Про погодження Програми сприяння створенню та діяльності  органів самоорганізації населення в межах Фастівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки
image
24 Грудня 2020, 11:01
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 21.12.2020                                                                     № 592

Про погодження Програми сприяння створенню
та діяльності  органів самоорганізації населення
в межах Фастівської міської територіальної громади
на 2021 – 2025 роки

 

З метою залучення мешканців Фастівської міської територіальної громади до вирішення локальних проблем громади, питань соціально-економічного та культурного розвитку, реалізації прав та повноважень органів самоорганізації населення, як однієї з форм участі членів територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення, на виконання положень Конституції України, Закону України «Про органи самоорганізації населення», п.1 ч.2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:

 

1.      Погодити Програму сприяння створенню та діяльності органів самоорганізації населення в межах Фастівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (додається).

2.      Подати на затвердження Фастівській міській раді Програму сприяння створенню та діяльності органів самоорганізації населення в межах Фастівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.

3.      Контроль за виконанням Програми покласти на керуючого справами виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

 

 

Міський голова                                                                                           М. В. Нетяжук

 

 

Додаток

                                                                                                   до рішення виконкому

                                                                                                   № _592_ від _21.12.2020_року

 

Програма сприяння
створенню та діяльності органів самоорганізації населення
в межах Фастівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

1. Загальні положення

1.1. Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території Фастівської міської територіальної громади для вирішення завдань, передбачених Конституцією України та Законами України «Про органи самоорганізації населення» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення.

1.3. Основними завданнями органу   самоорганізації є:

1.3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та Законів України.

1.3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

1.3.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

1.4. Органами самоорганізації населення є:

– будинкові комітети;

– вуличні комітети;

– комітети самоорганізації населення.

2. Мета програми

Метою програми є:

2.1. Забезпечення виконання положень Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».

2.2. Залучення мешканців територіальної громади до вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території, реалізації прав та повноважень органів самоорганізації населення, як однієї з форм участі членів територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення.

2.3. Оперативний вплив громади на вирішення локальних проблем Фастівської міської територіальної громади.

2.4. Активна взаємодія та формування довіри між владою та громадою.

2.5. Структуризація територіальної громади.

2.6. Формування позитивного іміджу органів місцевого самоврядування.

3. Правова основа

Органи самоорганізації населення діють на підставі:

3.1. Конституції України.

3.2. Законів України:  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».

3.3. Актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування.

3.4. Рішень місцевого референдуму.

3.5. Рішень Фастівської міської ради, виконавчого комітету Фастівської міської ради.

3.6. Розпоряджень міського голови.

3.7. Рішень зборів (конференції) жителів, які їх обрали.

4. Основні заходи щодо виконання Програми

4.1. Розвивати систему методичної допомоги з питань створення та діяльності органів самоорганізації населення на території Фастівської міської територіальної громади.

4.2. Забезпечити необхідну матеріально-технічну базу, у разі створення нових  комітетів самоорганізації населення.

4.3. Забезпечити утримання існуючих та новостворених комітетів самоорганізації населення.

4.4. Фінансово забезпечити виконання делегованих міською радою повноважень органами самоорганізації населення.

4.5. Забезпечити повноцінне виконання власних повноважень органів самоорганізації населення, зокрема: розділ 5 у повному обсязі.

4.6. Забезпечити систематичне висвітлення у регіональних  ЗМІ, сайті міської ради позитивного досвіду діяльності органів самоорганізації населення.

4.7. Забезпечити контроль за виконанням повноважень органами самоорганізації      населення Фастівської міської територіальної громади.

4.8. Сприяти у здійсненні власних повноважень органами самоорганізації населення територіальної громади, активно реагувати на ініціативи останніх.

       

Делеговані повноваження органам самоорганізації населення

 

1) В галузі економіки, фінансів, управління комунальним майном:

5.1.1. Опрацювання та внесення пропозицій до програми соціально-економічного та  культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади та забезпечення  їх реалізації.

5.1.2. Участь в розробці проекту бюджету Фастівської міської територіальної громади.

5.1.3. Формування пропозицій та долучення до розробки проектів програм у частині розвитку територій Фастівської міської територіальної громади.

5.1.4. Сприяння/контроль реалізації інвестиційних програм та проектів, що здійснюються на території комітету самоорганізації населення.

5.1.5. Здійснення контролю в межах повноважень, наданих законодавством України та міською радою за ефективним використанням житлового та нежитлового фонду на території  комітету самоорганізації населення.

2) В галузі будівництва, землекористування та охорони довкілля:

5.2.1. Сприяння проведенню єдиної політики в галузі будівництва, землекористування та охорони довкілля на території комітету самоорганізації населення.

5.2.2. Сприяння проведенню заходів зі збереження об’єктів природного комплексу територіальної громади, водних об’єктів, озеленених територій громади.

5.2.3. Сприяння у здійсненні озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами на території діяльності комітету самоорганізації населення.

5.2.4. Здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою території населених пунктів Фастівської міської територіальної громади.

5.2.5. Внесення пропозицій щодо ефективного використання вільних земельних ділянок, що знаходяться на території комітету самоорганізації населення.

5.2.6. Проведення обліку покинутих житлових будинків та сприяння їх передачі в комунальну власність.

5.2.7. Сприяння державним та громадським організаціям у здійсненні контролю в межах повноважень, наданих законодавством України та міською радою, за дотриманням законодавства у сфері охорони довкілля, містобудування, землекористування, протипожежної та санітарної безпеки.

5.2.8. Надання інформації  щодо власників об’єктів, які порушують вимоги правил утримання відповідної території комітету самоорганізації населення в належному стані, з метою складання протоколів  відповідними службами та направлення їх на розгляд адмінкомісії.

5.2.9. Здійснення контролю в межах повноважень, наданих законодавством України та міською радою, за дотриманням правил забудови земельних ділянок та їх утриманням.

3) В галузі житлово-комунального господарства:

5.3.1. Здійснення контролю в межах повноважень, наданих законодавством України та міською радою:

– за виконанням ремонтів житлового фонду, прибиранням територій, озелененням, експлуатацією громадських туалетів, вивезенням твердих побутових відходів;

– за проведенням будівельно-ремонтних робіт та утриманням доріг, тротуарів, парків, скверів на території комітету самоорганізації населення;

– за ходом ліквідації експлуатаційними організаціями аварій та пошкоджень магістральних ліній тепло-, водо-, електро-, газозабезпечення на території комітету самоорганізації населення.

– за належним санітарним станом територій, прилеглих до приватних домоволодінь.

4) В галузі споживчого ринку та послуг:

5.4.1. Надання інформації щодо розміщення та графіка роботи закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення.

5.4.2. Сприяння здійсненню заходів щодо захисту прав споживачів – мешканців території комітету самоорганізації населення.

5) В галузі транспорту, зв’язку та безпеки руху:

5.5.1. Внесення пропозицій міському голові щодо:

– організації нових маршрутів та графіку руху;

–  розміщення автобусних зупинок;

– розміщення автопарковок та автостоянок.

6) В галузі соціального захисту населення, молодіжної, сімейної політики, праці та зайнятості:

5.6.1. Участь в розвитку та забезпеченні функціонування системи адресної соціальної допомоги пільговим та малозабезпеченим категоріям населення.

5.6.2. Участь в реалізації програм у сфері соціального захисту.

5.6.3. Внесення пропозицій міському голові та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо організації заходів з реалізації молодіжної/сімейної політики та їх фінансування.

5.6.4. Сприяння у проведенні заходів щодо попередження правопорушень неповнолітніх.

5.6.5. Сприяння членам територіальної громади в отриманні інформації щодо надання субсидій та матеріальної допомоги.

5.6.6. Моніторинг стану зайнятості населення на території комітету спільно з зацікавленими організаціями та службами Фастівської міської територіальної громади.

5.6.7. Видача характеристик, довідок щодо фактичного місця проживання і реєстрації, щодо складу сім’ї, щодо проживання та знаходження на утриманні померлого членів сім’ї, щодо сімейного стану призовника, щодо наявності у будинку пічного опалення  та інших затверджених відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

7) В галузі освіти, охорони здоров’я, культури та спорту:

5.7.1. Сприяння проведенню заходів щодо належного утримання спортивних майданчиків.

5.7.2. Сприяння реалізації перспективних планів у сфері системи освіти, охорони здоров’я, культури та спорту на території комітету самоорганізації населення.

5.7.3. Популяризація місцевих традицій, звичаїв, свят; сприяння проведенню культурно-масових заходів.

8) У сфері взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування:

5.8.1. Сприяння роботі дільничних інспекторів поліції .

5.8.2. Сприяння представникам Фастівського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки в отриманні інформації щодо мешканців призовного віку під час реалізації приписної кампанії.

5.8.3. Сприяння виконавчим органам міської ради у здійсненні їх власних та делегованих їм повноважень.

5.8.4. Сприяння у здійсненні повноважень представникам державних установ.

5.8.5. Сприяння міському голові, депутатам всіх рівнів в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенню іншої роботи у виборчих округах.

9) У сфері роботи з населенням, громадськими організаціями, засобами масової інформації:

5.9.1. Здійснення взаємодії з громадськими об’єднаннями громадян. Сприяння впровадженню громадських ініціатив.

5.9.2. Інформування населення через засоби масової інформації про етапи соціально-економічного/культурного розвитку мікрорайону .

5.9.3. Здійснення особистого прийому громадян, розгляд заяв, скарг, колективних звернень; видача та затвердження довідок встановленого зразка.

5.9.4. Проведення серед населення громади, безпосередньо та через засоби масової інформації, роз’яснювальної роботи щодо виконання вимог Правил благоустрою території населених пунктів Фастівської міської територіальної громади.

5.9.5. Інформування громадян про діяльність міської  ради та її виконавчого комітету. У разі потреби, організація обговорення проектів рішень міської ради.

6. Результатом впровадження Програми повинні стати:

–  активізація суспільної активності мешканців Фастівської міської територіальної громади;

–  оптимізація роботи органів самоорганізації населення;

–  залучення активних членів територіальної громади до участі в самоврядуванні;

– розвиток мережі органів самоорганізації населення на території Фастівської міської територіальної громади;

–  покращення якості надання послуг населенню .

 

 

 

Керуючий справами                                                                             Л.О. Тхоржевська

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів

Рупор Київщини Київщина Київська область Київ столиця Березань Біла Церква Бориспіль Бровари Буча Васильків Ірпінь Обухів Переяслав-Хмельницький Прип'ять Ржищів Славутич Фастів Богуслав Києво-Святошинський Вишневе Вишгород Караглик Миронівка Сквира Тараща Тетіїв Українка Іванків Яготин Новини Київська обласна державна адміністрація КОДА КМДА