Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію яким надається гриф обмеження доступу “Для службового користування” у апараті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету
image
15 Вересня 2020, 17:37
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Від   14.09.2020                                                                              № 238 од

 

 

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять

службову інформацію яким надається гриф обмеження

доступу “Для службового користування” у

апараті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету

 

З метою організації роботи щодо ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у апараті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету, відповідно до вимог розпорядження міського голови від 22.07.2020 № 196 од «Про комісію з питань роботи зі службовою інформацією у апараті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету», враховуючи рішення комісії з питань роботи зі службовою інформацією у апараті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету (протокол засідання від 11.09.2020 № 1), керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію яким надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”у апараті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету (далі – Перелік) згідно з додатком.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами Тхоржевську Л.О.

 

 

Міський голова                                                                   М.В.Нетяжук

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 14.09.2020р.  №_238 од

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію, яким надається

гриф обмеження доступу “Для службового користування”

у апараті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету

 

 

Загальні питання

 

Відомості, що містяться у документах апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади, Київської обласної ради, Київської обласної державної адміністрації, суб’єктів господарювання незалежно від форм власності – розробників документів з грифом «Для службового користування», а також відомості, що містяться у службовій кореспонденції (доповідних записках, рекомендаціях та інше, виданих у зв’язку з опрацюванням документів, надісланих до виконавчого комітету міської ради (його структурних підрозділів), з грифом «Для службового користування», які не є відкритою інформацією та не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

Відомості з питань мобілізаційної підготовки

 

2.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційний план місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

2.1.1 створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації, та фінансування мобілізаційних потужностей;

2.1.2виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

2.1.3виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

2.1.4 виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

2.1.5виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

2.1.6перелік, дислокація підприємств, яким доведені мобілізаційні завдання на виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт загального та оборонного призначення, обсяги та зміст мобілізаційних завдань (замовлень), договори (контракти) на їх виконання;

2.1.7 кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в виконкомі міської ради;

2.1.8забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

2.1.9створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

2.1.10показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

2.1.11 підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

2.1.12надання медичних, транспортних, поштових телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

2.1.13 виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

2.1.14номенклатури, рівня накопичення, фактичної наявності, місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в виконкомі міської ради, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

2.1.15капітального будівництва в особливий період;

2.1.16створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

2.17 потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2.2.Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

2.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

2.4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

2.5.Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування виконкому міської ради, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

2.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

2.7.Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців виконкому міської ради з питань мобілізаційної підготовки.

2.8.Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

2.9.Документи (інформації, довідки, зведення) про збереження, утримання, розбронювання та реалізацію розброньованих матеріально-технічних цінностей мобрезерву.

2.10.Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

2.11.Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується міської ради, окремого підприємства.

2.12.Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

2.13.Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

2.14.Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

2.15.Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

2.16.Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, підприємства, установи, організації.

2.17.Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові     витрати на мобілізаційну підготовку виконкому міської ради, підприємства, установи, організації.

2.18.Відомості стосовно технічного прикриття (споруд, транспортних магістралей) об’єктів життєзабезпечення та інших важливих об’єктів.

 

Відомості з питань діяльності режимно-секретного органу

 

3.1. Відомості про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

3.2. Акти, протоколи засідань експертної комісії з проведення експертизи цінності секретних документа та з питань таємниць про наявність відомостей, що становлять державну таємницю.

3.3. Відомості, що розкривають зміст актів про придатність режимних приміщень для проведення конкретних видів секретних робіт.

3.4. Відомості, що містяться у номенклатурі секретних справ та журналах обліку секретного діловодства.

3.5. Перелік матеріальних носіїв секретної інформації, грифи секретності яких підлягають перегляду.

3.6. Акти про знищення секретних документів, справ та магнітних носіїв інформації.

3.7. Акти квартальних, річних перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації та приймання-передачі цих документів у режимно-секретному органі.

3.8. Відомості про надання, скасування, наявність допуску та надання, припинення доступу до державної таємниці.

3.9. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

3.10. Відомості про організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці.

3.11. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

3.12. Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секретності і секретного діловодства.

3.13. Описи секретних справ постійного зберігання.

3.14. Відомості щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.

3.15. Форми облікової документації матеріальних носіїв секретної та службової інформації .

 

Відомості з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

4.1. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період міста, підприємств, установ, організацій.

4.2. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період, що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста.

4.3. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міста та суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту, перелік об’єктів, що належать до категорії цивільного захисту.

4.4. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, окрім тих, що становлять державну таємницю.

4.5. Відомості щодо стану готовності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ, територіальної підсистеми ЄДСЦЗ або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

4.6. Відомості про основні показники стану цивільного захисту міста.

4.7. Відомості щодо виробництва та поставки лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та виробів медичного призначення в особливий період.

4.8. Відомості щодо організації медичного забезпечення населення в особливий період.

4.9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту, окрім тих, що становлять державну таємницю.

4.10. Відомості про радіодані радіомереж КХ, окрім тих, що становлять державну таємницю.

4.11. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об’єктів, які віднесені до І-П ступенів хімічної небезпеки, міста (місце розташування  об’єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об’єкті).

4.12. Відомості за сукупністю всіх показників про час, маршрут транспортування, місця знешкодження та (або) знищення вибухових речовин (матеріалів), засобів підриву та вибухонебезпечних предметів (пристроїв).

4.13. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

4.14. Відомості за сукупністю показників про об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона (організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, протипожежний стан будівель, споруд і територій, наявність та утримання інженерного обладнання, шляхи евакуації і виходи, автоматичні системи протипожежного захисту та протипожежного водопостачання), окрім тих, що становлять державну таємницю.

 

Відомості з питань житлово-комунального господарства
Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони, окрім відомостей, що становлять державну таємницю.
Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водопроводів об’єктів промисловості.
Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору. Схема розміщення водозаборів.
Відомості про заходи та засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.
Плани та інжерно-геологічні розрізи по водозабірних (артезіанських) свердловинах.
Нанесення положень свердловин на зйомку 1:2000, якщо зйомка не таєма.
Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.
Відомості про фактичні об’єми та місцезнаходження запасів поверхневих або підземних резервних джерел водо забезпечення, якщо такі відомості не становлять держтаємницю.
Схема водозабезпечення м.Фастів.
Відомості про фактичні об’єми та місцезнаходження запасів поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, якщо такі відомості не становлять держтаємницю.
Відомості, що розкривають схеми каналізаційних мереж та очисних споруд комунальної власності.
Відомості, що розкривають схеми та мережі теплопостачання комунальної власності.

 

Відомості з питань містобудування і архітектури

 

Зведені відомості щодо генерального плану міста.
Відомості що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референтній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 усіх об’єктів загальних схем централізованого питного водопостачання (комплекс об’єктів, споруд, розподільних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води) у містах з населенням 50 тис. осіб та більше, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
Відомості, що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референційній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 про місце розташування водозаборів централізованих систем питного водопостачання у містах з населенням 50 тисяч осіб та більше.
Відомості, що містяться у нормативних документах з проектування та будівництва об’єктів цивільного захисту.

 

Відомості з питань технічного захисту інформації
Відомості про технічний захист інформації у апараті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету, на підприємствах, в установах і організаціях, які не відносяться до ЗВДТ.
Акти категоріювання об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.
Акти обстеження придатності об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.
Відомості про взаємодію органу місцевого самоврядування з обласною державною адміністрацією, військовими формуваннями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від організаційно-правових форм та форм власності з питань організації технічного захисту інформації.
Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом.
Відомості щодо заходів технічного захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті або в конкретній інформаційній, інформаційно-телекомунікаційній системі, які не підпадають під дію ЗВДТ.
Відомості про склад засобів комплексу технічного захисту, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом в конкретній інформаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.
Відомості про програмне забезпечення функціональних комплексних завдань, в яких використовується службова інформація.
Відомості про обладнання телефонних ліній технічними засобами захисту інформації.

 

Відомості з питань забезпечення зв’язком
За окремими показниками про організацію окремого об’єкта урядового та спеціального зв’язку.
Про встановлення, перевстановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.
Про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання на спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

 

Відомості з питань зовнішньоекономічної діяльності
Про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.
Про зміст директив, планів, вказівок делегаціям і посадовим особам, які представляють інтереси України, з питань зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України, спрямовані на забезпечення її національних інтересів і безпеки.

 

Відомості з питань охорони здоров’я

 

Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).
Реєстри осіб хворих на різні захворювання.
Про надання медичних послуг у галузі охорони здоров’я в особливий період.
Відомості (за сукупністю всіх показників) про заходи щодо виконання оперативних завдань, спрямованих на стабілізацію епідеміологічної ситуації у місті.
Відомості (за окремими показниками) про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів, що не становлять державну таємницю.
Матеріали із відомостями щодо персональних даних осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

11.Відомості з релігійних питань

Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних діячів з питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі.
Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації в місті.

 

12.Відомості з територіальної оборони

 12.1 Щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.

 

13.Відомості з питань освіти та культури

З підготовки фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань.
Відомості про дорогоцінні матеріали і коштовне каміння, що містяться у музейних предметах, що не становлять державну таємницю.
Про охоронну сигналізацію в музеях і організацію охорони у місцях розміщення унікальних цінностей.

 

Відомості з питань Державного реєстру виборців
Відомості про виборців, які  зареєстрували своє місце        проживання;
Відомості про виборців, які зняті з реєстрації за місцем проживання;
Відомості про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання, яким виповниться 18 років;
Відомості про осіб, яким виповниться 18 років та яким оформлено паспорт громадянина України;
Відомості про осіб, які набули громадянство України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
Відомості про осіб, громадянство  України яких припинено;
Відомості про виборців, які отримали паспорт громадянина України у зв’язку зі зміною прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження;
Відомості про виборців, смерть яких зареєстровано на території, на яку поширюються повноваження відділу ведення Реєстру;
Відомості про виборців, щодо яких встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно;
Відомості про виборців, які були визнані недієздатними із зазначенням строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною;
Відомості про осіб, стосовно яких було скасовано рішення про визнання їх недієздатними;
Відомості про осіб, стосовно яких було прийнято рішення про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною, із зазначенням цього строку.

 

Відомості з питань соціального захисту
Узагальнені відомості про осіб, що зберігаються у базах даних з проблем інвалідності (ЦБІ), Єдиний державний автоматизований реєстр громадян, що мають право на пільги (ЄДАРП), автоматизована система обробки пенсійної документації (АСОПД/КОМПЕХ), автоматизована система          «Єдина інформаційна база даних про внутрішньопереміщених осіб» (ЄІБДВПО), система автоматизації  діяльності відділів житлових субсидій «Наш Дім», бази даних отримувачів:

–   всіх видів держаних соціальних допомог;

– матеріали із відомостями щодо персональних даних         постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з      тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання,        в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

 

Відомості з кадрових питань

 

16.1. Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних  у апараті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету.

16.2. Усі матеріали, стосовно бронювання військовозобов’язаних у апараті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету.

 

 

Відомості з питань взаємодії з правоохоронними органами

 

17.1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

17.2. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства ) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                           Л.О.Тхоржевська

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів

Рупор Київщини Київщина Київська область Київ столиця Березань Біла Церква Бориспіль Бровари Буча Васильків Ірпінь Обухів Переяслав-Хмельницький Прип'ять Ржищів Славутич Фастів Богуслав Києво-Святошинський Вишневе Вишгород Караглик Миронівка Сквира Тараща Тетіїв Українка Іванків Яготин Новини Київська обласна державна адміністрація КОДА КМДА