08 м.куб. х 94,32 грн. = 7,55 грн.

8,91
Прибирання та обслуговування залу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

93,7 м.кв. – площа залу тенісу з приміщеннями загального користування

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 28,9 м.кв. = 440,98 грн.

440,98 грн. : 30 днів = 14,70 грн. – вартість прибирання за 1 день

14,70 грн. :12 год. = 1,22 грн.

1,22 грн. х 22,0 % =  0,27 грн. – нарахування на заробітну плату.

1,22 + 0,27 = 1,49 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 28,9 м.кв. = 50,86 грн. – витрати на заробітну плату на зал тенісу

50,86 грн. : 30 днів = 1,70 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

1,70 грн. : 12 год. = 0,14 грн.

0,12 грн. х 22,0 % = 0,03 грн.

0,14 + 0,03 = 0,17 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

1,66
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання  і т.п. 30,00
Разом за розрахунком:                                                                                                                                                             58,14
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 58,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                          Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                        Оксана РАДЗІЄВСЬКА

  

 

Додаток 32

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам

(приміщення СК «Машинобудівник» площею 42 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27(3-тій поверх адмінприміщення)) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в приміщенні;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (підтрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,20 м.кв.;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.04.2021 р.)  – 269300,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 42,0 м.кв.;

–          загальна площа опалюваних приміщень –  728,7 м.кв.

 

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10)

Орендна плата за рік: 269300,00 грн. х 5 % = 13465,00 грн.

Орендна плата в день: 13465 грн. : 365 днів = 36,89 грн.

Орендна плата за год.: 36,89 грн. : 12 = 3,08 грн.

3,08
Комунальні послуги Електроенергія:.

Освітлення та оргтехніка – 0,75 кВт/год

0,75 кВт х 9,13 грн. = 6,85 грн. – за 1 годину

6,85
Опалення:

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. спортзалу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 42 м.кв. = 3,04 грн.

3,04
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 42,0 м.кв. х 94,32 грн. = 1,98 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 5 чол. х 16 л. = 0,08 м.куб.

0,08 м.куб. х 94,32 грн. = 7,55 грн.

7,55
Прибирання та обслуговування залу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

93,7 м.кв. – площа залу тенісу з приміщеннями загального користування

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 42,0 м.кв. = 640,87 грн.

640,87 грн. : 30 днів = 21,36 грн. – вартість прибирання за 1 день

21,36 грн. :12 год. = 1,78 грн.

1,78 грн. х 22,0 % =  0,39 грн. – нарахування на заробітну плату.

1,78 + 0,39 = 2,17 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 42,00 м.кв. = 73,92 грн. – витрати на заробітну плату на зал тенісу

73,92 грн. : 30 днів = 2,46 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

2,46 грн. : 12 год. = 0,21 грн.

0,21 грн. х 22,0 % = 0,05 грн.

0,21 + 0,05 = 0,26 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

2,43
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання  і т.п. 30,00
Разом за розрахунком 52,95
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 53,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 33

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичними особами та закладами, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

(приміщення СК «Машинобудівник» площею 42,0 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27(3-тій поверх адмінбудівлі)) станом на 01.02.2024 р.

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,00 м.кв.;

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.04.2021 р.)  підтрибунні приміщення – 269 300,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 42,0 м.кв.;

–          загальна площа опалюваних приміщень    –  728,7  м.кв.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (п. 10)

Орендна плата за рік: 269 300,00 грн. х 15 % = 40 395,00 грн.

Орендна плата в день: 40 395 грн. : 365 днів = 110,68 грн.

Орендна плата за год.: 110,68 грн. : 12 = 9,23 грн.

9,23
Комунальні послуги Електроенергія:.

Освітлення та оргтехніка – 0,75 кВт/год

0,75 кВт х 9,13 грн. = 6,85 грн. – за 1 годину

6,85
Опалення:

Згідно розрахунків загальна кількість споживання тепла по споруді – 130 Гкал

Споживання тепла на 1 добу в середньому на рік: 130 Гкал : 365 = 0,357 Гкал

Споживання тепла на 1 годину: 0,357 Гкал : 24 год. = 0,015 Гкал

Вартість теплопостачання на 1 год.: 0,015 Гкал х 3515,22 грн. = 52,73 грн.

Вартість теплопостачання на 1 год. спортзалу: 52,73 грн. : 728,7 м.кв. х 42 м.кв. = 3,04 грн.

3,04
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 42,0 м.кв. х 94,32 грн. = 1,98 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 5 чол. х 16 л. = 0,08 м.куб.

0,08 м.куб. х 94,32 грн. = 7,55 грн.

7,55
Прибирання та обслуговування залу 8392,40 грн. – заробітна плата прибиральниці.

550,0 м.кв. – навантаження на прибиральницю.

93,7 м.кв. – площа залу тенісу з приміщеннями загального користування

8392,40 грн. : 550 м.кв.. х 42,0 м.кв. = 640,87 грн.

640,87 грн. : 30 днів = 21,36 грн. – вартість прибирання за 1 день

21,36 грн. :12 год. = 1,78 грн.

1,78 грн. х 22,0 % =  0,39 грн. – нарахування на заробітну плату.

1,78 + 0,39 = 2,17 грн. – загальна вартість витрат на оплату праці на добу.

Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, двірники і т.п.) –66092,80 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 37 549 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 66092,80 грн. : 37 549 м.кв. = 1,76 грн.

1,76 грн. х 42,00 м.кв. = 73,92 грн. – витрати на заробітну плату на зал тенісу

73,92 грн. : 30 днів = 2,46 грн. – витрати на обслуговування залу тенісу із розрахунку  на 1 день.

2,46 грн. : 12 год. = 0,21 грн.

0,21 грн. х 22,0 % = 0,05 грн.

0,21 + 0,05 = 0,26 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу із розрахунку на добу

2,43
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання  і т.п. 30,00
Разом за розрахунком:                                                                                                                                                             59,10
Вартість оплати за користуванням приміщенням за 1 годину становить 60,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                          Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                        Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 34

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним товариствам

 (Футбольне поле зі штучним покриттям 42х22 за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          вартість поля (згідно ПКД) – 1208789,80 грн.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування полем       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 1208789,80 грн. х 5 % = 60439,49 грн.

Орендна плата за місяць: 60439,49 грн. : 12. = 5036,63 грн.

Орендна плата за день: 5036,63 грн. : 30 днів = 167,89 грн.

Орендна плата за годину.: 167,89 грн. : 12 = 14,00 грн.

14,00
Надання двох роздягалень, душових та туалетів Енергоносії – 0,41 кВт:

–    освітлення 2-х роздягалень  1 год. х 0,124 кВт = 0,248 кВт.

–    освітлення 2-х туалетів

1 год. х 0,16 кВт = 0,16 кВт.

1 кВт = 5,65 грн.

0,41 кВт х 9,13 грн. = 3,74 грн.

-вуличне освітлення: 8 світильників по 150 Вт = 1,2 кВт

1,2 кВт х 9,13 грн = 10,96 грн.

14,70
Водопостачання та водовідведення – 0,6 м³

(на 2 команди з 12 гравців потрібно 12 х 50 літрів води)

1 м³ = 94,32 грн.

0,6 м³ х 94,32 грн. = 56,59 грн.

56,59
Дезінфекція:

–       білизна (0,2 л.);

–       засіб для чищення (0,03 кг.);

–       засіб для миття унітазів «Доместос» (0,05 кг.) ін.

30,00
Прибирання двох роздягалень, коридору та туалету (1 прибиральниця протягом 2 годин) Заробітна плата та нарахування на заробітну плату

8392,40 грн. : 30 днів = 279,75 грн.

279,75 грн. : 12 год.  х 2 год. = 46,63 грн.

46,63 грн. х 22 % = 10,26 грн.

56,89
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання, освітлення території в вечірній час, прибирання території  і т.п. 30,00
Разом за розрахунком: 202,18
Вартість оплати за користуванням полем за 1 годину становить 200 грн.

 

Керуючий справами                                                                            Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                           Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 35

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

 (Футбольне поле зі штучним покриттям 42х22 за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          вартість поля (згідно ПКД) – 1208789,80 грн.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування полем       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 1208789,80 грн. х 15 % = 181318,47 грн.

Орендна плата за місяць: 181318,47 грн. : 12. = 15109,87 грн.

Орендна плата за день: 15109,87 грн. : 30 днів = 503,66 грн.

Орендна плата за годину.: 503,66 грн. : 12 = 41,97 грн.

41,97
Надання двох роздягалень, душових та туалетів Енергоносії – 0,41 кВт:

–    освітлення 2-х роздягалень  1 год. х 0,124 кВт = 0,248 кВт.

–    освітлення 2-х туалетів

1 год. х 0,16 кВт = 0,16 кВт.

1 кВт = 5,65 грн.

0,41 кВт х 9,13 грн. = 3,74 грн.

-вуличне освітлення: 8 світильників по 150 Вт = 1,2 кВт

1,2 кВт х 9,13 грн = 10,96 грн.

14,70
Водопостачання та водовідведення – 0,6 м³

(на 2 команди з 12 гравців потрібно 12 х 50 літрів води)

1 м³ = 94,32 грн.

0,6 м³ х 94,32 грн. = 56,59 грн.

56,59
Дезінфекція:

–       білизна (0,2 л.);

–       засіб для чищення (0,03 кг.);

–       засіб для миття унітазів «Доместос» (0,05 кг.) ін.

30,00
Прибирання двох роздягалень, коридору та туалету (1 прибиральниця протягом 2 годин) Заробітна плата та нарахування на заробітну плату

8392,40 грн. : 30 днів = 279,75 грн.

279,75 грн. : 12 год.  х 2 год. = 46,63 грн.

46,63 грн. х 22 % = 10,26 грн.

56,89
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання, освітлення території в вечірній час, прибирання території  і т.п. 50,00
Разом за розрахунком:                                                                                                                                                250,15
Вартість оплати за користуванням полем за 1 годину становить 250,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                           Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                        Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 36

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним товариствам

 (Майданчик зі штучним покриттям 32х18 за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          вартість поля (згідно ПКД) – 2038897,94 грн.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування полем       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2038897,94 грн. х 5 % = 101944,90 грн.

Орендна плата за місяць: 101944,90 грн. : 12. = 8495,41 грн.

Орендна плата за день: 8495,41 грн. : 30 днів = 283,18 грн.

Орендна плата за годину.: 283,18 грн. : 12 = 23,60 грн.

23,60
Надання двох роздягалень, душових та туалетів Енергоносії – 0,41 кВт:

–    освітлення 2-х роздягалень  1 год. х 0,124 кВт = 0,248 кВт.

–    освітлення 2-х туалетів    1 год. х 0,16 кВт = 0,16 кВт.

1 кВт =9,13 грн.

0,41 кВт х 9,13 грн. = 3,74 грн.

3,74
Водопостачання та водовідведення – 0,6 м³

(на 2 команди з 10 гравців потрібно 10 х 50 літрів води)

1 м³ = 94,32 грн.

0,5 м³ х 94,32 грн. = 47,16 грн.

47,16
Дезінфекція:

–       білизна (0,1 л.);

–       засіб для чищення (0,05 кг.);

–       засіб для миття унітазів «Доместос» (0,1 кг.) ін.

30,00
Прибирання двох роздягалень, коридору та туалету (1 прибиральниця протягом  годин) Заробітна плата та нарахування на заробітну плату

8392,40 грн. : 30 днів = 279,75 грн.

279,75 грн. : 12 год.  х 1 год. = 23,31 грн.

23,31 грн. х 22 % = 5,13 грн.

28,44
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання, освітлення поля в вечірній час, прибирання території  і т.п.        35,0
Разом за розрахунком 167,94
Вартість оплати за користуванням полем за 1 годину становить 170,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                           Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                          Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

 

Додаток 37

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізичним особам та закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

 (Майданчик зі штучним покриттям 32х18 за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, буд.27) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          вартість поля (згідно ПКД) – 2038897,94 грн.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування полем       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2038897,94 грн. х 15 % = 305834,69 грн.

Орендна плата за місяць: 305834,69 грн. : 12. = 25486,22 грн.

Орендна плата за день: 25486,22 грн. : 30 днів = 849,54 грн.

Орендна плата за годину.: 849,54 грн. : 12 = 70,80 грн.

70,80
Надання двох роздягалень, душових та туалетів Енергоносії – 0,41 кВт:

–    освітлення 2-х роздягалень  1 год. х 0,124 кВт = 0,248 кВт.

–    освітлення 2-х туалетів    1 год. х 0,16 кВт = 0,16 кВт.

1 кВт =9,13 грн.

0,41 кВт х 9,13 грн. = 3,74 грн.

3,74
Водопостачання та водовідведення – 0,6 м³

(на 2 команди з 10 гравців потрібно 10 х 50 літрів води)

1 м³ = 94,32 грн.

0,5 м³ х 94,32 грн. = 47,16 грн.

47,16
Дезінфекція:

–       білизна (0,1 л.);

–       засіб для чищення (0,05 кг.);

–       засіб для миття унітазів «Доместос» (0,1 кг.) ін.

30,00
Прибирання двох роздягалень, коридору та туалету (1 прибиральниця протягом  годин) Заробітна плата та нарахування на заробітну плату

8392,40 грн. : 30 днів = 279,75 грн.

279,75 грн. : 12 год.  х 1 год. = 23,31 грн.

23,31 грн. х 22 % = 5,13 грн.

