Про погодження Програми розвитку Туризму Фастівської міської територіальної громадина 2021 – 2023 роки

image
24 Грудня 2020, 14:28
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від      21.12.2020                                                     № 627

 

 

 

 

Про погодження Програми розвитку

Туризму Фастівської міської

територіальної громадина 2021 – 2023 роки

 

 

 

З метою реалізації державної політики у сфері туризму, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 168-р “Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року”, Закону України «Про туризм», керуючись п.п.1 п.а ст.27, п.1 ч.2 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:

 

ПогодитиПрограму розвитку туризму Фастівської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки відповідно до додатку.
Доручити управлінню культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради винести на розгляд Фастівської міської ради питання “ЗатвердженняПрограми розвитку туризму Фастівської міської територіальної громади  на 2021 – 2023 роки.
Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на заступника міськогоголовиз гуманітарнихпитань.

 

 

Міський голова                                                           М.В. Нетяжук

 

 

 

         Додаток

                                                                                                       до рішення виконкому

                                                                                                       №  627     від 21.12.2020

 

 

ПРОГРАМА

розвитку туризму

Фастівської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

Фастів

2020

 

 

ЗМІСТ

 

I. Вступ…………………………………………………………………………………………………4

II.Паспорт Програмирозвиткутуризму Фастівської міської територіальної громади

на  2021-2023 роки…………..……………………………………………………………………………5

 

III.Мета, завдання та пріоритетні напрямки Програми……………………………………………6

IV.Очікувані результати………………………………..……………………….…………………….7

 

V.Фінансування…………………………………………………..…….……………………………………..7

 

VI.Координація та контроль за ходом виконання Програми….…………………..……………….7
VII. Напрями діяльності та заходи Програми………………….………………………………………8

 

 

I.Вступ

Сьогодні туризм виступає однією з високодохідних галузей господарювання, яка в сучасних умовах глобалізації безперервно та динамічно розвивається, сприяючи вирішенню цілого комплексу соціально-економічних проблем. Серед них: зайнятість населення, розвиток інфраструктури, питання охорони навколишнього середовища, популяризація природної та історико-культурної спадщини, а також розвиток міжнародного співробітництва.

Туризм сприяє розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва, залученню громадян до здорового способу життя, пізнання розмаїття природи та історико-культурної спадщини нашого краю. У свою чергу важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал громади.

Програма розвитку туризму та промоції Фатівської міської територіальної громади на 2021 –2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до п.п.1 п.а ст.27, п.1 ч.2 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про туризм».

Запропонований документ – інструмент розвитку туристичної галузіФастівської міської територіальної громади, узгоджений за ресурсами, виконавцями та термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на збільшення обсягів надання туристичних послуг за рахунок розширення в’їзного та внутрішнього туризму, важливого чинника культурного й духовного виховання громадян, підвищення рівня міжгалузевого співробітництва та визначення перспектив подальшого розвитку туристичної індустрії в громаді.

Програмою визначено основні завдання, які сприятимуть розвитку туризму на прийдешні роки. Виконання цієї Програми стане послідовним продовженням роботи управління культури, молоді та туризму, суб’єктів туристичної діяльності, громадських організацій та діячів, наукових кіл Фастівської міської територіальної громади щодо створення умов для розвитку туризму відповідно до загальнодержавних пріоритетів.

Найбільш стримуючими факторами, що негативно впливають на розвиток туристичної галузі в громаді, є:

недостатній розвиток туристичної інфраструктури;
незадовільний стан інформаційної інфраструктури в зонах автомобільних доріг як в межах міста, так і поза ним (недостатня кількість дорожніх вказівників, туристично-інформаційних знаків, рекламних біг-бордів тощо);
недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в галузі туризму;
низька якість та недостатній асортимент туристичних послуг;
недостатність туристичної інформації як для туристів, так і для підприємств, що надають послуги у сфері туризму (карт, рекламної продукції, інформації про місто);
відсутність у достатній мірі сучасних закладів комплексного обслуговування туристів: готелів, кемпінгів, туристичних баз тощо;
низький рівень конкурентноспроможності міського туристичного та рекреаційного продукту;
відсутність інформації про місця відпочинку, стоянки для автотранспорту, відсутність сан-вузлів (біотуалетів).

Всі ці проблеми пов’язані з повільним розвитком туризму в громаді. Їх неможливо розв’язати засобами та силами тільки управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради, для цього необхідні регіональна програмна підтримка та комплексний підхід, координація діяльності з іншими відділами та управліннями виконавчого комітету,комунальними службами, суб’єктами підприємницької діяльності та міжгалузева координація.

 

 

Паспорт Програми

 

Назва Програми

 

Програма розвитку туризму Фастівської міської територіальної громади на 2021–2023 роки
Замовник Програми Виконавчий комітет Фастівської міської ради
Головний розробник Програми Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради
Мета Програми

 

 

 

формування комплексу заходів, спрямованих на зміцнення авторитетних позицій Фастівської міської територіальної громади

–      як туристичного центру Київщини на національному й міжнародному туристичних ринках;

–     створення нових якісних туристичних продуктів, здатних максимально задовольнити туристичні потреби мешканців міста та його гостей.

–    удосконалення матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури міста, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини, етнографічних особливостей регіону;

–    забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, підготовка кваліфікованих екскурсоводів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного та внутрішнього туризму.

Очікувані результати

 

Використання туристичного потенціалу громади та створення конкурентоспроможного туристичного продукту, підвищення якості туристичних послуг, формування позитивного іміджу громади на національному та міжнародному рівнях.
Терміни реалізації Програми 2021–2023 роки
Виконавці Програми

 

Виконавчі органи Фастівської міської ради, суб’єкти туристичної діяльності, громадські організації (за згодою)
Джерела фінансування –      кошти бюджету Фастівської міської територіальної громади;

–      інші кошти, не заборонені чинним  законодавством

 

 

III.Мета, завдання та пріоритетні напрямки Програми

 

Актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю прийняття дієвих заходів з прискорення туристичного, економічного та соціального розвитку Фастівської міської територіальної громади за рахунок зручного використання географічного положення громади, його історико-культурного потенціалу.

Метою Програми є впровадження комплексних заходів, спрямованих на:

розвиток туристичної галузі громади міської територіальної громади;
створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців та гостей міської територіальної громади;
розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій;
ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу;
забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності;
підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів;
здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного та внутрішнього туризму;
покращення кадрового забезпечення галузі.

Пріоритетними напрямками Програми є:

формування комплексного туристичного продукту міської територіальної громади та утвердження позитивного іміджу Фастівської міської територіальної громади на туристичному ринку;
формування позитивного іміджу Фастівської міської територіальної громади

шляхом постійного розповсюдження інформації про туристичний потенціал міської територіальної громади на регіональному, державному та міжнародному рівнях;

розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури;
ефективне використання об’єктів історико-культурної спадщини та інших туристичних ресурсів;
створення умов для збільшення кількості платоспроможних туристів: проведення унікальних фестивалів та подій, розважальних заходів, упровадження на постійній основі анімаційних екскурсій;
вироблення сучасних екскурсійних пропозицій (аудіо-гіди, віртуальні екскурсії);
підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі та обмін досвідом;
створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристичну галузь;
активізація міжнародної співпраці у сфері туризму;
залучення не заборонених законодавством додаткових джерел фінансування для реалізації проектів у галузі туризму.

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо розвитку  туристичної галузі міської територіальної громади, зміцнення її матеріальної бази, створення умов для реалізації інвестиційних проектів, збільшення обсягів надання туристичних послуг за рахунок розширення в’їзного та внутрішнього туризму, покращення якості надання туристичних послуг, підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини, а також транспортного обслуговування, випуск якісної презентаційної та сувенірної продукції.

Сучасне інформаційне суспільство вимагає адекватної реакції на потреби сьогодення, які виникають у різних сферах людської життєдіяльності. Інформація ототожнюється з найціннішім глобальним ресурсом і тому вчасне використання можливих варіантів її поширення – ознака цивілізованості та соціально-економічного розвитку держави.

Туристична галузь України здійснює поступальний рух у напрямі використання сучасних інформаційних технологій, здатних піднести розвиток вітчизняної туристичної індустрії на новий якісний рівень. ВажливоюскладовоютуристичноїгалузіФастівської міської територіальної громади повинно стати створення «Туристичногоінформаційного центру» (далі – ТІЦ).

IV.Очікувані результати

У результаті виконання Програмирозвиткутуризму Фастівської міської територіальної громади на 2021-2023рр. прогнозуєтьсядосягненнянаступнихрезультатів:

створення комплексного туристичного продукту громади, утвердження та підтримка позитивного іміджу Фастівської міської територіальної громади

на туристичному ринку;
просування туристичного продукту Фастівської міської територіальної громади
на регіональних, всеукраїнських та міжнародних туристичних виставках;
поширення інформації про соціально-економічний та культурний потенціал міста;
підвищення якості та розширення асортименту туристично-інформаційних послуг;
використання сучасних технічних можливостей на туристичній ниві;
розвиток конкурентних переваг Фастівської міської територіальної громади
шляхом активізації використання культурно-історичної спадщини;
запровадження традиції проведення унікальних сезонних фестивалів;
робота на постійній основі анімаційних екскурсій;
налагодження нових ділових контактів з потенційними іноземнимиінвесторами;
підвищення рівня обізнаності вітчизняної та міжнародної спільноти стосовно туристичного та інвестиційного потенціалу Фастівської міської територіальної громади;
V. Фінансування Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в Порядку, визначеному нормативно-правовими актами за рахунок коштів бюджету  Фастівської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2021-2023 р.р.

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради  здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання.Відповідальний виконавець Програми щорічно готує та подає фінансовому управлінню, управлінню економіки та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Фастівської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання.

Напрямки та заходи Програмиможуть бути скориговані у періодїїдії з урахуваннямсоціально-економічноїситуації у громаді та змін в діючомузаконодавстві.

Пріоритетністьвикористаннякоштів на виконання заходів Програмивизначаєуправління культури, молоді та туризму в залежностівідфактичнихобсягівфінансування, передбаченогоміським бюджетом на відповіднийрік, з урахуваннямсоціально-економічноїситуації у громаді та обсягівзалученихфінансовихресурсіввідспіввиконавцівПрограми. У разінеобхідності, управління культури, молоді та туризму здійснюєперерозподілобсягівкоштів бюджетуФастівськоїміськоїтериторіальноїгромадиміжокремими заходами Програми.

Контроль за виконаннямПрограмипокладено на виконавчийкомітетФастівськоїміської ради.

 

 

 

 

VII.Напрямидіяльності та заходи Програми

 

№ з/п Зміст заходу

 

Термін виконання

 

Відповідальні за

виконання

Джерела фінансування

 

1 2 3 4 5
1. Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу Фастова
1.1.

 

Розробка, виготовлення та придбання презентаційних,інформаційнихматеріалів, а також

сувенірної, рекламно-поліграфічної продукції  проФастівську міську територіальну громаду.

2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму, КЗ ФМР «Фастівський державний краєзнавчий музей» В межах кошторисних призначень
1.2. НаповненняінформаційнихІнтернетресурсіввідомостями про Фастівськуміськутериторіальну громаду та їїтуристичнийпотенціал.

Поширеннявідомостей про громаду через засобимасовоїінформації та в рекламно-інформаційнихплощинах.

2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму, управління економіки та міжнародного співробітництва, відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі зі ЗМІ В межах кошторисних призначень

 

1.3. Забезпечення участіміста у міжнародних, національних та регіональнихспеціалізованихтуристичнихвиставках, форумах ізобов’язкововизначеною формою та термінамизвітності у заходах. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму, управління економіки та міжнародного співробітництва, виконавчий комітет. В межах кошторисних призначень

 

1.4. Проведеннярекламнихкампаній, прес- та промо-турів, налагодженняспівпрацізівсеукраїнськими та міжнароднимиорганізаціями. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму, Фастівська міська рада, управління економіки та міжнародного співробітництва В межах кошторисних призначень

 

1.5. Підписання меморандумів про співпрацю із ЗМІ, меріями сусідніх міст та іноземними містами-партнерами шляхом проведення спільних турів, підписання угод про співпрацю. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет, Фастівська міська рада, управління економіки та міжнародного співробітництва В межах кошторисних призначень

 

1.6 Супровід та постійне наповнення туристичного сайту «OpenFastiv» 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму В межах кошторисних призначень
1.7 Створення промо- роликів, документальних фільмів про туристичний потенціал міста, об’єкти історико-культурної та археологічної спадщини, історичних подій, музейні колекції та ін. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму В межах кошторисних призначень

 

2. Розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури
2.1. Встановленняантивандальнихелектроннихсенсорнихтуристично-інформаційнихбоксів у громаді. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та, КП ФМР «Фастів-Благоустрій» В межах кошторисних призначень

 

2.2. Виготовлення та встановленняелементівтуристично-інформаційноїнавігації. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму, КП ФМР «Фастів-Благоустрій» В межах кошторисних призначень

 

2.3. Виготовлення QR – кодів, встановлення їх на визначних архітектурних пам’ятках громади. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму,  КП ФМР «Фастів-Благоустрій» В межах кошторисних призначень

 

2.4 Розробка та впровадження туристичних маршрутів 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму В межах кошторисних призначень

 

2.5 Вдосконалення різних видів туризму: дитячого, молодіжного, спортивного, ділового, сільського, промислового, релігійного та ін. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму В межах кошторисних призначень

 

2.6 Створення віртуальних електронних екскурсій для самостійного перегляду і прослуховування 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму, КЗ ФМР «Фастівський державний краєзнавчий музей» В межах кошторисних призначень
2.7 Створення на базі КЗ ФМР «Фастівський державний краєзнавчий музей» сучасного туристично-інформаційного центру“OPENFASTIV” 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму В межах кошторисних призначень
3. Підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів міста
3.1. Сприяння розвитку перспективних для  громади видів туризму: культурно-пізнавальний, науково-освітній, релігійний, етнічний, спортивно-оздоровчий (водний туризм, облаштування додаткових вело доріжок, їх позначення), діловий, відпочинково-розважальний, екскурсійний, медичний, весільний, зелений туризм тощо. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму,  КЗ ФМР «Фастівський державний краєзнавчий музей» В межах кошторисних призначень

 

3.2 Організація та проведення Всесвітнього дня туризму, Дня туризму в Україні, впровадження нових туристично-привабливих конкурсів, фестивалів вгромаді. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму В межах кошторисних призначень

 

3.3 Організація та проведення сезонних етно-фестивалів з урахуванням особливостей розвитку туризму шляхом проведення чемпіонатів, конкурсів, фестивалів, навчальних семінарів, майстер-класів. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму В межах кошторисних призначень

 

3.4 Проведення маркетингових, соціологічних досліджень та опитувань в галузі туризму для здійснення аналізу та оцінки її стану. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму, управління економіки та міжнародного співробітництва В межах кошторисних призначень

 

3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка народних промислів, створення творчих майстерень.

Проведення виставок-ярмарків, семінарів за участі  майстрів народних ремесел

 

2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму, відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів. В межах кошторисних призначень

 

 

 

 

 

 

3.6 Забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для осіб з обмеженими можливостями 2021 –

2023 роки

 

Управління культури, молоді та туризму В межах кошторисних призначень
4. Активізація туристичної діяльності
4.1 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації екскурсоводів та гідів-перекладачів, їх атестація та/або переатестація;

 

2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму В межах кошторисних призначень

 

4.2 Налагодження системної співпраці з туристичними компаніями з метою залучення туристів та екскурсантів 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму В межах кошторисних призначень

 

4.3 Співпраця з краєзнавцями, громадськими організаціями та об’єднаннями, общинами та земляцтвами, які займаються створенням та популяризацією туристично-рекреаційного потенціалу громади. 2021 –

2023 роки

Управління культури, молоді та туризму В межах кошторисних призначень

 

 

 

Керуючий справами                                                                                     Л О. Тхоржевська

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів