Про організацію та проведення конкурсу щодо визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів

image
31 Травня 2024, 12:57
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

____________                         м. Фастів                       № ____________

 

 

Про організацію та проведення конкурсу щодо визначення суб’єкта

господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення

побутових відходів на території міста Фастів

У зв’язку із закінченням строку дії Договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Фастова, укладеного 08.01.2019 між виконавчим комітетом Фастівської міської ради та КП ФМР «Фастівська ЖЕК», відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII від 09.11.2017 та «Про управління відходами» №2320-IX від 20.06.2022, постанов Кабінету Міністрів України №835 від 08.08.2023 «Про затвердження Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами» та №918 від 25.08.2023 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів», враховуючи лист Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №60-02/2442е від 23.05.2024 року щодо погодження проєкту, згідно Правил благоустрою на території населених пунктів Фастівської міської територіальної громади, затверджених рішенням Фастівської міської ради №30-ІХ-VIIІ від 15.06.2021, рішення Фастівської міської ради №555-ХLV-VІІІ від 22.12.2023 «Про делегування повноважень виконавчому комітету Фастівської міської ради на підготовку та проведення конкурсу з визначення суб’єкту господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастова», керуючись підпунктом 23 пункту а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів Київської області.
Затвердити персональний склад конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів Київської області
(додаток 1).
Затвердити положення про роботу конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів Київської області
(додаток 2).
Затвердити конкурсну документацію для проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів Київської області (додаток 3).
Відділу з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради забезпечити організацію та проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів Київської області.
Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради та її виконавчих органів.
Доручити конкурсній комісії провести конкурс щодо визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів з території міста Фастів Київської області.
Рішення про результати проведення конкурсу конкурсній комісії подати на розгляд виконавчого комітету Фастівської міської ради та оприлюднити протягом 5-ти робочих днів з дня прийняття цього рішення.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ.

 

 

Міський голова                                                                             Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від _____________ №________

 

 

Персональний склад

конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів Київської області

 

МАТВІЙЧУК

Валентина Адольфівна

–      голова комісії, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ;

 

СИНЕЛЬНИК

Катерина Євгеніївна

–      секретар комісії, головний спеціаліст з питань екології та охорони навколишнього природного середовища відділу з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради.
Члени комісії:  
ЗОРЕНКО

Олена Аркадіївна

–      начальник відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Фастівської міської ради;
ІЩУК

Ігор Володимирович

–      начальник Фастівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (за згодою);
КОСОВИЧ

Тетяна Богданівна

–      начальник відділу з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради;
КУДЬ

Роман Володимирович

–      голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування, депутат Фастівської міської ради VIII скликання (за згодою);
МАМУЛАТ

Наталія Сергіївна

–      в.о. начальника відділу сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів виконавчого комітету Фастівської міської ради;
СВИРИДЕНКО

Наталія Олександрівна

–      начальник управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту виконавчого комітету Фастівської міської ради;
ФОРОСЕНКО
Наталія Володимирівна
–      начальник управління економіки та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Фастівської міської ради;
ЩУР

Юлія Дмитрівна

–      начальник юридичного управління виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                 Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від _____________ №________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення суб’єкта  господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території
міста Фастів Київської області

 

Загальна частина

Положення про конкурсну комісію для проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів Київської області (надалі по тексту – Комісія) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами», «Про благоустрій населених пунктів», Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №918 від 23.08.2023, та Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №835 від 08.08.2023.
Це Положення визначає порядок створення, основні функції, права, обов’язки та відповідальність Комісії.

 

Порядок створення Комісії та організація її діяльності

Повноваження Комісії визначаються цим Положенням.
Комісія у своїй діяльності керується законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та цим Положенням.
Комісія розпочинає роботу в моменту прийняття рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради про затвердження її складу.
До складу Комісій включаються на паритетних засадах представники організатора конкурсу, територіального органу Держпродспоживслужби, підприємств житлово-комунального господарства, органів місцевого самоврядування, а також можуть входити представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, тощо.
До складу Комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки та інші) та пов’язані ними особи.
Пов’язаними особами вважаються особи, які відповідають будь-якій із наступних ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над учасником конкурсу або контролюється учасником конкурсу, або перебуває під спільним контролем з учасником конкурсу;
фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником конкурсу;
службова (посадова) особа учасника конкурсу, уповноважена здійснювати від імені учасника конкурсу юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім’ї такої службової (посадової) особи відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.
У разі потреби до роботи Комісії можуть залучатися незалежні експерти відповідного профілю.
Керівництво роботою Комісії здійснює її голова, який визначається у складі Комісії рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради.
Обов’язки з діловодства Комісії покладаються на секретаря.
Основною формою роботи Комісії є засідання, які є відкритими та гласними. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її загального складу.
Рішення Комісії щодо визначення переможця конкурсу приймаються на його засіданнях відкритим голосуванням більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.
Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Комісії, які брали участь у голосуванні, та головою Комісії.
Протокол засідання Комісії повинен містити інформацію про:
дату та місце проведення засідання Комісії;
прізвища, імена по та посади членів Комісії, які присутні на засіданні;
номер та назву об’єкта конкурсу;
перелік учасників конкурсу із зазначенням критеріїв відповідності їх конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам (основним та у разі необхідності додатковим) та наявні переваги за ними;
запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів;
результати голосування членів Комісії;
рішення Комісії щодо визначення переможця.
Організатор конкурсу протягом не більш як 5-ти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як 5-ть років.
З переможцем конкурсу протягом 10-ти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.
У разі, коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник, Комісія може прийняти рішення щодо визначення його переможцем конкурсу. Строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території населеного пункту громади, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.
У випадку прийняття Комісією рішення про відхилення конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу, крім одного, строк, на який він визначається переможцем конкурсу на території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організатором конкурсу проводиться новий конкурс.
У разі прийняття Комісією рішення про відхилення конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу конкурс оголошується повторно протягом місяця.

 

 

Основні функції Комісії

Основними функціями Комісії є:
перевірка наявності документів, подання яких передбачено конкурсною документацією.
визначення переможця конкурсу;
складання протоколів Комісії у відповідності до цього Положення;
підготовка та розсилання учасникам конкурсу конкурсної документації, необхідної для проведення конкурсу;
надання роз’яснень учасникам конкурсу щодо змісту конкурсної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;
організація приймання, зберігання, розкриття конкурсних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної конкурсної пропозицій виключно на підставі критеріїв і методики оцінки конкурсних пропозицій, визначених у конкурсній документації.
Конверти з конкурсними пропозиціями відкриваються у день проведення конкурсу під час засідання Комісії та розглядаються відповідно до конкурсної документації в порядку черговості їх надходження та реєстрації в журналі обліку.
Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання, передбаченого конкурсною документацією, повертаються учасникам конкурсу без розгляду.
У рішенні про відхилення конкурсних пропозицій зазначається перелік учасників, конкурсні пропозиції яких були відхилені, та обґрунтування причин відхилення, і протягом п’яти робочих днів затверджується організатором конкурсу.
У разі присутності учасників конкурсу на засіданні Комісія під час розгляду конкурсних пропозицій може звернутися до них за роз’ясненням щодо змісту їх пропозицій, провести консультації з окремими учасниками.

 

Права та обов’язки Комісії

Комісія має право:
залучати без права голосу, у рази необхідності, для роботи в Комісії інших працівників організатора конкурсу та незалежних сторонніх експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій;
використовувати необхідне для виконання своєї роботи майно організатора конкурсу;
за результатами розгляду конкурсних пропозицій відхиляти конкурсні пропозиції з однієї з таких причин:
конкурсну пропозицію подано не в повному обсязі, що передбачений конкурсною документацією;
учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;
учасник конкурсу припиняється в результаті ліквідації або його було припинено, або визнано у встановленому порядку банкрутом;
встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.
Комісія зобов’язана:
забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу, об’єктивний та чесний вибір переможця;
забезпечувати конфіденційність інформації;
організовувати проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання на операцій в збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів;
своєчасно готувати письмові роз’яснення міському голові стосовно отриманих на її адресу скарг від учасників конкурсу щодо можливих порушень конкурсної процедури.
Голова Комісії.
організовує роботу Комісії;
головує на засіданнях Комісії;
оголошує присутнім інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, про наявні матеріали і документи конкурсних пропозицій та запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів за об’єктом конкурсу;
організовує проведення конкурсу відповідно до чинного законодавства, установлених процедур та термінів;
дає доручення членам Комісії;
організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії;
вносить виконавчому комітету пропозицій щодо зміну склали Комісії;
веде засідання Комісії та пропонує її порядок денний;
у разі потреби приймає рішення щодо проведення позапланових засідань.
Секретар Комісії:
забезпечує організацію засідань Комісії;
повідомляє членів Комісії, не пізніше як за 3 дні, про час і місце проведення засідання Комісії;
веде протоколи засідань Комісії, оформлює протокольні рішення Комісії, забезпечує їх зберігання;
забезпечує розміщення оголошення про проведення конкурсу на сайті міської ради та її виконавчих органів;
видає конкурсну документацію учасникам конкурсу, приймає від них конкурсні пропозиції та веде облік виданої конкурсної документації і прийнятих конкурсних пропозицій в журналі обліку;
за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну та технічну роботу;
веде облік та зберігання конкурсної документації відповідно до чинного законодавства У разі відсутності секретаря Комісії його функцій виконує інший член Комісії.
Члени Комісії:
беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів конкурсного відбору, оцінки та зіставлення конкурсних пропозицій, визначення переможця конкурсу;
ознайомлюються з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення конкурсних пропозицій учасників конкурсу;
вносять питання на розгляд Комісії.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                 Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від _____________ №________

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів Київської області

 

1.    Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу Виконавчий комітет Фастівської міської ради

Україна, 08500, Київська область, місто Фастів,
площа Соборна, 1

2.    Підстава для проведення конкурсу 1.    Закінчення строку дії Договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Фастова від 08.01.2019 року, укладеного між Виконавчим комітетом Фастівської міської ради та КП ФМР «Фастівська ЖЕК».

2.    Рішення Фастівської міської ради №555-ХLV-VІІІ від 22.12.2023 «Про делегування повноважень виконавчому комітету Фастівської міської ради на підготовку та проведення конкурсу з визначення суб’єкту господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастова»

3.    Місце, дата і час проведення конкурсу, номера телефонів осіб, уповноважених здійснювати комунікацію з учасниками конкурсу Дата: … 2024 року о 10:00 год.

Місце: Київська обл., м. Фастів, площа Соборна, 1,

4 поверх (зал засідань адмінбудівлі рад).

Особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати комунікацію з учасниками – Косович Тетяна Богданівна, начальник відділу з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради.

телефон: (067) 601-41-56

e-mail: [email protected]

4.    Очікуваний (прогнозний) економічно обґрунтований розрахунковий рівень тарифів на збирання та перевезення побутових відходів Очікуваний (прогнозний) економічно обґрунтований розрахунковий рівень тарифів на збирання та перевезення побутових відходів для всіх категорій споживачів, розрахований відповідно до затверджених норм надання послуги з управління побутовими відходами на території Фастівської міської територіальної громади, становить – 220,35 грн за 1 м3 (з ПДВ)
5.    Основні вимоги до учасників конкурсу з урахуванням кваліфікаційних вимог 1)      наявність матеріально-технічної бази;

2)      вартість надання послуг (ціна вивезення 1 м3 побутових відходів з території населеного пункту);

3)      досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

4)      наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

5)      щоденний медичний огляд водіїв.

6)      впровадження системи роздільного збирання ТПВ;

7)      періодичність вивозу побутових відходів.

6.    Орієнтовна дата початку здійснення операцій із збирання та перевезення побутових  відходів Орієнтовна дата початку здійснення операцій із збирання та перевезення побутових  відходів Протягом 15 робочих днів після затвердження рішення про визначення переможця конкурсу укладається договір на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів. Дата початку здійснення із збирання та перевезення побутових відходів – з дня укладання договору
7.    Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, які подаються учасниками  конкурсу Послуги із збирання та перевезення побутових відходів повинні надаватися відповідно до:

1)  Правил надання послуг з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуг з управління побутовими відходами, затверджених Постановою КМУ від 08.08.2023 №835;

2)  Закону України «Про управління відходами» від 09.07.2022 №2320-ІХ;

3)  Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145;

4)  Правил благоустрою на території населених пунктів Фастівської міської територіальної громади, затверджених рішенням Фастівської міської ради №30-ІХ-VIIІ від 15.06.2021;

5)  дотримання вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього середовища, вимог стандартів, нормативів, порядків, правил пожежної безпеки, умов договору та інших нормативно-правових документів.

Перелік документів, які подаються учасниками для участі в конкурсі з визначення виконавця послуг на здійснення операцій із вивезення побутових відходів на території міста Фастів, наведений у Додатку №1 до конкурсної документації

8.    Проєкт договору між організатором конкурсу та суб’єктом господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів Проект договору на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста згідно Додатку №2
9.    Проведення зборів учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї Збори можуть бути проведені відповідно до Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 №918
10.      Опис та приклад формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками конкурсу не призведе до відхилення їх конкурсних пропозицій Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням конкурсних пропозицій та не впливають на зміст конкурсних пропозицій, а саме технічні помилки та описки, які визначені в Переліку формальних помилок відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
від 15 квітня 2020 року №710
11.         Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій Конкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку конкурсній комісії у виконавчий комітет Фастівської міської  ради у запечатаному конверті з поміткою «Заява на участь у конкурсі з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів», на якому зазначаються: повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу за підписом уповноваженої посадової особи, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності), в одному екземплярі (зразок заяви згідно Додатку №4).

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу і становить 3 (три) календарних дні до початку проведення конкурсу.

Пропозиції, які надійшли після встановленого строку їх подання – повертаються без розгляду

12.    Номер та назва об’єкта конкурсу №1

Визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів Київської області

13.  Характеристика об’єктів конкурсу
13.1.      Розміри та межі території, на якій здійснюватиметься операції із збирання та перевезення побутових відходів Плаща території м. Фастова – 4 386 га.

Загальна кількість мешканців – 49 970 осіб.

Місто Фастів розділено на центр міста та 7 мікрорайонів (Завокзалля, Снігурівка, Заріччя, Казнівка, Кадлубиця, Потіївка, Фастів-2).

Обсяг зібраних та перевезених на Фастівське міське сміттєзвалище ТПВ змішаних побутових відходів за 2023 р. з території міста Фастів складає – 64 342 м3 (12 868,4 т)

13.2.      Вид (види) побутових відходів, обсяг збирання та перевезення побутових відходів, норми надання послуги з управління побутовими відходами, затверджені ОМС Побутові відходи (змішані, великогабаритні) від життєдіяльності населення, суб’єктів господарювання, бюджетних установ та закладів.

Норми надання послуги з управління побутовими відходами на території Фастівської міської територіальної громади затверджені рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради № 300 від 20.05.2024.

Середньорічна норма (на одну розрахункову одиницю:
1 мешканець, 1 учень, 1 місце, 1 м2 торгівельної площі, 1 робоче місце, тощо) надання послуг з вивезення твердих побутових відходів по джерелам утворення побутових відходів наведена в Додатку №3.

Наведені в таблиці Додатку №3 норми (за об’ємом) побутових відходів відповідають їх насипному (неущільненому) стану в сміттєзбірник контейнерах.

Середня щільність побутових відходів, які утворюються у домогосподарствах, а також на інших джерелах (підприємствах, установах і організаціях різних форм), складає – 161,1 кг/ м3.

 

14.  Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення на території міста Фастів
14.1.     Багатоквартирні житлові будинки (загальна кількість та місцезнаходження будинків, кількість мешканців таких будинків; наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів) 1)      Всього багатоквартирних житлових будинків на території м. Фастів – 192, з них:

–       1 – 10-ти поверховий;

–       43 – 9-ти поверхові;

–       50 – 5-ти поверхові;

–       98 – нижче 5-ти поверхів.

в тому числі:     ОСББ – 32 будинки

ЖБК, КВК, КВЖ – 6 будинків

гуртожитки – 5 будинків.

На прибудинковій території багатоквартирних житлових будинків облаштовано контейнерні майданчики, на яких розташовано контейнери об’ємом 0,75 м3 та 1,1 м3.

14.2.     Одноквартирні (садибні) житлові будинки (загальна кількість та місцезнаходження будинків, кількість мешканців таких будинків; наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів) На території міста розташовано 10 600 житлових будинків приватного сектору (одноквартирні (садибні) житлові будинки).

На території індивідуальної забудови контейнери відсутні, збирання сміття здійснюється в окремо закуплені полімерні пакети та вивозиться згідно графіку. Учасник конкурсу повинен самостійно укласти договори на послуги із збирання та перевезення твердих побутових відходів із власниками будинків приватного сектору.

Можливо встановлення контейнерів для збирання побутових відходів у кількості необхідній для дотримання санітарно-епідеміологічних норм та правил.

14.3.        Підприємства, установи та організації На території м. Фастів проводять свою господарську діяльність:

–       22 заклади загальної середньої та дошкільної освіти;

–       7 закладів позашкільної роботи;

–       2 заклади професійно-технічної освіти;

–       15 закладів охорони здоров’я, культури та спорту;

–       200 підприємства продовольчої торгівлі;

–       248 підприємства непродовольчої торгівлі;

–       81 заклади громадського харчування

–       7 комунальних підприємств;

–       90 підприємств різних за сферою та видом господарської діяльності;

–       5 ринків та 2 готелі;

–       6 кладовищ;

–       8 банківських установ та страхових компаній;

–       інші об’єкти утворення побутових відходів.

Побутові відходи збираються в контейнери ємкістю 1,1 м3, 0,75 м3 та 0,12 м3

15.    Місцезнаходження об’єкта поводження з побутовими відходами Захоронення побутових відходів у місті відбувається на Фастівському міському сміттєзвалищі ТПВ, власником якого є Фастівська міська рада.

Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Фастівський комбінат комунальних підприємств».

Площа сміттєзвалища складає 11,57 га.

Місцезнаходження об’єкта: на відстані 1,4 км від північно-східної окраїни м. Фастів, біля автошляху Київ-Фастів

16.    Система надання послуги за відповідним видом побутових відходів У багатоквартирних житлових будинках міста збирання побутових відходів здійснюється за контейнерним методом.

Для збирання побутових відходів використовуються контейнери місткістю 1,1 м3, 0,75 м3 та 0,12 м3, які встановлені як на контейнерних майданчиках, так і без них.

В одноквартирних (садибних) житлових будинках збирання побутових віходів здійснюється за контейнерним та безконтейнерним методом. Для збирання побутових відходів за контейнерним методом використовуються металеві контейнери ємністю 0,75 м3. Збирання побутових відходів за безконтейнерним методом проводиться мешканцями в полімерні пакети, які завантажуються в сміттєвоз, який рухається за встановленим графіком.

17.    Порядок внесення змін до конкурсної документації Організатор конкурсу має право не пізніше 7-ми робочих днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів оприлюднює повідомлення на своєму офіційному веб-сайті та надсилає учасникам конкурсу відповідні повідомлення на адресу електронної пошти чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем
18.    Питання, що не визначені конкурсною документацію Всі інші питання, що не врегульовані конкурсною документацією, вирішуються у відповідності до чинного законодавства в сфері надання послуг з поводженням з побутовими відходами
19.    Критерії оцінювання конкурсних пропозицій Організатор конкурсу має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту конкурсних пропозицій з метою спрощення їх розгляду та оцінювання пропозицій.

Перелік критеріїв відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам викладено в Додатку №5 до конкурсної документації.

У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.

20.    Відміна конкурсу Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі неподання конкурсних пропозицій чи відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених законодавством

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                   Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 

Додаток №1

до конкурсної документації

 

 

Перелік документів, оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії, які подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

 

Зміст.
Заява, яка має містити наступну інформацію:

Назву об’єкта конкурсу.
Найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця.
Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписка (чи витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (довідка довільної форми).
Довідка, яка містить відомості про підприємство та його реквізити: місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактні номери телефону, факс, адресу електронної пошти.
Завірена копія Статуту суб’єкта господарювання (Учасника).
Копія свідоцтва платника податку на додану вартість, єдиного податку (у разі наявності).
Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції уповноваженою особою підтверджуються відповідно до чинного законодавства (довіреність, доручення, наказ про призначення тощо).
Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітній період ( для юридичної особи) або податкова декларація платника єдиного податку (для фізичної особи – підприємця).
Довідка з податкової інспекції (за місцем реєстрації Учасника) про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій.
Довідка з Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за платежами до Пенсійного фонду України.
Обґрунтований учасниками тариф (розрахунок вартості 1 м3 послуги на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів), розрахований відповідно до норм чинного законодавства.
Інформація про обсяги надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів та великогабаритних побутових відходів за 2022 та 2023 роки.

 

Документи до конкурсної документації, що включають основні кваліфікаційні вимоги

 

Інформація про технічний потенціал Учасника – довідка-розрахунок про наявні транспортні засоби спеціального призначення для забезпечення перевезення обсягу відповідного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу:

 

Найменування Кількість, од.

Власні механізми, транспортні засоби

1.    
   

Механізми, транспортні засоби, які орендуються та інші

1.    
   

Наявність контейнерного парку

1.    
4.      Наявність власної ремонтної бази (адреса)
1.    

 

Довідка-характеристика транспортних засобів спеціального призначення:

 

Тип транспортного засобу,

рік випуску

Вантажо-підйомність Об’єм

Бункеру, м3

 

Наявність GPS Реєстраційний номер Організація,

якій належить  спеціально обладнаний транспортний засіб

             
             
             

 

Копія свідоцтва про реєстрацію власних транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів.
Копії протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів спеціального призначення.
Довідка про наявне обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення або договір про надання відповідних послуг.
Довідка про зберігання транспортних засобів спеціального призначення на власній території (договір про оренду такої території, або договір про зберігання транспортних засобів на автостоянках).
Довідка про наявність власної або орендованої ремонтної бази, транспортних засобів спеціального призначення.
Договір про ремонтне обслуговування транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт.
Копія наказу на прийняття у штат персоналу з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів спеціального призначення.
Договір про медичне обслуговування (про щоденний медичний огляд водіїв).
Копія наказу на прийняття у штат медичного працівника.
Довідка про оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів.

 

Додаткові документи для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

 

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності
4.1.     Наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів На транспортних засобах спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлено пристрої автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, що підтверджується:

–         довідка-характеристика транспортних засобів спеціального призначення;

–         копія свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або діючий договір про надання в оренду таких транспортних засобів, що забезпечують перевезення

4.2.     Відповідність встановленому організатором конкурсу мінімального рівня екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів Транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу рівню екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що підтверджується:

–        довідка-характеристика транспортних засобів спеціального призначення;

–        копія свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або діючий договір про надання в оренду таких транспортних засобів, що забезпечують перевезення

4.3.     Рік випуску транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлений організатором конкурсу як мінімальний граничний Транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному граничному року випуску, що підтверджується:

–         довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення, копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів

4.4.     Наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів у кількості, що визначена організатором конкурсу як мінімальна Наявна кількість контейнерів певного виду для збирання побутових відходів відповідно до визначеної організатором конкурсу як мінімальної, що підтверджується:

–   довідкою про наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів та/або діючим договором про оренду таких контейнерів

4.5.     Підтримання належного санітарного стану контейнерів для збирання побутових відходів Наявне власне або орендоване обладнання для миття контейнерів, що підтверджується:

–   довідкою про наявне обладнання для миття контейнерів або договором про надання відповідних послуг

4.6.     Готовність учасника конкурсу до брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу Учасник конкурсу згоден на брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу, що підтверджується:

–       довідкою про готовність учасника конкурсу до брендування логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу

 

Документи, які надаються за бажанням учасника

В разі залучення субпідрядників учасник надає довідку в довільній формі про їх залучення до надання послуг.
Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) кредитних зобов’язань.
Пропозиції щодо підвищення якості надання послуг з збирання та перевезення побутових відходів.
Пропозиції щодо зниження вартості послуг із збирання та перевезення побутових відходів.
Інші документи, які подаються за бажанням Учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги із збирання та перевезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби, тощо) належного рівня якості.
Відгуки, рекомендації, відзнаки, нагороди тощо.

 

Примітка: Конкурсна пропозиція повинна надаватися на паперовому носії, має бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів. Всі сторінки пропозиції мають бути завірені печаткою учасника конкурсу та підписом керівника підприємства. У разі, якщо учасник – фізична особа, яка не має печатки, пропозиція містить тільки підписи учасника – фізичної особи. Конкурсні пропозиції повинні подаватись у закритому конверті, який у місцях склеювання повинен бути скріплений печаткою Учасника (за наявності), при відсутності підписом.

 

 

 

 

Додаток №2

до конкурсної документації

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
між організатором конкурсу та суб’єктом господарювання на
здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів

 

______________________________

(найменування населеного пункту)

_____ ___________ 20___ р.

 

                                                                                                                                             

(найменування організатора конкурсу)

в особі                                                                                                                                           

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

                                                                                                                                                       ,

що діє на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про управління відходами” (далі – Замовник), з однієї сторони, і

                                                                                                                                                      

(найменування суб’єкта господарювання, якого визначено виконавцем послуги)

в особі                                                                                                                                            ,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

що діє на підставі                                                                                                                         ,

(назва документа, дата і номер)

затвердженого                                                                                                                             

(найменування органу)

(далі – Виконавець), з іншої сторони, відповідно до рішення (розпорядження) від _______ №_____

                                                                                                                                                      

(найменування організатора конкурсу)

уклали цей договір про таке.

 

Предмет договору

Виконавець зобов’язується надавати послугу із збирання та перевезення побутових відходів (далі – Послуга) відповідної якості згідно з графіком на території

                                                                                                                                                      

(найменування відповідного населеного пункту чи його частини,

                                                                                                                                                      

визначеної об’єктом конкурсу)

та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, затверджених           

                                                                                                                                                      

(дата та номер акта про затвердження правил благоустрою)

з урахуванням регіонального та місцевого планів управління відходами, затверджених  

                                                                                                                                                      

(дата та номер акта про затвердження регіонального та

                                                                                                                                                       ,

місцевого планів управління відходами)

а замовник зобов’язується виконати обов’язки, передбачені цим договором.

 

Характеристика об’єкта конкурсу:

1)                                                                                                                                          

(вид (види) побутових відходів, затверджені органом місцевого самоврядування норми надання

                                                                                                                                                       ;

послуги з управління  побутовими відходами, обсяг збирання та перевезення побутових відходів)

2)                                                                                                                                          

(розміри та межі певної території, на якій здійснюватиметься збирання

                                                                                                                                                       ;

та перевезення побутових відходів)

3) характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

                                                                                                                                                      

(багатоквартирні житлові будинки: загальна кількість та їх місцезнаходження, кількість мешканців;

                                                                                                                                                       ;

наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів)

                                                                                                                                                      

(одноквартирні житлові будинки: загальна кількість та їх місцезнаходження, кількість мешканців;

                                                                                                                                                       ;

наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів)

                                                                                                                                                       ;

(підприємства, установи та організації: загальна кількість, перелік та їх місцезнаходження, кількість, вид, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів)

4)                                                                                                                                           ;

(місцезнаходження об’єктів управління побутовими відходами (об’єкти відновлення та видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо), куди необхідно перевозити відповідний вид побутових відходів згідно з правилами благоустрою населеного пункту, регіональними та місцевими планами управління відходами)

5)                                                                                                                                           .

(система надання послуги за відповідним видом побутових відходів (безконтейнерна система; контейнерна система; пункт роздільного збирання (зокрема мобільний); за заявкою)

 

Надання послуги за видами побутових відходів

Виконавець надає послугу з управління

(змішаними, роздільно зібраними,

                                                                                                        побутовими відходами.

великогабаритними, ремонтними)

 

Послуга надається виконавцем за системами (необхідне зазначити у таблиці для кожного виду побутових відходів):

Вид побутових відходів Контейнерна система Безконтейнерна система Пункт роздільного збирання (зокрема мобільний) За заявкою
1. Змішані відходи        
2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності): х х х х
–       паперу, картону        
–       скла        
–       пластику        
–       деревини        
–       текстилю        
–       металу        
–       упаковки        
–       біовідходи        
–       відходи зелених насаджень        
–       відходи електричного та електронного обладнання        
–       відходи батарей та акумуляторів        
–       небезпечні відходи у складі побутових        
3. Великогабаритні відходи        
4. Ремонтні відходи        

 

Під час збирання побутових відходів за контейнерною системою використовуються технічно справні контейнери:

Вид побутових відходів Кількість контейнерів, одиниць Місткість контейнера,
куб. метрів
Власник контейнера
1. Змішані відходи      
2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності): х х х
–       паперу, картону      
–       скла      
–       пластику      
–       деревини      
–       текстилю      
–       металу      
–       упаковки      
–       біовідходи      
–       відходи зелених насаджень      
–       відходи електричного та електронного обладнання      
–       відходи батарей та акумуляторів      
–       небезпечні відходи у складі побутових      
3. Великогабаритні відходи      
4. Ремонтні відходи      

 

Графік та контакти для замовлення перевезення побутових відходів: за контейнерною або безконтейнерною системою, з пунктів роздільного збирання (зокрема мобільного), за заявкою:

Вид побутових відходів Графік та час перевезення зібраних побутових відходів Адреса пункту роздільного збирання (зокрема мобільного) Контактна інформація для замовлення перевезення побутових відходів за заявкою
1. Змішані відходи з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності): з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

х х
паперу, картону з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
скла з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
пластику з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
деревини з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
текстилю з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
металу з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
упаковки з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
біовідходи з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
відходи зелених насаджень з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
відходи електричного та електронного обладнання з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
відходи батарей та акумуляторів з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
небезпечні відходи у складі побутових з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
3. Великогабаритні відходи з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
4. Ремонтні відходи з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   

 

Вимоги до якості послуги

Критеріями якості надання послуги є дотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів, дотримання правил надання послуги з управління побутовими відходами та інших вимог законодавства.

 

Права та обов’язки замовника і виконавця

Замовник має право:

1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання послуги відповідної якості та згідно з графіком збирання та перевезення побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, умов цього договору, місцевих нормативно-правових актів замовника;

2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги, які надаються виконавцем на території, визначеній цим договором;

3) вимагати від виконавця подання інформації про облік відходів, облік операцій з управління відходами та подання звітності відповідно до Закону України “Про управління відходами”;

4) змінювати обсяг надання послуги за цим договором під час зміни у системі управління побутовими відходами;

5) отримувати від виконавця інформацію про споживачів послуги, що мають пільги, передбачені законодавчими актами для окремих категорій населення, облік стану оплати та заборгованості, претензійно-позовну роботу з боржниками та інформаційні заходи щодо дотримання споживачами вимог нормативних документів у сфері управління побутовими відходами.

 

Замовник зобов’язується:

1) погоджувати графіки збирання та перевезення побутових відходів, розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;

2) приймати в установленому порядку рішення щодо встановлення чи зміну середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання та перевезення побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;

3) затверджувати норми надання послуги з управління побутовими відходами, визначені в установленому порядку;

4) забезпечувати виконавця інформацією стосовно дії місцевих нормативно-правових актів про відходи, повідомляти про зміни до них;

5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуги та виконання умов цього договору;

6) здійснювати відповідно до законодавства самоврядний контроль щодо порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

 

Виконавець має право:

1) подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на збирання та перевезення побутових відходів для подальшого встановлення чи зміни середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання та перевезення побутових відходів, зокрема у разі зміни обсягу надання послуги за цим договором під час зміни у системі управління побутовими відходами;

2) розробити норми надання послуги та подати їх на затвердження замовнику;

3) повідомляти замовнику про неналежний стан проїзної частини автомобільних доріг чи вулиць, рух якими пов’язаний з виконанням договору;

4) подавати замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та режиму роботи транспортних засобів спеціального призначення на наявних маршрутах;

5) вносити пропозиції замовнику щодо функціонування системи управління побутовими відходами;

6) звертатись до замовника щодо здійснення ним самоврядного контролю в частині порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

 

Виконавець зобов’язується:

1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, умов цього договору, місцевих нормативно-правових актів замовника та погодженого замовником графіка надання послуги;

2) укладати договори із суб’єктами господарювання на виконання окремих операцій з відновлення та видалення побутових відходів відповідно до правил благоустрою території населеного пункту з урахуванням регіонального та місцевого планів управління відходами;

3) укладати договори із споживачами про надання послуги з управління побутовими відходами;

4) розробити графік збирання та перевезення побутових відходів та погодити його із замовником;

5) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;

6) забезпечувати допуск до надання послуги працівників, що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;

7) здійснювати надання послуги за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;

8) подавати замовнику інформацію про облік відходів, облік операцій з управління відходами та подання звітності відповідно до Закону України “Про управління відходами”.

 

Ціна та порядок оплати послуги

Згідно з рішенням

(назва органу місцевого самоврядування)

від ___ __________ 20__ р. № ______ тариф на послугу становить:

 

Вид побутових відходів Тариф на послугу за видами побутових відходів, гривень за 1 куб. метр чи гривень за 1 тонну
1. Змішані відходи  
2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності): х
–         паперу, картону  
–         скла  
–         пластику  
–         деревини  
–         текстилю  
–         металу  
–         упаковки  
–         біовідходи  
–         відходи зелених насаджень  
–         відходи електричного та електронного обладнання  
–         відходи батарей та акумуляторів  
–         небезпечні відходи у складі побутових  
3. Великогабаритні відходи  
4. Ремонтні відходи  

 

Відповідальність сторін за порушення договору

За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

Порядок і умови внесення змін до договору

Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.
У разі зміни тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

 

Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання

Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до __________.

Договір може бути достроково розірвано за згодою сторін.

У разі недотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів (за винятком наслідків форс-мажорних обставин), погодженого з органом місцевого самоврядування, невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, місцевих нормативно-правових актів замовника договір може бути достроково розірвано у судовому порядку.
Дія договору припиняється у разі, коли:

закінчився строк, на який його укладено;
виконавець протягом п’яти робочих днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надавати послугу на всіх об’єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 4 цього договору.

Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

 

Прикінцеві положення

Спори та розбіжності за договором між сторонами, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника, другий у виконавця.

Реквізити і підписи сторін

Замовник Виконавець
_______________________________

(найменування організатора конкурсу)

_____________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

_______________________________

(ідентифікаційний код юридичної

особи згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб – підприємців*)

місцезнаходження _______________
_______________________________
місцезнаходження__________________________________________________________
номер телефону _________________

адреса електронної пошти ________

_______________________________

поточний рахунок _____________________

у ___________________________________,

МФО________________________________

номер телефону_______________________

  офіційний веб-сайт ____________________
_______________________________

(найменування посади)

______________________________

(найменування посади)

   
__________
(підпис)
___________________

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

__________
(підпис)
___________________

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

 

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

 

 

Додаток №3

до конкурсної документації

 

 

Норми надання послуги з управління побутовими відходами

на території Фастівської міської територіальної громади Київської області

на 2024-2028 рр.

 

Джерела утворення побутових відходів Розрахункова одиниця Норма на одну розрахункову одиницю Середня щільність
середня на рік
м3 кг кг/м3  
Домогосподарства  
1 Багатоквартирні будинки 1 мешканець 2,16 330,0 153  
2 Одноквартирні будинки 1 мешканець 2,28 400,2 176  
Інші джерела, якщо ці відходи подібні за своїм складом

до відходів домогосподарств

 
3 Готелі 1 місце 1,71 314,5 184  
4 Лікарні 1 ліжко 3,66 596,5 163  
5 Поліклініки 1 відвідування 0,002 0,3 145  
6 Аптека 1 кв.м торгівельної площі 1,49 199,0 133  
7 Адміністративні і громадські установи та організації 1 робоче місце 1,57 263,1 168  
8 Заклади фахової передвищої, середньої, професійної (професійно-технічної) освіти 1 учень,
1 студент,
1 вихованець
0,06 9,8 160  
9 Заклади дошкільної освіти 1 місце 0,57 95,4 167  
10 Промтоварні магазини, ларьки, кіоски 1 кв.м торгівельної площі 0,34 61,0 182  
11 Продовольчі магазини, ларьки, кіоски 1 кв.м торгівельної площі 0,42 70,4 168  
12 Ринки 1 кв.м торгівельної площі 0,06 11,4 190  
13 Заклади культури і мистецтва 1 місце 0,28 42,9 156  
14 Підприємства побутового обслуговування 1 робоче місце 0,90 155,8 173  
15 Вокзал, автовокзал 1 кв.м пасажирської площі 1,37 213,0 156  
16 Кемпінг, автостоянки 1 кв.м площі 0,01 1,9 160  
17 Пляж (курортний сезон) 1 кв.м площі території 0,003 0,35 140  
18 Ресторани, кафе, їдальні 1 місце 0,94 195,3 207  
19 Кладовище, колумбарій 1 кв.м площі території 0,006 0,84 147  
20 Заклади швидкого харчування (фаст-фуди, кава, шаурма на виніс) 1 кв.м торгівельної площі 4,20 420,2 100  
21 Гаражні кооперативи 1 гаражне місце 1,44 252,88 176  
22 Бібліотеки, музеї, клуби 1 робоче місце 1,82 261,4 144  
23 Медичні кабінети 1 робоче місце 1,11 155,32 140  
24 Заклади разового відвідування громадянами (банки, пошта, тощо) 1 кв.м площі для відвідувачів 0,49 82,4 167  

 

 

Норма надання послуг з вивезення великогабаритних відходів в житловому багатоквартирному та одноквартирному секторі Фастівської міської територіальної громади складає – 0,13 кубічних метрів на рік на одного мешканця.

 

Середня щільність побутових відходів, які утворюються у житлових будинках, а також на підприємствах, установах і організаціях складає  – 161,1 кг/м3

 

 

 

Додаток №4

до конкурсної документації

 

ЗРАЗОК

 

Голові конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території
міста Фастів Київської області

 

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

_______________________________________________

(посада, назва підприємства, прізвище, ім’я,

по-батькові учасника конкурсу)

_____________________________________

(ідентифікацій код ЄДРПОУ або реєстраційний  номер

облікової картки платника податків для

фізичних осіб-підприємців)

_____________________________________________

(тел, e-mail)

 

 

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів з території
міста Фастів Київської області

 

Просимо допустити ___________________________________________________

(повне найменування учасника конкурсу)

до участі в конкурсі з визначення суб’єктів господарювання для здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів Київської області.

 

Додатки:

Перелік документів передбачений конкурсною документацією (на ____ арк.,).
Запропоновані тарифи на збирання та перевезення побутових відходів.

 

(конкурсна документація має бути прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності), в одному екземплярі)

 

___________                       _____________                    _______________________

(дата)                                                (підпис)                                             (ініціали, прізвище)

 

 

Виконавець, конт. телефон

 

 

 

Додаток №5

до конкурсної документації

 

 

КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ
конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

 

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності
1.    Наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів 1)   Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що можуть перевозити більший обсяг певного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу.

2)   Для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник конкурсу подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги  надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації.

2.    Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством Перевага надається учасникові конкурсу, який має власну територію для забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення.

 

Зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

3.    Підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття транспортних засобів спеціального  призначення
4.    Щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності ремонтну базу та у штаті персонал з ремонтного обслуговування
5.    Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів Перевага надається учасникові конкурсу, який пропонує найменшу вартість надання послуг

 

6.    Можливість проводити в установленому законодавством  порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті Перевага надається учасникові конкурсу, який має у штаті медичного працівника та відведене спеціальне приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв

 

7.    Наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, обладнаних пристроями автоматизованого геоінформаційного контролю
8.         Підтримання належного санітарного стану контейнерів для збирання побутових відходів Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття контейнерів
9.         Наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів у кількості, що визначена організатором конкурсу як мінімальна Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість контейнерів певного виду для збирання побутових відходів
10.     Відповідність встановленому організатором конкурсу мінімального рівня екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному рівню екологічних норм
11.     Рік випуску транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлений організатором конкурсу як мінімальний граничний Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення з відповідним мінімальним граничним роком випуску
12.     Готовність учасника конкурсу до брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу Перевага надається учасникові конкурсу, який згоден на брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу, що підтверджується довідкою про готовність учасника конкурсу до брендування логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів