Про вхід Фастівської міської ради до складу засновників  комунальної організації (установи, закладу) ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ФАСТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – Сайт Міської Ради міста Фастів
image
31 Грудня 2020, 09:15
Поділитися:

 

        08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00

Р І Ш Е Н Н Я

№  52 -ІV -VIIІ

від  23.12.2020 року

Про вхід Фастівської міської ради до складу засновників  комунальної організації (установи, закладу) ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ФАСТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області», керуючись нормами Цивільного, Господарського кодексів України, законами України, «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», рішенням Фастівської районної ради № 25-35-VII “Про вихід зі складу засновників  комунальної організації (установи, закладу) ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ФАСТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ” від 19.11.2020 року,  ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

Увійти Фастівській міській раді до складу засновників комунальної організації (установи, закладу) ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ФАСТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (08522, Київська обл., Фастівський район, с. Велика Мотовилівка, вул. Шкільна, 1, код ЄДРПОУ 41864746) та прийняти права засновника.
Прийняти безоплатно до комунальної власності Фастівської міської ради комунальну організацію (установу, заклад) ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ФАСТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ та закріплене за нею майно, права та зобов’язання відповідно до вимог чинного законодавства.
Змінити повне найменування юридичної особи комунальної організації (установи, закладу) ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ФАСТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на комунальну установу “Мотовилівський інклюзивно-ресурсний центр” Фастівської міської ради Київської області (скорочене найменування юридичної особи: КУ ФМР “МІРЦ”) та затвердити нову редакцію Статуту (додаток № 1).
Уповноваженим органом управління комунальної установи “Мотовилівський інклюзивно-ресурсний центр” Фастівської міської ради Київської області визначити управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради.
Керівнику комунальної установи “Мотовилівський інклюзивно-ресурсний центр” Фастівської міської ради Київської області провести державну реєстрацію змін установчих документів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

 

 

 

 

Міський голова                                                                М.В. Нетяжук

 

                                                                                   Додаток

                                                                                                 до рішення міської ради

                                                                                              № 52-ІV-VIIІ  від 23.12.2020 рок

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

 «МОТОВИЛІВСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО –РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

ФАСТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(Нова редакція) 

м. Фастів

   2020

 

 

Загальна частина

 

1.1.Цей Статут визначає порядок утворення та припинення, основні засади діяльності, а також правовий статус Комунальної установи «Мотовилівський інклюзивно-ресурсний центр»  Фастівської міської ради Київської області  (далі — МІРЦ).

1.2. МІРЦ є комунальною установою, що функціонує з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі — комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно- розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

1.3.У своїй діяльності МІРЦ керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. №545 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України № 617 від 22.08.2018), іншими законодавчими актами, рішеннями Фастівської міської ради та цим Статутом.

1.4.Повне найменування українською мовою: Комунальна установа  «Мотовилівський інклюзивно-ресурсний центр» Фастівської міської ради Київської області.

1.5.Скорочене найменування українською мовою: КУ ФМР «МІРЦ».

1.6.Засновником МІРЦ є Фастівська міська рада (далі – засновник).

1.7. Орган управлінняуправління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради.

1.8. У своїй діяльності МІРЦ підпорядковується управлінню освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, обласному структурному підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (далі — структурний підрозділ з питань діяльності МІРЦ), Міністерству освіти і науки України, обласному ресурсному центру підтримки інклюзивної освіти (в частині методичного та аналітичного забезпечення), в частині провадження фінансово-господарської діяльності — засновнику.

1.9.МІРЦ є юридичною особою, має бланк із своїм найменуванням, печатку і штампи, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

Юридична адреса МІРЦ: вул. Шкільна,1, с. Велика Мотовилівка, Фастівський район, Київської області 08522.

1.10.МІРЦ є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

1.11.МІРЦ повинен мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.

У таких приміщеннях облаштовуються приймальня, кабінети для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, проведення групових психолого-педагогічних занять, надання послуг вчителя-логопеда, занять з лікувальної фізкультури, кабінет фахівців МІРЦ: вчителя-дефектолога, практичного психолога, кабінет директора МІРЦ, технічні приміщення, тощо.

1.12.МІРЦ надає безкоштовно послуги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної,загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти міста Фастова, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують навчальні заклади) та не отримують відповідної допомоги.

1.13.МІРЦ може надавати платні послуги дітям з особливими освітніми потребами, які зареєстровані та проживають на інших територіях за умови укладання договорів про співпрацю та міжмуніципальне співробітництво з органами місцевого самоврядування чи органами державної влади.

Завдання МІРЦ

 2.1.Основними завданнями МІРЦ є:

проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами МІРЦ), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини;
надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги;
ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою;
надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;
надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям;
консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;
надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;
моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;
організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно- розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;
взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;
участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік;
підготовка звітної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою, а також аналітичної інформації для відповідного центру підтримки інклюзивної освіти.
МІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

 

Права та обов’язки МІРЦ

 

МІРЦ має право:
звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на МІРЦ завдань.
укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.
З метою якісного виконання покладених завдань МІРЦ зобов’язаний:
У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;
Вносити засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності МІРЦ, ресурсному центру пропозиції щодо удосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами;
Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел- садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.

3.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та  норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 

Організація проведення комплексної оцінки

 4.1.Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру,

або уповноважені ним працівники, які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:

документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

свідоцтва про народження дитини;

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби — довідки від психіатра.

4.2.МІРЦ проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі — заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

4.3.У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

документи щодо додаткових обстежень дитини.

4.4.У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до інклюзивно-ресурсного центру подаються:

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки; висновок  відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

4.5.Фахівці МІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного навчального закладу, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

4.6.Під час проведення комплексної оцінки фахівці МІРЦ повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

4.7.Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

4.8.Комплексна оцінка проводиться фахівцями МІРЦ індивідуально за такими напрямами:

оцінка фізичного розвитку дитини; оцінка мовленнєвого розвитку дитини; оцінка когнітивної сфери дитини;

оцінка емоційно-вольової сфери дитини; оцінка освітньої діяльності дитини.

4.9.Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель- реабілітолог заповнює карту спостереження дитини.

4.10.Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.11.Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.12.Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.13.Метою проведення оцінки освітньої діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.14.У разі потреби фахівці МІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

4.15.Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в МІРЦ та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4.16.Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців МІРЦ, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

4.17.За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, заклад освіти, де навчається дитина, напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців МІРЦ, які проводили оцінку.

4.18.Фахівці МІРЦ зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

4.19.Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

4.20.Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.

4.21.Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в інклюзивно-ресурсному центрі (сканована копія такого висновку).

4.22.У разі встановлення фахівцями МІРЦ наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого- педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

4.23.Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до МІРЦ за шість місяців до початку навчального року.

4.24.Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

4.25.Повторна комплексна оцінка фахівцями МІРЦ проводиться у разі: переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного

закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.

4.26.У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності МІРЦ для проведення повторної комплексної оцінки республіканським, обласним, мм. Києва та Севастополя психолого- педагогічним консиліумом (далі — консиліум).Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності МІРЦ зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання

(перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

4.27.Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

4.28.За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

 

Організація психолого-педагогічного супроводу та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з

особливими освітніми потребами

5.1.Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

5.2.Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

5.3.Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямовані на:

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

5.4. За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру:

визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно- розвиткових послуг, які надаються дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації), та забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).

5.5.Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і не отримують відповідної допомоги.

5.6. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно- ресурсного центру становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні, тощо.

 

Кадрове забезпечення МІРЦ

 6.1.Керівництво діяльністю МІРЦ здійснює директор, який призначається та звільняється з посади начальником управління освіти виконавчого комітету строком на три роки на конкурсній основі. На посаду директора МІРЦ призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.2.Директор МІРЦ:

планує та організовує роботу МІРЦ, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців МІРЦ;
призначає на посади фахівців МІРЦ на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства;
створює належні умови для продуктивної праці фахівців МІРЦ, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;
розпоряджається за погодженням із засновником в установленому порядку майном МІРЦ та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно- правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів МІРЦ;
забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності МІРЦ;
представляє МІРЦ у відносинах з державними органами, органами

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

подає засновнику річний звіт про діяльність МІРЦ.

6.3.Діяльність інклюзивно-ресурсного центру забезпечують педагогічні працівники: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні психологи, вчитель-реабілітолог, а також медична сестра, бухгалтер та господарсько- обслуговувальний персонал.

6.4.На посади педагогічних працівників МІРЦ призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. Стаж роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру повинен становити три або більше років.

6.5.Призначення на посади педагогічних працівників інклюзивно- ресурсного центру здійснюється засновником на конкурсній основі. Положення про конкурс на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру затверджує засновник на підставі примірних положень, затверджених МОН.

6.6.Обов’язки фахівців МІРЦ визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

6.7.На педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

6.8.У разі потреби МІРЦ може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод.

6.9.Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в інклюзивно-ресурсному центрі вводяться такі посади:

вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

6.10.За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

6.11.Кількісний склад фахівців МІРЦ визначається з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади, перевищує 7 тис., МІРЦ додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. При цьому розрахунок чисельності фахівців МІРЦ здійснюється за такою формулою:

Х =  Ч ,

Н

де Х — кількість додаткових фахівців; Ч — чисельність дітей МІРЦ;

Н — максимальний норматив чисельності дітей на одного фахівця.

Штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру та режим його роботи затверджуються засновником.

 

Управління діяльністю МІРЦ

 7.1.Управління діяльністю МІРЦ здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

7.2.Засновник:

7.2.1.утворює, реорганізовує та ліквідовує МІРЦ, затверджує та змінює його штатну чисельність,

7.2.2. затверджує статут МІРЦ відповідно до примірного положення про інклюзивно – ресурсний центр, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545, за поданням Органу управління вносити до нього зміни або затверджувати нову редакцію;

7.2.3. заслуховує звіт про діяльність МІРЦ;

7.2.4. здійснює контроль за виконанням делегованих повноважень Органу управління;

7.2.5. інші повноваження передбачені чинним законодавством України.

7.3.Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради:

7.3.1. здійснює контроль за господарською діяльністю МІРЦ;

7.3.2. здійснює контроль за дотриманням статуту МІРЦ;

7.3.3. затверджує  штатний розпис та графік роботи МІРЦ;

7.3.4.організовує та    проводить   конкурс    на    зайняття    посади директора та

педагогічних працівників  інклюзивно-ресурсного центру;

7.3.5. залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод  відповідно до  запитів  інклюзивно-ресурсного центру;

7.3.6. забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування МІРЦ та організації інклюзивного навчання;

7.3.7.проводить моніторинг виконання рекомендацій МІРЦ підпорядкованими їм закладами освіти;

7.3.8.  інші повноваження передбачені чинним законодавством України.

 

Ведення ділової документації МІРЦ

 8.1. Для організації та обліку роботи фахівці Центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

річний план роботи МІРЦ;

річний план роботи фахівців МІРЦ;

щотижневі графіки роботи МІРЦ та фахівців МІРЦ;

звіти фахівців МІРЦ про результати надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

журнал обліку заяв;

журнал обліку висновків про комплексну оцінку; журнал обліку консультацій;

особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

 

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

 9.1.Матеріально-технічна база МІРЦ включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

9.2.Майно, закріплене за МІРЦ, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

9.3.Фінансування МІРЦ здійснюється засновником відповідно до законодавства.

9.4.Фінансово-господарська діяльність МІРЦ провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно- правових актів.

9.5.Джерелами фінансування МІРЦ є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

 

10.Припинення діяльності МІРЦ

 

10.1.Діяльність МІРЦ припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію МІРЦ приймається засновником. Припинення діяльності МІРЦ здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

10.2.Під час реорганізації МІРЦ його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається засновником.

10.3.МІРЦ вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

11.Внесення змін та доповнень до Статуту

   11.1.  Зміни  та  доповнення до цього Статуту у  разі  потреби  вносяться засновником  шляхом  викладення  його  у  новій  редакції  та  реєструються в  установленному  законом  порядку.

 

 

Міський   голова                                                                  М.В. Нетяжук

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів

Рупор Київщини Київщина Київська область Київ столиця Березань Біла Церква Бориспіль Бровари Буча Васильків Ірпінь Обухів Переяслав-Хмельницький Прип'ять Ржищів Славутич Фастів Богуслав Києво-Святошинський Вишневе Вишгород Караглик Миронівка Сквира Тараща Тетіїв Українка Іванків Яготин Новини Київська обласна державна адміністрація КОДА КМДА