Фастівчани вже можуть скористатись послугою «муніципальна няня»
image
5 Березня 2019, 18:10
Поділитися:

З початку поточного року в Україні запрацював ще один вид соціальної допомоги молодим батькам – «муніципальна няня». Це додаткова грошова допомога від Уряду молодим сім’ям. На оплату послуг няні для своєї дитини віком до трьох років, крім щомісячних 860 грн виплат на дитину, сім’я зможе безповоротно щомісяця отримувати ще 1 тис. 626 грн на відшкодування послуги няні. Про запровадження і застосування Постанови Кабміну від 30 січня 2019 року №68 на розширеній апаратній нараді проінформував начальник управління соціального захисту Олександр Кабанець.

Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Відшкодування вартості послуги “муніципальна няня” є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років.

Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками — вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

Для отримання компенсації послуги “муніципальна няня” отримувач послуги протягом місяця після укладення договору подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання такі документи особисто:

·        заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

·        заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

·        копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

·        документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

 

До заяви додаються копії:

·        свідоцтва про народження дитини;

·        паспорта отримувача компенсації послуги з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

·        документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

·        документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

·        рішення виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

 

В електронній формі отримувач послуги подає такі документи:

·        електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

·        електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

·        скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

·        відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

До заяви додаються:

·        відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);

·        сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

·        сканована копія рішення виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення розглядають подані документи та протягом десяти робочих днів із дати надходження документів приймають рішення про призначення компенсації послуги “муніципальна няня”.

Отримувачу послуги може бути відмовлено у призначенні компенсації послуги “муніципальна няня” у разі подання пакета документів, передбаченого цим Порядком не в повному обсязі, відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців.

Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі.

Виплата компенсації послуги здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги документів, що підтверджують витрати на оплату послуги “муніципальна няня”.                      

 

Отримувач послуги “муніципальна няня” зобов’язаний:

·        щомісяця до 5 числа подати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату послуги “муніципальна няня” муніципальній няні (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка);

·        протягом одного робочого дня інформувати про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання цієї послуги.

 

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують оплату муніципальній няні, виплата компенсації послуги припиняється.

Компенсація послуги виплачується отримувачу послуги шляхом перерахування коштів структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений у заяві отримувачем послуги, до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надійшли документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні.

 

Виплата раніше призначеної компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється:

·        у разі коли отримувачем послуги було приховано або навмисно подано недостовірні відомості, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, з місяця, в якому виявлено порушення;

·        у разі переїзду отримувача послуги “муніципальна няня” до іншої адміністративно-територіальної одиниці і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації послуги (розірвання договору, смерть отримувача послуг, смерть дитини, припинення діяльності фізичної особи-підприємця, ліквідація юридичної особи, з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;

·        за заявою отримувача послуги “муніципальна няня” — з місяця, наступного за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

У разі одержання надміру виплачених коштів під час виплати компенсації послуги “муніципальна няня” отримувач послуги “муніципальна няня” повинен відшкодувати місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення ці кошти за весь період з моменту, коли він не мав права на їх одержання.

Одержання отримувачами послуги інших видів допомог не впливає на призначення та виплату компенсації послуги “муніципальна няня”.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства. 

Джерело: fastiv-rada.gov.ua

Рупор Київщини Київщина Київська область Київ столиця Березань Біла Церква Бориспіль Бровари Буча Васильків Ірпінь Обухів Переяслав-Хмельницький Прип'ять Ржищів Славутич Фастів Богуслав Києво-Святошинський Вишневе Вишгород Караглик Миронівка Сквира Тараща Тетіїв Українка Іванків Яготин Новини Київська обласна державна адміністрація КОДА КМДА