Про комісію Фастівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в новій редакції

image
23 Травня 2024, 13:20
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

20.05.2024                                           м.Фастів                                               №297

 

 

 

 

Про комісію Фастівської міської територіальної громади з

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в новій редакції

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 03 вересня 2015 року №326 «Про затвердження Положення про Київську обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і її посадового складу», керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:

Затвердити Положення про комісію Фастівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в новій редакції відповідно додатку 1;
Затвердити посадовий склад комісії Фастівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в новій редакції відповідно додатку 2;
Затвердити бланк комісії Фастівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно додатку 3;
Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради від 25 вересня 2023 року №386 «Про комісію Фастівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій»;
Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Михайло НЕТЯЖУК

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради

№ 297 від 20.05.2024

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Фастівської міської територіальної громади з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

 

Комісія Фастівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим комітетом Фастівської міської ради (далі – місцева комісія) для координації діяльності Фастівської районної державної адміністрації, Фастівської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням, а також рішеннями Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та рішеннями комісії Фастівської районної державної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Основними завданнями комісії на території Фастівської міської територіальної громади є:

1) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів Фастівської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із:

функціонуванням субланки Фастівської міської територіальної громади Фастівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області;

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організацією та здійсненням:

– заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– заходів з евакуації (у разі потреби);

– радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

вжиттям заходів до забезпечення готовності субланки Фастівської міської територіальної громади Фастівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

забезпеченням:

– живучості об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

– стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів Єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України;

– безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

– санітарного та епідемічного благополуччя населення;

організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, шляхопроводів тощо;

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

функціонування субланки Фастівської міської територіальної громади Фастівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області;

здійснення заходів:

– щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

3) підвищення ефективності діяльності Фастівської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) у режимі повсякденної діяльності:

здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади на території Фастівської міської територіальної громади, структурних підрозділів Фастівської міської ради та її виконавчих органів щодо розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення;

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого рівня;

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів субланки Фастівської міської територіальної громади Фастівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня;

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

приймає рішення про класифікацію надзвичайної ситуації за кодом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне інформування ДСНС про прийняте рішення та подання матеріалів щодо підстав для прийняття такого рішення;

вивчає обставини, що склалися, та подає до виконавчого комітету Фастівської міської ради інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

4) у режимі надзвичайного стану:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил субланки Фастівської міської територіальної громади Фастівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану», а також інших нормативно-правових актів;

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

5) проводить моніторинг стану виконання Фастівською районною державною адміністрацією, місцевими органами виконавчої влади, структурними підрозділами Фастівської міської ради та її виконавчих органів, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, що розташовані на території Фастівської міської територіальної громади, покладених на них завдань;

Комісія має право:

залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби Фастівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області;

заслуховувати інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів Фастівської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, розташованих на території Фастівської міської територіальної громади, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

одержувати від місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів Фастівської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, розташованих на території Фастівської міської територіальної громади, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів Фастівської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, розташованих на території Фастівської міської територіальної громади (за погодженням з їх керівниками);

розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

Головою комісії є міський голова Фастівської міської територіальної громади.

Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови комісії – за його дорученням перший заступник голови комісії та за відсутності першого заступника голови комісії – заступник голови комісії.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності – перший заступник голови комісії.

Посадовий склад комісії затверджується виконавчим комітетом Фастівської міської ради на основі пропозицій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Фастівської міської територіальної громади.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії.

Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.

Голова комісії має право:

залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови комісії;

визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).

Робочим органом комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради.
Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на три місяці згідно з планом роботи комісії, який затверджується її головою. У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття невідкладних заходів, засідання комісії проводиться невідкладно.

Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим та відповідальним секретарем комісії.

9ˡ. Голова комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії в режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет (далі – онлайн-засідання комісії). В онлайн-засіданні комісії беруть участь члени комісії, а також інші особи, які визначені її головою.

Онлайн-засідання комісії можуть проводитися у невідкладних випадках, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків, а також з питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення.

Підготовка та проведення онлайн-засідання комісії здійснюється секретаріатом комісії за допомогою відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Фастівської міської ради.

Секретаріат комісії забезпечує інформування членів комісії та інших визначених головуючим осіб, які будуть брати участь в онлайн-засіданні комісії, про дату і час проведення засідання та надсилає їм проект порядку денного.

Організаційно-технічне забезпечення проведення онлайн-засідання комісії покладається на сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради та відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Фастівської міської ради.

Порядок проведення онлайн-засідання комісії повинен забезпечувати: можливість реалізації прав членів комісії, ідентифікацію особи, яка бере участь у онлайн-засіданні комісії, встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання.

Результати онлайн-засідання комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим та відповідальним секретарем комісії.

Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, розташованими на території Фастівської міської територіальної громади.
За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет Фастівської міської ради.
Комісія Фастівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету
Фастівської міської ради                                                               Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради
№ 297 від 20.05.2024

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

комісії Фастівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій

 

міський голова – голова комісії;

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ– перший заступник голови комісії;

 

начальник Фастівського РУ ГУ ДСНС у

Київській області – заступник голови комісії (за згодою);

 

представник сектору НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради – секретар комісії;
 

Члени комісії

представник КП ФМР «Фастівська ЖЕК»;

 

представник Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області, (за згодою);

 

представник управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів Фастівської міської ради;

 

представник КП ФМР «Фастівтепломережа»;

 

представник КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ»;

 

представник Залізничної станції Фастів Виробничого підрозділу Козятинська дирекція залізничних перевезень Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ«Укрзалізниця» (за згодою);

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини;

 

представник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Фастівського РУ ГУ «Держпродспоживслужби» в Київській області (за згодою);

 

представник сектору з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради;

 

представник КНП ФМР «Фастівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

 

представник управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради;

 

представник відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Фастівської міської ради;

 

представник Фастівського РУ ГУ «Держпродспоживслужби» у Київській області (за згодою);

 

представник КП ФМР «Фастівводоканал»;

 

представник відділу з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради;

 

представник сектору охорони здоров’я виконавчого комітету Фастівської міської ради;

 

представник управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради;

 

представник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради;

 

представник ДТЕК «Київські регіональні мережі» (за згодою);

 

представник управління розвитку територій і благоустрою Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького старостинських округів Фастівської міської ради;

 

представник Фастівська СЕМД КНП КОР «КОЦЕМД та МК» (за згодою);

 

представник Фастівського РУ ГУ ДСНС у Київській області (за згодою);

 

представник Фастівського підрозділу Фастівської районної філії ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ (за згодою);

 

представник Фастівської дільниці Васильківського УЕГГ ТОВ «Газорозподільні мережі України» (за згодою);

 

представник фінансового управління виконавчого комітету Фастівської міської ради;

 

представник КП «Фастів-благоустрій»;

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань;

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету
Фастівської міської ради                                                                                 Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Додаток 3

до рішення виконавчого  комітету Фастівської міської ради
№ 297 від 20.05.2024

Формат А4 (297×210)

 

Зразок повздовжнього бланку
комісії Фастівської міської територіальної громади
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КОМІСІЯ
ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
З ПИТАНЬ
ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

площа Соборна, 1, м. Фастів, Київська область, 08500 тел.: (04465) 6 02 16,

E-mail: [email protected], сайт: http://fastiv-rada.gov.ua/

код ЄДРПОУ 04054926

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету
Фастівської міської ради                                                                                 Леся ТХОРЖЕВСЬКА

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів