Про створення спостережної комісії при виконавчому комітеті Фастівської міської ради по забезпеченню громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань
image
14 Лютого 2020, 13:53
Поділитися:

                                                           ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                   Київської області

                                                        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                           РІШЕННЯ

                     Від                                                                                       №

м. Фастів

Про створення  спостережної

комісії при виконавчому комітеті Фастівської

міської ради по забезпеченню громадського

контролю за дотриманням прав засуджених

під час виконання кримінальних покарань

 

   В зв’язку із закінченням  строку повноважень спостережної  комісії  при виконавчому комітеті Фастівської  міської ради по забезпеченню  громадського контролю за дотриманням  прав засуджених під час виконання  кримінальних покарань, яка була створена рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради № 28 від 20.01.2017 року, на виконання ст. 25, 161 Кримінально – виконавчого кодексу України, Закону України « Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк», керуючись п. 1 ч. 2 ст. 38 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:

Створити строком на три роки спостережну комісію   при виконавчому комітеті Фастівської  міської ради по забезпеченню  громадського контролю за дотриманням  прав засуджених під час виконання  кримінальних покарань та затвердити її склад згідно Додатку 1.Затвердити Положення про спостережну комісію   при виконавчому комітеті Фастівської  міської ради по забезпеченню  громадського контролю за дотриманням  прав засуджених під час виконання  кримінальних покарань згідно Додатку 2 .Рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради № 28 від 20.01.2017 року

« Про спостережну комісію при виконавчому  комітеті  Фастівської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань Давиденко О.П.

 

Міський голова                                                                                            М.В. Нетяжук

 

 

 

Додаток 1                                                                                                                              

                                                                                                               до рішення виконкому

                                                                                                               №_______ від

 

                                                           С К Л А Д

спостережної комісії по забезпеченню громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань при виконавчому комітеті Фастівської міської ради

Голова комісії:

 

Давиденко Олена Павлівна              –         голова комісії, заступник міського голови;

 

Секретар комісії:

 

Болілий Юрій  Михайлович              –        секретар комісії, заступник начальника УСЗН –

начальник відділу з питань

праці виконавчого комітету

Фастівської  міської ради;

 

 

Члени комісії:

 

Піхота Ірина Юхимівна                  –           заступник директора Фастівської

міськрайонної філії Київського обласного  центру

зайнятості( за згодою);

 

Зєвако Олена Іванівна                    –           голова комітету самоорганізації

населення мікрорайону « Казнівка»;

 

Дубровіна Раїса Віталіївна             –           голова  комітету самоорганізації

населення мікрорайону «Снігурівка»;

 

Ковба Таїсія  Олексіївна                 –           голова комітету самоорганізації

населення мікрорайону «Потіївка»;

 

Мороз Олена Валеріївна                  –        голова комітету самоорганізації

населення мікрорайону «Завокзалля»;

 

Скурська Людмила Миколаївна      –       голова комітету самоорганізації

населення мікрорайону «Кадлубиця»;

 

Ясінська Таміла Багратівна              –        голова комітету самоорганізації

населення мікрорайону « Фастів – II»;

 

Кохана Ольга Григорівна               –          перший заступник начальника

управління соціального захисту

населення виконавчого комітету

Фастівської міської ради;

 

Холодніцька Лілія Анатоліївна      –          голова комітету самоорганізації

населення мікрорайону «Заріччя»;

 

Савочка Микола Миколайович     –          начальник Фастівської  ЖЕК;

 

Сидоренко Валерій Васильович      –         в.о. директора КП ФМР « Фастів – Благоустрій»;

 

Курліковський Василь Васильович –        директор КНП ФМР « ФМЦПМСД»;

 

Головань Володимир Михайлович  –       директор КНП ФРР « Фастівський центр ПМСД»

( за згодою);

 

Змаженко Людмила Анатоліївна     –        начальник служби у справах дітей та сім’ї

виконавчого комітету Фастівської міської ради;

 

 

Бортовська Жанна Петрівна              –         директор Фастівського міського

центру соціальних служб   для сім’ї, дітей та

молоді.

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л.О. Тхоржевська

 

 

 

                                                                                                               Додаток 2                                                                                                                              

                                                                                                               до рішення виконкому

                                                                                                               №_______ від

 

                                                            ПОЛОЖЕННЯ

 

про спостережну  комісію  по забезпеченню громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань при виконавчому комітеті Фастівської міської ради

 

Спостережна комісія по забезпеченню громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань при виконавчому комітеті Фастівської міської ради ( далі – Комісія), утворюється виконавчим комітетом Фастівської міської ради і в своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально – виконавчим кодексом України, Законами України: « Про  соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк», « Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 429 від 01.04.2004 року « Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах»,  іншими чинними нормативно – правовими актами України та цим Положенням.Діяльність комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.Це Положення визначає завдання, функції, повноваження та порядок утворення спостережної комісії по забезпеченню громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань при виконавчому комітеті Фастівської міської ради.Основним завданням Комісії є:

 організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, умовно – достроково звільнених від відбування покарання;

– сприяння органам та  установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

–  організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання;

– ведення  обліку  осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організація  громадського  контролю  за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання;

– здійснення   заходів  соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання ( в разі їх звернення за допомогою), сприяння  розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації;

– інформування   громадськості  через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань;

– виконання   інших  функції відповідно до законодавства.

 

 

Комісія має право:

а) доручати членам комісії:

– відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи;

– брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених осіб від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та брати участь у судових засіданнях під час розгляду таких подань;

– висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджена особа;

– одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісії завдань;

– проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення;

– заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції комісії, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян;

– доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи;

– заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію;

б) вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

– вдосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, захисту основних свобод і законних інтересів засуджених осіб;

– поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;

– організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;

– забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань.

До складу комісії входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни.Голова і секретар Комісії призначаються виконавчим комітетом Фастівської міської ради.Спостережна комісія утворюється строком на три роки.

– Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до органу, який утворює спостережну комісію, відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації.

– Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.

– Виконавчий комітет Фастівської міської ради,  може запропонувати увійти до  складу спостережної комісії  представникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремим громадянам.

– Повноваження спостережної комісії припиняються достроково виконавчим комітетом Фастівської міської ради, якщо прийняті спостережною комісією рішення суперечать законодавству та призвели до порушення прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб або осіб, звільнених від відбування покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений компетентним уповноваженим органом.

– Рішення про новий склад спостережної комісії оприлюднюється протягом одного тижня після його прийняття.

Голова спостережної комісіїта члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:

– за його заявою;

– за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

– у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби.Засідання спостережної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової інформації та окремі громадяни.Розгляд спостережною комісією матеріалів стосовно засуджених осіб здійснюється за обов’язкової присутності представника відповідного органу або установи виконання покарань.Голова спостережної комісії:

– організовує роботу комісії, розподіляє обов’язки між її членами, надає доручення, контролює та перевіряє їх виконання;

– забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає питання, які підлягають розгляду на її черговому засіданні;

– бере участь особисто або доручає членам комісії брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених осіб, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів спостережної комісії;

– представляє комісію  в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;

– інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії.

Спостережна комісія приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.Рішення спостережної комісії оформляється постановою, яку підписує голова комісії.

– Постанова спостережної комісії має бути розглянута відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціям незалежно від форми власності.

– За результатами розгляду постанови спостережної комісії органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності,  зобов’язані письмово повідомити спостережну комісію про заходи, вжиті для її виконання, або обґрунтувати причини її невиконання.

– Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до органу, який її утворив, або до суду.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії покладається на виконавчий комітет Фастівської міської ради.Спостережна комісія має печатку та бланк із своїм найменуванням.

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л.О. Тхоржевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів

Рупор Київщини Київщина Київська область Київ столиця Березань Біла Церква Бориспіль Бровари Буча Васильків Ірпінь Обухів Переяслав-Хмельницький Прип'ять Ржищів Славутич Фастів Богуслав Києво-Святошинський Вишневе Вишгород Караглик Миронівка Сквира Тараща Тетіїв Українка Іванків Яготин Новини Київська обласна державна адміністрація КОДА КМДА