28,44
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання, освітлення поля в вечірній час, прибирання території  і т.п.         35,00
Разом за розрахунком: 215,14
Вартість оплати за користуванням полем за 1 годину становить 215,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                            Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                         Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

 

 

Додаток 38

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом

 (Спортивний майданчик по вул. Соборна, біля буд. №39 у м.Фастів Київської обл.)   станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          вартість поля  – 1007875,00 грн.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування полем       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 1007875,00 грн. х 15 % = 151181,25 грн.

Орендна плата за місяць: 151181,25,00 грн. : 12. = 12598,44 грн.

Орендна плата за день: 12598,44 грн. : 30 днів = 419,95 грн.

Орендна плата за годину.: 419,95 грн. : 12 = 35,00 грн.

35,00
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обладнання  і т.п. 115,00
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 150,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 39

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам

(спортивний зал стадіону «Рефрижератор» площею 92,2 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. О.Зінченка, буд.) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          стадіон «Рефрижератор» працює 7 днів на тиждень;

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 год.;

–          загальна площа приміщень –453,9 м.кв., в т.ч. 176,8 м.кв. (адміністративний корпус), 277,1 м.кв. (спортзал);

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.02.2019 р.)  – 499900,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 103,7 м.кв., в т.ч. спортзал – 92,2 м.кв.; приміщення загального користування – 11,5 м.кв.

 

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 499900,00 грн. х 5 % = 24995,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 24995,00 грн. : 277,1 м.кв. = 90,20 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 90,20 грн. : 365 днів = 0,25 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за год.:0,25 грн. : 12 = 0,021 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за годину: 0,02 грн. х 103,7 м.кв. = 2,07 грн.

2,07
Комунальні послуги Електроенергія:.

Спортзал: 4 світильника по 40 Вт

Допоміжні приміщення : 2 світильника по 40 Вт; 2 світильника по 15 Вт

Освітлення- 0,27 кВт/год

0,27 кВт х 9,13 грн. = 2,47 грн.

2,47
Опалення:

Для опалення використовуються електричні обігрівачі потужністю6 2 шт. по 3 кВт та 1 по 1,8 кВт.

Споживання електроенергії в опалювальний період: 7,8 кВт. х 9,13 грн. = 71,21 грн.

Споживання електроенергії в середньому на рік: 71,21 грн. : 2 = 35,61 грн.

35,61
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 103,7 м.куб. х 94,32 грн. = 4,89 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 10 чол. х 10 л. = 0,1 м.куб.

0,1 м.куб. х 94,32 грн. = 9,43 грн.

14,32
Прибирання та обслуговування залу  Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, робітник) –33569,60 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 24400 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 33569,60 грн. : 24400 м.кв. = 1,38 грн.

1,38 грн. х 103,7 м.кв. = 143,11 грн. – витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу

143,11 грн. : 30 днів = 4,77 грн. – витрати на обслуговування залу  із розрахунку  на 1 день.

4,77 грн. х 22,0 % = 1,05 грн.

4,77 + 1,05 = 5,82 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу

5,82
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів  і т.п. 30,00
Разом за розрахунком: 90,29
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 90,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

                                                                                                

 

Додаток 40

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

(спортивний зал стадіону «Рефрижератор» площею 92,2 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. О.Зінченка, буд.) станом на 01.02.2024 року

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          стадіон «Рефрижератор» працює 7 днів на тиждень;

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 год.;

–          загальна площа приміщень –453,9 м.кв., в т.ч. 176,8 м.кв. (адміністративний корпус), 277,1 м.кв. (спортзал);

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.02.2019 р.) – 499900,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення площею 103,7 м.кв., в т.ч. спортзал – 92,2 м.кв.; приміщення загального користування – 11,5 м.кв.

 

 

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 499900,00 грн. х 15 % = 74985,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 74985,00 грн. : 277,1 м.кв. = 270,60 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 270,60 грн. : 365 днів = 0,74 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за год.:0,74 грн. : 12 = 0,06 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за годину: 0,06 грн. х 103,7 м.кв. = 6,22 грн.

6,22
Комунальні послуги Електроенергія:.

Спортзал: 4 світильника по 40 Вт

Допоміжні приміщення : 2 світильника по 40 Вт; 2 світильника по 15 Вт

Освітлення- 0,27 кВт/год

0,27 кВт х 9,13 грн. = 2,47 грн.

2,47
Опалення:

Для опалення використовуються електричні обігрівачі потужністю6 2 шт. по 3 кВт та 1 по 1,8 кВт.

Споживання електроенергії в опалювальний період: 7,8 кВт. х 9,13 грн. = 71,21 грн.

Споживання електроенергії в середньому на рік: 71,21 грн. : 2 = 35,61 грн.

35,61
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 103,7 м.куб. х 94,32 грн. = 4,89 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 10 чол. х 10 л. = 0,1 м.куб.

0,1 м.куб. х 94,32 грн. = 9,43 грн.

14,32
Прибирання та обслуговування залу  Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, робітник) –33569,60 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 24400 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 33569,60 грн. : 24400 м.кв. = 1,38 грн.

1,38 грн. х 103,7 м.кв. = 143,11 грн. – витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу

143,11 грн. : 30 днів = 4,77 грн. – витрати на обслуговування залу  із розрахунку  на 1 день.

4,77 грн. х 22,0 % = 1,05 грн.

4,77 + 1,05 = 5,82 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу

5,82
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів  і т.п. 30,00
Разом за розрахунком: 94,44
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 95,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

                                                                                                

 

Додаток 41

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом фізкультурно-спортивним закладам

(спортивний зал стадіону «Рефрижератор» площею 277,1 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. О.Зінченка, буд.) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          стадіон «Рефрижератор» працює 7 днів на тиждень;

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 год.;

–          загальна площа приміщень –453,9 м.кв., в т.ч. 176,8 м.кв. (адміністративний корпус), 277,1 м.кв. (спортзал);

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.02.2019 р.)  – 499900,00 грн.;

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 499900,00 грн. х 5 % = 24995,00 грн.

Орендна плата в день: 24995 грн. : 365 днів = 68,48 грн.

Орендна плата за год.:68,48 грн. : 12 = 5,70 грн.

5,70
Комунальні послуги Електроенергія:.

Спортзал: 12 світильників по 40 Вт

Освітлення- 0,48 кВт/год

0,48 кВт х 9,13 грн. = 4,38 грн.

4,38
Опалення:

Для опалення використовуються електричні обігрівачі потужністю 4 шт. по 3 кВт.

Споживання електроенергії в опалювальний період: 12 кВт. х 9,13 грн. = 109,56 грн.

Споживання електроенергії в середньому на рік: 109,56 грн. : 2 = 54,78 грн.

54,78
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 277,10 м.куб. х 94,32 грн. = 13,07 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 20 чол. х 10 л. = 0,2 м.куб.

0,2 м.куб. х 94,32 грн. = 18,86 грн.

31,93
Прибирання та обслуговування залу  Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, робітник) –33569,60 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 24400 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 33569,60 грн. : 24400 м.кв. = 1,38 грн.

1,38 грн. х 277,10 м.кв. = 382,40 грн. – витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу

382,40 грн. : 30 днів = 12,75 грн. – витрати на обслуговування залу  із розрахунку  на 1 день.

12,75 грн. х 22,0 % = 2,81 грн.

12,75 + 2,81 = 15,56 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу

15,56
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів  і т.п. 30,00
Разом за розрахунком: 142,35
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 143,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 42

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

(спортивний зал стадіону «Рефрижератор» площею 277,1 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. О.Зінченка, буд.) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в залі;

–          стадіон «Рефрижератор» працює 7 днів на тиждень;

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 год.;

–          загальна площа приміщень –453,9 м.кв., в т.ч. 176,8 м.кв. (адміністративний корпус), 277,1 м.кв. (спортзал);

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.02.2019 р.)  підтрибунні приміщення – 499900,00 грн.;

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Плата за користування приміщенням       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (п. 10)

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 499900,00 грн. х 15 % = 74985,00 грн.

Орендна плата в день: 74985 грн. : 365 днів = 205,44 грн.

Орендна плата за год.:205,44 грн. : 12 = 17,12 грн.

17,12
Комунальні послуги Електроенергія:.

Спортзал: 12 світильників по 40 Вт

Освітлення- 0,48 кВт/год

0,48 кВт х 9,13 грн. = 4,38 грн.

4,38
Опалення:

Для опалення використовуються електричні обігрівачі потужністю 4 шт. по 3 кВт.

Споживання електроенергії в опалювальний період: 12 кВт. х 9,13 грн. = 109,56 грн.

Споживання електроенергії в середньому на рік: 109,56 грн. : 2 = 54,78 грн.

54,78
Водопостачання та водовідведення.

Вода для прибирання: 0,5 л. х 277,10 м.куб. х 94,32 грн. = 13,07 грн.

Орієнтовна кількість відвідувачів  – 20 чол. х 10 л. = 0,2 м.куб.

0,2 м.куб. х 94,32 грн. = 18,86 грн.

31,93
Прибирання та обслуговування залу  Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, робітник) –33569,60 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 24400 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 33569,60 грн. : 24400 м.кв. = 1,38 грн.

1,38 грн. х 277,10 м.кв. = 382,40 грн. – витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу

382,40 грн. : 30 днів = 12,75 грн. – витрати на обслуговування залу  із розрахунку  на 1 день.

12,75 грн. х 22,0 % = 2,81 грн.

12,75 + 2,81 = 15,56 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу

15,56
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів  і т.п. 30,00
Разом за розрахунком: 153,77
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 155,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

Додаток 43

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при наданні спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом закладам, що не відносяться до фізкультурно-спортивних

(приміщення стадіону «Рефрижератор» площею 31,1 м.кв. за адресою:

м. Фастів, вул. О.Зінченка, буд.) станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в приміщенні;

–          стадіон «Рефрижератор» працює 7 днів на тиждень;

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 год.;

–          загальна площа приміщень –453,9 м.кв., в т.ч. 176,8 м.кв. (адміністративний корпус), 277,1 м.кв. (спортзал);

–          для надання послуг використовується приміщення площею 31,1 м.кв.

 

Найменування затрат Розрахунок вартості затрат і послуг

на один місяць

Вартість
Комунальні послуги Електроенергія – відшкодовується додатково згідно лічильника.

 

 
 
Прибирання та обслуговування залу  Заробітна плата іншого обслуговуючого персоналу (охоронці, робітник) –33569,60 грн.

Загальна площа обслуговуючої території – 24400 м.кв.

Загальна сума витрат із розрахунку на 1 м.кв.: 33569,60 грн. : 24400 м.кв. = 1,38 грн.

1,38 грн. х 31,1 м.кв. = 42,92 грн. – витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу

42,92 грн. : 30 днів = 1,43 грн. – витрати на обслуговування залу  із розрахунку  на 1 день.

1,43 грн. х 22,0 % = 0,31 грн.

1,43 + 0,31 = 1,74 грн. загальна вартість витрат на оплату праці іншого обслуговуючого персоналу

1,74
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання канцелярських товарів, журналів обліку, медикаментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів  і т.п. 13,24
Разом за розрахунком: 15,00
Вартість оплати за користуванням залом за 1 годину становить 15,00 грн.

 

Керуючий справами                                                                         Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                      Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 44

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при проведенні одного футбольного матчу Чемпіонату, Першості та Кубку м. Фастова та Фастівського району на футбольному полі стадіону «Рефрижератор» за адресою: м. Фастів, вул. О.Зінченка, 1а

станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          стадіон «Рефрижератор» працює 7 днів на тиждень;

–          вартість футбольного поля з трибунами – 1 148 900,00 грн.

 

Найменування затрат Комунальні послуги та необхідні матеріали Сума
Використання основного футбольного поля (2 години)
Орендна плата (для фізкультурно-спортивних закладів) Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 5 % (п. 10 Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту).

Орендна плата футбольного поля в рік: 1148900 грн. х 5 % = 57445,00 грн.

Орендна плата за футбольне поле в день: 57445,00 грн. : 365 днів =157,38 грн.

Орендна плата за 2 години: 157,38 грн. :  12 год. х 2 год. = 26,23 грн.

 

26,23
Орендна плата (для фізичних осіб та установ, які не відносяться до фізкультурно-спортивних)       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 15 % (інше використання нерухомого майна).

Орендна плата футбольного поля в рік: 1148900 грн. х 15 % = 172335,00 грн.

Орендна плата за футбольне поле в день: 172335,00 грн. : 365 днів = 472,15 грн.

Орендна плата за 2 години: 472,15 грн. :  12 год. х 2 год. = 78,69 грн

78,69
Прибирання трибун для глядачів та прилеглої території (1 робітник протягом 4 год.) Заробітна плата та нарахування на заробітну плату

8000,00 грн. : 30 днів = 266,67 грн.

266,67 грн. х 22 % =  58,67 грн.

(266,67 + 58,67) : 2 = 162,67 грн

162,67
Інші витрати В дану статтю витрат включено всі інші витрати, які не включені в попередні статті, але які мають місце в процесі діяльності, а саме: витрати на поточний ремонт, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю,  проведення санітарно-гігієнічних заходів, придбання інвентарю, укатку поля тощо 100,00
Витрати на викос та розмітку футбольного поля (згідно розрахунку вартості витрат – Додаток 36) 256,20
Всього за 1 матч: -для фізкультурно-спортивних закладів

–          для інших користувачів

550,00

600,00

 

Керуючий справами                                                                            Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                         Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

 

 

Додаток 45

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Розрахунок вартості витрат, що підлягають відшкодуванню при проведенні концертів естрадних виконавців, шоу на центральному полі СК «Машинобудівник» за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, 27

 станом на 01.02.2024 року

 

При розрахунку калькуляції витрат приймемо за основу, що:

–          режим роботи установи згідно внутрішнього розпорядку з 08:00 до 20:00 години;

–          витрати по відшкодуванню витрат на енергоносії та комунальні послуги рахуються пропорційно часу перебування в приміщеннях;

–          СК «Машинобудівник» працює 7 днів на тиждень;

–          вартість основного футбольного поля – 1 331 800,00 грн.

–          загальна площа приміщень – 1090,3 м.кв., в т.ч. 370,1 м.кв. (адміністративний корпус), 720,2 м.кв. (пітрибунні приміщення);

–          корисна площа приміщень – 720,00 м.кв.;

–          загальна площа приміщень загального користування, яка використовується для надання даної послуги – 59,0 м.кв. (адміністративне приміщення) та 37,1 м.кв. (підтрибунні приміщення);

–          загальна вартість приміщення, яке використовується для надання послуги (згідно експертної оцінки станом на 01.08.2016 р.) – 4 248 200,00 грн., в т.ч. адміністративний корпус – 1 571 800,00 грн., підтрибунні приміщення – 2 676 400,00 грн.;

–          для надання послуг використовується приміщення 2-х роздягалень (загальна площа 47,0 м.кв.), 2-х душових (загальна площа 10,4 м.кв.),  приміщення загального користування (туалети, коридори), площа яких визначається пропорційно площі приміщень, яка використовується, до загальної площі приміщень: (59,0 + 37,1) м.кв. : 720,00 м.кв. = 0,13; 0,13 х 57,4 м.кв. = 7,66 м.кв.)  – разом 65,06 м.кв.;

 

 

Найменування затрат Комунальні послуги та необхідні матеріали Сума
Використання основного футбольного поля (2 години)
Орендна плата       Орендна ставка (згідно Додатку №1.2 до методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Фастівської міської ради) – 25 % (Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності)..

Орендна плата футбольного поля в рік: 1331800,00 грн. х 25 % = 332950,00 грн.

Орендна плата за футбольне поле в день: 332950,00 грн. : 365 днів =912,19 грн.

Орендна плата за 1 годину: 912,19 грн. :  24 год. = 38,00 грн.

Орендна плата за користування роздягальнями та душовими:

Орендна плата за підтрибунне приміщення в рік: 2676400,00 грн. х 25 % = 669100,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 669100,00 грн. : 720,2 м.кв. = 929,05 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 929,05 грн. : 365 днів = 2,55 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 2,55 грн. :  24 год. = 0,11 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за 1 годину:  0,11 грн. х (57,4 + 2,96) м.кв.  = 6,64 грн. (під трибунне приміщення)

Орендна плата за адміністративне приміщення в рік: 1 571 800,00 грн. х 25 % = 392950,00 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в рік: 392950 грн. : 370,1 м.кв. = 1061,74 грн.

Орендна плата 1 м.кв. в день: 1061,74 грн. : 365 днів = 2,91 грн.

Орендна плата 1 м.кв. за 1 годину: 2,91 грн. :  24 год. = 0,12 грн.

Орендна плата за приміщення, що використовується за  годину:  0,12 грн. х 4,7 м.кв. = 0,56 грн. (адміністративне приміщення).

Разом орендна плата за  годину: 38,00 грн. + 6,64 грн. + 0,56 грн. = 45,20 грн.

 

45,20
Заробітна плата обслуговуючого персоналу Заробітна плата та нарахування на заробітну плату

Заробітна плата  (дві прибиральниці, 2 двірника, охоронець, слюсар-сантехнік, ре монтувальник площинних споруд) – 57308,00 грн. :  167,3  (середня норма годин в 2024 році) = 342,55 грн.

342,55 грн. х 22 % = 75,36 грн.

 

417,91
Надання двох роздягалень, душових та туалетів Енергоносії – 33,29 кВт:

–    освітлення 2-х роздягалень  1 год. х 0,124 кВт = 0,124 кВт.

–    освітлення 2-х туалетів

1 год. х 0,16 кВт = 0,16 кВт.

–    освітлення 2-х душових

1 год. х 0,16 кВт. = 0,16 кВт.

– використання бойлерів

1         год. х 6 кВт = 6 кВт.

-використання вентиляторів:

1         год х 0,60 кВт = 0,6 кВт

-світлення території: 25 шт х 100 Вт = 2,5 кВт

1 кВт = 9,13 грн.

9,54 кВт х 9,13 грн. = 87,10 грн.

87,10
Водопостачання та водовідведення 

3000 чол. (середня кількість відвідувачів) х 8 л. (місткість бачка) = 24 м.куб.

24 м.куб х 94,32 грн. (тариф) = 2263,68 грн

2263,68
Інші господарські витрати В даний пунк включені витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, ремонт приміщень, придбання миючих та дезінфікуючих засобів, госптоварів, малоцінних та швидкозношуваних предметів 1186,11
 
Вартість 1 год. 4000,00
–             

 

 

Керуючий справами                                                                             Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури  та спорту                                          Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 46

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

 

Розрахунок вартості витрат що підлягають відшкодуванню

при наданні послуг СК «Машинобудівник» для підготовки центрального футбольного поля для проведення футбольних матчів різних рівнів

 

Найменування затрат Необхідні матеріали Вартість матеріалів та наданої послуги
Викос основного футбольного поля

 

Аналіз показує, що на викос футбольного поля в середньому потрібно 7 л. бензину А-95.

Термін виконання робіт – 8 год.

Періодичність викосів – 27 раз за сезон.

Вартість 1 л. бензину А-95 – 54,00 грн.

Вартість бензину: 7 л. х 54 грн. = 378,00 грн.

Заробітна плата –8000,00 грн.

Нарахування на заробітну плату – 8000,00 х 22 % = 1760,00 грн.

(8000,00 + 1760,00 грн.) : 30 = 325,33 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом витрати на 1 викос поля:

Витрати на викос за сезон:

703,33 грн.

703,33  грн. х 27 = 18989,91 грн.

Розмітка основного футбольного поля

 

Фасадна водоемульсійна фарба – 7 кг., яка тримається на протязі двох тижнів (вартість – 400,00 грн).

Клей ПВА – 1 кг (вартість – 40,00 грн.)

Заробітна плата робітника –8000,00 грн.

Термін виконання робіт – 4 години.

Витрати на заробітну плату та нарахування – 162,67 грн.

Періодичність проведення розмітки – 11 раз за сезон.

 

Разом витрат на 1 розмітку футбольного поля:

Витрати на розмітку за сезон:

602,67 грн.

602,67 грн. х 11 = 6629,37 грн.

Всього витрат на підготовку футбольного поля за сезон:

18989,91 грн. + 6629,37 грн. = 25619,28 грн.

Орієнтовні витрати на підготовку футбольного поля з розрахунку на 1 матч:

25619,28 грн. : 100 матчів = 256,20 грн.

 

 Керуючий справами                                                                        Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                                     Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 47

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 15.04.2024 року №237

 

 

Прейскурант цін на прокат туристичного спорядження, що надається

відділом з питань фізичної культури та спорту

виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

№ п/п Назва послуги Термін Ціна (грн.)
1. Кухня польова 1 доба 100,00
2. Палатка туристична двомісна 1 доба 50,00
3. Спальний мішок 1 доба 30,00
4. Каремат 1 доба 15,00
5. Генератор 1 доба 200,00
6. Човен-дракон 1 год 1000,00
7. Ракетка для великого тенісу 1 год 20,00

 

 

 

Керуючий справами                                                                 Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 

Головний бухгалтер

відділу з питань фізичної культури та спорту                               Оксана РАДЗІЄВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що 06.03.2024 року оприлюднюється проєкт регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проєкту рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, Прейскуранту цін та погодження Переліку платних послуг».

Даний проєкт розроблений з метою приведення цін на платні послуги, що надаються закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської радидо розміру економічно обґрунтованих витрат на їх надання.

Проєкт регуляторного акта та відповідний АРВ оприлюднено на офіційному сайті міської ради та її виконавчих органів в розділі «ЕКОНОМІКА / Регуляторна політика / 7. Оприлюднення нових проєктів регуляторних актів для проведення обговорень за участю представників громадськості» (http://fastiv-rada.gov.ua/7-opryliudnennia-novykh-proektiv-rehuliatornykh-aktiv-dlia-provedennia-obhovoren-za-uchastiu-predstavnykiv-hromadskosti/).

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді від фізичних та юридичних осіб їх об’єднань в місячний термін з дня опублікування проєкту регуляторного акту за адресою: 08500, м.Фастів вул. Брандта, 65, тел. 04565 5-14-51 (відділ з питань фізичної культури та спорту) / 08500, м.Фастів, пл.Соборна,1, каб.111 – 04565 6-02-14 (відділ звернення громадян), каб. 306 – 04565 6-13-95 (загальний відділ).

 

 

06.03.2024

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради

«Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, Прейскуранту цін та погодження Переліку платних послуг»

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відділом з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради на виконання та дотримання вимог Законів України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 14.04.2009 року №356 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 10.08.2011 року №846), спільного наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України «Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 28.08.2009 р. №3042/1030/936.

 

I. Визначення проблеми

 

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів держави, органів місцевого самоврядування, користувачів послуг відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, а також у забезпеченні якісних послуг для громади та встановленні економічно обґрунтованих цін на платні послуги, які надаються закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

На даний час відділ в своїй діяльності керується цінами на платні послуги, що затверджені рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради від 14.04.2023 року № 169 «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, Прейскуранту цін та погодження Переліку платних послуг».

Розміри даних цін цілком не відповідають покриттю витрат, так як вони повинні відшкодовувати витрати на утримання закладів фізичної культури і спорту, сплату комунальних послуг.

З часу попереднього розрахунку значно зросли витрати відділу на оплату заробітної плати, комунальних послуг, робіт, послуг, товарів, які необхідно закупити для покращення матеріально-технічної бази та здійснення якісної роботи закладів спорту та інші. Так, мінімальна заробітна плата зросла з 6700,00 грн. (з січня 2023р.) до                     8000,00грн. (з квітня 2024 р.).

Відсутність у місцевому бюджеті коштів на фінансування в повному обсязі потреб відділу не дає можливості покривати витрати на придбання вищеперелічених потреб, що тягне за собою погіршення якості послуг та зменшення рівня додаткових фінансових надходжень, і, як наслідок, погіршення матеріально-технічної бази закладів спорту, а також спроможності погашати непрофінансовані бюджетом статті витрат.

Беручи до уваги вищесказане, бачимо, що встановлені ціни на платні послуги, які надаються відділом з питань фізичної культури та спорту необхідно переглянути, бо існує ризик того, що нове підвищення цін та мінімальної заробітної плати потягне за собою скорочення фінансових надходжень і, як наслідок, зменшення фінансових надходжень від надання послуг.

Проєктом рішення встановлюються економічно обґрунтовані ціни на платні послуги, які розраховані згідно з чинним законодавством України з питань ціноутворення, порядком надання та переліком платних послуг згідно нормативних документів галузі «Спорт».

Ціни на платні послуги, які включено у проєкт рішення розраховані на підставі поданих директорами пропозицій та розрахунків, зроблених централізованою бухгалтерією відділу з питань фізичної культури та спорту.

Прийняття даного регуляторного акту дозволить привести ціни на платні послуги до розміру економічно обґрунтованих витрат на їх надання,створити умови відкритості та прозорості порядку надання платних послуг та покращити матеріально-технічну базу закладів спорту.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* +

 

Вказану проблему не можливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, тому що відповідно до діючого законодавства дані питання затверджуються виконавчим комітетом міської ради.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Основні цілі державного регулювання:

установлення економічно обґрунтованих цін на платні послуги, які надаються відділом;
реалізація владних повноважень, наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
раціональне використання бюджетних коштів;
отримання власних надходжень, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 14.04.2009 року №356 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 10.08.2011 року №846);
приведення цін на платні послуги до розміру економічно обґрунтованих витрат на їх надання;
створення умов відкритості та прозорості порядку надання платних послуг, контроль за використанням коштів, формування ціни;
покращення матеріально-технічного стану закладів;
погашення непрофінансованих бюджетом статтей витрат.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

На даний час відділ з питань фізичної культури та спорту в своїй діяльності керується цінами на платні послуги, що затверджені рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради від 14.04.2023 № 169 «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, прейскуранту цін та погодження переліку платних послуг».

Розміри даних цін цілком не відповідають покриттю витрат, так як вони повинні відшкодовувати витрати на утримання закладів фізичної культури і спорту, сплату комунальних послуг.

З часу попереднього розрахунку розрахунку значно зросли витрати відділу на оплату заробітної плати, комунальних послуг, робіт, послуг, товарів, які необхідно закупити для покращення матеріально-технічної бази та здійснення якісної роботи закладів спорту та інші. Так, мінімальна заробітна плата зросла з 6700,00 грн. (з січня 2023р.) до 8000,00 грн. (з квітня 2024 р.).

Таким чином, альтернатива не є прийнятною.

Альтернатива 2

Повне відшкодування витрат через бюджетне фінансування

Дана альтернатива є неприйнятною, у зв’язку з недостатністю бюджетних коштів для фінансування в повному обсязі потреб.
Альтернатива 3

Прийняття регуляторного акта – проєкту рішення

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Переваги даного підходу полягають в тому, що ціни на платні послуги розраховуються з врахуванням витрат на надання даного виду послуги.

Це сприяє прозорості розрахунків при наданні послуг та забезпеченні додаткових послуг для населення, а також поповнення коштів на спец. рахунок відділу з питань фізичної культури та спорту.

Запропонований спосіб вирішення проблеми є найбільш доцільним, що дозволяє врахувати інтереси громади та споживачів послуг.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів органу місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Дана альтернатива є не прийнятою, оскільки вартість платних послуг буде залишатись на рівні нижчому від економічно обґрунтованого розміру, і відтак орган місцевого самоврядування зобов’язаний буде відшкодувати різницю між такими розмірами за рахунок бюджетних коштів.
Альтернатива 2 Відсутні Відсутність у місцевому бюджеті коштів на фінансування в повному обсязі потреб відділу не дає можливості покривати витрати на придбання потреб, що тягне за собою погіршення якості послуг та зменшення рівня додаткових фінансових надходжень, і, як наслідок, погіршення матеріально-технічної бази закладів спорту, а також спроможності погашати непрофінансовані бюджетом статті витрат.
Альтернатива 3 – забезпечення реалізації цінової політики;

– забезпечення державного впливу на порядок ціноутворення на платні послуги закладів фізичної культури та спорту;

– здійснення контролю за дотримання вимог законодавства з надання платних послуг, ціноутворення у сфері надання платних послуг закладами фізичної культури та спорту;

– надання додаткових послуг населенню, збільшення обсягу надходжень на спец. рахунок відділу з питань фізичної культури та спорту;

– покращення стану закладів фізичної культури і спорту.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Оплата за отримані платні послуги в меншому розмірі Витрати на сплату послуг за раніше встановленими цінами.
Альтернатива 2 Відсутні.

Погіршення якості послуг за рахунок відсутності джерел фінансування для надання послуг відповідно до стандартів.

Відсутні
Альтернатива 3 – забезпечення законних прав та інтересів громадян на отримання якісних послуг;

– покращення фінансового стану закладів, матеріально-технічної бази, якіснішого виконання основних завдань та функцій;

– прозорість, забезпечення стабільного економічно обґрунтованого рівня тарифів, участь у обговоренні проєкту регуляторного акта, надання письмових пропозицій та зауважень.

Оплата за отримані послуги за економічно обґрунтованими цінами

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць * * * * *
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків * * * * *

*Примітка: Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання об’єктивно визначити не можливо, так як на даний час послугами відділу з питань фізичної культури та спорту користувались лише, громадяни та громадські некомерційні організації. Але дія даного рішення поширюється і на суб’єктів господарювання, які можуть користуватись даними платними послугами.

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Оплата за отримані платні послуги в меншому розмірі.

 

Витрати на сплату послуг за раніше встановленими цінами.
Альтернатива 2 Відсутні.

Погіршення якості отриманих послуг за рахунок відсутності джерел фінансування для надання послуг відповідно до стандартів.

Відсутні
Альтернатива 3 – забезпечення законних прав та інтересів громадян на отримання якісних послуг;

– покращення фінансового стану закладів, матеріально-технічної бази, якіснішого виконання основних завдань та функцій;

– прозорість, забезпечення стабільного економічно обґрунтованого рівня тарифів, участь у обговоренні проєкту регуляторного акта, надання письмових пропозицій та зауважень.

Оплата за отримані послуги за економічно обґрунтованими цінами

 

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва об’єктивно визначити не можливо.

 

Сумарні витрати за альтернативами* Сума витрат, грн.
Альтернатива 1
Альтернатива 2
Альтернатива 3

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 2 Розміри даних цін цілком не відповідають покриттю витрат, так як вони повинні відшкодовувати витрати на утримання закладів фізичної культури і спорту, сплату комунальних послуг.

З часу попереднього розрахунку розрахунку значно зросли витрати відділу на оплату заробітної плати, комунальних послуг, робіт, послуг, товарів, які необхідно закупити для покращення матеріально-технічної бази та здійснення якісної роботи закладів спорту та інші. Так, мінімальна заробітна плата зросла з 6700,00 грн. (з січня 2023р.) до 8000,00грн. (з квітня 2023 р.).

Таким чином, альтернатива не є прийнятною.

Альтернатива 2 1 Дана альтернатива є неприйнятною, у зв’язку з недостатністю бюджетних коштів для фінансування в повному обсязі потреб.
Альтернатива 3 4 Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою.

Переваги даного підходу полягають в тому, що ціни на платні послуги розраховуються з врахуванням витрат на надання даного виду послуги.

Це сприяє прозорості розрахунків при наданні послуг та забезпеченні додаткових послуг для населення, а також поповнення коштів на спец. рахунок відділу з питань фізичної культури та спорту.

Запропонований спосіб вирішення проблеми є найбільш доцільним, що дозволяє врахувати інтереси громади та споживачів послуг.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 3 Забезпечення досягнення цілей державного регулювання; прозорий механізм застосування цін, контроль за формуванням економічно обґрунтованих цін на послуги Оплата за отримані послуги за економічно обґрунтованими цінами Сприяє досягненню цілей регулювання, повністю вирішує проблему. У рейтингу результативності альтернатива на першому місці
Альтернатива 1 Вигоди для громадян та суб’єктів господарювання у зв’язку зі сплатою отриманих послуг в меншому розмірі Збиткова діяльність закладів, зобов’язання місцевих бюджетів за відшкодування різниці між економічно обґрунтованими та встановленими цінами або погіршення якості послуг. Цілі прийняття акта можуть не будуть досягнуті.

 

Альтернатива 2 Відсутні Зобов’язання місцевих бюджетів за відшкодування різниці між економічно обґрунтованими та встановленими цінами або погіршення якості послуг. Не досягнуто мети.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 3 Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив. Надання якісних послуг за економічно обґрунтованими цінами, покращення результатів фінансово-економічної діяльності закладів фізичної культури та спорту У разі зміни зовнішніх факторів (підвищення тарифів на комунальні послуги, ріст цін на матеріали та товари, розміру мінімальної заробітної плати тощо), розміри цін на платні послуги і відповідно регуляторний акт може бути переглянутий.
Альтернатива 1 Аргументи для переваги відсутні. Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми. Х
Альтернатива 2 Аргументи для переваги відсутні. Причиною відмови є недостатність бюджетних коштів та відсутність механізму відшкодування. Відмова від даної альтернативи дозволить реалізувати владні повноваження та запобігти погіршенню якості надання послуг. Х

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати та визначати порядок сплати платних послуг.

Альтернатива 3 відповідає діючому законодавству, а також дозволить стабілізувати фінансовий стан закладів фізичної культури та спорту шляхом зміцнення матеріально-технічної бази, не допускаючи погіршення якості послуг, або припинення їх надання. Затвердження регуляторного акта – проєкту рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, Прейскуранту цін та погодження Переліку платних послуг» забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що прийняття даного регуляторного акту забезпечує досягнення цілей державного регулювання та відповідає принципам державної регуляторної політики.

У ньому встановлено економічно обґрунтована ціна на послуги відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, відповідно до вимог чинного законодавства що надасть змогу належним чином забезпечити надання послуг закладами фізичної культури і спорту у повному обсязі.

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Прийняття регуляторного акта дозволить досягнути визначених цілей та вирішити проблему встановлення нових цін у відповідності з чинним законодавством, з дотриманням норм надання послуг по забезпеченню задоволення потреб мешканців громади у спортивній ініціативі, створення умов для їх дозвілля та відпочинку, підтримки розвитку спорту, реалізації державної, регіональної та міської політики у сфері спорту.

Позитивним фактором є збільшення надходжень коштів до спеціального фонду місцевого бюджету, які можуть використовуватися на задоволення потреб відділу з питань фізичної культури та спорту.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат та коштів бюджетів різних рівнів, а також не потребує додаткових витрат на здійснення контролю за виконанням даного регуляторного акта.

Проєкт рішення виконавчого комітету міської ради негативних чинників не має.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Проведення детального аналізу витрат на платні послуги, що надаються закладами фізичної культури і спорту, розробка калькуляцій на платні послуги.
Розробка проєкту рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, Прейскуранту цін та погодження Переліку платних послуг» та його оприлюднення з метою отримання зауважень та пропозицій на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради та її виконавчих органів.
Прийняття рішення на засіданні виконавчого комітету міської ради: встановлення економічно обґрунтованих цін за надання послуг закладами фізичної культури і спорту.
Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Таким чином, впровадження даного регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного законодавства, а саме Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 14.04.2009 року №356 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 10.08.2011 року №846), спільного наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України «Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 28.08.2009 р. №3042/1030/936.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, адже не потребують створення нового структурного підрозділу для контролю за виконанням вимог регулювання. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями встановлювати ціни на платні послуги.

Тест малого підприємництва не здійснюється у зв’язку з тим, що об’єктивно визначити кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання не можливо, так як на даний час послугами відділу з питань фізичної культури та спорту користувались лише громадяни та громадські некомерційні організації. Але дія даного рішення поширюється і на суб’єктів господарювання, які можуть користуватись даними платними послугами.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Початок впровадження регуляторного акта з дати його прийняття.

Термін дії регуляторного акта необмежений. Зміни та доповнення будуть вноситься лише у разі виникнення об’єктивних причин, а саме зміни у законодавстві або зміни ціни на витрати по їх наданню.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

Кількісні показники:

– Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акту, од.

– Кількість споживачів послуг, од.

– Кількість укладених договорів про надання платних послуг, шт.

– Загальні надходження коштів до спеціального фонду місцевого бюджету, тис. грн

– Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.

Якісні показники:

– Недопущення зниження обсягу послуг та запобігання випадкам неякісного обслуговування споживачів послуг в закладах фізичної культури і спорту;

– Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту очікується на рівні 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в мережі Інтернет, на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради та її виконавчих органів в розділі «ЕКОНОМІКА / Регуляторна політика».

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися шляхом:

-базового відстеження результативності акту на етапі його підготовки;

-повторне відстеження результативності акту – через рік з дня набрання ним чинності;

-періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження йогорезультативності.

 

 

Міський голова                                                                                 Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

Начальник відділу з питань

фізичної культури та спорту                                                            Андрій СКИДАНЕНКО

виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

проєкту рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради

«Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, Прейскуранту цін та погодження Переліку платних послуг»

 

Виконавець заходів з відстеження – відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

Цілі прийняття акта:

установлення економічно обґрунтованих цін на платні послуги, які надаються відділом;
реалізація владних повноважень, наданих Законом України “Про місцеве смоврядування в Україні”;
раціональне використання бюджетних коштів;
отримання власних надходжень, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 14.04.2009 року №356 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 10.08.2011 року №846);
приведення цін на платні послуги до розміру економічно обґрунтованих витрат на їх надання;
створення умов відкритості та прозорості порядку надання платних послуг, контроль за використанням коштів, формування ціни;
покращення матеріально-технічного стану закладів;
погашення непрофінансованих бюджетом статтей витрат.

 

Строк виконання заходів з відстеження – 5 днів (05.02.24 – 09.02.24 рр.)

 

Тип відстеження – базове.

 

Заходи, які були виконані з відстеження результативності: Вивчення фінансово-економічних показників згідно аналізу фактичних надходжень за попередній період з урахуванням економічних умов сьогодення.

 

Метод відстеження результативності– аналіз статистичних даних.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності:

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 

Показники результативності 2021 р. 2022 р. 2023 р.
1 Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акту, од. * * *
2 Кількість споживачів послуг, од. 550 680 970
3 Кількість укладених договорів про надання платних послуг, шт. 22 29 37
4 Загальні надходження коштів до спеціального фонду місцевого бюджету, тис. грн 274,1 242,9 518,4
5 Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб. 1 1 1
6 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту, % 100 100 100

*Примітка: Інформація щодо суб’єктів господарювання на яких поширюється дія даного регуляторного акту – відсутня (кількість об’єктивно визначити неможливо).

 

Висновки та рекомендації:

Розглянувши та порівнявши показники роботи відділу за 2022 та 2023 роки з показниками 2023 року, ми бачимо деяку відмінність. З 2024 року ціни на деякі платні послуги, що надають заклади спорту підвищилися. Але в порівнянні з 2023 роком, на сьогодні зросла мінімальна заробітна плата, роботи, послуги, товари, які необхідно закупити для покращення матеріально-технічної бази та здійснення якісної роботи закладів спорту, в тому числі й надання платних послуг.

Відсутність у місцевому бюджеті коштів на фінансування в повному обсязі потреб відділу не дає можливості покривати витрати на придбання вищеперелічених потреб, що тягне за собою погіршення якості послуг та зменшення рівня додаткових фінансових надходжень, і, як наслідок, погіршення матеріально-технічної бази закладів спорту, а також спроможності погашати непрофінансовані бюджетом статті витрат.

Беручи до уваги вищесказане, бачимо, що встановлені ціни на платні послуги закладів фізичної культури і спорту необхідно переглянути, бо існує ризик того, що нове підвищення цін та мінімальнї заробітної плати потягне за собою скорочення фінансових надходжень і, як наслідок, зменшення фінансових надходжень від надання послуг.

 

Рекомендація: винести на розгляд виконавчого комітету Фастівської міської ради проєкт регуляторного акта Рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, Прейскуранту цін та погодження Переліку платних послуг»».

 

 

 

Міський голова                                                                                 Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

Начальник відділу з питань

фізичної культури та спорту                                                            Андрій СКИДАНЕНКО

виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів