Про погодження Програми фінансової підтримки приміських залізничних перевезень на 2024 рік

image
20 Жовтня 2023, 13:36
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від                                                                                                                   №

м.Фастів

 

Про погодження Програми фінансової

підтримки приміських залізничних

перевезень на 2024 рік

З метою задоволення потреб населення Фастівської міської територіальної громади у залізничних перевезеннях та підвищення їх якості у приміському сполученні, забезпечення реалізації механізмів поліпшення рівня надаваних послуг з перевезення громадян, забезпечення оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів приміським залізничним транспортом та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку приміських пасажирських перевезень, у відповідності до вимог ст. ст. 7, 10 Закону України «Про залізничний транспорт», ст. 85 Бюджетного Кодексу України, керуючись п.1 ч.2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:

Погодити Програму фінансової підтримки приміських залізничних перевезень на 2024 рік (додається).
Проект Програми винести для затвердження на засідання сесії Фастівської міської ради.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ.

 

 

 

Міський голова                                                           Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітет

№______ від ______________

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки приміських залізничних перевезень

на 2024 рік

Фастів – 2023

ЗМІСТ

 

І. Паспорт Програми

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

ІІІ. Мета Програми

 

Основні завдання Програми, засоби, необхідні для їх виконання та очікувані результати виконання Програми

 

Обсяги та джерела фінансування Програми

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

 

 

І. Паспорт Програми фінансової підтримки підприємств залізничного транспорту на 2024 рік

 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Фастівська міська рада
2 Розробник Програми Сектор торгівлі та транспорту виконавчого комітету Фастівської міської ради
3 Співрозробники Програми Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради
4 Відповідальний виконавець Програми (замовник) Фастівська міська рада
5 Учасники Програми Фастівська міська рада та її виконавчі органи, АТ «Укрзалізниця»
6 Термін реалізації Програми 2024 рік
7 Бюджет, який приймає участь у виконанні Програми Бюджет Фастівської міської територіальної громади, Державний бюджет
8 Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми
Фінансування здійснюється за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади, в межах його фінансових можливостей, та інших джерел, не заборонених законодавством

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Залізничний транспорт займає провідне місце у задоволенні потреб виробничої сфери та населення Фастівської міської територіальної громади у приміських пасажирських перевезеннях, є важливим фактором забезпечення соціально-економічного зростання громади.

Проте існуюча структура управління залізничним транспортом, стан виробничо-технічної бази залізниць і технологічний рівень організації перевезень за багатьма параметрами не відповідають зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам якості надання транспортних послуг, не сприяють підвищенню ефективності функціонування галузі.

Залізничний транспорт є базовою галуззю національної економіки та основою її транспортної системи, забезпечує понад дві третини загального вантажо- та пасажирообігу, також є важливою складовою частиною виробничої інфраструктури м.Фастів, яка забезпечує життєдіяльність суспільства у всіх сферах.

Щороку плата за землю підприємств АТ «Укрзалізниці» є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду бюджету Фастівської міської територіальної громади.

На сьогодні резерви технічних потужностей залізничного транспорту, його провізної спроможності практично вичерпані, що ставить під загрозу можливість безперебійного задоволення зростаючих потреб суспільства у транспортному обслуговуванні.

У галузі пасажирських перевезень головним завданням вважається оптимізація існуючої транспортної мережі, пріоритетність розвитку міського залізничного транспорту, приведення обсягів роботи транспорту у відповідність до потреб населення.

Розвинена інфраструктура та ефективна транспортна система створює всі умови для підвищення стандартів якості життя мешканців громади.

У Програмі враховані вимоги діючого законодавства, потреби населення в пасажирських перевезеннях.

На жаль, темпи оновлення парку рухомого складу залізничного транспорту не відповідають потребам сьогодення. Причинами цьому є нестабільність економіки в країні, значний знос основних виробничих фондів, насамперед рухомого складу, недостатній обсяг інвестицій, необхідних для оновлення основних виробничих фондів та забезпечення інноваційного розвитку галузі, відсутність механізму компенсації витрат, пов’язаних з перевезенням пільгових категорій пасажирів та інше.

Аналізуючи ситуацію, яка склалась в сфері пасажирських перевезень в громаді, на сьогоднішній день, можна сказати що її стан не в повному обсязі задовольняє потреб населення та потребує постійного розвитку та вдосконалення.

 

ІІІ. Мета Програми.

 

Метою Програми є модернізація системи надання послуг пасажирського залізничного транспорту шляхом підвищення якості та рівня надаваних послуг з перевезення громадян Фастівської міської територіальної громади, безпеки перевезення пасажирів, забезпечення оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів залізничним транспортом, модернізацію залізничної   інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень, підвищення рівня екологічності та енергоефективності, виконання комплексу заходів з відповідними термінами реалізації.

 

Основні завдання Програми, засоби, необхідні для їх виконання та очікувані результати виконання Програми

 

Завдання, показники та очікувані результати Опис завдань Відповідальні за виконання Строки виконання
1. Розроблення концептуальних напрямків і відповідних програм для їх подальшої реалізації

 

Ефективне функціонування залізничного транспорту має не тільки економічне, але й велике соціальне значення, оскільки від його роботи залежить рівень задоволення щоденних потреб у перевезеннях широких верств населення.

Для надання населенню якісних і безпечних транспортних послуг необхідне щорічне оновлення рухомого складу, відновлення його технічного ресурсу, підтримання у належному технічному стані контактної мережі

1.1. Підписання Меморандуму

про взаємодію та співпрацю між

виконавчим комітетом Фастівської міської ради та АТ «Укрзалізниця»

Структурні підрозділи виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

 

Протягом 2024          року
1.2. Проведення робочих зустрічей, взаємних консультацій, зустрічей фахових представників для обміну діловою інформацією з конкретних програм та проектів, створення робочих груп у складі представників Сторін та з правом залучення фахівців з інших структур з метою вирішення питань покращення залізничного сполучення та розгляду варіантів поліпшення якості надаваних послуг з перевезення громадян у приміському сполученні
1.3. Прийняття рішення міської ради щодо затвердження Програми фінансової підтримки приміських залізничних перевезень на 2024 рік, які здійснюються на території Фастівської міської територіальної громади
1.4. Ініціювання перед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, Департаментом фінансів Київської ОДА та керівництвом АТ «Укрзалізниця» розгляд  питань щодо:

– компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій громадян на державному рівні та погашення заборгованості по рішеннях судових інстанцій минулих років;

– ідентифікації пасажира-пільговика при продажу квитків (програмна система поіменного обліку пільговиків)

2. Оновлення рухомого складу

 

Експлуатація морально застарілих електропотягів, виготовлених із застосуванням технічних рішень щонайменше 30-річної давності, характеризується низькою надійністю і значною трудомісткістю технічного обслуговування та ремонту, а також високим рівнем енергоспоживання.

Ситуацію, яка склалася, можливо покращити тільки за рахунок оновлення парку рухомого складу і, в першу чергу, рухомого складу.

Придбання нового рухомого складу дозволить підвищити привабливість приміського залізничного транспорту та якість пасажироперевезень, забезпечить місто комфортним та доступним транспортом та дасть можливість поліпшити ряд економічних показників, збільшити об’єм пасажирських перевезень залізничним транспортом.

Здійснення капітального ремонту старих електропотягів збільшить термін їх експлуатації та дозволить зберегти фінансові ресурси, необхідні на придбання нового рухомого складу.

2.1. Сприяння у забезпеченні розвитку екологічно чистого приміського пасажирського транспорту шляхом оновлення парку електропоїздів сучасним рухомим складом
2.2. Сприяння у забезпеченні комфортних та безпечних умов пересування пасажирів, зокрема людей з особливими можливостями
2.3. Сприяння у збільшенні об’єму пасажирських перевезень до 20% за рахунок створення нових та наповнення діючих електропоїздів, а також придбання нових
2.4. Сприяння у подовженні терміну експлуатації електропоїздів шляхом проведення капітального ремонту старих одиниць
2.5.  Сприяння у поліпшенні показників надійності роботи рухомого складу, забезпечення виконання планових завдань з випуску електропоїздів та задоволення потреб населення громади у приміських пасажирських перевезеннях
2.6. Сприяння в пошуку інвесторів з метою залучення коштів на дані заходи
3. Модернізація інфраструктури та розвиток маршрутної мережі

 

Ефективність функціонування транспортної інфраструктури територій один з найважливіших факторів зростання економіки країн. Інфраструктура, шляхом забезпечення мобільності населення і вантажів, створює умови для зростання продуктивності праці, розвитку і підвищення ефективності виробництва, розподілу і споживання, та формує тим самим високу конкурентоспроможність економіки територій.

Головним інструментом підвищення ефективності роботи залізничного транспорту є створення транспортної моделі залізничних перевезень приміського сполучення, яка дозволить провести аналіз та визначити найбільш ефективний тип рухомого складу та інтервал руху електропоїздів.

 Надання пріоритету приміському залізничному транспорту дозволить істотно поліпшити екологічну ситуацію у громаді та області. Завдяки своїм характеристикам електропоїзди широко використовуються в приміському сполученні. Вони мають низький рівень шуму, тому не порушують спокою людей, які мешкають поблизу залізничних колій, також мають велику швидкість і екологічно безпечні.

Виконання заходів, передбачених у Програмі, дозволить значно покращити якість пасажирських перевезень залізничним транспортом, підвищити основні техніко-економічні показники роботи підприємства АТ «Укрзалізниця».

3.1. Сприяння у підвищенні якості надання послуг населенню при приміських пасажирських перевезеннях залізничним транспортом
3.2. Сприяння у здійсненні перерозподілу пасажиропотоків між іншими видами громадського транспорту з метою часткового розвантаження регіону від автомобільного транспорту
3.3. Сприяння у забезпеченні зниження рівня збитковості залізничного транспорту за рахунок введення в експлуатацію нового рухомого складу – забезпечення зменшення витрат на ремонт і обслуговування
3.4. Сприяння у поліпшенні показників надійності та енергоефективності елементів шляхом здійснення модернізації інфраструктури та розвитку маршрутної мережі
3.5. Сприяння у поліпшенні комфортності та безпеки перевезення пасажирів у приміському залізничному транспорті з дотриманням стандартів якості транспортних послуг
3.6. Сприяння у будівництві і реконструкції залізничних ліній, вокзалів, пішохідних тунелів, пасажирських платформ та інших об’єктів залізничного транспорту, пов’язаних з обслуговуванням населення Фастівської міської територіальної громади

 

Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади, в межах його фінансових можливостей, та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку.

Координацію ходу виконання Програми здійснюють управління та відділи виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Фастівської міської ради                                            Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів