Про затвердження комплексної Програми «Турбота» Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

image
22 Грудня 2020, 15:48
Поділитися:

проєкт

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

 

Про  затвердження комплексної  Програми «Турбота» Фастівської міської територіальної громади  на 2021-2025 роки

 

            Враховуючи подання керівництва Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, надаючи важливого значення становищу малозабезпечених категорій населення та з метою створення необхідних умов для вирішення найбільш гострих соціальних проблем і підтримки осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників Революції Гідності, внутрішньо переміщених осіб та одиноких непрацездатних громадян, відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити міську комплексну Програму «Турбота” Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додається).

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради передбачити кошти з бюджету Фастівської міської територіальної громади на витрати, пов’язані з реалізацією цієї Програми.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

 

 

 

Міський голова                                                               М. В. Нетяжук

 

 

 

                                                                                             Додаток

                                                                                             до рішення Фастівської міської ради  

                                                                                                               від                                     № ……..

                                                                                   

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА «Т У Р Б О Т А»

Фастівської міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

м. Фастів

 2020 рік

 

 

 

ЗМІСТ

 

     
1. Паспорт Програми

 

. . . . . . . . . . 3
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

 

. . . . . . . . . . 4
3. Визначення мети Програми

 

. . . . . . . . . . 4
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, джерел фінансування; строки виконання Програми

 

 

. . . . . . . . . . 4

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

. . . . . . . . . . 5
     
6. Напрями діяльності та заходи Програми

 

. . . . . . . . . . 6
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми . . . . . . . . . 10

 

 

Паспорт Програми

 

1. Ініціатор розроблення Програми

 

Виконавчий комітет Фастівської міської ради
2. Розробник Програми Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

3. Співрозробники Програми

 

Структурні підрозділи виконавчого комітету Фастівської міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Фастівської міської ради.
4. Відповідальні виконавці Програми Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Заклади охорони здоров’я Фастівської міської територіальної громади;

Комунальне підприємство Фастівської міської ради «Фастівський комбінат комунальних підприємств»;

Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

5. Термін реалізації Програми

 

 

2021 – 2025 роки

 

6. Джерела фінансування Бюджет Фастівської міської територіальної громади, обласний бюджет, державний бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством України
7. Обсяги фінансування

 

В межах кошторисних призначень

 

2. Визначення проблеми,
      на розв’язання якої спрямована Програма

 

Комплексна програма «Турбота» Фастівської міської територіальної громади  на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) розроблена для надання соціальної  допомоги і підтримки особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасникам Революції Гідності, внутрішньо переміщеним особам та одиноким непрацездатним громадянам Фастівської міської територіальної громади, розвитку волонтерського руху.

В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід роботи закладів соціального захисту міста, який був отриманий у процесі реалізації попередніх соціальних програм.

 

Визначення мети Програми

 

Метою Програми є подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, медичного, соціально-побутового обслуговування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників Революції Гідності, внутрішньо переміщених осіб та одиноких непрацездатних громадян Фастівської міської територіальної громади, розвитку волонтерського руху.

Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування  громадян територіальної громади, які потребують соціальної допомоги і підтримки.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строків виконання Програми

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є:

надання соціальної допомоги і підтримки особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасникам Революції Гідності, внутрішньо переміщеним особам та одиноким непрацездатним громадянам Фастівської міської територіальної громади, розвитку волонтерського руху;

вжиття заходів для розвитку та популяризації волонтерської діяльності;

здійснення соціальної реабілітації осіб з інвалідністю;

підтримка осіб з інвалідністю всіх нозологій, ветеранів війни та праці;

надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю;

зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів, що надають соціальні послуги.

Потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою:

в межах кошторисних призначень на відповідний календарний рік.

 

 

Перелік завдань і заходів Програми

 та результативні показники

 

Для реалізації Програми необхідно виконати наступні завдання:

проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін та доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення;

залучати волонтерів, громадські організації до надання допомоги особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасникам Революції Гідності, внутрішньо переміщеним особам та одиноким непрацездатним громадянам;

сприяти створенню  центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства.

Реалізація Програми сприятиме:

інформованості населення щодо змін та доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення;

охопленню соціальним обслуговуванням мешканців міської територіальної громади та наданню допомоги через громадські організації ветеранів та осіб з інвалідністю;

охопленню реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю та осіб з  інвалідністю;

залученню громадських організацій до ефективного розв’язання соціальних проблем людей з інвалідністю, а також надання їм системної допомоги.

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Обсяги фінансування Очікувальний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Організаційно-правове забезпечення 1.1 Проводити обстеження матеріально-побутових умов осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій, учасників Революції Гідності, внутрішньо переміщених осіб та одиноких непрацездатних громадян з метою вивчення та оцінювання  їх потреб та надання соціальних послуг та адресної допомоги 2021-2025 роки Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради,

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Фастівської міської ради

Не потребує фінансування Не потребує фінансування Підвищення рівня надання соціальних послуг
    1.2.Проводити призначення та виплату  малозабезпеченим сім’ям державної  соціальної допомоги відповідно до Закону  України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

 

2021-2025 роки Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради Державний бюджет Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Підвищення рівня матеріального забезпечення малозабезпечених сімей
    1.3  У повній мірі використовувати повноваження місцевих органів виконавчої влади при призначенні житлових субсидій окремим категоріям населення. (непрацездатним громадянам на збільшену площу житла, індивідуальним забудовникам на житло, не прийняте в експлуатацію, на фактично проживаючих осіб в житловому приміщенні та інше) 2021-2025 роки Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради Державний бюджет Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Підвищення рівня соціального захисту вразливих верств населення.
    1.4 Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення 2021-2025 роки Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради Не потребує фінансування Не потребує фінансування Підвищення рівня надання соціальних послуг
    1.5   Здійснювати подальший розвиток мережі  територіального центру  соціального обслуговування (надання соціальних послуг), шляхом відкриття геріатричного відділення для людей похилого віку 2021-2025 роки Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради Бюджет Фастівської міської територіальної громади Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Покращення умов обслуговування людей похилого віку.
    1.6  Висвітлювати в засобах масової  інформації про  реалізацію програми “Турбота”. 2021-2025 роки Управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Фастівської міської ради, місцеві ЗМІ Не потребує фінансування Не потребує фінансування Інформованість населення.
    1.7 Сприяти наданню реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в Фастівському навчально-реабілітаційному центрі 2021-2025 роки Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради Бюджет Фастівської міської територіальної громади Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Покращення надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю
    1.8 Залучати до волонтерського руху молодь для надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та особам з  інвалідністю. 2021-2025 роки Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради Не потребує фінансування Не потребує фінансування Забезпечення соціальними послугами через недержавні громадські організації вразливих верст населення міської територіальної громади
    1.9 Інформувати населення територіальної громади про державну реабілітаційну установу «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» 2021-2025 роки Управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Фастівської міської ради, місцеві ЗМІ Державний бюджет Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Інформованість населення про надання реабілітаційний послуг та покращення якості їх надання
    1.10 Надавати інформаційну допомогу особам з інвалідністю щодо профорієнтації та працевлаштування 2021-2025 роки Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості Не потребує фінансування Не потребує фінансування Надання послуг щодо профорієнтації та працевлаштування молоді з інвалідністю
    1.11 Організовувати акції дозвілля, екскурсії, виставки, концерти для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, брати участь у проведенні Всеукраїнських та обласних благодійних акціях 2021-2025 роки Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради Бюджет Фастівської міської територіальної громади Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Залучення молоді з функціональними обмеження до суспільного життя
    1.12 Проводити  призначення і виплату  компенсації фізичним особам, які  надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю 1 групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно      пересуватися та самообслуговуватися,   дітям, яким не встановлено інвалідність,

але є хворими на тяжкі захворювання.

2021-2025 роки Управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Фастівської міської ради Бюджет Фастівської міської територіальної громади Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Надання соціальних послуг спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізація їх негативних наслідків, особам; сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах
2 Поліпшення соціально-побутового обслуговування 2.1  Надавати громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі та соціально незахищеним громадянам матеріальну та натуральну допомогу у вигляді продуктових наборів з нагоди відзначення загальнодержавних та релігійних свят. 2021-2025 роки Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

Бюджет Фастівської міської територіальної громади Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Соціальна підтримка вразливих верств населення
    2.2  Забезпечувати умови для розвитку підсобних ділянок з метою забезпечення основними продуктами харчування одиноких громадян похилого віку. 2021-2025 роки Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

Не потребує фінансування Не потребує фінансування Забезпечення продуктами харчування власного виробництва одиноких громадян похилого віку
    2.3 Забезпечити наближення послуг по оформленню житлових субсидій безпосередньо до отримувача, охопити соціальною службою одиноких та інших малозабезпечених пенсіонерів в питаннях оформлення житлових субсидій. 2021-2025 роки Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

Не потребує фінансування Не потребує фінансування Покращення надання послуг з призначення житлових субсидій мало захищеним верствам населення.
    2.4 Передбачити соціальний захист осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України шляхом отримання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів  бюджету Фастівської міської територіальної громади при укладенні такими особами контракту для проходження військової служби в Збройних Силах України та Національній гвардії України.

 

2021-2025 роки Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради Бюджет Фастівської міської територіальної громади Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Забезпечення соціального захисту осіб, що захищають  незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
    2.5 Проводити поховання невідомих та одиноких мешканців Фастівської міської територіальної громади. 2021-2025 роки (в разі потреби) Комунальне підприємство Фастівської міської ради «Фастівський комбінат комунальних підприємств» Бюджет Фастівської міської територіальної громади Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень

 

Проведення поховання невідомих мешканців територіальної громади.
    2.6 Надавати матеріальну допомогу мешканцям Фастівської міської територіальної громади. 2021-2025 роки (в разі потреби) Виконавчий комітет Фастівської міської ради Бюджет Фастівської міської територіальної громади Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Соціальна підтримка вразливих верств населення.
  3 Медичне обслуговування 3.1 Забезпечувати технічними та іншими засобами реабілітації  осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення.

 

2021-2025 роки Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради Державний бюджет Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Адаптація окремих категорій населення до суспільного життя шляхом забезпечення її технічними засобами реабілітації
      3.2 Відповідно до діючого законодавства України забезпечення осіб з інвалідністю та ветеранів війни санаторно-курортним лікуванням.

 

2021-2025 роки Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради Державний бюджет Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Поліпшення стану здоров’я окремих категорій громадян
      3.3  Продовжити практику виділення медико-соціальних ліжок у лікарнях для лікування малозабезпечених громадян, одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

 

2021-2025 роки Заклади охорони здоров’я Фастівської міської територіальної громади Бюджет Фастівської міської територіальної громади Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Забезпечення відповідними медичними послугами окремих категорій громадян

 

      3.4 Організація влаштування одиноких непрацездатних осіб у геріатричні заклади. 2021-2025 роки Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

Бюджет Фастівської міської територіальної громади Обсяг фінансування в межах кошторисних призначень Соціальна підтримка вразливих верств населення.

 

 

 

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію роботи, організаційне супроводження Програми здійснює Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради. Контроль за ходом виконання Програми здійснює виконавчий комітет Фастівської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                                                                     М.В. Нетяжук

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів