Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2018 року  №20-XLIII-VII «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Фастівської міської ради, що підлягають приватизації у 2018-2019 роках та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації»
image
7 Червня 2021, 12:46
Поділитися:

Проект

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2018 року  №20-XLIIIVII «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Фастівської міської ради, що підлягають приватизації у 2018-2019 роках та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації»

Керуючись Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна»,  керуючись ст. 25, ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого рішенням міської ради від 27.08.2018 року №20-XLIII-VII «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Фастівської міської ради, що підлягають приватизації у 2018-2019 роках та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації» та викласти пункт 5 вищевказаного Положення в наступній редакції:

« 5. До основних повноважень комісії належать:

–     розроблення умов продажу та їх подання на затвердження органу приватизації;

–     визначення стартової ціни продажу об’єкта малої приватизації;

–     прийняття рішень про зниження стартової ціни в порядку, передбаченому Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

–     розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

–     ведення протоколів засідань комісії.»

Нова редакція Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації додається.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування.

 

Міський голова                                                                  М.В.Нетяжук

 

 

 

 

      Додаток

до рішення міської ради

від

 

ПОЛОЖЕННЯ

про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої

приватизації комунальної власності Фастівської міської ради

І. Загальні положення

Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації (далі – комісія), її повноваження, права та порядок роботи.
Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України та цим Положенням.

ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється рішенням міської ради для продажу об’єктів малої приватизації .
До складу комісії входять не менш як п’ять осіб, які є представниками міської ради та її виконавчого комітету.

У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, товариств/підприємств тощо.

Основні принципи діяльності комісії:

–     дотримання вимог законодавства;

–     колегіальність прийнятих рішень;

–     професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

Склад комісії та зміни до нього затверджуються рішенням міської ради.

На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються на будь-кого із членів комісії, який обирається безпосередньо на засіданні.

До основних повноважень комісії належать:

–     розроблення умов продажу та їх подання на затвердження органу приватизації;

–     визначення стартової ціни продажу об’єкта малої приватизації;

–     прийняття рішень про зниження стартової ціни в порядку, передбаченому Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

–     розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

–     ведення протоколів засідань комісії.

6.Стартова ціна продажу об’єкта малої приватизації визначається аукціонною комісією відповідно до статті 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

7.До умов продажу можуть включатися зобов’язання покупця щодо:

– збереження основних видів діяльності;

– внесення інвестицій;

– виконання встановлених мобілізаційних завдань;

– погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом;

– забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

– вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом;

– установлення строку завершення будівництва об’єкта або установлення строку розбирання;

-збереження первісного призначення (для об’єктів незавершеного будівництва);

– установлення строку збереження профілю діяльності або можливість перепрофілювання (для об’єктів соціально-культурного призначення).

8.До умов продажу Комісією можуть включатися і інші умови з урахуванням особливостей для окремих об’єктів малої приватизації.

9.Комісія має право:

– під час розробки умов продажу вносити пропозиції щодо запитів до органів державної влади, господарських товариств, підприємств, установ, організацій стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також подання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

-вносити пропозиції щодо подання запитів спеціалістам, експертам; заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

ІІІ. Порядок роботи комісії

Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
Організаційною формою роботи комісії є засідання.
Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.
Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому більшості складу її членів.

5.Кожен член Комісії має один голос при прийнятті рішень. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів членів Комісії, які були присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

6.За результатами засідання Комісії складаються протоколи, які підписуються головою Комісії.

7.Секретар Комісії:

– забезпечує підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань Комісії.

8.Члени Комісії зобов’язані брати участь у роботі Комісії.

У разі якщо засідання Комісії не відбулося з причини відсутності кворуму, засідання Комісії переноситься на інший день.

9.Діяльність Комісії припиняється рішенням міської ради.

 

 

 

      Секретар міської ради                                                      Л.І.Рудяк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів

Рупор Київщини Київщина Київська область Київ столиця Березань Біла Церква Бориспіль Бровари Буча Васильків Ірпінь Обухів Переяслав-Хмельницький Прип'ять Ржищів Славутич Фастів Богуслав Києво-Святошинський Вишневе Вишгород Караглик Миронівка Сквира Тараща Тетіїв Українка Іванків Яготин Новини Київська обласна державна адміністрація КОДА КМДА