Про уповноваження міського голови на підписання договору про делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України»
image
11 Серпня 2021, 17:56
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

пл. Соборна, 1,  м.Фастів, Фастівський район,  Київська область, 08500, тел.: 6-02-16;  факс 6-31-00

Р І Ш Е Н Н Я

№ 24-Х-VIIІ                                       від  05.08.2021 року

 

Про уповноваження міського голови на підписання договору про делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України»

З метою виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» в частині реалізації проекту: «Створення мережі центрів підтримки бізнесу/підприємців у Київській області», керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Уповноважити міського голову Нетяжука Михайла Володимировича на підписання договору про делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» згідно додатку.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, економіки та фінансів.

 

 

Міський голова                                                                  М.В.Нетяжук

 

 

 

Додаток

до рішення

міської ради

№ 24-Х-VIIІ

від  05.08.2021 року

 

ДОГОВІР № _________

про делегування повноважень на виконання бюджетної програми
КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України»

м. Київ                                                                      «__»__________ 2021 року

 

Міністерство розвитку громад та територій України, що іменується надалі Головний розпорядник бюджетних коштів, в особі заступника Міністра розвитку громад та територій України Лукері Івана Михайловича, який діє на підставі Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 197 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 850), та Розподілу обов’язків та повноважень Міністра між першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, затвердженого наказом Мінрегіону  від 14.08.2020 № 185 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 13.11.2020 № 278) з однієї сторони, і Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, що іменується надалі Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, в особі міського голови Дикого Геннадія Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бучанська міська рада, що іменується надалі Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, в особі міського голови Федорука Анатолія Петровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області, що іменується надалі Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, в особі міського голови Левченка Олександра Миколайовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Фастівської міської ради, що іменується надалі Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, в особі міського голови Нетяжука Михайла Володимировича, який діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та установа «Агенція регіонального розвитку Київської області», що іменується надалі Одержувач бюджетних коштів, в особі виконуючого обов’язки директора Токменка Владислава Віталійовича, який діє на підставі положення про установу «Агенція регіонального розвитку Київської області» затвердженого протоколом установчих зборів засновників та співзасновників установи «Агенція регіонального розвитку Київської області» від 30.05.2018 №1 та протоколу засідання Наглядової ради установи «Агенція регіонального розвитку Київської області» від 15.07.2021 №13, з іншої сторони, що надалі іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Головний розпорядник бюджетних коштів відповідно до:

– Бюджетного кодексу України;

– Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;

– постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 78) «Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку»;

– наказу Мінрегіону від 26.05.2021 № 127 «Про розподіл бюджетних коштів за заходами щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади відповідно до бюджетної програми КПКВК 2751270»;

– наказу Мінрегіону від 26.05.2021 № 128 «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2021 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, що пройшли конкурсний відбір у 2017-2018 роках»;

– наказу Мінрегіону від 26.05.2021 № 129 «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2021 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, що пройшли конкурсний відбір у 2020 році»,

делегує, а Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня та Одержувач бюджетних коштів приймають на себе повноваження з виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» (далі – бюджетна програма)в частині реалізації проекту: «Створення мережі центрів підтримки бізнесу/підприємців у Київській області», (далі – Проект), відповідно до Опису цього Проекту зі всіма додатками (далі – Опис Проекту), оформленого відповідно до Вимог до опису проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затверджених наказом Мінрегіону від 18.05.2017 № 120 (у редакції наказу Мінрегіону від 15.04.2020 № 93), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2017 за № 737/30605, та поданого (-их) Мінрегіону для участі у конкурсному відборі.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, згідно з цим Договором:

забезпечує реалізацію (виконання) Проекту відповідно до Опису Проекту;
забезпечує виконання зобов’язань щодо співфінансування Проекту відповідно до Пропозицій щодо розподілу у 2021 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір у 2017-2018 роках, затверджених наказом Мінрегіону від 26.05.2021 № 128, та/або Пропозицій щодо розподілу у 2021 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір у 2020 році, затверджених наказом Мінрегіону від 26.05.2021 № 129, Опису Проекту та гарантійного листа про співфінансування Проекту установи «Агенція регіонального розвитку Київської області» від 18.10.2020 № 06-10/2020;
забезпечує здійснення процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти для реалізації Проекту відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;
укладає договори на проведення підрядних робіт під час реалізації Проекту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 01.09.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (для проектів, пов’язаних із будівництвом) та інших актів законодавства;
при визначенні вартості робіт керується національними стандартами України, в тому числі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (для проектів, пов’язаних із будівництвом);
здійснює видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва (у разі якщо це передбачено Описом Проекту/Проектів) відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 (зі змінами), Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 (зі змінами), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (зі змінами), і Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (зі змінами);
веде облік закуплених товарів та послуг, виконаних робіт та здійснює контроль за витрачанням кошторисного ліміту по відповідній структурі підрядних робіт відповідно до Опису Проекту;
здійснює у встановленому законодавством порядку оплату товарів, робіт та послуг;
забезпечує відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 11.02.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури» здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням підрядних робіт під час реалізації Проекту у разі, якщо таким Проектом передбачено будівництво об’єкта(ів) архітектури (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного  переоснащення діючих підприємств);
веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік;
надає на погодження Головному розпоряднику бюджетних коштів план використання бюджетних коштів та іншу документацію, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами);
надає Головному розпоряднику бюджетних коштів квартальну та річну бухгалтерську звітність, а також інформацію про виконання своїх зобов’язань щодо співфінансування Опису Проекту та гарантійних листів про співфінансування Проектуустанови «Агенція регіонального розвитку Київської області» від 18.10.2020 № 06-10/2020;
подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Головному розпоряднику бюджетних коштів та в копії ініціатору та/або заявнику Проекту за формою згідно з додатком 1 до цього Договору звіти про використання коштів у натуральних та вартісних показниках разом із пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань для подання Головним розпорядником бюджетних коштів до 25 числа Мінфіну узагальненого звіту;
подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Головному розпоряднику бюджетних коштів та в копії ініціатору та/або заявнику Проекту за формою згідно з додатком 2 до цього Договору щоквартальний звіт про впровадження проекту;
подає протягом 30 днів по завершенню реалізації Проекту Головному розпоряднику бюджетних коштів та в копії ініціатору та/або заявнику Проекту згідно з додатком 3 до цього Договору підсумковий звіт про впровадження проекту;
здійснює в установленому законодавством порядку відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрацію, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів;
забезпечує своєчасне та якісне виконання робіт, передбачених Описом Проекту;
за погодженням Головного розпорядника бюджетних коштів вносить зміни до Опису Проекту, в частині змін до бюджету проекту в рамках затвердженого ліміту, якщо такі зміни були обґрунтовано необхідні у процесі виконання робіт за Проектом/Проектами та які не впливають на досягнення очікуваних результатів за Проектом;
забезпечує дотримання кінцевого терміну реалізації Проекту та повідомляє Головного розпорядника бюджетних коштів про зміни до календарного плану-графіку впровадження діяльності за Проектом, якщо такі зміни не впливають на кінцевий термін реалізації Проекту та досягнення очікуваних результатів від його  реалізації;
забезпечує достовірність інформації, що міститься у документах, поданих Головному розпоряднику бюджетних коштів;
сприяє проведенню Головним розпорядником бюджетних коштів моніторингу стану реалізації Проекту надає йому чи уповноваженим ним особам усі необхідні документи та інформацію, необхідні для проведення моніторингу, доступ до всіх товарів, об’єктів та приміщень, що придбаваються, використовуються, ремонтуються чи будуються в рамках Проекту, дозвіл на участь у заходах, що проводяться у рамках реалізації Проекту;
забезпечує розповсюдження інформації щодо використання коштів бюджетної програми у рамках реалізації Проекту під час придбання основних засобів, проведенні публічних навчальних, культурно-мистецьких та інших заходів, надання послуг, друкування і публікації паперових і електронних документів;
здійснює інші функції для забезпечення належного виконання Проекту та реалізації бюджетної програми.

2.2. Одержувач бюджетних коштів згідно з цим Договором:

забезпечує реалізацію (виконання) Проекту відповідно до Опису Проекту;
забезпечує виконання зобов’язань щодо співфінансування Проекту/Проектів відповідно до Пропозицій щодо розподілу у 2021 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір у 2017-2018 роках, затверджених наказом Мінрегіону від 26.05.2021 № 128, та/або Пропозицій щодо розподілу у 2021 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір у 2020 році, затверджених наказом Мінрегіону від 26.05.2021 № 129, Опису Проекту та гарантійного листа про співфінансування Проекту  установи «Агенція регіонального розвитку Київської області» від 18.10.2020 № 06-10/2020;
забезпечує здійснення процедури закупівель товарів, робіт і послуг за  державні  кошти  для  реалізації  Проекту відповідно  до вимог  Закону України «Про публічні закупівлі»;

укладає договори на проведення підрядних робіт під час реалізації Проекту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 01.09.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (для проектів, пов’язаних із будівництвом) та інших актів законодавства;
при визначенні вартості робіт керується національними стандартами України, в тому числі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (для проектів, пов’язаних із будівництвом);
здійснює видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва (у разі якщо це передбачено Описом Проекту/Проектів) відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 (зі змінами), Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 (зі змінами), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (зі змінами), і Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560 (зі змінами);
веде облік закуплених товарів та послуг, виконаних робіт та здійснює контроль за витрачанням кошторисного ліміту по відповідній структурі підрядних робіт відповідно до Опису Проекту;
здійснює у встановленому законодавством порядку оплату товарів, робіт та послуг;
забезпечує відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 11.02.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури» здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням підрядних робіт під час реалізації Проекту у разі, якщо таким Проектом передбачено будівництво об’єкта(ів) архітектури (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного  переоснащення діючих підприємств);
веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік;
надає на погодження Головному розпоряднику бюджетних коштів план використання бюджетних коштів та іншу документацію, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами);
надає Головному розпоряднику бюджетних коштів квартальну та річну бухгалтерську звітність, а також інформацію про виконання своїх зобов’язань щодо співфінансування Опису Проекту та гарантійних листів про співфінансування Проекту установи «Агенція регіонального розвитку Київської області» від 18.10.2020 № 06-10/2020;
подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Головному розпоряднику бюджетних коштів та в копії ініціатору та/або заявнику Проекту за формою згідно з додатком 1 до цього Договору звіти про використання коштів у натуральних та вартісних показниках разом із пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань для подання Головним розпорядником бюджетних коштів до 25 числа Мінфіну узагальненого звіту;
подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Головному розпоряднику бюджетних коштів та в копії ініціатору та/або заявнику Проекту за формою згідно з додатком 2 до цього Договору щоквартальний звіт про впровадження проекту;
подає протягом 30 днів по завершенню реалізації Проекту Головному розпоряднику бюджетних коштів та в копії ініціатору та/або заявнику Проекту згідно з додатком 3 до цього Договору Підсумковий звіт про впровадження проекту;
здійснює в установленому законодавством порядку відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрацію, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів;
забезпечує своєчасне  та якісне виконання робіт, передбачених Описом Проекту;
за погодженням Головного розпорядника бюджетних коштів вносить зміни до Опису Проекту/Проектів, в частині змін до бюджету Проекту в рамках затвердженого ліміту, якщо такі зміни були обґрунтовано необхідні у процесі виконання робіт за Проектом та які не впливають на досягнення очікуваних результатів за Проектом;
забезпечує дотримання кінцевого терміну реалізації Проекту та повідомляє Головного розпорядника бюджетних коштів про зміни до календарного плану-графіку впровадження діяльності за Проектом, якщо такі зміни не впливають на кінцевий термін реалізації Проекту та досягнення очікуваних результатів від його реалізації;
забезпечує достовірність інформації, що міститься у документах, поданих Головному розпоряднику бюджетних коштів;
сприяє проведенню Головним розпорядником бюджетних коштів моніторингу стану реалізації Проекту регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, надає йому чи уповноваженим ним особам усі необхідні документи та інформацію, необхідні для проведення моніторингу, доступ до всіх товарів, об’єктів та  приміщень, що придбаваються, використовуються, ремонтуються чи будуються в рамках Проекту, дозвіл на участь у заходах, що проводяться в рамках реалізації Проекту;
забезпечує розповсюдження інформації щодо використання коштів бюджетної програми у рамках реалізації Проекту під час придбання основних засобів, проведенні публічних навчальних, культурно-мистецьких та інших заходів, надання послуг, друкування і публікації паперових і електронних документів;
здійснює інші функції для забезпечення належного виконання Проекту та реалізації бюджетної програми.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.Головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує фінансування Розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня та Одержувача бюджетних коштів у міру відкриття їм бюджетних асигнувань.

3.2.Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня та Одержувач бюджетних коштів використовує відкриті їм асигнування на здійснення робіт та заходів, необхідних для реалізації Проекту.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому Договору Головний розпорядник бюджетних коштів, Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня та Одержувач бюджетних коштів несуть відповідальність згідно із законодавством.

4.2. У разі порушення бюджетного законодавства під час реалізації делегованих повноважень на виконання бюджетної програми відповідальність згідно із законодавством несе Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня та Одержувач бюджетних коштів.

4.3. Головний розпорядник бюджетних коштів не відповідає перед Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та Одержувачем бюджетних коштів за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування (відсутності фінансування) з державного бюджету або не перерахування коштів Державною казначейською службою України.

4.4. Підставою для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, є дія непереборної сили (форс-мажорні обставини).

4.5. Сторона, яка внаслідок форс-мажорних обставин не може виконати зобов’язання за цим Договором, зобов’язана повідомити про це інші Сторони протягом десяти днів з моменту виникнення цих обставин. Несвоєчасне повідомлення про наявність обставин, які перешкоджають виконанню договірних зобов’язань, не звільняє Сторону від відповідальності та виконання зобов’язань за Договором.

5.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Термін дії цього Договору встановлюється з моменту його підписання та діє до 31.12.2021, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань щодо реалізації Проекту за цим Договором.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі спори між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються  відповідно до законодавства України.

ІНШІ УМОВИ

7.1. Внесення змін або доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладання додаткової угоди.

7.2. Цей Договір має додатки, які є його невід’ємною частиною:

Додаток 1. Щоквартальний звіт про використання коштів у натуральних та вартісних показниках та  пропозиції щодо врегулювання проблемних питань;

Додаток 2. Щоквартальний звіт про впровадження проекту;

Додаток 3.  Підсумковий звіт про впровадження проекту.

7.3. Даний Договір укладено в шести оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

7.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Головний розпорядник бюджетних коштів:Розпорядник бюджетних   коштів нижчого рівня:
Міністерство розвитку громад та територій України

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9

IBAN: UA848201720343180001000078588

Банк: Державна казначейська служба України в м. Києві

МФО 820172

ЄДРПОУ 37471928

   Бучанська міська рада

 

08292, Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12

IBAN:

UA

Банк:

 

МФО

ЄДРПОУ 04360586

___________________________

___________________________

    ___________________________

___________________________

«___» ____________ 2021 року «___»____________ 2021 року
М.П.      М.П.
Розпорядник бюджетних   коштів нижчого рівня:

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради

09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 15

IBAN:

UA

Банк:

Розпорядник бюджетних   коштів нижчого рівня:

Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області

08700, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 10

IBAN:

UA

Банк:

МФО

ЄДРПОУ 04055009

МФО

ЄДРПОУ 04362680

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

«___»____________ 2021 року«___»____________ 2021 року
М.П.М.П.
Розпорядник бюджетних   коштів нижчого рівня:Одержувач бюджетних коштів:
Виконавчий комітет Фастівської міської ради

08500, Київська область, м. Фастів, площа Соборна, 1

IBAN:

UA

Банк:

 

МФО

ЄДРПОУ 04054926

Установа «Агенція регіонального розвитку Київської області»

01196, м. Київ, площа Л. Українки, 1

 

IBAN:

UA

Банк:

 

МФО

ЄДРПОУ 42227552

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

«___»____________ 2021 року«___»____________ 2021 року
М.П.М.П.

 

 

Секретар міської ради                                                                Л.І.Рудяк

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів

Рупор Київщини Київщина Київська область Київ столиця Березань Біла Церква Бориспіль Бровари Буча Васильків Ірпінь Обухів Переяслав-Хмельницький Прип'ять Ржищів Славутич Фастів Богуслав Києво-Святошинський Вишневе Вишгород Караглик Миронівка Сквира Тараща Тетіїв Українка Іванків Яготин Новини Київська обласна державна адміністрація КОДА КМДА