Документи, які необхідно надати для отримання ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

image
3 Липня 2024, 13:35
Поділитися:

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що згідно зі ст. 3 Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон № 481) ліцензії на виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів видається за поданою нарочно, поштою або в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, заявою суб’єкта господарювання, до якої додаються:
– копії засновницьких документів;

– атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства, а для малих виробництв виноробної продукції та малих виробництв дистилятів – зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства;
– договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії);

– документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію (част. дев’ята ст. 3 Закону № 481).

Для отримання ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) малі виробництва виноробної продукції подають в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронному вигляді заяву, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

У такій заяві зазначаються:

найменування  СГ, для ЮО – код ЄДРПОУ, для ФО – суб’єктів господарювання  ПІБ, номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для ФО, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та мають відмітку в паспорті);

місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями без додавання спирту (винами виноградними, винами плодово-ягідними, напоями медовими) (адреса);

інформація щодо кодів згідно з УКТ ЗЕД на продукцію, яку планується виробляти.

Копії зазначених у Законі № 481 документів подаються в одному примірнику. Заява про видачу ліцензії та визначені Законом № 481 документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом, або подаються в електронному вигляді, а для малих виробництв виноробної продукції – виключно в електронному вигляді. Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.
Ліцензії на всі види діяльності, передбачені ст.3 Закону №481, видаються за умови обов’язкової реєстрації СГ відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: [email protected] 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів