Про перейменування Фастівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і затвердження положення. – Сайт Міської Ради міста Фастів

image
30 Грудня 2020, 17:12
Поділитися:

      

        08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00

         Р І Ш Е Н Н Я

№  40-ІV-VIIІ

від  23.12.2020 року

Про перейменування Фастівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і затвердження положення

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб», з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства Положення про Фастівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, , керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А

Змінити повне найменування юридичної особи з ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (ЄДРПОУ 26104286) на «ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ».
Затвердити Положення про Фастівський міський центр соціальних служб, що додається (додаток 1).
Затвердити структуру і штат Фастівського міського центру соціальних служб (додаток 2).
Директору Фастівського міського центру соціальних служб забезпечити подання у встановленому чинним законодавством порядку суб’єкту державної реєстрації документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу у зв’язку з її перейменуванням.
Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради № 7-XLIII-VІI від 27.08.2018 року «Про затвердження Положення про Фастівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді.

 

Міський голова                                                                        М.В. Нетяжук

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 1

                                                                                                 до рішення  міської ради

                                                                                               № 40-ІV-VIIІ  від 23.12.2020 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

ФАСТІВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Фастівської міської ради Київської області

 

код ЄДРПОУ 24892954

 Фастів

2020

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Фастівський міський центр соціальних служб (далі – Центр) є закладом, що проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги.
Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Фастівською міською радою (далі-Засновник) з урахуванням потреб Фастівської міської територіальної громади, в порядку передбаченому законодавством.
Центр у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Держсоцслужби, іншими нормативно-правовими актами у сфері соціальної роботи та надання соціальних послуг, а також цим Положенням.
Центр провадить діяльність за принципами гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.
Основними завданнями центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми;

надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім’ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

Для реалізації своїх повноважень центр утворює стаціонарні служби (відділення) та денні служби (відділення), що виконують окремі функції, зокрема:

службу (відділення) соціальної роботи у громаді;

мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Відповідно до потреб громади у соціальних послугах у центрі можуть утворюватися:

1) стаціонарні служби (відділення), що:

виконують роботу із запобігання відмовам від новонароджених дітей;

здійснюють соціально-психологічну реабілітацію дітей та соціальну адаптацію осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

надають тимчасовий притулок сім’ям з дітьми;

2) денні служби (відділення), що забезпечують:

соціально-психологічну підтримку внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і членів їх сімей;

соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників та усиновлювачів;

соціальний патронаж дітей і молодих людей, які перебувають у конфлікті із законом;

денний догляд за дітьми з інвалідністю, а також дітьми, яким не встановлено інвалідність, із тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, що дають право на надання їм відповідно до законодавства соціальних послуг;

3) спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, зокрема денний центр соціально-психологічної допомоги, службу первинного соціально-психологічного консультування;

4) мобільну бригаду екстреного реагування.

Центр може утворювати інші структурні підрозділи (служби), діяльність яких спрямовується на проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю і надання їм соціальних послуг, з урахуванням потреб, визначених у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Центр відповідно до визначених для нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;

надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

2) проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, зокрема:

соціального супроводу;

консультування;

соціальної профілактики;

соціальної інтеграції та реінтеграції;

соціальної адаптації;

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва інтересів;

посередництва (медіації);

інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб;

4) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

5) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

6) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

7) вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

8) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

9) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги;

10) взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами – підприємцями, які у відповідній адміністративно-територіальній одиниці в межах своєї компетенції надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або забезпечують їх захист;

11) інформує жителів Фастівської  міської територіальної громади та кожного отримувача соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я, про перелік соціальних послуг, які він надає, обсяг і зміст таких послуг, умови та порядок їх отримання;

12) інформує жителів Фастівської міської  територіальної громади про сімейні форми виховання та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

13) бере участь у визначенні потреб населення Фастівської міської територіальної громади у соціальних послугах, а також у розробленні та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах;

14) готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає засновнику;

15) забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інших вразливих категорій осіб, яким центром надаватимуться соціальні послуги, а також осіб, що повідомили про перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Центр має право:

самостійно визначати форми та методи роботи;

подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг, та отримувати таку інформацію;

залучати на договірній основі підприємства, установи, організації та волонтерів до надання соціальних послуг;

залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

Підставою для надання центром соціальних послуг є:

направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане відповідно до рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради про надання послуг центром;

результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Прийняття рішення про надання соціальних послуг центром, визначення їх обсягу, строку, умов надання та припинення, призначення фахівця, відповідального за ведення випадку особи/сім’ї, проводиться в порядку, передбаченому законодавством.
Центр очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку міський голова.
Директор Центру:

організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання центром визначених для нього завдань;

здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до державних стандартів і нормативів;

забезпечує своєчасне подання звітів про роботу центру до органу, яким утворено центр;

затверджує положення про структурні підрозділи (служби) Центру;

затверджує посадові інструкції працівників Центру;

призначає в установленому порядку на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів/ надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

забезпечує проведення атестації працівників Центру в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

вживає заходів до поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

Положення, кошторис і штатний розпис Центру затверджуються Фастівською міською радою.

Для забезпечення організації та проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю з урахуванням потреб Фастівської  міської територіальної громади за рішенням міської ради можуть додатково вводитися посади працівників Центру та змінюватись його структура понад типову структуру та штатну чисельність, що затверджена Мінсоцполітики.

Центр утримується за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фастівської міської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Соціальні послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів із встановленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг / третіх осіб.

Розмір плати за соціальні послуги визначається Центром в установленому законодавством порядку і затверджується його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників центру встановлюються відповідно до законодавства.
Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

створення належних умов для професійної діяльності, у тому числі шляхом підвищення кваліфікації, супервізії;

проведення профілактичного медичного огляду;

створення безпечних умов праці.

Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності проводиться відповідно до законодавства.
Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг проводиться відповідно до законодавства.
Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оренди Фастівською міською радою, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення його функціонування.

Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель, своєчасного отримання інформації, яка допомагає орієнтуватися у просторі, відповідно до вимог, установлених ДБН В.2.240:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення” та ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”.

Якщо діючі об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

 

 

 

Міський  голова                                                          М.В.Нетяжук

 

                                                                                   Додаток 2

                                                                                                 до рішення сесії міської ради

                                                                                            № 40-ІV-VIIІ  від 23.12.2020 року

 

 

Структура і штат Фастівського міського

центру соціальних служб

 

 

№ з/п Найменування посади Кількість штатних одиниць
  Адміністративний персонал
1 Директор

 

1
2 Бухгалтер

 

1
  Відділ соціальної роботи
3 Соціальний менеджер 1 штатна одиниця (у містах з чисельністю мешканців понад 30 000)
     
4 Фахівець із соціальної роботи  6 штатних одиниць

(1 фахівець із соціальної роботи для роботи у сільській місцевості з населенням до 2000 осіб та 1 фахівець із соціальної роботи – до 6000 осіб міського населення:

1 ФСР – соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників та усиновлювачів;

1 ФСР- соціальний патронаж дітей і молодих людей, які перебувають у конфлікті із законом; соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

4 ФСР – соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах)

5 Психолог

 

1 – підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі; соціально-психологічна підтримка внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції; осіб, які постраждала від торгівлі людьми
6 Водій

 

1
7 Прибиральник службового приміщення 0,5
  Всього: 11,5 штатних одиниць

Міський голова                                                                                                  М.В. Нетяжук

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів