Про відмову у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівська житлово-експлуатаційна контора»
image
22 Травня 2020, 16:44
Поділитися:

ПРОЄКТ

ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у задоволенні вимог Головного управління ДПС у

Київській області щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради

«Фастівська житлово-експлуатаційна контора»

 

Розглянувши пояснювальну записку до проекту рішення начальника юридичного управління Фастівської міської ради та її виконавчого комітету  від 13.05 2020 року,  подання Головного управління ДПС у Київській області  за вх.№1112/06-23 від 03.04.2020 року щодо погашення податкового боргу КП “Фастівська ЖЕК”, пояснення начальника  КП “Фастівська ЖЕК” № 01-18/217 від 28.04. 2020 року, враховуючи, що сума податкового боргу вказана в поданні не відповідає дійсності, оскільки Головне управління ДПС у Київській області  неправомірно нараховує суми штрафних санкцій та пеню, не виконує Постанову шостого апеляційного адміністративного суду від 06.11.2018 року, рішення Київського окружного адміністративного суду від 25.07.2019 року, зважаючи, що податковим органом не були вчинені всі заходи передбачені нормами Податкового кодексу України для примусового стягнення податкового боргу з КП “Фастівська ЖЕК”, керуючись ст. 91-96 Податкового кодексу України, ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

Відмовити у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівська житлово-експлуатаційна контора».Прийняте рішення направити Головному управлінню ДПС у Київській області.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, економіки та фінансів.

 

Міський голова                                                                               М.В. Нетяжук

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення про відмову у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівська житлово-експлуатаційна контора»

 

Підстави для прийняття рішення відповідно до ст. 96 ПК України відсутні враховуючи наступні обставини.

Податковим органом не дотримано вимоги ПК України при звернення до виконавчого комітету Фастівської міської ради з поданням за вх.№1112/06-23 від 03.04.2020 року щодо прийняття рішення відповідно до ст. 96 ПКУ.

В поданні Головного управління  ДПС у Київській області за вх.№1112/06-23 від 03.04.2020 року щодо погашення податкового боргу КП “Фастівська ЖЕК”, вказана сума податкового боргу 10 757 346,00 грн, однак, зазначена сума не відповідає дійсності, оскільки податковий орган неправомірно нараховує суми штрафних санкцій та пеню.

4 червня 2018 року до Київського окружного адміністративного суду звернулось ГУ ДФС у Київській області з позовом до КП ФМР “Фастівська ЖЕК”, в якому просить стягнути з рахунків у банках, що обслуговуються відповідача – 2 126 575,48 грн., в рахунок погашення податкового боргу.
Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 26.07.2018 року позовні вимоги  Головного управління  ДПС у Київській області  були задоволені в повному обсязі.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням КП ФМР «Фастівська ЖЕК» подало апеляційну скаргу.

Постановою шостого апеляційного адміністративного суду від 06.11.2018 року  було скасовано рішення першої інстанції та прийнято нову постанову якою в задоволенні позову Головного управління  ДПС у Київській області було відмовлено.

В мотивувальній частині  рішенні суду зазначено, враховуючи, що КП ФМР «Фастівська ЖЕК» у встановлені податковим законодавством строки сплачувались грошові зобов’язання з ПДВ згідно податкових декларацій за звітні (податкові) періоди квітень 2015 року – березень 2016 року на загальну суму 1 366 101,00 грн., вказана сума не набула статусу податкового боргу у розумінні пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України (оскільки вона була сплачена позивачем у встановлені ПК України строки, проте відповідні кошти направлялись в рахунок погашення податкового боргу минулих періодів), тому у контролюючого органу були відсутні підстави для нарахування на неї пені у розмірі 760 474,48 грн., згідно пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПК України.

11 березня 2019 року до Київського окружного адміністративного суду звернулось КП ФМР “Фастівська ЖЕК” з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 23.10.2018 № 0005205705 на суму 440 612,52грн. ( справа № 320/1091/19), рішенням Київського окружного адміністративного суду від 25.07.2019 року адміністративний позов          КП  ФМР «Фастівська ЖЕК» було задоволено, визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області від 23.10.2018 № 0005205705.

На період адміністративного оскарження в суді не було призупинено нарахування пені та штрафних санкцій  в єдиному вікні платника податку       КП ФМР «Фастівська ЖЕК» , що є порушенням законодавства.

За загальним правилом, визначеним ст. 370 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) судове рішення, яке набрало законної сили, є обов’язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Процедуру виконання податковими органами рішень судів визначено Порядком ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджету, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 року № 422, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.05.2016 року за № 751/28881 (далі – Порядок № 422).

Пунктом 1 глави 4 розділу V Порядку № 422 визначено, що працівники підрозділів судового оскарження органу ДФС, до компетенції яких належать супроводження справ у судах при проведенні процедури судового оскарження прийнятих податкового повідомлення-рішення, в установленому порядку відповідно до вимог регламентів використання відповідних інформаційних систем забезпечують внесення даних до інформаційних систем, які забезпечують відображення результатів судового оскарження, у день отримання чи складання відповідних документів або отримання інформації.

При цьому, відображенню в інформаційній системі органів ДФС підлягають матеріали, які зареєстровані в інформаційних системах, що забезпечують відображення результатів судового оскарження. До таких матеріалів віднесено  у тому числі  й рішення суду, прийняте по суті.

Пунктом 2 цієї ж глави передбачено, що залежно від інформації, яка завантажена в інформаційну систему органів ДФС з інформаційних систем, які забезпечують відображення результатів судового оскарження, в підсистемі, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, одночасно змінюється статус повідомлень-рішень / рішень / вимог та/або рішень щодо єдиного внеску та в інтегрованій картці платника (ІКП) статус повідомлень-рішень відповідно до рішення суду змінюється на «Скасовується в судовому порядку» / «Вручено, судовий розгляд» / «Анульовано».

На письмові звернення  від КП ФМР «Фастівська ЖЕК» щодо виконання судових рішень податковим органом надається відмова..

Крім того, згідно з пунктом 95.1 цієї статті Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Контролюючий орган звертається в порядку пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі. Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу.

За правилами пункту 95.7 статті 95 Податкового кодексу України продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації.

Відповідно до пункту 96.1 статті 96 Податкового кодексу України у разі якщо сума коштів, отримана від продажу внесеного в податкову заставу майна комунального підприємства, не покриває суму його податкового боргу і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням публічних торгів, або у разі відсутності у такого боржника власного майна, що відповідно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та відчужено, контролюючий орган зобов’язаний звернутися до органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить майно такого платника податків, з поданням щодо прийняття рішення про виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу такого платника податків. Рішення про фінансування таких витрат розглядається на найближчій сесії відповідної ради.

Відповідно до пункту 96.3 статті 96 Податкового кодексу України відповідь щодо прийняття одного із зазначених у пунктах 96.1 та 96.2 цієї статті рішень надсилається контролюючому органу протягом 30 календарних днів з дня направлення звернення.

У разі неотримання зазначеної відповіді у визначений цим пунктом строк або отримання відповіді про відмову у задоволенні його вимог контролюючий орган зобов’язаний звернутися до суду із позовною заявою про звернення стягнення податкового боргу на кошти державного органу чи органу місцевого самоврядування, в управлінні якого перебуває таке державне (комунальне) підприємство або його майно.

Положеннями Податкового кодексу України встановлено загальний порядок погашення заборгованості платників податків (у тому числі, і комунальних підприємств) перед бюджетом та визначено перелік заходів, які повинен здійснити контролюючий орган у певній послідовності для примусового стягнення податкового боргу, а саме: стягнення коштів, які перебувають у власності боржника, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна боржника, яке перебуває у податковій заставі.

Регламентований статтею 96 Податкового кодексу України особливий порядок погашення податкового боргу комунальних підприємств не змінює послідовності реалізації стадій стягнення податкового боргу, визначених статтею 95 Податкового кодексу України.

Норми статті 96 Податкового кодексу України стосуються залучення коштів (майна) органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків, та застосовуються лише тоді, коли процедура стягнення боргу за рахунок коштів, які знаходяться у власності самого платника, передбачена статтею 95 Податкового кодексу України, не призвела до погашення податкового боргу.

Враховуючи, що сума податкового боргу вказана в поданні не відповідає дійсності, оскільки податковий орган неправомірно нараховує суми штрафних санкцій та пеню, зважаючи що податковим органом не виконується рішення суду та не були вчинені всі заходи передбачені нормами Податкового кодексу України для примусового стягнення податкового боргу з КП “Фастівська ЖЕК”  відсутні підстави щодо задоволення подання  Головного управління ДПС у Київській області .

 

 

13.05.2020рр                            Начальник юридичного управління                            
А.В. Мельниченко

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів

Рупор Київщини Київщина Київська область Київ столиця Березань Біла Церква Бориспіль Бровари Буча Васильків Ірпінь Обухів Переяслав-Хмельницький Прип'ять Ржищів Славутич Фастів Богуслав Києво-Святошинський Вишневе Вишгород Караглик Миронівка Сквира Тараща Тетіїв Українка Іванків Яготин Новини Київська обласна державна адміністрація КОДА КМДА