Про схвалення  проекту Програми зайнятості населення Фастівської міської територіальної громади на 2024 -2026 роки

image
8 Листопада 2023, 15:10
Поділитися:

Найменування заходу Виконавці заходу Термін виконання 1.Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць 1.1.Вивчати потреби роботодавців у трудових ресурсах. Здійснювати аналіз ринку праці. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 1.2.Забезпечити організацію та проведення семінарів з роботодавцями з питань роз’яснення законодавства про працю та зайнятість на постійно діючій основі. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 1.3.Забезпечити ефективне співробітництво органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадян. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради. 2024 – 2026 роки 1.4.Забезпечувати надання інформаційних та консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності незайнятому населенню в рамках проведення інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів щодо можливостей започаткування та ведення власної справи. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 1.5.Сприяти розвитку підприємництва серед безробітних шляхом проведення мотиваційних тренінг-семінарів, організації професійного навчання основам підприємницької діяльності за професіями, що сприяють започаткуванню власної справи та за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 1.6.Відстежувати процеси у сфері зайнятості населення, у тому числі створення робочих місць,  шляхом проведення моніторингу створення робочих місць, попиту і пропозицій робочої сили на ринку праці. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради. 2024 – 2026 роки 1.7.Продовжувати практику проведення виїзних семінарів із залученням до їх участі представників  влади, голів комітетів самоорганізації,   представників ринкоутворюючих підприємств. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 1.8.Сприяти забезпеченню тимчасової зайнятості незайнятого населення шляхом організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру. Забезпечувати підвищення ефективності даних робіт шляхом збільшення чисельності осіб, працевлаштованих після участі у цих роботах на постійне робоче місце . Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 1.9.Забезпечити сприятливі умови щодо створення нових робочих місць за рахунок розвитку малого підприємництва та самозайнятості населення. Виконавчий комітет Фастівської міської  ради. 2024 – 2026 роки 2.Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення 2.1.Надавати консультативно-методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві. Проводити анкетування підприємств з питання організації професійного навчання персоналу на виробництві. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 2.2.Забезпечити організацію професійного навчання безробітних за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями, які користуються попитом на ринку праці, та під замовлення роботодавців. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 2.3.Сприяти організації роботи з підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями та одноразового отримання «ваучера» особам віком понад 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 2.4.Вивчати якість підготовки робітничих кадрів шляхом анкетування роботодавців. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 2.5.Здійснювати аналіз відповідності обсягів та напрямів підготовки робітничих кадрів у професійно-технічному навчальному закладі за державним замовленням відповідно до потреб ринку праці та вживати відповідних регулювальних заходів. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 3.Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції. 3.1. Забезпечити проведення ярмарок вакансій та постійно діючих міні-ярмарок вакансій. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 3.2. Забезпечити організацію і проведення інформаційних заходів для різних категорій населення за участю ветеранів праці, майстрів виробничого навчання та висококваліфікованих робітників. Інформаційні матеріали щодо підвищення соціального статусу робітників, популяризації профільних робітничих професій, трудових династій, наставництва у різних галузях економіки, широко висвітлювати у друкованих засобах масової інформації, на веб – сайтах. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 3.3.Підвищувати мобільність робочої сили шляхом використання високотехнологічних методик пошуку роботи. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 3.4.Створювати оптимальні умови для обслуговування населення, забезпечити громадянам доступність соціальних послуг незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування та актуальної інформації щодо ситуації на ринку праці. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 3.5.Сприяти зайнятості населення шляхом формування і постійного оновлення банку вакансій та банку осіб, що шукають роботу. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 3.6.Організувати ефективну роботу мобільних центрів професійної орієнтації, забезпечити виїзне обслуговування населення за місцем проживання, учнівської та студентської молоді – за місцем навчання, та створення інформаційного банку випускників загальноосвітніх шкіл, які не працевлаштовані і не навчаються, з метою надання їм допомоги у професійному самовизначенні, професійному навчанні та працевлаштуванні. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 3.7.Організувати інформаційно-роз’яснювальну та профконсультаційну роботу з незайнятим населенням, здійснювати заходи з професійної переорієнтації вивільнюваних працівників з підприємств, установ та  організацій. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 3.8.Забезпечити дотримання вимог щодо гендерної рівності та коректності  заповнення вакансій для  жінок і чоловіків,  заявлених роботодавцями в службу зайнятості. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки 3.9.Підвищити рівень поінформованості населення про можливі ризики для громадян, які вирішили працювати в інших країнах, шляхом:

– організації та проведення превентивних заходів з питань трудової міграції, протидії торгівлі людьми;

– легалізація трудових відносин;

– наповнення інформаційних куточків в центрах зайнятості інформацією щодо правових основ легальної трудової міграції, ризиків для нелегальних мігрантів та переваг працевлаштування в Україні;

– використання офіційних веб-сайтів;

-розповсюдження друкованої продукції.

Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівська ДПІ ГУ ДПС у Київській обл. ( за згодою), Центральне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці ( за згодою). 2024 – 2026 роки 3.10.Забезпечити оперативне висвітлення інформації про результати діяльності центру зайнятості, попит і пропозицію робочої сили, стан ринку праці, обсяги і види надання соціальних послуг, питання професійної орієнтації населення, інноваційні підходи в обслуговуванні громадян у регіональних та місцевих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні, Інтернет мережі, веб – сайтах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості 2024 – 2026 роки 4.Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці 4.1.Організувати професійну орієнтацію учнівської молоді, в тому числі дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків із використанням мобільного центру зайнятості, профорієнтаційних щоденників та терміналів. Інформувати населення через ЗМІ, Інтернет-портали, соціальну рекламу про проведення профорієнтаційної роботи. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості, управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради. 2024 – 2026 роки 4.2.Сприяти працевлаштуванню молоді на перше робоче місце шляхом компенсацій єдиного внеску роботодавцям. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

 

2024 – 2026 роки 4.3.Надавати профорієнтаційні послуги соціально незахищеним категоріям незайнятого населення, які потребують додаткових гарантій працевлаштування, для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці:

– проводити профорієнтаційні заходи для цільових груп населення (молоді, осіб з інвалідністю, жінок, осіб без професії, випускників загальноосвітніх навчальних закладів);

– забезпечити надання адресних профорієнтаційних послуг соціально вразливим категоріям населення та інвалідам перед направленням їх на професійне навчання.

Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

2024 – 2026 роки 4.4. Працювати з підприємствами, установами та організаціями, ФОП, які використовують найману працю, що  здійснюють свою діяльність на території громади  щодо працевлаштування різних категорій незайнятих громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на рівних конкурувати на ринку праці. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

2024 – 2026 роки 4.5.Сприяти зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом компенсацій єдиного внеску  роботодавцям. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

2024 – 2026 роки 4.6. З метою вирішення питань працевлаштування залучати осіб з інвалідністю до активних форм сприяння зайнятості:

– професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, як за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, так і за кошти Фонду соціального захисту інвалідів;

– оплачуваних громадських робіт;

– підприємницької діяльності за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю

Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

 

2024 – 2026 роки 4.7.Забезпечити безбар’єрний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до центру зайнятості та надання їм повного спектру ефективних соціальних послуг. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

 

2024 – 2026 роки 4.8.Забезпечити організацію надання послуг та сприяння  у працевлаштуванні особам звільненим з місць позбавлення волі. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

 

2024 – 2026 роки 5. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин 5.1. Проводити роботу щодо легалізації  заробітної плати та зайнятості населення.

 

 управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради , Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці      ( за згодою), ГУ ПФУ у Київській області ( за згодою), Фастівська ДПІ ГУ ДПС у Київській обл.

( за згодою).

2024 – 2026 роки 5.2. Забезпечувати соціальний захист та гарантії зайнятості працівників шляхом укладання та реєстрації в установленому порядку колективних договорів на підприємствах усіх форм власності та господарювання.

 

Керівники підприємств, установ та організацій,  голови профспілкових організацій, управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Фастівської міської ради. 2024 – 2026 роки 5.3. Надавати консультації та роз’яснення роботодавцям з питань атестації робочих місць та умов праці.

 

Управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Фастівської міської ради. 2024 – 2026 роки 5.4. Проведення широкомасштабної інформаційно – роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо детінізації трудових відносин; забезпечення створення належних умов праці; дотримання прав і гарантій працівників.

 

Управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Фастівської міської ради, Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці              ( за згодою),  ГУ ПФУ у Київській області ( за згодою), Фастівська ДПІ ГУ ДПС у Київській обл. ( за згодою). 2024 – 2026 роки 5.5. Передбачити при укладанні колективних договорів зобов’язання керівників підприємств щодо збереження робочих місць та підвищення якості робочої сили шляхом підвищення кваліфікації працівників і проведення навчання на виробництві, а також забезпечення державних соціальних гарантій  шляхом обов’язкового перерахування внесків до державних фондів соціального страхування.

 

Керівники підприємств, установ та організацій, голови профспілкових організацій, управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Фастівської міської ради. 2024 – 2026 роки 5.6. Сприяти професійному навчанню та працевлаштуванню випускників шкіл-інтернатів, дитячих будинків, спеціалізованих навчально-виховних закладів, підлітків, які залишили навчання, неповнолітніх, звільнених після відбуття покарання.

 

Служба у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Фастівської міської ради,  Фастівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

 

2024 – 2026 роки 5.7. Забезпечити ефективне співробітництво органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадян. Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

2024 – 2026 роки

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів