Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія»

image
12 Червня 2024, 12:44
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

08.06.2024                                    м. Фастів                                  № 212-LII-VIII

  

Про надання поворотної фінансової допомоги

комунальному підприємству Фастівської міської ради

«Фастівська керуюча компанія»

 

З метою забезпечення безперебійного функціонування КП ФМР «Фастівська керуюча компанія», на виконання рішення міської ради від
№ 5-IV-VIII від 23.12.2020 року «Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та закладів Фастівської міської ради на 2021-2025 роки», відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 78, 179 Господарського кодексу України, ст. 1046 Цивільного кодексу України, враховуючи звернення в.о. директора комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія» № 01-01/10 від 03.06.2024 року, керуючись ст.25, п.27 ч. 1 ст.26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Надати комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія» поворотну фінансову допомогу в сумі
1 000 000 (один мільйон) гривень згідно з Порядком надання поворотної фінансової допомоги, затвердженим пунктом 3 даного рішення.
Визначити виконавчий комітет Фастівської міської ради головним розпорядником коштів по наданню фінансової допомоги на поворотній основі.
Затвердити Порядок надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія» (додаток 1).
Затвердити проект договору про надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія» (додаток 2).
Виконавчому комітету Фастівської міської ради та комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія» укласти договір про надання поворотної фінансової допомоги.
Фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради передбачити в місцевому бюджеті Фастівської міської територіальної громади на 2024 рік відповідні кошти.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та фінансів, на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності та житлово – комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування.

 

Міський голова                                                                Михайло НЕТЯЖУК

Додаток 1

                                                                                    до рішення міської ради

Порядок

надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія»

Порядок надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія» (далі – Порядок) визначає механізм перерахування та використання коштів, передбачених у міському бюджеті для надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія».

Визначення термінів

1.1. Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення (п.п. 14.1.257 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).

1.2. Позикодавець поворотної фінансової допомоги (далі – Позикодавець) – виконавчий комітет Фастівської міської ради як головний розпорядник бюджетних коштів.

1.3. Позичальник поворотної фінансової допомоги (далі – Позичальник) – комунальне підприємство Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія».

Умови та строк надання поворотної фінансової допомоги

2.1. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику за рішенням міської ради із загального фонду міського бюджету в національній валюті України у безготівковому порядку та в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідні цілі.

2.2. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

2.3. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на основі договору між Позикодавцем та Позичальником на строк у межах бюджетного року.

2.4. Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на рахунок Позичальника.

2.5. Поворотна фінансова допомога вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту перерахування коштів на рахунок Позичальника.

2.6. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до напрямів господарської діяльності підприємства, визначених статутом та погоджених головним розпорядником.

Порядок повернення поворотної фінансової допомоги

3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню відповідно до графіка повернення грошових коштів фінансової допомоги, що є додатком до договору, але не пізніше 20 грудня бюджетного року, в якому надана поворотна фінансова допомога.

3.2. Повернення фінансової допомоги проводиться шляхом перерахування грошових коштів Позичальником до міського бюджету.

3.3. Позичальник надає інформацію щодо виконання графіка повернення грошових коштів фінансової допомоги Позикодавцю щомісячно.

Права та обов’язки сторін

4.1.Позичальник має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу до міського бюджету.

4.2.Позичальник зобов’язаний повернути поворотну фінансову допомогу до закінчення терміну, визначеного п.3.1 даного Порядку.

4.3. Сторони зобов’язані виконувати умови надання поворотної фінансової допомоги відповідно до цього Порядку та укладеного договору.

Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Поворотна фінансова допомога, повернута несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується до міського бюджету відповідно до чинного законодавства України. За порушення строків повернення фінансової допомоги стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

Контроль за виконанням Порядку

6.1.Контроль за строками надання та повнотою повернення поворотної фінансової допомоги покладається на Позикодавця.

 

 

Міський голова                                                         Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

                                                      Додаток 2

                                                                                         до рішення міської ради

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

про надання поворотної фінансової допомоги

комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія»

м. Фастів                                                                    “  ____” ________ 2024 року

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, в особі міського голови Нетяжука М.В., що діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Позикодавець), з однієї сторони та комунальне підприємство Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія», в особі в.о. директора Комендант Ю.О., який діє на підставі Статуту підприємства (далі – Позичальник), з іншої сторони, а разом – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ І СТРОКИ  ДОГОВОРУ

1.1.    Відповідно до рішення Фастівської міської ради від _____________
№ _____________ Позикодавець надає грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги (позики), а Позичальник зобов’язується повернути надані кошти в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

1.2.    Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення (п.п. 14.1.257 п.14.1 ст. 14  Податкового кодексу України).

УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

2.1. Поворотна фінансова допомога  надається у національній валюті України в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 коп. у безготівковому порядку в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідні цілі.

2.2. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

2.3.    Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на рахунок Позичальника.

2.4. Банківські рахунки для здійснення платежів у відповідності до Договору:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.5.    Поворотна фінансова допомога вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту перерахування коштів на рахунок Позичальника.

2.6.    Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до напрямів господарської діяльності підприємства, визначених статутом та погоджених головним розпорядником.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ

3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню відповідно до графіка повернення грошових коштів фінансової допомоги, що є додатком до Договору, але не пізніше 20 грудня 2024 року.

3.2.    Повернення фінансової допомоги проводиться шляхом перерахування грошових коштів Позичальником до міського бюджету.

3.3.    У випадку, якщо дата повернення допомоги припадає на день, який не є банківським днем, його слід перенести на наступний банківський день.

3.4. Позичальник надає інформацію щодо виконання графіка повернення грошових коштів фінансової допомоги відповідно до п.3.3. Порядку надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія».

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.    Позичальник має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу до міського бюджету.

4.2.    Позичальник зобов’язаний повернути поворотну фінансову допомогу до закінчення терміну, визначеного п.3.1. Договору.

4.3.    Сторони зобов’язані виконувати умови даного Договору та встановленого Порядку надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.    Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

5.2.    Поворотна фінансова допомога, повернута несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується до міського бюджету відповідно до чинного законодавства України. За порушення строків повернення фінансової допомоги стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

6.1.Контроль за строками надання та повнотою повернення поворотної фінансової допомоги здійснюється відповідно до п.6.1. Порядку надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія».

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

7.1. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають з Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

7.3. У разі недосягнення згоди спір вирішується у судовому порядку.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

8.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

8.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються Сторонами.

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.5. Договір складено у двох оригінальних примірниках українською мовою по одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 ПОЗИКОДАВЕЦЬ:

Виконавчий комітет

Фастівської міської ради

 

Міський голова

ПОЗИЧАЛЬНИК:

КП ФМР «Фастівська керуюча компанія»

В.о. директора

 

 

Додаток до Договору

 

 

 

Графік

повернення КП ФМР «Фастівська керуюча компанія» грошових коштів

фінансової допомоги

 

Строк повернення грошових коштів Сума, грн.
   

 

 

Міський голова                                                                 Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів