Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ФОП Андрущенко Анатолій Іванович

image
18 Червня 2024, 16:06
Поділитися:

Інформація про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин

в атмосферне повітря для ознайомлення з нею громадськості

 

Фізична особа – підприємець Андрущенко Анатолій Іванович (ФОП Андрущенко Анатолій Іванович).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2718118653, паспорт – документ номер 004459555.

Місцепроживання фізичної особи: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Щастя, б. 30.

Контактний телефон: (093) 345-55-43.

Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: [email protected].

Місцезнаходження об’єкта: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Поліграфічна, б. 22.

У відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» для ТОВ «АГРОСЛЕНД» оцінка впливу на довкілля не вимагається.

ФОП Андрущенко Анатолій Іванович спеціалізується на виробництві деревного вугілля. Виробнича потужність підприємства складає 286 т/рік деревного вугілля (0,95 т/добу). Виробнича структура проммайданчика по виготовленню деревного вугілля включає в себе: склад сировини; дільниця підготовки сировини; дільниця виробництва деревного вугілля; склад готової продукції; санітарно – побутове приміщення для обслуговуючого персоналу.

Режим роботи підприємства – 24 годинний.

В якості сировини для виробництва деревного вугілля використовуються деревина дров’яна (твердолистових, м’яколистових порід деревини, хвойних порід деревини). Виготовлення деревного вугілля виконується в бездимних вугільно-випалювальних піролізних печах марки «УП-еко 18» (2 од.), «ПБП-25» (4 од.). Бездимні вугільно-випалювальні піролізні печі марки «УП-еко 18», «ПБП-25» призначені для переробки деревини дров’яної з метою одержання екологічно чистого продукту – деревного вугілля. Унікальність установки заключається в тому, що вона працює в замкнутому циклі, без викиду в атмосферу піролізних газів. Піролізні гази спалюються в топці цієї ж печі. Характеристика бездимних вугільно-випалювальних піролізних печей марки «УП-еко 18», «ПБП-25»: екологічно безпечні; бездимні; триконтурного обігріву;  низькотемпературного піролізу; з ручним управлінням технологічних процесів. Під час технологічного процесу виробництва деревного вугілля одночасно в роботі знаходяться три печі: печі марки «ПБП-25» (2 од.), піч марки «УП-еко 18» (1 од.). Інші три печі проходять технічне обслуговування.

Технічне обслуговування бездимних вугільно-випалювальних піролізних печей включає в себе щоденне технічне обслуговування, періодичне технічне обстеження стану печі, регулярне чищення секцій камер піролізу, сушки, топки і димоходних проходів печі. Один раз на добу (а при необхідності і частіше) необхідно видаляти золу з зольного ящика печі, з обов’язковим прочищенням наскрізних пазів в колосниковій решітці. Експлуатація печей з виявленими дефектами не допускається, ремонтні роботи повинні виконуватись своєчасно в поточному і капітальному режимі.

Склад сировини (деревина дров’яна) облаштовано на відкритому повітрі під накриттям. Деревина дров’яна доставляється на підприємство, по замовленню, автомобільним транспортом та власним автотранспортом. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря при зберіганні сировини відсутній.

На дільниці підготовки сировини виконується часткове розпилювання деревини дров’яної на частини необхідного розміру з допомогою бензопили марки «Dnipro M». Частина сировини приходить на підприємство у розмірах, які не відповідають технологічному регламенту. Пост розпилювання деревини дров’яної є джерелом викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. На дільниці виготовлення деревного вугілля встановлені бездимні вугільно-випалювальні піролізні печі марки «УП-еко 18» (2 од.), «ПБП-25» (4 од.).

Для того, щоб з деревини отримати деревне вугілля, деревині небхідно пройти процес піролізу, тобто процес розкладання деревини без доступу повітря. Процес піролізу поділяється на чотири етапи:

сушка деревини – із завантаженої в реторту дров’яної сировини виділяється тільки волога у вигляді пари; температурний режим 0÷1500 (160)⁰С; зазначений процес супроводжується видаленням із деревини вологи і зміною ряду компонентів деревини; рідина, яка зливається, має світлий колір; зазначений етап триває впродовж 1÷2 доби, в залежності від вологості та розміру деревини дров’яної;
початок розкладання деревини – відбувається при температурі 160÷2500С; супроводжується виділенням піролізного газу; рідина, яка зливається, має темно-коричневий колір; зазначений етап триває впродовж 10÷18 годин; на зазначеній стадії факел утримується закритим; потік піролізного газу направлений по системі конденсації в топку для спалювання;
утворення і випаровування основної кількості продуктів розкладання деревини – температурний режим 225÷4500С; висока інтенсивність виділення газу; конденсат має вигляд тягучої речовини; при надлишку утворення піролізного газу підключається до розпалу друга піч або підпалюється факел зверху реторти; зазначений етап триває впродовж 6 годин; кінцевий продукт – вугілля деревинне;
прожарювання деревного залишку (вугілля) в реторті – температурний режим 350÷5500С; виділяється піролізний газ; конденсат являє собою рідину світлого кольору із чорними прожилками; процес піролізу на цьому завершується; отримується продукт – деревне вугілля; газ перестає виділятися.

Коли температура в реторті зупинилася на одній позначці і впродовж години не піднімається, полум’я факела горить рівно, а потім починає плавно зменшуватись, згасати, висота полум’я знизилася приблизно до 50-70см і факел сам починає тухнути, вважається, що випалення вугілля закінчується. Весь газ, що залишився, який ще виділяється, направляється в топку для остаточного згоряння. По тривалості цей процес триває 1÷2 години. Після припинення виділення газу, необхідно ще 1 годину підтримати вогонь в топці за рахунок дров, щоб уникнути недопалу в реторті. Зробити прокалювання вугілля. Після загасання вогню виконується герметизація всієї системи та реторти. Підкидання деревини у топку реторти припиняється. Закриваються всі дверцята топки. Потім дверцята топки закриваються мінеральною ватою. Факел закривається вогнетривкою тканиною, якщо це необхідно. Потім зливаються всі рідини з колон та газгольдера. Далі піч утримується на охолодженні. Безпечна температура для вивантаження вугілля з реторти — 20÷30 0С і нижче.

Процес охолодження триває 24÷60 годин в залежності від погодних умов, обсягу реторти, ступеню її завантаження. Після повного охолодження печі, виконується її розвантаження і фасування в мішкотару вручну. Вивантажене деревне вугілля, пофасоване в мішкотару, впродовж не менше доби утримується під навісом на відкритому майданчику, після чого подається на склад готової продукції та відвантажується у відповідності до замовлення.

Готова продукція зберігається в складі готової продукції закритого типу в картонній тарі до реалізації замовникам. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час зберігання готової продукції в складі готової продукції відсутній.

На території промислового майданчика розташоване санітарно-побутове приміщення для обслуговуючого персоналу. Для забезпечення опаленням санітарно-побутового приміщення в холодний період року, встановлена буржуйка власного виробництва. Паливо – дрова паливні. Димова труба буржуйки є джерелом викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Пересувні джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря на промисловому майданчику з виготовлення деревного вугілля ФОП Андрущенко А.І. наявні.

Для забезпечення господарської діяльності промислового майданчика використовується вантажний автотранспорт (автомобілі марки КАМАЗ, 2 од.). Оскільки оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, виконується для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викиду, викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел викидів не враховуються.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: оксид вуглецю – 1,015897 т/рік, вуглецю діоксид – 333,83363 т/рік, метан – 0,059353 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,9309391 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,54352122 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) – 0,0516996 т/рік, аміак – 0,0000008 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,0002 т/рік; неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,538715 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 336,97395572 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не передбачаються, так як виробництво на промисловому майданчику ФОП Андрущенко Анатолій Іванович не входить до Переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – не передбачаються, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлених чинним законодавством граничнодопустимих викидів в процесі приготування продукції, підприємство відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не передбачається, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлених чинним законодавством граничнодопустимих викидів в процесі приготування продукції, підприємство відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам чинного законодавства. На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують нормативних значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин і є допустимим та безпечним для здоров’я людей.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для ФОП Андрущенко Анатолій Іванович надсилати в місячний термін після публікації оголошення до Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, буд. 1, телефон: (044) 286-84-11, електронна пошта: zvern@koda.gov.ua

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів