Про затвердження Положення про орган приватизації об’єктів комунальної власності Фастівської міської територіальної громади
image
7 Червня 2021, 08:34
Поділитися:

Проєкт

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Положення про орган приватизації

об’єктів комунальної власності Фастівської міської

територіальної громади

Керуючись Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна»,  керуючись ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26, ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити Положення про орган приватизації об’єктів комунальної власності Фастівської міської територіальної громади, згідно з додатком 1 до даного рішення.
Визначити органом приватизації об’єктів комунальної власності Фастівської міської територіальної громади – виконавчий комітет Фастівської міської ради.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування.

 

 

 

Міський голова                                                              М.В.Нетяжук

 

 

      Додаток 1

до рішення міської ради

від

 

ПОЛОЖЕННЯ

про орган приватизації об’єктів комунальної власності

Фастівської міської територіальної громади

Загальні положення

1.1. Орган приватизації об’єктів комунальної власності Фастівської міської територіальної громади (далі – орган приватизації) утворений Фастівською міською радою і відповідно до чинного законодавства України забезпечує реалізацію повноважень Фастівської міської ради, щодо приватизації об’єктів комунальної власності Фастівської міської територіальної громади.

1.2. Орган приватизації підпорядкований і підконтрольний Фастівській міській раді.

1.3. Орган приватизації у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, даним Положенням.

Завдання органу приватизації

2.1. Основними завданнями органу приватизації є:

2.1.1. Реалізація державної та регіональної політики щодо приватизації об’єктів на основі таких принципів:

законності;
відкритості та прозорості;
захисту економічної конкуренції;
достовірності інформування про об’єкти приватизації та порядок їх приватизації;
забезпечення конкурентних умов приватизації;

2.1.2. Забезпечення надходжень коштів до міського бюджету за рахунок приватизації майна комунальної власності Фастівської міської територіальної громади.

Функції органу приватизації

3.1. Орган приватизації відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Виконує функції щодо опрацювання питань приватизації об`єктів комунальної власності Фастівської міської територіальної громади, формує переліки об`єктів, що підлягають приватизації. Розробляє проєкти рішень з приватизації та подає їх на затвердження міської ради. Затверджує умови продажу об’єктів приватизації, розроблені аукціонною комісією для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Фастівської міської територіальної громади;

3.1.2. Публікує: перелік об’єктів, що підлягають приватизації, доповнення до нього; інформацію про умови продажу, в тому числі стартову ціну об’єкта приватизації; у випадках, передбачених Законом, інформацію про вивчення попиту для визначення стартової ціни; інформацію про прийняття рішення щодо приватизації об’єкта; інформацію про результати приватизації – на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради та в електронній торговій системі;

3.1.3. Забезпечує у випадках, передбачених Законом, проведення інвентаризації, оцінки, аудиту та екологічного аудиту об’єкта приватизації; займається передприватизаційною підготовкою об’єктів до продажу;

3.1.4. Укладає договори на проведення оцінки об’єктів приватизації та рецензування звіту. Оцінка об`єктів приватизації здійснюється шляхом проведення їх незалежної оцінки суб`єктом оціночної діяльності, який визначається органом приватизації. Орган приватизації затверджує висновки про вартість об’єктів приватизації;

3.1.5. Укладає договори щодо проведення аукціонів для продажу об’єктів приватизації, залучає суб’єктів господарювання для організації та/або проведення аукціонів;

3.1.6. Забезпечує проведення аукціонів, готує необхідні документи з метою укладання договорів купівлі-продажу та приймає рішення про завершення приватизації шляхом видання відповідного наказу;

3.1.7. Здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна.

 

Структура та організація роботи органу приватизації

4.1. Орган приватизації утворюється рішенням Фастівської міської ради, а  положення про орган приватизації затверджується міською радою.

4.2. Засідання органу приватизації скликається за необхідністю і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від його загального складу.

4.3. Орган приватизації затверджує власним рішенням комісію органу приватизації для продажу об’єктів комунальної власності Фастівської міської територіальної громади.

4.4. Робота комісії, створеної органом приватизації, оформлюється протоколом та підписується головою органу приватизації. Комісія займається передприватизаційною підготовкою об’єктів до продажу та виконує інші функції, що стосуються процесу приватизації.

4.5. Орган приватизації з питань своєї діяльності приймає рішення та видає накази, які підписуються головою органу приватизації. Робота органу приватизації оформлюється протоколом, який підписується головою органу приватизації. Рішення органу приватизації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні.

Права органу приватизації

Орган приватизації має право:

5.1. Одержувати від підприємств, організацій, установ інформаційні та довідкові матеріали, необхідні при здійсненні процесу приватизації майна.

5.2. Залучати, в разі необхідності, для роботи в органі приватизації працівників комунальних підприємств, установ та організацій, а також працівників виконавчого комітету, не включених до складу органу приватизації, та на договірних засадах – експертів та консультантів.

Взаємодія органу приватизації з іншими

установами, підприємствами, організаціями

6.1. Орган приватизації при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з постійними депутатськими комісіями міської ради, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, іншими фізичними та юридичними особами.

Прикінцеві положення

7.1. Внесення змін до Положення про орган приватизації затверджується рішенням Фастівської міської ради.

7.2. Діяльність органу приватизації припиняється на підставі рішення Фастівської міської ради.

7.3. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються вимогами чинного законодавства України, рішеннями сесії Фастівської міської ради.

 

 Секретар міської ради                                                                  Л.І.Рудяк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів

Рупор Київщини Київщина Київська область Київ столиця Березань Біла Церква Бориспіль Бровари Буча Васильків Ірпінь Обухів Переяслав-Хмельницький Прип'ять Ржищів Славутич Фастів Богуслав Києво-Святошинський Вишневе Вишгород Караглик Миронівка Сквира Тараща Тетіїв Українка Іванків Яготин Новини Київська обласна державна адміністрація КОДА КМДА